Auteur

David Duijnmayer

ZOMERSERIE 'Als je vragen hebt, kun je altijd met Leo bellen'

De energietransitie is de laatste jaren goed op stoom gekomen. De energieproductie wordt schoon en decentraal, de netten slim en het verbruik flexibel. Maar in elk bedrijf lopen nog mensen rond die hun werkzame leven begonnen toen zonnepanelen nog iets voor satellieten waren en productie, levering en transport allemaal in handen waren van het regionale energiebedrijf. Hoe kijken deze oudgedienden aan tegen alle veranderingen in hun sector en hun bedrijf? Deze maandag: Leo Bordewijk, commissioning engineer bij Tennet.

ACM: leg alleen waterstofleidingen aan als die ook echt gebruikt gaan worden

Overheid en bedrijfsleven moeten niet overhaast te werk gaan bij de aanleg van waterstofinfrastructuur, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Pas als de plannen voor productie en consumptie van groene waterstof concreet genoeg zijn, zou ook geïnvesteerd moeten worden in transportleidingen. Regulering van waterstoftransport is voorlopig niet nodig.

Poshydon haalt DEI+-subsidie binnen en kan offshore waterstofpilot starten

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie van €3,6 mln toegekend aan het waterstofproject Poshydon. Het geld is afkomstig uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Daarmee is de financiering rond en kan de pilot van start gaan.

Gaswinning uit Groningen hoeft in lopende gasjaar niet verder omlaag

Het gaswinningsbesluit voor het lopende gasjaar is zorgvuldig genomen, vindt de Raad van State. In het besluit is vastgelegd dat de NAM bij een gemiddeld koud jaar 8,1 mrd kubieke meter aardgas mag winnen uit het Groningenveld. De Groninger Bodem Beweging en een aantal Groningers had het besluit aangevochten, omdat zij vonden dat de gaswinning nog sneller omlaag zou moeten.

Enexis heeft nog dagen nodig om laatste waterschade in Limburg te herstellen

Het hoge water en de overstromingen hebben vorige week in verschillende Limburgse plaatsen gas- en stroomstoringen veroorzaakt. Bijna alle huishoudens in het overstromingsgebied hebben inmiddels weer elektriciteit en gas, maar het herstelwerk voor Enexis zit er nog niet op, want ook verschillende stations van de netbeheerder hebben schade opgelopen.

Stedin en Eaton testen langs N470 eerste distributienet op gelijkspanning

Energiemanagementbedrijf Eaton heeft langs de N470 in Zuid-Holland een zelfregulerend elektriciteitsnet opgeleverd op gelijkspanning. Het net is volgens Eaton het eerste stroomnet waar de volledige distributie plaatsvindt met gelijkspanning. Stedin beheert het net, maar het streven is dat er niet vanuit het DC-net wordt teruggeleverd aan, of afgenomen van, het openbare AC-net.

ACM waarschuwt: een illegaal net is zo gecreëerd

Wie met een recht van opstal zonnepanelen op het dak van een ander legt of voor een groepje tiny houses een gezamenlijke aansluiting op het openbare elektriciteitsnet aanvraagt, kan zomaar een illegaal net gecreëerd hebben. De ACM waarschuwt bedrijven daarom zich goed op de hoogte te stellen van de wet- en regelgeving voordat zij kabels of leidingen aanleggen.

'Industriële vraagsturing heeft veel potentie, maar praktijk is nog weerbarstig'

Vraagsturing op industrieel niveau kan de piekbelasting van het elektriciteitsnet met 10% tot 17% verlagen. Maar om dat potentieel te ontsluiten, moet nog wel een aantal belemmeringen worden weggenomen. Dat blijkt uit een studie die Tennet heeft laten uitvoeren voor het Nederlandse en Duitse stroomnet.

Hoge Raad houdt uitspraak Schenkeveld in stand in nadeel van Liander

Liander krijgt ook in cassatie bij de Hoge Raad geen gelijk in een geschil dat de netbeheerder in 2017 had met tomatenkwekerij Schenkeveld over een uitbreiding van transportcapaciteit. Hoewel er inmiddels jurisprudentie bestaat waaruit blijkt dat netbeheerders wel degelijk transportbeperkingen mogen opleggen als alle capaciteit in een regio gecontracteerd is, heeft Liander in dit specifieke geval niet kunnen aantonen dat hier sprake van was.

Toename elektronica in huis kan zorgen voor afwijkende meterstanden

Elektronische apparatuur kan in zeldzame gevallen een verstorend effect hebben op slimme elektriciteitsmeters. Defecte apparatuur en onjuist gebruikte apparaten kunnen stoorsignalen afgeven waar sommige, met name oudere meters gevoelig voor zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het nationale meetinstituut VSL en testlaboratorium NMI in opdracht van Netbeheer Nederland.

