André Jurjus André Jurjus (1961) is directeur van Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders. In zijn vorige baan werkte Jurjus voor de productie- en leveringsbedrijven als directeur van Energie-Nederland. Jurjus was voor zijn overstap naar de energiebranche actief in de ambtelijke top van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw. Hij studeerde natuurkunde en economische antropologie aan de universiteit van Nijmegen.