Auteur

David Duijnmayer

Prioriteringskader netuitbreidingen dit voorjaar in ministeriële regeling

Minister Rob Jetten publiceert dit voorjaar een ministeriële regeling met een prioriteringskader voor netuitbreidingsinvesteringen. Dit kader moet netbeheerders helpen een rangorde, en daarmee ook een volgorde, aan te brengen in hun investeringsplannen. Het gaat nadrukkelijk om prioritering van netuitbreidingen, en niet om de volgorde waarin aanvragen voor individuele aansluitingen worden afgehandeld.

EU en Navo versterken samenwerking voor beveiliging energie-infrastructuur

De Europese Unie en de Navo zijn donderdag van start gegaan met een nieuwe, gezamenlijke taskforce voor de beveiling van vitale infrastructuur, waaronder energie-infrastructuur. Een belangrijke aanleiding voor de nieuwe taskforce is de vernieling van de Nord Stream-gasleidingen vorig jaar.

STEMMING Franse pensioenstakingen zorgen voor kortstondige opleving van gasprijs

Stakingen bij Franse LNG-terminals zorgden eind vorige week voor een kortstondige opleving van de gasprijs, maar onder invloed van zachter weer en voldoende aanbod van wind- en zonne-energie herstelde de markt zich deze week weer. Ook hangt er nog altijd onzekerheid boven de markt over de staat van het nucleaire productiepark van energiebedrijf EDF, dat van de Franse toezichthouder al zijn centrales moet controleren op scheurtjes.

EC wil contract for difference als enige steunoptie duurzame opwek

Lidstaten die CO₂-vrije elektriciteitsproductie financieel willen ondersteunen, zouden dit alleen nog met tweezijdige contracts for difference (CFD) moeten doen. Dat staat in het voorstel van de Europese Commissie voor hervorming van de elektriciteitsmarkt. De Europese Commissie wil verder dat consumenten weer kunnen kiezen voor langetermijncontracten met een vaste prijs, en makkelijker onderling energie uit kunnen wisselen.

'Verhoging gecontracteerd transportvermogen na overschrijding is niet langer wenselijk'

Netbeheer Nederland wil dat een overschrijding van het gecontracteerde transportvermogen niet meer automatisch leidt tot een ophoging ervan. Nu staat dit nog als regel in de Tarievencode, maar het vergroot de transportschaarste op het elektriciteitsnet en is daarom niet langer wenselijk.

Jetten: opstellen van voorrangsregels elektriciteitsnet is bevoegdheid ACM

Het Rijk kan volgens minister Rob Jetten geen voorrangsregels opstellen voor de toegang tot het elektriciteitsnet. Op basis van Europese afspraken is dit volgens hem een taak van de toezichthouder, en niet van de nationale overheid.

Alliander voorziet meer spannings- en capaciteitsproblemen op laagspanningsnet

Netwerkbedrijf Alliander waarschuwt dat ook consumenten en zakelijke kleinverbruikers in toenemende mate te maken krijgen met een tekort aan netcapaciteit. Dat kan betekenen dat zij moeten wachten op een verzwaring van hun aansluiting, maar ook dat er niet altijd zonnestroom teruggeleverd kan worden en dat er spanningsproblemen op het net kunnen ontstaan.

Stedin sluit eerste flex-contract met batterij-exploitant voor levering congestiediensten

Netbeheerder Stedin heeft deze woensdag een flexibel aansluit- en transportcontract gesloten met On E Target voor een 2 MW-batterij op het Zeeuwse eiland Tholen. On E Target zal met de batterij deelnemen aan congestiemanagement in het gebied door, op verzoek van Stedin, op te laden op momenten dat er veel zonne-energie wordt geproduceerd.

Tijdig informeren is cruciaal bij bouw van duizenden nieuwe trafohuisjes in de straten

Regionale netbeheerders moeten de komende jaren duizenden nieuwe transformatorhuisjes bouwen in woonwijken. Hoewel het relatief kleine en onopvallende bouwwerken zijn, kunnen ook deze “compact-stations” weerstand oproepen bij direct omwonenden. Zij vrezen voor hun uitzicht, en soms zelfs voor hun gezondheid.

NKT en Prysmian leveren kabels aan Tennet voor 10 GW aan offshore windenergie

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft kabelleveranciers NKT en Prysmian geselecteerd voor het leveren en installeren van in totaal vijf offshore kabelverbindingen. Het contract is onderdeel van Tennets 2 GW-programma voor het aansluiten van de nieuwe generatie windparken op zee.

