Nieuws Energeia

'Maak nieuwe integrale analyse voor windparkaansluitingen boven de Wadden'

De aanleg van stroomkabels in het waddengebied kan volgens hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heide leiden tot langdurige schade aan de natuur op en rond Schiermonnikoog. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer pleitte hij er daarom voor nog eens alle aansluitmogelijkheden voor het windgebied Ten Noorden van de Waddeneilanden te bekijken in een integrale analyse waarin natuurwaarden een hoofdrol krijgen.

Nieuws Energeia

Verenigd Koninkrijk vreest winterse blackouts nadat zeekabel door brand is uitgevallen

Stroomuitval gedurende de wintermaanden in het Verenigd Koninkrijk is een reële mogelijkheid nadat een brand een belangrijke kabel heeft uitgeschakeld die elektriciteit vanuit Frankrijk importeert. Elektriciteit is nu zo schaars dat nog meer netstoringen of onverwachte uitval van productie-installaties erin kan resulteren dat huishoudens en bedrijven zonder stroom komen te zitten.

Nieuws Energeia

Blok: Invest-NL goed op gang, maar meer focus op energietransitie nodig

Na een wat trage start zijn de investeringen van Invest_NL in de energietransitie en innovatieve snelgroeiende bedrijven nu goed op gang gekomen. dat schrijft minister Stef Blok in antwoorden op Kamervragen van het CDA. In ruim anderhalf jaar heeft het investeringsfonds €416 mln geïnvesteerd. Punt van aandacht: de investeringen moeten meer worden gericht op de energietransitie, en minder op andere doelen.