Auteur

David Duijnmayer

Gopacs vergroot pool van flex-aanbieders door samenwerking met Epex Spot

Elektriciteitsbeurs Epex Spot en het netbeheerdersplatform voor congestiemanagement Gopacs gaan samenwerken. Door het handelsplatform van Epex te koppelen aan het Gopacs-platform, komt de flexibiliteit van marktpartijen die actief zijn op Epex beschikbaar voor congestiemanagement door netbeheerders.

Vol stroomnet houdt juridisch stand als afwijzingsgrond voor subsidie

De voorwaarde dat producenten van duurzame energie moeten beschikken over een transportindicatie van de netbeheerder om subsidie te kunnen krijgen, houdt stand bij de rechter. Dat blijkt uit een zaak die zeven zonneparkontwikkelaars bij het CBB hadden aangespannen tegen het ministerie van EZK nadat hun subsidie-aanvraag was afgewezen.

Rekenkamer: voorrang verlenen op het stroomnet is best mogelijk binnen EU-regels

De Algemene Rekenkamer verwacht dat er onder Europese wet- en regelgeving meer mogelijkheden zijn voor het verdelen van schaarse netcapaciteit dan minister Jetten nu aanneemt. Jetten zei eerder in de Tweede Kamer dat prioritering op het niveau van aansluitingen niet mogelijk is vanwege Europese regels, maar de Rekenkamer betwijfelt dat.

Van LNG tot zon-op-dakverplichting: zo denkt de EC in 2027 zonder Russisch gas te kunnen

De Europese Commissie denkt in 2027 onafhankelijk te kunnen zijn van Russische fossiele brandstoffen. Hiertoe wil Brussel de ambities voor energiebesparing en duurzame energie uit het Fit for 55-pakket verhogen. Financiering van de plannen zou onder meer uit het coronaherstelfonds en het veilen van extra ETS-rechten moeten komen. Het Europees Parlement en de lidstaten gaan zich nu over het voorstel buigen.

Systeemstudie: Friesland maakt het zichzelf moeilijk door wind op land te weren

Het beleid van de provincie Friesland om geen extra windturbines op land toe te staan, bemoeilijkt de eigen ambitie om energieneutraal te worden. Dat schrijven onderzoeksbureaus Berenschot en Ekwadraat in een systeemstudie naar het Friese energiesysteem. De grote hoeveelheid zonne-energie die nodig is als er geen wind op land bijkomt, zal zorgen voor meer knelpunten op het elektriciteitsnet.

TNO: nieuwe flexibele stroomverbruikers worden dominant in energiesysteem

Nieuwe technologieën die zich goed lenen voor grootschalige vraagsturing, zoals elektrolyse, industriële elektrische boilers en elektrisch vervoer, kunnen al in 2030 ongeveer 20% van de elektriciteitsvraag vertegenwoordigen. In 2050 kan dit zijn opgelopen tot 65%. Dat concludeert TNO op basis van twee studies naar het potentieel en de barrières voor vraagsturing in de elektriciteitsmarkt.

Rendo en Cogas nemen oefennet voor waterstofdistributie in gebruik

Netwerkbedrijven Rendo en Cogas en infrabedrijf BAM Energie & Water hebben woensdag een test- en opleidingsnet voor waterstofdistributie geopend. Het waterstofnet is onderdeel van het energie-onderzoeksterrein Entrance in Groningen, en kan gebruikt worden door technici om ervaring op te doen met het beheer en onderhoud van waterstofdistributienetten.

Ocap krijgt SDE++ voor hergebruik CO₂ in glastuinbouw

Gidara Energie en CO₂-leverancier Ocap krijgen maximaal €110 mln SDE++-subsidie voor afvang en hergebruik van CO₂ (CCU). De CO₂ zal worden afgevangen bij een nog te bouwen methanolfabriek van Gidara in Amsterdam en wordt geleverd aan de glastuinbouw. Dat hebben Gidara en Ocap woensdag bekendgemaakt.

Energieleverancier Om start service voor het terugdraaien van ongewenste switch

Energieleverancier Om is een “terugswitchservice” begonnen voor consumenten die tegen hun wil zijn overgestapt naar een andere leverancier als gevolg van agressieve of misleidende wervingspraktijken. De service is gratis en staat open voor alle consumenten, niet alleen voor gekaapte Om-klanten.

Openbaar snellaadstation op eigen terrein is vergunningplichtig, oordeelt rechter

Voor het plaatsen van een of enkele laadpalen op eigen terrein hoeft een hotel geen vergunning te hebben, maar de oprichting van een grootschalig snellaadstation inclusief transformatoren is wel degelijk vergunningplichtig. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in een zaak die door omwonenden van een hotel in Breda was aangespannen.

