Auteur

David Duijnmayer

ACM past spelregels congestiemanagement opnieuw aan om meer flexvermogen te ontsluiten

De ACM wil het ook voor grotere afnemers en producenten van elektriciteit mogelijk maken om in groepsverband deel te nemen aan congestiemanagement. Tot nu toe kunnen partijen met een vermogen van 1 MW of groter alleen individueel afspraken maken met een netbeheerder, en zijn groepsbiedingen voorbehouden aan kleinere aangeslotenen.

D66 wil dat Rijk gaat participeren in windparken op zee

Een jaarlijkse klimaatbonus voor elke Nederlander, staatsparticipatie bij windparken op zee en een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op vervuiling en grondstoffen. Dat zijn enkele opvallende punten uit het verkiezingsprogramma van D66, waarin klimaat en energie een prominente plaats innemen.

RWE neemt investeringsbeslissing voor 35 MW-batterij in Eemshaven

Energiebedrijf RWE gaat bij zijn kolencentrale in de Eemshaven een batterijsysteem plaatsen met een vermogen van 35 MW. Het opslagsysteem is onderdeel van een reeks plannen voor systeemintegratie waarmee RWE de tender voor de windkavel Hollandse Kust (west) won.

Rechter verbiedt bloemenkweker meer zonnestroom terug te leveren dan net aankan

Een bloembollenkweker mag, op straffe van een dwangsom, niet meer dan 50 kW aan transportvermogen gebruiken om zonnestroom terug te leveren. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De kwekerij overschreed regelmatig zijn gecontracteerd transportvermogen, wat bijdroeg aan spanningsproblemen en congestie op het net.

ACM past methodebesluiten aan en waarschuwt voor hoge netwerktarieven

Toezichthouder ACM verwacht in 2024 een verdubbeling van de netwerktarieven voor Tennet-klanten, en ook afnemers op de regionale netten zullen fors meer transportkosten gaan betalen. Dat komt onder andere door een gerechtelijke uitspraak die de ACM verplichtte de methodebesluiten voor de lopende reguleringsperiode aan te passen.

Jetten in gesprek over capaciteitsmechanismen, maar houdt flinke slag om de arm

Minister Jetten gaat de komende maanden met deskundigen in gesprek over de voor- en nadelen van het invoeren van capaciteitsmechanismen als manier om de leveringszekerheid van elektriciteit te waarborgen. De Tweede Kamer had eind juni via een motie gevraagd om een dergelijk onderzoek.

Maarten Otto: wij hoeven geen nieuwe plannen van het kabinet, het gaat nu om de uitvoering

De netbeheerders hebben met het oog op de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen geen behoefte aan nieuwe plannen of doelstellingen. Van belang is vooral dat de praktische uitvoering van het beleid dat al in gang gezet is geen vertraging oploopt, zegt de kersverse voorzitter van de ledenraad van Netbeheer Nederland Maarten Otto in gesprek met Energeia. “Onze prioriteit is nu uitvoering, uitvoering, uitvoering.”

ChristenUnie wil goede rentmeester zijn en zet in op energiebesparing, wind en zon

In haar donderdag gepresenteerde verkiezingsprogramma kiest de ChristenUnie voor een sterke inzet op energiebesparing en elektrificatie. Veel klimaat- en energiebeleid van het huidige kabinet zou de partij willen voortzetten, al staan nieuwe kerncentrales bij de CU minder hoog op het verlanglijstje dan bij coalitiepartners VVD, CDA en D66.

Tennet begint langverwachte aanleg van Duitse noord-zuidverbinding

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet is deze week in Duitsland begonnen met de aanleg van Südlink, een gelijkstroomsnelweg die bedoeld is om windenergie vanuit Noord-Duitsland naar de industriële clusters in Zuid-Duitsland te brengen. Het project, dat al jaren in voorbereiding is, is ook voor Nederland van belang.

Enexis schuift operationeel directeur Rutger van der Leeuw naar voren als CEO

Netwerkbedrijf Enexis heeft Rutger van der Leeuw benoemd als nieuwe CEO. Hij volgt daarmee Evert den Boer op, die vorige maand aankondigde zijn functie neer te leggen wegens gezondheidsredenen. Van der Leeuw was in de rol van chief operating officer (COO) al lid van de raad van bestuur.

