Nieuws Energeia

Kabinet trekt €150 mln uit voor onderzoek naar schone mobiliteit

Het kabinet heeft €150 mln uitgetrokken om onderzoek naar en innovatie in “schonere en slimmere mobiliteit” te stimuleren. De regeling wordt nadrukkelijk in verband gebracht met de coronacrisis. Bedrijven en kennisinstellingen in de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector kampen met teruglopende omzetten, en dat leidt tot druk op investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Nieuws Energeia

Van 't Wout botst met Kamer over compensatie voor economisch geplaagde kolencentrales

De Tweede Kamer botste dinsdagavond met demissionair minister Bas van 't Wout over de betaalde sluiting van een kolencentrale en ook over compensatie voor productiebeperkingen. Waarom zou de overheid miljoenen betalen voor sluiting of productiebeperking van kolencentrales, als deze centrales vanwege de fors gestegen CO₂-prijs waarschijnlijk toch uit zullen blijven? Van ’t Wout kon het niet uitleggen.