Auteur

Hans van der Lugt

Parlement kan eerste 'fossiele subsidies' afschaffen in tuinbouw en industrie

Twee wetsvoorstellen voor het afschaffen van belastingvrijstellingen voor het gebruik van fossiele energie zijn dinsdag met de Miljoenennota naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om vrijstellingen met momenteel een waarde van ruim €500 mln voor glastuinbouw, hoogovens, metaalindustrie en glas- en steenovens.

Onbelast gebruik aardolie voor plastics levert €14 mrd voordeel op

Het onbelaste gebruik van aardolie voor de productie van plastics leidt tot een fiscaal voordeel voor de industrie van €14 mrd. Het is de grootste post op een totaal van €39,7 mrd à €46,4 mrd aan fiscale voordelen die bedrijven (en soms burgers) genieten bij het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen. Ruim €6 mrd aan fiscale voordelen is of wordt inmiddels afgeschaft.

Partners Group verkoopt laatste aandelen windpark Borssele III & IV

De Zwitserse investeringsmaatschappij Partners Group verkoopt na vijf jaar de laatste aandelen in offshore windpark Borssele III & IV. In 2018, ruim voordat het windpark in 2021 voluit begon te draaien, kocht Partners Group 45% van de aandelen. Koper van de laatste 10% is de Britse investeringsmaatschappij Octopus Energy Generation.

Vattenfall op zoek naar alternatieven voor biomassacentrale Diemen

Vattenfall pauzeert de ontwikkeling van de omstreden biomassacentrale in Diemen en wil met de overheid zoeken naar alternatieve, duurzame warmtebronnen die tijdig zijn te ontwikkelen. Vattenfall stelt dat de betaalbaarheid van alternatieve warmtebronnen voor klanten van stadswarmte daarbij het belangrijkste uitgangspunt is, naast duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Belgische zon-installateur doet vierde overname in Nederland

De Belgische Green & Durable Group heeft een vierde installateur van zonnepanelen toegevoegd aan de Nederlandse tak. Formeel is het de Nederlandse hoofdvestiging, Zonnemarkt uit Almere, dat branchegenoot Innodura uit Zoetermeer heeft overgenomen.

Voor de groei van groen gas breidt Rendo het net uit met oude NAM-leidingen

Netwerkbedrijf Rendo neemt in haar werkgebied vier oude gasleidingen over van de NAM om de groeiende invoeding van groen gas in het eigen werkgebied te faciliteren. Rendo wil in 2030 alleen nog duurzaam gas transporteren. In 2022 zat de netbeheerder op een niveau van 11%.

NAM wil gasopslag Norg leegpompen en opslag beëindigen

De NAM wil alle aanwezige aardgas in gasopslag Norg oppompen en de gasopslagfunctie stoppen. Dat zou betekenen dat Nederland zijn grootste gasopslag kwijt raakt, terwijl de rol van gasopslagen het afgelopen jaar alleen maar belangrijker is geworden. De stap van de NAM zou een tactische zet kunnen zijn in het eindspel van de NAM in Groningen.

NAM stelt kabinet in gebreke voor uitblijven vergunning gaswinning Ternaard

De NAM wil dat het rijk snel een besluit neemt op de drie jaar oude aanvraag van een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locatie Ternaard in Noord-Friesland. Begin september heeft de NAM het rijk schriftelijk in gebreke gesteld. Intussen gaan in de coalitie ook stemmen op tegen de gaswinning.

Ministerraad akkoord met €500 mln in ruil voor 11,9% aandelen in Stedin

De ministerraad heeft deze vrijdag ingestemd met een kapitaalinjectie van €500 mln in Stedin. Het rijk wordt hiermee voor 11,9% aandeelhouder van het regionale netwerkbedrijf. Stedin heeft het extra vermogen nodig om te kunnen blijven investeren in uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet.

Ontwikkeling nieuwe gasvelden nog in slop

Gas- en oliemaatschappijen moeten meer risico's willen nemen bij het ontwikkelen van nieuwe, kleine gasvelden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dat stelt staatssecretaris Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer deze week. Vijlbrief schrijft hierover in gesprek te zijn met de betreffende bedrijven.