Helft van warmteleveranciers verstuurt gebrekkige facturen

De helft van de warmteleveranciers verstuurt nog altijd facturen die niet voldoen aan de wettelijke regels. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft de leveranciers nog drie weken de tijd om hun rekeningen op orde te krijgen.

Ocean Grazer brengt pompcentrale van de bergen naar de zee

Het bedrijf Ocean Grazer, een spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft een nieuw energieopslagsysteem ontwikkeld dat bij offshore windparken geplaatst kan worden. Een test met een prototype in de Eemshaven heeft bewezen dat het concept werkt, de volgende stap is de bouw van een demonstratie-installatie bij een zandafgraving. De Ocean Battery, zoals het systeem is genoemd, werkt volgens het principe van een waterkrachtcentrale.

Kabinet sorteert voor op strategische reserve 'voor het geval dat'

Het kabinet wil in de nieuwe Energiewet een bepaling opnemen die het mogelijk maakt om een strategische reserve te introduceren voor het geval er problemen ontstaan met de leveringszekerheid van elektriciteit. Dat schrijft staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

ACM maakt einde aan schatting gasvolume op basis van grondtemperatuur

Om het gasverbruik van grootverbruikers vast te stellen, zullen gastemperatuur en gasdruk voortaan altijd gemeten moeten worden. Nu passen meetbedrijven bij een deel van de afnemers nog een methode toe waarbij druk en temperatuur geschat worden op basis van de grondtemperatuur, maar die methode is over drie jaar niet meer toegestaan. Dat blijkt uit een codewijzigingsbesluit dat de ACM deze vrijdag heeft gepubliceerd.

Netbeheerders: 35 TWh is het maximale dat we kunnen aansluiten

Hoewel het aanbod van de 30 energieregio's optelt tot bijna 55 TWh aan wind- en zonne-energie op land, is het niet realistisch om tot 2030 meer te realiseren dan 35 TWh. Dat schrijven de gezamenlijke netbeheerders in een analyse van de regionale energiestrategieën die deze donderdag zijn opgeleverd.

Energiesysteem in Noord-Brabant is vooral gebaat bij meer opslag en conversie

De provincie Noord-Brabant zou er verstandig aan doen energiehubs aan te wijzen, waar infrastructuur voor verschillende energiedragers bij elkaar komt en opslag en conversie plaats kan vinden. Dat is een van de conclusies uit een verkennende studie naar het energiesysteem in Noord-Brabant. Het terrein van de Amercentrale en andere bestaande bedrijventerreinen zijn mogelijk geschikt als energiehub.

Wethouder Van Tongeren ziet af van nevenfunctie bij EBN

Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) van de gemeente Den Haag zal geen commissaris worden bij staatsdeelneming EBN, dat financieel participeert in de opsporing en winning van aardolie, aardgas en aardwarmte. Het gemeentebestuur van Den Haag was al akkoord gegaan met de nevenfunctie, maar Van Tongeren ziet er op aandringen van de gemeenteraad toch van af.

Nederland nomineert 25 waterstofinitiatieven als project van Europees belang

Het kabinet heeft vijfentwintig Nederlandse waterstofprojecten aangedragen voor een Europese lijst met projecten van algemeen belang. Als de initiatieven door de Europese Commissie op de definitieve lijst geplaatst worden, komen ze in aanmerking voor staatssteun.

Gemeenten versterken eigen vermogen Stedin met €200 mln

Netwerkbedrijf Stedin krijgt van zijn aandeelhouders €200 mln aan eigen vermogen door middel van de uitgifte van extra aandelen. De aandeelhoudende gemeenten hebben de kapitaalversterking deze vrijdag goedgekeurd tijdens de aandeelhoudersvergadering. In ruil krijgen de aandeelhouders meer invloed op de strategie en de commerciële activiteiten van Stedin.

Netbeheerders waarschuwen voor dichtslibben stroomnet: 'Iedereen gaat het merken'

Een gebrek aan transportcapaciteit is allang niet meer alleen een probleem van dunbevolkte buitengebieden. Op twee locaties in Amsterdam heeft Liander geen ruimte meer op het net voor nieuwe grootverbruikers en de netbeheerder vreest dat het probleem zich snel kan uitbreiden in de hoofdstad. Netbeheer Nederland waarschuwt ondertussen dat ook consumenten last zullen krijgen van capaciteitsschaarste op het net.