ACM wil veiligheidsnormen voor oude en nieuwe laagspanningsnetten gelijktrekken

De veiligheidsnormen waaraan netbeheerders zich sinds 2018 moeten houden bij het ontwerp van nieuwe laagspanningsnetten, gaan ook gelden voor laagspanningsnetten die al voor dat jaar zijn aangelegd. Dat blijkt uit een ontwerp-codebesluit van de ACM.

ACM: netbeheerder moet transportcapaciteit onvoorwaardelijk beschikbaar houden

Netbeheerder Enexis mag in aansluit- en transportovereenkomsten niet de voorwaarde opnemen dat het gecontracteerde transportvermogen verlaagd wordt als het gedurende een bepaalde periode niet volledig gebruikt wordt. Zo'n use it or lose it-clausule is in strijd met de huidige wet- en regelgeving, oordeelt de ACM in een geschil tussen Enexis en een zonneparkontwikkelaar.

Tennet haalt recordbedrag van €3,85 mrd op met uitgifte groene obligaties

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft met een nieuwe uitgifte van groene obligaties een recordbedrag van €3,85 mrd opgehaald. Het kapitaal kan worden ingezet voor de aansluiting van offshore windparken in Nederland en Duitsland en voor nieuwe transportverbindingen op land die nodig zijn voor het transport van groene stroom.

Nijmeegse chipfabrikant NXP vecht Tennet-facturen tevergeefs aan

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet krijgt ook in hoger beroep gelijk in een geschil met chipfabrikant NXP over aansluit-, transport- en systeemdiensten. Volgens NXP had Tennet deze diensten jarenlang ten onrechte bij NXP in rekening gebracht, omdat de chipmaker stelde helemaal niet op het elektriciteitsnet van Tennet aangesloten te zijn.

Cyberaanvallen zijn meest relevante veiligheidsrisico voor elektriciteitssector

Een cyberaanval op een netbeheerder, grote elektriciteitsproducent of grote industriële stroomverbruiker vormt het meest reële risico op grootschalige stroomuitval in Nederland en de omringende landen. Dat blijkt uit het risicoparaatheidsplan Elektriciteit dat minister Jetten vrijdag naar de Kamer heeft gestuurd.

Kabinet stopt definitief met subsidies voor laagwaardige warmte uit houtige biomassa

Het kabinet zal geen nieuwe subsidies meer verlenen voor de productie van lagetemperatuurwarmte (tot 100°C) uit houtige biogrondstoffen. Deze warmte wordt voornamelijk gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en kassen. Er gold sinds vorig jaar al een tijdelijke subsidiestop.

Jetten vraagt zich hardop af of kolencentrales ooit nog op 100% zouden moeten draaien

Minister Rob Jetten wil met de Tweede Kamer in gesprek over de inzet van kolencentrales van 2025 tot 2030. Tot 2025 geldt een productiebeperking en in 2030 sluiten de centrales definitief, voor de tussenliggende jaren is er nog geen beleid. “Het zou heel raar zijn om na een paar jaar productiebeperking weer 100% kolenproductie te krijgen”, zei Jetten woensdagavond in de Tweede Kamer.

Om netcongestie in Amsterdam aan te pakken zijn 29 nieuwe onderstations nodig

Netbeheerders Liander en Tennet hebben met de gemeente Amsterdam een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld om de netcongestie in de hoofdstad aan te pakken. Het plan omvat onder meer de bouw van 29 nieuwe elektriciteitsstations tot 2035 en duizend nieuwe transformatorhuisjes tot 2030. Het grootste deel van het werk zal de komende vijf jaar al moeten plaatsvinden.

Voor RES 2.0 wél milieu-effectrapportage nodig

Voor de regionale energiestrategieën is onder de nieuwe Omgevingswet in sommige gevallen toch een milieu-effectrapportage verplicht. Dat schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een onderzoek van een werkgroep naar de vraag in hoeverre de RES'en MER-plichtig zijn.

Groengasproducent mag zonder duidelijke normen geen afvalwater lozen in beek

De Raad van State heeft de watervergunning vernietigd van een groengasinstallatie in Grubbenvorst. Volgens de hoogste bestuursrechter had het Waterschap Limburg meer onderzoek moeten doen naar de samenstelling van het afvalwater dat geloosd zou worden in een aangrenzende waterloop.