Tennet krijgt volgend jaar voorschot op inkoopkosten energie

Tennet zal via de transporttarieven van 2024 alvast een voorschot krijgen op de gestegen inkoopkosten voor energie. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil er op die manier voor zorgen dat Tennet voldoende investeringsruimte behoudt voor uitbreiding van het hoogspanningsnet.

Liander onderzoekt mogelijkheden om extra kabels naar Waddeneilanden te voorkomen

Netbeheerder Liander gaat onderzoeken hoe de toenemende vraag naar elektriciteit op de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog gefaciliteerd kan worden zonder extra kabels naar het vasteland te leggen. Liander heeft daarvoor een intentieverklaring getekend met de provincie Friesland en de vier Friese eilanden.

Voor fraude veroordeelde oud-directeur moet bijna €32 mln terugbetalen aan Rendo

Richard Woldring, oud-directeur van netwerkbedrijf Rendo, moet zijn voormalige werkgever een schadevergoeding betalen van ruim €31,8 mln. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald in een civiele procedure. De schadevergoeding heeft betrekking op twee strafzaken waarin Woldring Rendo heeft opgelicht en financieel benadeeld.

Tennet contracteert drie partijen voor bouw en ontwerp 2 GW-landstations

Tennet heeft een raamovereenkomst gesloten met Dura Vermeer, BAM Infra Nederland en Visser & Smit Bouw voor de bouw van de landstations die nodig zijn voor het aansluiten van de nieuwe generatie offshore windparken. Deze windparken, die vanaf 2024 ontwikkeld gaan worden, zullen worden aangesloten met een nieuwe 2 GW-standaard.

Nieuwe scenariostudie laat zien dat netbeheerders nóg meer moeten investeren

Netbeheer Nederland heeft een nieuw scenariorapport opgesteld, waarin ook de ambitieuzere klimaatdoelstelling van minimaal 55% CO₂-reductie in 2030 is meegenomen. Netbeheerders gebruiken de scenario's bij het maken van hun tweejaarlijkse investeringsplannen, waarvan de volgende editie voor 2024 gepland staat.

Netbeheerders vragen Brussel om flexibele contracten en prioritering van aansluitingen

Netbeheer Nederland pleit, in reactie op een Europese consultatie over hervorming van de elektriciteitsmarkt, voor verschillende maatregelen die flexibel gebruik van het elektriciteitsnet bevorderen. Ook willen de netbeheerders dat het voor lidstaten mogelijk wordt om het non-discriminatieprincipe los te laten in congestiegebieden.

Netbeheerders willen voorrang bij het toewijzen van stikstofruimte aan projecten

Netbeheer Nederland wil dat er bij het toewijzen van stikstofruimte een aparte categorie komt voor energie-infrastructuur. Deze projecten dragen bij aan verduurzaming en stikstofreductie, maar lopen nu zelf vertraging op doordat bij de aanleg tijdelijk stikstof vrij kan komen. Om uit die impasse te komen willen netbeheerders een uitzonderingspositie krijgen.

Tennet is bereid gesprek aan te gaan over volledige verkoop Duits hoogspanningsnet

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet is bereid een verkoop van het Duitse deel van het bedrijf aan de Duitse staat te onderzoeken. Dat maakt het netwerkbedrijf deze vrijdag bekend, nadat het kabinet eerder deze week al bevestigde in gesprek te zijn met Duitsland over de verkoop van een meerderheidsbelang of het volledige belang in Tennet Duitsland.

Crosswind plaatst binnen vier maanden alle zeventig monopiles voor Hollandse Kust Noord

Maritiem aannemer Van Oord heeft deze week de laatste van zeventig monopiles voor het offshore windpark Hollandse Kust Noord geïnstalleerd. Het windpark wordt gebouwd door het consortium Crosswind, bestaande uit Shell en Eneco, en zal een vermogen van 759 MW krijgen.

EPZ verliest juridische strijd tegen aanlanding offshore windenergie bij Borssele

De elektriciteit van het nog te ontwikkelen windgebied IJmuiden Ver Alpha mag bij het Zeeuwse Borssele aan land gebracht worden. Bezwaren tegen het rijksinpassingsplan dat dit mogelijk maakt, zijn deze woensdag door de Raad van State afgewezen. Een van de bezwaarmakers was kerncentrale-exploitant EPZ, dat vreest dat de invoeding van grote hoeveelheden offshore windstroom zal leiden tot stabiliteits- en capaciteitsproblemen op het hoogspanningsnet.