Tennet oefent bij verkabelingsproject Breda met emissieloos boren

De stikstofcrisis in Nederland betekent voor veel energie-infrastructuurprojecten een risico op vertraging. In Breda doen Tennet en aannemer Van Gelder deze maandag een proef met volledig elektrisch boren, zodat daarbij in elk geval geen uitstoot van fijnstof, stikstof en CO₂ plaatsvindt.

Treinen rijden vanaf 2025 op stroom van PZEM, Shell levert de groenestroomcertificaten

PZEM is vanaf 2025 drie jaar lang de energieleverancier van de NS en andere spoorvervoerders. Shell mag de GVO's leveren om de afgenomen elektriciteit te vergroenen. Met een verbruik van 1,2 TWh per jaar is de NS een van de grootste elektriciteitsverbruikers in Nederland.

Netbeheerders: meer focus op lange termijn nodig bij regionale infrastructuurplannen

Een langetermijnvisie op het energiesysteem zou leidend moeten zijn bij het opstellen van de provinciale Meerjarenprogramma's Infrastructuur Energie en Klimaat (pMiek's), stellen de netbeheerders in een analyse van de dertien provinciale Miek's die deze zomer zijn opgeleverd. In de huidige opzet ligt de focus volgens de netbeheerders te veel op het elektriciteitsnet en de korte termijn.

CDA zet in op groene industriepolitiek, negatieve emissies en kernenergie

Het CDA wil in de komende vier jaar een begin maken met de bouw van infrastructuur die nodig is voor negatieve emissies. Een van de locaties waar nu nog een kolencentrale draait, moet daarvoor gebruikt worden. Verder zet de partij van lijsttrekker Henri Bontenbal in op groene industriepolitiek en een sociale, rechtvaardige energietransitie.

Maarten Otto nieuwe voorzitter Netbeheer Nederland

Maarten Otto, CEO van regionaal netwerkbedrijf Alliander, begint deze vrijdag als nieuwe voorzitter van branchevereniging Netbeheer Nederland. Otto neemt het stokje over van Evert den Boer van Enexis.

STEMMING Gasmarkt komt tot rust nu stof rond Australische stakingen is neergedaald

De Europese gasmarkt bevindt zich op dit moment, met goed gevulde gasbergingen en meer duidelijkheid over de impact van stakingen in de Australische LNG-sector, in rustig vaarwater. Maar het is een fragiel evenwicht: de gasprijs kan zodra zich een probleem in de leveringszekerheid voordoet zo weer omhoog schieten, zeggen analisten.

Meer ruimte op station Hemweg, maar capaciteitstekort Amsterdam blijft groot

Netbeheerder Liander kan door een aantal technische maatregelen op het elektriciteitsstation Hemweg transportcapaciteit creëren voor zestig bedrijven die op de wachtlijst stonden. De problemen in Amsterdam blijven echter groot: na deze ingreep staan er nog zo'n 350 bedrijven in de wacht.

Withthegrid laat zonnepark en elektriciteitsnet met elkaar praten

Withthegrid, een IT-dienstverlener voor netbeheerders en duurzame elektriciteitsproducenten, heeft als eerste partij een goedgekeurd product ontwikkeld voor de Real-Time Interface van Netbeheer Nederland. Hiermee kan de stroomproductie van een wind- of zonnepark direct afgestemd worden op de beschikbare netcapaciteit.

Rechter laat boete voor DGB Energie in stand

De boete die toezichthouder ACM vorig jaar oplegde aan energieleverancier DGB Energie was terecht, oordeelt de rechtbank Rotterdam. De rechter vindt dat DGB consumenten heeft misleid bij telefonische verkoopgesprekken en de hoogte van de boete noemt de rechter “passend en geboden”.

Liander en Betuwewind helpen elkaar een handje bij windstilte en netcongestie

Liander heeft met windpark Betuwewind een capaciteitsbeperkend contract gesloten. Daarmee kan de netbeheerder de duurzame stroomproducent opdracht geven om de teruglevering van elektriciteit te beperken op momenten dat er weinig ruimte is op het net.