Rechtbank: gemeente stelde onmogelijke eis aan windpark N33

De gemeente Midden-Groningen bracht windpark N33 in een “onmogelijke positie” met de eis de verlichting aan te passen in strijd met internationale regels. Het windpark ging niet in op de eis en moest honderdduizenden euro's aan dwangsommen betalen aan de gemeente. De rechtbank vernietigt nu alle besluiten van de gemeente.

€37,5 mrd fiscaal voordeel voor fossiele sector komt Jetten 'bekend voor'

Het bedrag van €37,5 mrd fiscaal voordeel voor bedrijven die fossiele brand- en grondstoffen verbruiken, komt minister Jetten “bekend voor”. Op Prinsjesdag komt Jetten met een eigen inventarisatie van alle fiscale voordelen, én een route om deze regelingen te beëindigen. Dat stelde minister Jetten deze dinsdag in de Tweede Kamer

Investeringsbedrijf EIT InnoEnergy haalt €140 mln nieuw kapitaal op

EIT InnoEnergy, investeerder in jonge bedrijven in de energietransitie, heeft ruim €140 mln nieuw eigen vermogen binnengehaald door de uitgifte van aandelen aan nieuwe en bestaande aandeelhouders. InnoEnergy investeert in ruim tweehonderd jonge Europese bedrijven die actief zijn in de energietransitie.

Fiscale voordelen fossiele energie virtueel op €37 mrd per jaar

Fiscale voordelen voor verbruikers van fossiele energiebronnen lopen op tot zo'n €37 mrd per jaar. Dat stelt een coalitie bestaande uit Somo, Oil Change International en Milieudefensie in een rapport dat deze maandag is verschenen. Een jaar terug kwam de overheid zelf op een bedrag van ruim €4 mrd.

VVD wil vier grote kerncentrales en actief energiebeleid

Vier grote kerncentrales, geen afhankelijkheid van energie uit onvrije landen, en een betaalbare energierekening voor de burger. Het verkiezingsprogramma van de VVD schetst een actief energiebeleid van de overheid en laat weinig ruimte voor laissez-faire. De SP gaat een stap verder en wil de energievoorziening weer nationaliseren.

Stikstoffabriek Zuidbroek II start als gepland volgende maand

De productie van stikstoffabriek Zuidbroek II, noodzakelijk voor het sluiten van het Groningenveld, start als gepland op 2 oktober. In de tweede helft van september stuurt staatssecretaris Vijlbrief de Tweede Kamer het wetsvoorstel om de gaswinning uit het Groningenveld per 1 oktober 2024 definitief te sluiten.

Koopprijs kantoren sterk beïnvloed door verplichting energie-efficiëntie

De verplichting voor kantoren om de energie-efficiëntie op tenminste het niveau van energielabel C te brengen, heeft een merkbaar effect op koopprijzen. Huurprijzen worden daarentegen nauwelijks beïnvloedt door het energie-label.

Overheid mocht gaswinning Groningen op waakvlamstand zetten

Het rijk heeft de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op juiste wijze beoordeeld bij het besluit om de gaswinning in Groningen voor het lopende gasjaar 2022-2023 op de zogeheten 'waakvlam' te zetten. Dat stelt de Raad van State deze woensdag in een zaak aangespannen door de Groninger Bodem Beweging en een aantal particulieren.

Rijk zet subsidiëring regio's voor openbare laadpalen voort

Het kabinet reserveert de komende drie jaar krap €40 mln voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's via de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur. Het gaat om een voortzetting van het programma dat van start ging in 2020 en eind dit jaar afloopt.

‘Innovatie is nodig als we de klimaatdoelen willen halen’

Gedurende de zomer laat Energeia promovendi aan het woord over hun onderzoek. Welke nieuwe inzichten of praktische toepassingen hebben zij te bieden? Vandaag: Marie Brands die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar vervangers van schaarse metalen als katalysatoren in elektrolyse, en al een zakelijk initiatief klaar heeft staan voor het moment dat ze klaar is.

