Parlementaire enquête Energeia

Enquêtecommissie van start, gedupeerden vertellen over strijd tegen NAM en overheid

Zijn verhoor is bijna afgelopen als Sijbrand Nijhoff een foto laat zien van de schade aan zijn boerderij in Zijldijk. “De scheuren in deze balken zitten ook in de Groningers”, zegt hij. Deze maandag is de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in de door aardbevingen geplaagde provincie van start gegaan. De eerste gesprekken met gedupeerden leveren geen nieuwe inzichten op, maar laten wel zien waarom dit onderzoek geen dag te vroeg komt.

Gastbijdrage Trilemma

Energie-eilanden: de volgende stap in schaalvergroting van wind op zee

De succesvolle kostprijsreductie van wind op zee is te danken aan schaalvergroting: grotere turbines, grotere parken, dikkere kabels en grotere converterplatforms. Richting 2030 vindt opschaling plaats van het huidige 700 MW wisselstroomplatform naar het 2 GW gelijkstroomplatform. Energie-eilanden zullen in de loop van de jaren ’30 de volgende stap zijn in het behalen van schaalvoordelen bij wind op zee.

Nieuws Energeia

Nieuw onderzoek moet potentieel van negatieve emissies in kaart brengen

Het kabinet gaat laten onderzoeken welke rol negatieve CO₂-emissies kunnen spelen in het klimaatbeleid, en wat de mogelijkheden zijn van verschillende negatieve emissietechnieken in Nederland. Uit een inventarisatie onder bedrijven, milieuorganisaties en onderzoeksinstellingen blijkt er “brede behoefte” te bestaan aan zo'n onderzoek. Minister Jetten komt in principe “later dit jaar” met een concreet voorstel.

Nieuws Energeia

Experts: klimaatbeleid kan effectiever door gedragskennis toe te passen

Klimaatbeleid is te weinig gestoeld op kennis over het doorgronden van gedrag. Als die kennis al wordt ingezet, is het vaak te laat of alleen op specifieke maatregelen. Het is belangrijk dit te veranderen, aangezien het halen van de klimaatdoelen breed draagvlak vergt en vergaande gedragsverandering. Die waarschuwing geven enkele gedragswetenschappers aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Nieuws Energeia

Jetten verdedigt productiebeperking kolencentrales in Kamer

Het gas dat Nederland bespaart met het schrappen van de productiebeperking voor kolencentrales komt niet een-op-een in de gasbergingen terecht. Toch zal de extra ruimte op de gasmarkt het makkelijker maken een wintervoorraad aan te leggen. Dat zei minister Jetten deze woensdag op vragen van Kamerleden. Linkse partijen verweten hem een “fossiele reflex” door ruimte te geven aan kolencentrales.

Nieuws Energeia

Compensatie CO₂-kosten stroomfactuur grootverbruikers 'relevant', maar besluit blijft uit

Het kabinet kan nog geen duidelijkheid geven over voortzetting van de zogenoemde indirecte kostencompensatie, een subsidieregeling die moet voorkomen dat bedrijven uit Nederland vertrekken vanwege een ongelijk speelveld door CO₂-uitstootkosten. Minister Adriaansens meent weliswaar dat het continueren van compensatie van indirecte emissiekosten relevant is, maar heeft vooralsnog geen budget voor voortzetting van de regeling.

Nieuws Energeia

Provincies en gemeenten roepen rijk op werk te maken van gebouwgebonden financiering

In een brief aan ministers Rob Jetten, Sigrid Kaag, Hugo de Jonge en Hanke Bruins Slot vragen de twaalf provincies en een aantal gemeenten het kabinet om verduurzaming van woningen aantrekkelijker te maken voor woningeigenaren door te zorgen voor passende financieringsinstrumenten. Met name gebouwgebonden financiering zou nu echt snel mogelijk gemaakt moeten worden, vinden de overheden.