Topsector Energie wil met frisse blik naar problemen op het elektriciteitsnet kijken

In een verkennende studie in opdracht van de topsector energie is advies- en ingenieursbureau Stantec op zoek gegaan naar nieuwe, onconventionele ideeën om het elektriciteitsnet beter te benutten. Dat leverde twaalf “onderbelichte oplossingen” op die volgens de onderzoekers op de middellange termijn kansrijk kunnen zijn.

Drukkerij heeft na faillissement geen recht op oude aansluitvoorwaarden

Een drukkerij die na een faillissement een doorstart maakte, moest bij Liander een zwaardere aansluiting aanvragen om dezelfde aansluit- en transportcapaciteit te kunnen krijgen als vóór het faillissement. De extra kosten daarvoor kunnen niet op de netbeheerder verhaald worden, oordeelt de rechtbank Gelderland.

Eens gecontracteerd blijft gecontracteerd, blijft het devies op het landelijk gasnet

Klanten van landelijk gasnetbeheerder GTS krijgen toch niet de mogelijkheid om reeds gecontracteerde transportcapaciteit te annuleren. Netbeheer Nederland had hiervoor in 2021 een codewijzigingsvoorstel gedaan, maar volgens de ACM is het alleen mogelijk om dit voor toekomstige contracten te regelen.

Tennet creëert met technische aanpassing ruimte op het net in Drenthe

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet kan door een nieuwe koppeltransformator 46 MW aan extra transportcapaciteit creëren in Drenthe, waar sinds november vorig jaar het hoogspanningsnet op slot zit. Daarnaast hebben vier grootverbruikers in de provincie interesse getoond in deelname aan congestiemanagement.

ACM: consumentenbescherming moet nog beter in nieuwe warmtewet

De ACM is positief over het voorstel voor de Wet Collectieve Warmte (WCW), die de huidige Warmtewet moet gaan vervangen. Wel vindt de toezichthouder dat er aanpassingen nodig zijn op het gebied van tariefregulering, leveringszekerheid en de toetsing van nieuwe warmtebedrijven.

Groen licht voor nieuw 110 kV-station in westen van Friesland

De Raad van State heeft deze woensdag alle bezwaren tegen de bouw van een nieuw hoogspanningsstation in Friesland ongegrond verklaard. De negatieve effecten van het station zijn beperkt en wegen niet op tegen het nationale belang van netversterking dat ermee gediend wordt.

Engie krijgt vergunning voor elektriciteitscentrale op waterstof

De provincie Gelderland is van plan om energiebedrijf Engie een vergunning te verlenen voor de bouw van een nieuwe hybride gascentrale, die uiteindelijk op waterstof zou moeten draaien, op het terrein van de voormalige kolencentrale in Nijmegen. De centrale is onderdeel van de herontwikkelingsplannen voor het terrein. Milieu-organisatie MOB heeft al aangekondigd de centrale aan te vechten.

Oplossing gezocht voor het een probleem wordt: dubbele energiebelasting bij thuisbatterijen

Als de salderingsregeling verdwijnt en thuisbatterijen een vlucht nemen, kan een nieuw probleem de kop opsteken: een dubbele heffing van energiebelasting op elektriciteit die achter de meter wordt opgeslagen en later aan het net wordt geleverd. Het ministerie van Financiën onderzoekt mogelijke oplossingen voor het probleem dat er nu nog niet is.

STEMMING Gasprijs springt op door mogelijke LNG-stakingen in Australië

Woensdag schoot de Europese gasprijs omhoog op basis van berichten dat er in Australische LNG-faciliteiten stakingen gepland worden. Daardoor zou minder LNG richting Europa kunnen komen, wat zorgde voor een enigszins paniekerige reactie op de markt.

Netbeheer Nederland wil groepscontracten voor transportcapaciteit mogelijk maken

Netbeheerders willen met groepen netgebruikers contracten kunnen afsluiten voor een collectief transportvermogen. Bedrijven krijgen dan gezamenlijk een bepaalde hoeveelheid transportcapaciteit, en moeten er onderling voor zorgen dat zij die gedeelde capaciteit niet overschrijden. Dat schrijft Netbeheer Nederland in een position paper.