'Studenten in Wageningen zijn zeer gepassioneerd over de energietransitie'

Gedurende de zomer laat Energeia promovendi aan het woord over hun onderzoek. Welke nieuwe inzichten of praktische toepassingen hebben zij te bieden? Vandaag: Sanne de Smit en Micaela Lavender die aan Wageningen University & Research onderzoek doen naar microbiële elektrosynthese voor het maken van koolwaterstoffen.

Nevele-arrest heeft alweer geen gevolgen voor Windpark Den Tol

Een verzoek van tegenstanders van Windpark Den Tol in de Achterhoek voor het schrappen van de omgevingsvergunning is gestrand bij de rechtbank in Arnhem. De eisers baseerden zich op het zogeheten Nevele-arrest dat twee jaar geleden een streep zette door het tot dan toe gevoerde vergunningenbeleid.

Tennet legt voorwaarden voor energietransitie neer bij politiek

Tennet heeft een lijst gepubliceerd met punten die essentieel zijn voor de hoogspanningsnetbeheerder om zijn taken uit te kunnen voeren en de transitie naar een CO₂-vrij energiesysteem in Nederland te realiseren. De lijst van zeven punten kan “van belang zijn” voor een nieuw kabinet, stelt Tennet.

'In de chemie is nog een wereld te winnen'

Gedurende de zomer laat Energeia promovendi van verschillende universiteiten aan het woord over hun onderzoek. Welke nieuwe inzichten of praktische toepassingen hebben zij de energiesector te bieden? Vandaag: Suzanne Assen, die aan de Universiteit Leiden werkt aan foto-elektrochemische synthese, waarmee olieproducten in de chemie kunnen worden vervangen door een duurzame variant.

Windexploitanten worden selectief bij ontwikkeling wind op zee

Zekerheid van stroomafname is voor ontwikkelaars van windparken op zee de belangrijkste voorwaarde om te kunnen blijven investeren. Die zekerheid moet ontstaan door de elektrificatie van de industrie en de bouw van windparken gelijk op te laten gaan.

Groningen koploper grootschalige zonneparken

De afgelopen vijf jaar is 0,12% van de landbouwgrond in Nederland bedekt met zonneparken. Dat komt neer op een oppervlak van 2.176 hectare. De provincie Groningen (421 hectare) en Drenthe (377 hectare) gaan daarbij aan kop. Deze twee provincie hebben sowieso het grootste oppervlak aan zonneparken.

Uniper stopt uit zichzelf in 2029 met verstoken kolen

Het Duitse energiebedrijf Uniper stopt uiterlijk 2029 met de productie van elektriciteit door het verstoken van kolen. De stap is onderdeel van een herziening van de strategie die ertoe moet leiden dat meer dan 80% van de geïnstalleerde capaciteit in 2030 “zero-carbon” moet zijn. Dat maakt het bedrijf bekend bij publicatie van de halfjaarcijfers deze dinsdag.

Ook hoogste Duitse rechter zet streep door arbitragezaak RWE en Uniper tegen Nederland

De hoogste rechter in Duitsland, het Bundesgerichtshof, staat niet toe dat de uitbaters van kolencentrales een arbitrageprocedure starten tegen de Nederlandse staat voor het opgelegde verbod op het stoken van kolen vanaf 2030. RWE heeft de arbitrageprocedure inmiddels opgeschort, terwijl Uniper dat al eerder deed.

Hogere kosten voor Stedin, dat wacht op bijdrage rijk

De rentelasten van regionaal netwerkbedrijf Stedin Groep zijn het eerste halfjaar van 2023 gestegen omdat het meer kortlopende leningen tegen een hogere rente heeft moeten afsluiten in afwachting van de versterking van het eigen vermogen door een bijdrage van het rijk. Dat schrijft Stedin in een halfjaarbericht dat deze vrijdag is gepubliceerd.

Veel hordes te nemen voor opbouw zonnepanelenindustrie

Bij de opbouw van een Nederlandse zonnepanelenindustrie met behulp van honderden miljoenen overheidsgeld, moeten nog vele hordes genomen worden. Het vergt bijvoorbeeld een langere adem van investeerders, een overtuigend kwaliteitsargument en een gelijk speelveld met niet-Europese producten.