Column

Het licht zien

Deze maand werd bekend dat Nederland koploper is bij de verkoop van elektrische auto’s. Het afgelopen jaar zijn, gestimuleerd door gunstige bijtellingsregels, ruim 43.000 nieuwe elektrische personenauto’s en hybrides met een stekker geregistreerd. Dat is goed nieuws, want elektrische mobiliteit draagt bij aan een schoner Nederland. Zeker wanneer de elektriciteit waarop deze auto’s rijden duurzaam wordt opgewekt uit bijvoorbeeld zonne-energie.

Zonne-energie is in overvloed aanwezig. De zon biedt in één uur meer energie dan de mensen op aarde in een jaar gebruiken. De technologie om deze energie om te zetten in elektriciteit bestaat al sinds de vorige eeuw. Niet voor niets waren de eerste auto’s in de 19e eeuw elektrisch (!) aangedreven. De afgelopen decennia heeft de techniek een enorme vlucht genomen. In de oratie van Wim Sinke 'Van toekomstdroom naar terawatts, wetenschap en technologie voor de eeuw van de zon' is te lezen, dat een dak vol zonnepanelen in 2016 maar liefst een factor 50 goedkoper is dan in 1980. Het rendement van zonnepanelen is in diezelfde periode verdubbeld. Desondanks leveren alle zonnestroomsystemen bij elkaar op dit moment een bescheiden 1% van de elektriciteit in de wereld. Hier liggen dus enorme groeikansen. Met wellicht als enige kanttekening dat elektriciteit nog altijd slecht kan worden opgeslagen voor gebruik op een later moment.

Minister Kamp presenteerde onlangs het nieuwe Energierapport met daarin een langetermijnvisie op onze energievoorziening. Het rapport biedt een gebalanceerd overzicht van de mogelijkheden om de energievoorziening vergaand te verduurzamen en innovaties te benutten. Daarnaast bevestigt het rapport dat een betrouwbaar, duurzaam en efficiënt net een cruciale rol speelt in de energietransitie. Het gaat erom de betrouwbaarheid van het net te waarborgen en tegelijkertijd de kosten van aanleg en beheer beperkt te houden.

Dit luistert nauw in een tijd waarin productie en vraag naar energie steeds sterkere pieken en dalen vertonen. Volgens de huidige regels zijn netbeheerders verplicht om op toenemende pieken te anticiperen en netten te verzwaren. Netverzwaring leidt er in bepaalde situaties echter toe dat de betaalbaarheid van de energievoorziening onder druk komt te staan. Om die reden is het van belang dat producenten, leveranciers, gebruikers en netbeheerders gezamenlijk aan de slag gaan om de voorziene pieken in het gebruik van de netten op een slimme manier te verminderen. Een koppeling met elektrisch vervoer ligt hierbij voor de hand. Praktijkvoorbeelden van samenwerkingsverbanden om de koppeling tussen elektrisch vervoer en het elektriciteitsnet te beproeven, zijn Lomboxnet en de recente samenwerking tussen Tennet en The New Motion. Naar verwachting rijden in 2025 een miljoen elektrische auto’s in Nederland. Niet voor niets stelt het Energierapport dat accu’s van elektrische auto’s kunnen dienen als flexibele opslag.

Elektrificatie van mobiliteit en duurzame energie vraagt om vernieuwingen in de infrastructuur waarbij een robuust net de norm blijft. In de gezamenlijke zoektocht naar het toekomstige energiesysteem is innovatie hard nodig. Dit biedt volop kansen aan marktpartijen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Innovatie vraagt soms om nieuwe wetten en regels. Welke veranderingen nodig zijn, zal blijken uit de vele pilots die de komende tijd in het veranderende energiesysteem worden uitgevoerd. Ook voor de netbeheerders is het een call for action aangezien zij de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer en duurzame energie zo optimaal mogelijk zullen moeten faciliteren. Daarbij ontbreekt het in elk geval niet aan kennis en ambitie.

Er zijn volop kansen om de verduurzaming te versnellen. Alle voorwaarden hiervoor zoals opleiding, techniek en infrastructuur zijn in Nederland ruimschoots aanwezig. Ons land is toe aan de volgende stap. In de jaren zestig is het gasnet aangelegd en in de decennia erna zijn de Deltawerken afgerond. Nu is het tijd voor 'The Dutch Solar Works'. Op die manier leveren we met elkaar een bijdrage aan innovatie, werkgelegenheid en schonere lucht. De zon levert ons de energie die nodig is. Het is de kunst om de waarde hiervan te herontdekken. Laten we het licht zien en de oplossingen die vandaag al gloren, inzetten voor de wereld van morgen.

© 2017 Energeia. Alle rechten voorbehouden.