CBB: RWE mag stroomproductie van centrale niet salderen met verbruik

Het CBB heeft in hoger beroep bevestigd dat RWE geen aanspraak kan maken op een lager transporttarief voor zijn elektriciteitscentrales. RWE was van mening dat Tennet dat tarief moest baseren op het saldo van productie en verbruik van de centrale, maar het CBB oordeelt dat het transporttarief betaald moet worden voor de afgenomen elektriciteit, zonder rekening te houden met de elektriciteitsproductie.

Herstel storingsreserve heeft prioriteit voor Tennet na omwaaien hoogspanningsmasten

Vier hoogspanningsmasten van Tennet zijn vrijdagavond omgewaaid door een plaatselijke en uitzonderlijk krachtige valwind. Hoewel extreem weer zich als gevolg van klimaatverandering vaker kan voordoen, ziet Tennet geen reden om masten nog robuuster te ontwerpen. “Dit blijft heel zeldzaam.”

Gasverlater mocht verwijderen van gasaansluiting niet uitstellen tot dit gratis was

Een klant van Stedin die in mei 2020 van het gas af ging, moet van de rechtbank Noord-Holland een schadevergoeding van €75 aan Stedin betalen omdat hij niet meewerkte aan het verwijderen van zijn gasaansluiting. De particulier reageerde pas op de herhaalde verzoeken van Stedin nadat het kabinet besloot dat de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting gesocialiseerd zouden worden.

Hoge ETS-prijs doet Kamer twijfelen aan nut van CO₂-bodemprijs voor stroomopwek

Veel fracties in de Tweede Kamer betwijfelen of de introductie van een bij wet vastgelegde minimum CO₂-prijs voor elektriciteitsopwek nog wel zin heeft nu de ETS-prijs veel hoger is dan twee jaar geleden voorzien was. Staatssecretaris Vijlbrief is niet van plan de bodemprijs nu aan te passen, maar vindt het wel nuttig de wet sneller te evalueren.

Stedin: financiële prikkels om stroomstoringen terug te dringen werken averechts

Netbeheerder Stedin en de TU Delft vinden dat de ACM een andere methode moet hanteren om de kwaliteit van netbeheerders te bepalen. De kwaliteitsfactor (Q-factor) die de ACM nu gebruikt, zorgt volgens Stedin voor “perverse prikkels” en “onjuiste, absurde uitkomsten”.

EU-raad schrapt steun voor grensoverschrijdende olie- en gasinfrastructuur

Brussel zal geen subsidie meer verlenen aan nieuwe grensoverschrijdende infrastructuurprojecten op het gebied van olie en gas. Groene waterstof, inclusief de productie ervan, wordt een van de speerpunten in het nieuwe stimuleringsbeleid. Dat heeft de Raad van de EU afgelopen vrijdag besloten tijdens een Energieraad in Luxemburg. De uitkomst is waar Nederland op hoopte.

Tennet verwacht tot 2028 transportschaarste in hoogspanningsnet Friesland

Tennet verwacht in het westen en zuiden van Friesland structurele congestie in het 110 kV-net. Dit netwerk zal daarom verzwaard worden, maar het zal naar verwachting tot 2028 duren totdat de transportproblemen helemaal zijn opgelost. De hoogspanningsnetbeheerder is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen.

Marktpartijen hielden rekening met eclips, Tennet hoeft niet in te grijpen

De gedeeltelijke zonsverduistering die deze donderdag plaatsvond in Noordwest-Europa heeft geen noemenswaardige problemen veroorzaakt voor het elektriciteitsnet. Op het midden van de dag viel een flink deel van de zonnestroomproductie weg door de eclips. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet was voorbereid en had extra regelvermogen bij gascentrales ingekocht. Dat bleek niet eens nodig.

Komend najaar geen SDE++-subsidie voor lagetemperatuurwarmte uit biomassa

Het kabinet stopt tijdelijk met subsidiëring van houtige biomassa voor lagetemperatuurwarmte. De subsidiestop is van kracht totdat er een concrete planning is voor de uitfasering van energieopwek met houtige biomassa. Het demissionaire kabinet kan dat afbouwpad nu niet opstellen, omdat de Tweede Kamer het onderwerp controversieel heeft verklaard.

Voldoende animo onder Stedin-gemeenten voor aankoop extra aandelen

Het ziet er naar uit dat Stedin kan rekenen op de gewenste versterking van het eigen vermogen met €200 mln. De gemeenteraad van grootaandeelhouder Rotterdam is akkoord met de aankoop van extra aandelen ter waarde van maximaal €100 mln, en ook een flink aantal andere gemeenten heeft inmiddels een positief besluit genomen over een bijdrage.