Kop van Noord-Holland krijgt aansluiting op landelijk 380 kV-net

Het extrahoogspanningsnet van 380 kV moet een nieuwe vertakking gaan krijgen in de kop van Noord-Holland. Tennet, de provincie Noord-Holland en het Rijk hebben deze maandag een convenant ondertekend voor de komst van een nieuwe 380 kV-verbinding om de regio Noord-Holland Noord aan te sluiten op de landelijke stroomsnelweg.

Netbeheer Nederland pleit voor verlenging van tijdelijk afsluitverbod

In 2022 hebben de regionale netbeheerders minder kleinverbruikers afgesloten van gas en elektriciteit dan in 2021, en ongeveer evenveel als in 2020. In totaal sloten de netbeheerders vorig jaar 2.040 elektriciteitsklanten en 1.978 gasklanten af vanwege wanbetaling. Tot 1 april geldt een aangescherpt afsluitbeleid, Netbeheer Nederland pleit voor een verlenging hiervan.

Grootste zonnepark van Nederland gaat noodvermogen leveren aan Tennet

Zonneparkontwikkelaar Solarfields en energiedienstverlener Scholt Energy gaan het zonnepark Dorhout Mees, met 144 MWp het grootste zonnepark van Nederland, inzetten voor de levering van noodvermogen aan hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Het zonnepark wordt daartoe toegevoegd aan een bestaande noodvermogenpool.

Capaciteitskaart netbeheerders toont nu ook waar congestiemanagement wordt toegepast

Netbeheer Nederland heeft de netcapaciteitskaart,die een landelijk beeld geeft van de transportcapaciteit op de regionale elektriciteitsnetten, uitgebreid met enkele nieuwe functies. Een belangrijke toevoeging is dat nu ook inzichtelijk is waar congestiemanagement wordt toegepast.

ACM onderzoekt tarieven Eneco, Essent en Vattenfall na invoering prijsplafond

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar de elektriciteits- en gastarieven van Eneco, Essent en Vattenfall, de drie grootste energieleveranciers van Nederland. Het onderzoek is bedoeld om te controleren of de tarieven van energieleveranciers wel redelijk zijn nu het prijsplafond is ingevoerd.

Wanbetaling en energiecrisis geen geldige redenen om tarieven eenzijdig aan te passen

Een zakelijke energieleverancier mag niet eenzijdig besluiten over te schakelen van vaste naar variabele tarieven, ook niet als de afnemer zijn facturen herhaaldelijk te laat betaalt. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald in een kort geding tussen energieleverancier Nieuw-Hollands Energiebedrijf (NHE) en een restaurant.

Tweede Kamer vraagt minister Kaag om opheldering over verkoop Tennet Duitsland

De Tweede Kamer wil opheldering van minister Sigrid Kaag (Financiën) over de mogelijke verkoop van Tennet Duitsland. Het kabinet zou volgens berichtgeving van NRC in vergevorderde onderhandelingen zijn met Duitsland over de verkoop van een meerderheidsaandeel of zelfs het volledige belang in de Duitse tak van Tennet, terwijl tot nu toe altijd is gezegd dat het de voorkeur heeft om een minderheidsaandeel te verkopen.

Rekenkamer: kabinet biedt onvoldoende inzicht in klimaatuitgaven

Het kabinet geeft de Eerste en Tweede Kamer geen eenduidige en complete informatie over hoeveel geld wordt uitgegeven aan het klimaatbeleid. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat deze woensdag aan de beide Kamers is gestuurd. Minister Rob Jetten belooft beterschap.

Vattenfall en Eneco winnen concurrentiestrijd om opsporingsvergunning aardwarmte Amsterdam

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan verschillende bedrijven opsporingsvergunningen voor aardwarmte verleend voor in totaal zeven gebieden in Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht. Met de verleende vergunningen is een groot aaneengesloten gebied in de driehoek Amsterdam, Almere en Aalsmeer aangemerkt als nieuw zoekgebied voor aardwarmte.

Enexis: nog altijd te veel zon en te weinig wind in de RES'en

De verhouding tussen wind- en zonne-energie in de regionale energiestrategieën is ook in de concept-versies van de RES 2.0 nog niet optimaal. Dat concludeert netbeheerder Enexis na een analyse van de meest recente plannen in haar werkgebied.