Auteur

Hans van der Lugt

Dutch Wave Power start test golfenergie in Noordzee

Start-up Dutch Wave Power plaatst begin 2022 een testinstallatie die golfenergie omzet in elektriciteit voor de kust van Scheveningen. De test is mogelijk dankzij een subsidie uit de MKB-stimuleringsregeling en is onderdeel van het project Proeftuin op de Noordzee.

NVDE wil €2 mrd extra voor warmte in komende ronde SDE++

De verduurzaming van de warmtevraag gaat te langzaam om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, stelt de NVDE, en dus moet de regering €2 mrd extra begroten voor de komende ronde van de SDE++ dit najaar. Die begrotingsruimte is er doordat de werkelijke uitgaven aan de SDE al jaren achterlopen bij de begrote uitgaven, door bijvoorbeeld de snelle stijging van de CO₂-prijs, stelt de NVDE.

Lichtdoorlatende zonneparken nodig voor behoud bodemkwaliteit

Voor het behoud van de bodemkwaliteit kunnen zonneparken beter gebruik maken van panelen die gedeeltelijk licht doorlaten en dit vervolgens aan twee zijden vangen. Zo krijgt de bodem meer licht terwijl het niet ten koste gaat van de stroomopbrengst. Dit stelt TNO in een nieuw rapport.

Elektrische rijders zijn thuisladers

Eigenaren van elektrische auto's laden in toenemende mate thuis, mede door de coronapandemie en thuiswerken. Belangrijke voordelen zijn wel dat thuisladen goedkoper is en men nooit hoeft te zoeken naar een laadpaal. Daarnaast is het aantrekkelijk in combinatie met zonnepanelen en driekwart van de EV-rijders heeft deze dan ook thuis op het dak liggen.

Invest-NL steekt €15 mln in groengastechnologie SCW Systems

Invest-NL wordt aandeelhouder van SCW Systems middels een investering van €15 mln, zo heeft de organisatie maandag bekend gemaakt. SCW bouwt een faciliteit voor de productie van groen gas en (groene) waterstof uit organische reststromen middels een nieuwe technologie, de zogeheten ‘superkritische watervergassing’.

'Zonnepanelen op het dak maken niet alle bouwkosten van een huis aftrekbaar'

De kosten voor de aanschaf van grond en de bouw van een woning zijn niet aftrekbaar van de belastingen omdat de woning ook dienst doet als drager van zonnepanelen. De Hoge Raad heeft in cassatie het eerdere vonnis van het gerechtshof van deze strekking bevestigd.

'Overheid heeft geen visie op klimaatneutrale energievoorziening'

De overheid heeft geen “eindbeeld” van een klimaatneutrale energievoorziening, waardoor de ontwikkeling wordt belemmerd. Dit stelt een groep klimaatexperts verenigd in het Klimaatcrisis Beleid Team (KBT). In totaal schetst het KBT vijf grote belemmeringen in het rapport Klimaatbeleid Energievoorziening.

Politieke strijd zal ontbranden over 'Fit for 55'

De reductie van de CO₂-uitstoot voor sectoren als gebouwde omgeving, wegtransport, binnenvaart, landbouw en kleine industrie gaat voor Nederland van 36% voor 2030 naar 48%. Dat blijkt uit de presentatie van het zogeheten ‘fit for 55’-pakket, waarmee de Europese CO₂-uitstoot in 2030 met 55% moet zijn gereduceerd.

Europese Commissie wil energie-inhoud als grondslag energiebelasting

De Europese Commissie wil de energiebelasting in Europa fors hervormen, als onderdeel van het 'Fit for 55'-pakket dat woensdag is aangekondigd. Zo moet de grondslag van de energiebelasting in de toekomst de energie-inhoud zijn, en niet het volume. Ook komt er een minimum belastingtarief voor vliegtuigkerosine en zware stookolie voor de scheepvaart, beide tot dusver onbelast.

'Energiebedrijven moeten schade steenkoolwinning Colombia vergoeden'

Energiebedrijven RWE en Uniper, die de afgelopen jaren steenkool zijn blijven kopen uit de Cesar-regio in Colombia, moeten meebetalen aan het vergoeden van de schade voor de lokale bevolking. Deze bedrijven zijn al zo lang op de hoogte van mensenrechtenschendingen in het gebied, stelt de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo), dat ze inmiddels medeverantwoordelijk zijn.