Intraday-handel groeit mee met toenemend aandeel wind- en zonne-energie in stroommix

De elektriciteitsproductie uit wind- en zonne-energie steeg in 2021 met 17% tot in totaal 28 TWh, bijna aan kwart van de totale elektriciteitsproductie vorig jaar. Tegelijkertijd nam ook de stroomproductie in kolencentrales toe, terwijl gascentrales als gevolg van de enorme prijsstijgingen op de gasmarkt minder draaiuren maakten. Met de toename van wind- en zonnestroomproductie neemt ook het belang van de intradayhandel toe.

Tennet beëindigde contract Heijmans-Europoles terecht, moet facturen wel betalen

De combinatie Heijmans-Europoles hoeft geen voorschot op een schadevergoeding te betalen aan Tennet. De hoogspanningsnetbeheerder moet op zijn beurt wel, in afwachting van een schadestaatprocedure, nog onbetaalde facturen aan Heijmans-Europoles voldoen. Dat blijkt uit het eindvonnis in een arbitragezaak tussen Tennet en Heijmans-Europoles over de levering van Wintrackmasten.

Na dubbele reparatie van de vergunning mag windpark Veghel gebouwd worden

Vier windturbines in Veghel mogen van de Raad van State gebouwd worden, op voorwaarde dat de windparkbouwer binnen een jaar na oplevering van de eerste turbine een bankgarantie kan overleggen waarmee hij financiële zekerheid geeft dat de turbines na afloop van de vergunningtermijn ook weer afgebroken worden.

Vermilion krijgt groen licht bij Raad van State voor hervatten van gaswinning Oldelamer

Aardgasproducent Vermilion mag de komende jaren weer gas gaan winnen uit het gasveld Oldelamer in Friesland, dat sinds 2014 buiten gebruik is. Het winningsplan hiervoor was in 2020 al goedgekeurd door minister Wiebes, deze woensdag geeft ook de Raad van State groen licht. Vermilion verwacht tot 2039 nog maximaal 528 miljoen kuub aardgas uit het veld te kunnen halen.

Aanleg van waterstofnetten in industrieclusters valt onder rijkscoördinatieregeling

Het kabinet heeft de Rijkscoördinatieregeling van toepassing verklaard op de aanleg van de landelijke waterstofbackbone. Dat maakte minister Jetten (Energie en Klimaat) afgelopen vrijdag bekend. Daarmee zorgt hij dat ook de eerste regionale waterstofnetten die uiteindelijk het landelijke net zullen vormen al onder nationale regie worden aangelegd.

Enexis verwacht transportschaarste voor grootverbruikers in Drenthe en Brabant

Netbeheerder Enexis verwacht in delen van Drenthe en Noord-Brabant binnenkort geen transportcapaciteit meer te hebben voor grootverbruikers van elektriciteit. De netbeheerder doet daarom deze maandag een melding van dreigende congestie voor afnemers bij vijf elektriciteitsstations. Het is voor het eerst dat Enexis in zijn werkgebied te maken krijgt met congestie voor de afname van elektriciteit.

Tennet installeert tweede transformatorplatform Hollandse Kust (zuid)

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft deze week het bovendeel van het transformatorplatform Hollandse Kust (zuid) Beta succesvol geïnstalleerd. Tot kort geleden was het nog onzeker of dit op tijd zou lukken, omdat het onderstel eind januari tijdens een storm beschadigd raakte door een op drift geraakt vrachtschip. Het andere transformatorplatform in het gebied, Hollandse Kust (zuid) Alpha, is inmiddels helemaal klaar voor gebruik.

Industrie in Noordzeekanaalgebied: netcongestie belemmert verduurzaming

Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied zeggen in de komende vijf jaar €1 mrd tot €1,5 mrd minder investeringen te kunnen doen als gevolg van capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet. Het industriecluster Noordzeekanaalgebied vreest daardoor het CO₂-reductiedoel van 55% in 2030 niet te halen, schrijft het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Kabinet maakt voor de zomer versnellingsplan voor extra gasproductie uit kleine velden

Het kabinet komt uiterlijk in juli met een versnellingsplan voor het winnen van extra aardgas uit kleine velden. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief woensdagavond toegezegd aan de Tweede Kamer, in reactie op een verzoek van de VVD. Hij ziet daarbij vooral kansen voor kleine velden op de Noordzee.

Eneco-windpark op zeewering Tweede Maasvlakte krijgt groen licht bij Raad van State

De Raad van State heeft deze woensdag alle bezwaren ongegrond verklaard tegen het windpark Maasvlakte 2 van Eneco. Dit windpark komt op de zeewering van de Tweede Maasvlakte en wordt door Eneco ontwikkeld in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook een zonnepark in de gemeente Hellevoetsluis mag door een uitspraak van de Raad van State definitief gebouwd worden.