CCU-Alliantie lobbyt voor subsidiëring hergebruik CO₂

De nieuwe regering moet actief hergebruik van CO₂ stimuleren, zoals het ook de opslag van CO₂ stimuleert, omdat nuttig hergebruik van koolstof anders niet van de grond komt door gebrek aan een gelijk speelveld. Dit stelt een nieuwe lobbygroep uit de industrie, de CCU Alliantie, die actief politieke steun zoekt voor programma's die nog in de kinderschoenen staan, zoals synthetische brandstoffen.

Energie uit water krijgt steun Tweede Kamer, tegen de wens van kabinet in

Het kabinet heeft een tik op de vingers gekregen van de Tweede Kamer. Al ziet het kabinet niks in energie uit water, het parlement wil steun voor innovatieprogramma's en grootschalige demonstratieprojecten. Twee moties van deze strekking kregen op de laatste avond voor het reces steun van coalitie en oppositie.

GroenLinks en Shell in Europese coalitie voor meer hernieuwbare energie

Een opvallende coalitie van Europese industriëlen en Europarlementariërs, waaronder leden van de groene fractie, vraagt de Europese Commissie om versnelling van de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het concurrentievermogen van de industrie in een veranderende wereld is in het geding, stellen de ondertekenaars.

Ameland krijgt stroom van onderwatervlieger

Om elektriciteit op te wekken uit de getijdenstroom tussen Terschelling en Ameland plaatst SeaQurrent een 'onderwatervlieger' met generator, de TidalKite. De nieuwe installatie moet de levensvatbaarheid van de techniek bewijzen.

'Zonder steun overheid geen kerncentrale'

Financiële betrokkenheid van de overheid en stabiel beleid zijn de belangrijkste voorwaarden voor het realiseren van een nieuwe kerncentrale, mocht een volgend kabinet die keuze willen maken. Planning en bouw van een centrale zou elf tot vijftien jaar duren. Dat schrijft de staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer bij de publicatie van een marktverkenning van KPMG.

Milieuorganisaties stappen uit overeenkomst met energiebedrijven over duurzaamheid biomassa

Vijf milieuorganisaties stellen dat de productie van biomassa voor Nederlandse energiecentrales ernstige schade veroorzaakt aan de natuur in Estland. Zij stappen daarom per direct uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa en eisen van de regering een onmiddellijk einde aan de subsidie voor het verstoken van biomassa voor energiedoeleinden. Dat maken de vijf deze woensdag bekend.

Kolenstookplafond nu ook door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een productieplafond van 35% voor kolencentrales tot 2024 om de CO₂-uitstoot te beperken. De coalitie kreeg steun van partijen ter linkerzijde. De regering is nu aan zet om met een berekeningsmethode te komen voor de nadeelcompensatie die energiebedrijven is beloofd.

Vattenfall start bouw windpark Hollandse Kust (zuid)

De eerste funderingen voor windturbines van windpark Hollandse Kust (zuid) zijn afgelopen weekend scheep gegaan op de Maasvlakte. Drie jaar nadat Vattenfall de tender won voor een subsidieloos windpark, is de bouw nu begonnen. De eerste turbines zullen over een jaar draaien en in de zomer van 2023 wordt het gehele park opgeleverd.

D66, GL en PVDA willen meer kolencentrales sluiten

Er moeten zo snel mogelijk meer kolencentrales dicht dan alleen de Centrale Rotterdam, waarover het kabinet al acht maanden in gesprek is met eigenaar Riverstone. Dat zeggen de energiewoordvoerders in de Tweede Kamer van D66, GroenLinks en PVDA tegen Energeia.

Twee 'varianten' voor extra opgave wind op zee

De overheid onderzoekt twee combinaties van gebieden in de Noordzee waar in totaal 10 GW aan windparken op zee kan worden gebouwd voor 2030, om zo te komen tot een verdubbeling van het oorspronkelijk geplande areaal wind op zee. Bewindslieden van vijf betrokken departementen hebben de twee “onderzoeksvarianten” vastgesteld.

Raad van State: milieunormen windparken ontberen rechtsgrond

De Raad van State heeft een streep gezet door de huidige normen voor milieuoverlast door windparken. Nieuw onderzoek is nodig voor een goede onderbouwing van milieunormen, en tot die tijd kunnen geen vergunningen worden afgegeven op basis van de bestaande, landelijke normen. Het rijk is in gebreke gebleven bij het implementeren van Europese regels, stelt de Raad.

Eerste Kamer wil zwart turbineblad bij windturbines op zee

Nieuwe windturbines op zee moeten per turbine één zwart blad krijgen. Een motie van deze strekking is deze dinsdag met algemene stemmen in de Eerste Kamer aangenomen, tegelijk met goedkeuring van de wijziging van de Wet wind op zee. EZK wil de mogelijkheid van uitvoering onderzoeken, terwijl de sector zelf zegt nog niet klaar te zijn hiervoor.

Onderstel zonnepark Moerdijk was niet sterk genoeg

Engie versterkt alle draagsystemen van zonnepark Moerdijk, nadat afgelopen winter een deel van het park was beschadigd door storm en sneeuwval. De onderaannemer had een fout gemaakt in de berekening van de draagkracht van de zogeheten 'tafels' waarop de zonepanelen zijn gemonteerd.

OWEZ betaalt boete voor defecte verlichting windpark

NoordzeeWind, de exploitant van Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), betaalt €20.000 boete omdat in 2019 de verlichting op elf windturbines van het park maandenlang defect was. Veiligheid van scheep- en luchtvaartverkeer in de omgeving van het windpark was in het geding, aldus het Openbaar Ministerie (OM), dat de boete donderdag bekend maakte.

Overheid kiest binnenkort voorkeursgebieden voor 10 GW extra wind op zee

Uiterlijk begin juli kiest het kabinet twee voorkeurszoekgebieden voor verdubbeling van de opgave wind op zee voor 2030. De huidige plannen voorzien in ruim 11 GW wind op zee de komende tien jaar, en daar kan vervolgens 10 GW aan worden toegevoegd. Een definitief besluit over uitbreiding wordt aan het nieuwe kabinet overgelaten.

Vattenfall verkoopt helft offshore windpark Hollandse Kust (zuid) aan BASF

Voor €300 mln verkoopt Vattenfall 49,5% van het offshore windpark Hollandse Kust (zuid) aan chemieconcern BASF. Als mede-eigenaar zal BASF bijdragen aan de bouw waardoor de totale investering van het Duitse bedrijf op ongeveer €1,6 mrd zal uitkomen. Dit hebben beide bedrijven deze donderdag bekend gemaakt.

'Wie geeft ons de garantie dat waterstof een goed idee is?'

Kort voor zijn aftreden als CEO van Uniper Benelux op 1 juli kijkt Hans Schoenmakers met een mengeling van verwondering en begrip terug op de vele besluiten die de afgelopen decennia in de energiewereld zijn genomen. “Het verleden laat zien dat we een jaar of zeven na een besluit steeds weer spijt krijgen van wat we doen”, zegt Schoenmakers. “Ik hoop dat we geen spijt krijgen van wat we nu aan het doen zijn.”

Minimum CO₂-prijs elektriciteitsopwek door Tweede Kamer

Met een kleine wijziging om de evaluatie te vervroegen, is de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking deze dinsdag aangenomen in de Tweede Kamer. Enig concreet effect van de wet is niet te verwachten, aangezien de CO₂-prijs vandaag de dag al aanmerkelijk hoger ligt dan de wet verwacht voor het jaar 2030.

Engie maakt Maximacentrale geschikt voor waterstof

Engie moderniseert de gecombineerde gas- en stoomturbine van de Maximacentrale in Lelystad om bijstook van waterstof mogelijk te maken en de efficiëntie te verhogen tot boven 60%. Ook groeit het vermogen met 35 MW (8%) en zal de centrale flexibeler inzetbaar zijn. De Italiaanse machinebouwer Ansaldo zal deze revisie in 2023 uitvoeren.

Kitepower haalt €3 mln op voor windenergie met vliegers

Drie investeringsfondsen steken elk €1 mln in de Delftse startup Kitepower, die windenergie met behulp van vliegers om wil zetten in elektriciteit. Kitepower wil de investering gebruiken om het systeem te commercialiseren en de organisatie verder uit te bouwen.