Auteur

Hans van der Lugt

Meerderheid zonnepanelen nu zakelijk

Sinds 2021 is een meerderheid van de zonnepanelen in Nederland onderdeel van een zakelijk project op dak of veld en ondersteund door de SDE-regeling. Daarvoor waren particuliere zonnepanelen op woningen altijd een meerderheid. Tegelijkertijd was er ook in 2021 een groot aantal zakelijke zonprojecten dat wel een SDE-beschikking op zak had maar uiteindelijk werd afgeblazen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Zon-PV.

EU besluit tot afromen overwinsten en sector waarschuwt tegen meer maatregelen

Europese lidstaten gaan de winsten afromen van elektriciteitsbedrijven die goedkope technieken gebruiken en nu profiteren van de hoge elektriciteitsprijs. Opbrengsten moeten gaan naar het verlichten van de lasten van consumenten. De Europese windindustrie waarschuwt lidstaten geen aanvullende maatregelen te nemen waardoor investeerders weglopen.

Geen hoorzitting energieleveranciers maar vragen voor ACM volgende week in de Tweede Kamer

De ondervraging van energieleveranciers in de Tweede Kamer volgende week wordt tot nader order uitgesteld, maar wel zal toezichthouder Autoriteit Consument en Markt volgende week vragen moeten beantwoorden over de ophef en verwarring deze week over de implementatie van tariefsverhogingen.

Essent breekt de rangen en past ingangstermijn nieuwe tarieven aan

Essent voert pas op 7 november de tariefswijziging door bij klanten met een variabel contract en laat de geplande wijziging per 1 oktober vervallen. Daarmee komt Essent tegemoet aan de wensen van politiek en van toezichthouder ACM, die willen dat klanten minsten dertig dagen van tevoren worden geïnformeerd omdat de opzegtermijn eveneens dertig dagen is.

'Financiële participatie overheid essentieel voor kernenergie'

De overheid moet financieel participeren en verantwoordelijkheid dragen als zij besluit dat kernenergie een rol moet spelen in de toekomstige energievoorziening. Dat concluderen twee studies naar kernenergie die de minister voor Klimaat en Energie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

PZEM verder ontmanteld en Sloecentrale in Tsjechische handen

PZEM en het Franse energiebedrijf EDF verkopen allebei hun aandeel van 50% in de Sloecentrale aan het Tsjechische energiebedrijf EPH. PZEM verkoopt daarnaast ook de pijpleiding naar de centrale, de groothandelsactiviteiten én de eigen naam. Het afgeslankte, oude PZEM gaat verder als Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij met een belang van 70% in de kerncentrale Borssele (EPZ) als belangrijkste bezit.

Gaswinning op waakvlam en sluiting zes productielocaties blijft optie

Het kabinet houdt de optie open om zes productielocaties van het Groningenveld per 1 april te sluiten, zodat de productie komend gasjaar kan worden teruggebracht tot de waakvlamstand van 2,8 miljard kubieke meter. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief deze maandag aan de Tweede Kamer. Het zogeheten gasjaar begint op 1 oktober.

Kamer wil 'stevige huurverlaging' voor slecht geïsoleerde woningen

De Tweede Kamer toonde vannacht een opvallende eensgezindheid bij het aannemen van een aantal moties die de klap van de energiecrisis voor burgers en bedrijfsleven moeten verzachten. Een van de opvallende besluiten: huurders van woningen met slechte isolatie moeten het recht krijgen op huurverlaging.

Sector ziet afromen overwinsten niet als reëel

De sector hernieuwbare energie heeft gemengde gevoelens over mogelijkheden om 'overwinsten' af te romen, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld. Men staat niet onsympathiek tegenover het idee achter de plannen, maar het is niet zo dat elke eigenaar van een wind- of zonnepark 'overwinsten' maakt. Bovendien zou de maatregel tegen praktische problemen aanlopen in de uitvoering.

In 2023 gaat de ODE op in de reguliere energiebelasting

De Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE) gaat komend jaar op in de al bestaande energiebelasting, en verdwijnt per 2024 als aparte belastingcategorie. De verschuiving van het gewicht van energiebelasting van elektriciteit naar aardgas begint pas in 2024, een jaar later dan eerder afgesproken. Dat blijkt uit het Belastingplan 2023.

Wetswijziging voor einde kolenstookplafond naar parlement

De verwachte wetswijziging voor het beëindigen van het plafond op de CO₂-uitstoot door kolencentrales is dinsdag door minister Jetten naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij het uitroepen van de gascrisis afgelopen juni vond het kabinet het noodzakelijk deze beperking voor kolencentrales weer op te heffen.

'CO₂-reductie niet op koers voor 55% in 2030'

Op basis van huidig en voorgenomen beleid komt de CO2-reductie in 2030 uit op op 39% à 50%, terwijl het kabinet juist een verhoging van het doel van 50% naar 55% heeft afgesproken. Het vaker aanzetten van de kolencentrales dit jaar leidt tot een extra CO2-uitstoot van 4 à 4,5 megaton en nieuwe maatregelen zijn nodig om dit te compenseren.

Een troonrede in mineurstemming met miljardensteun voor armlastigen

De troonrede vond deze Prinsjesdag plaats in mineurstemming, waar het ging om de ontwikkeling van de leefomstandigheden van een groot deel van de bevolking. Tegelijkertijd sprak koning Willem-Alexander de hoop uit dat “we houvast ontlenen” aan de manier waarop het land in het verleden stapsgewijs grote veranderingen heeft doorgemaakt.

'Wind op zee basis van energievoorziening'

Met een streefdoel van 70 GW vermogen in 2050 wil het kabinet van windenergie op zee de belangrijkste energiebron maken. Momenteel staat er 2,2 GW vermogen op zee (plus 1,5 GW in aanbouw). Het energiesysteem op de Noordzee moet robuust zijn, veilig, en niet te afhankelijk van één of enkele (buitenlandse) private partijen, schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer.

Zonneparkontwikkelaar Sunvest haalt €25 mln financiering binnen

De Franse fondsbeheerder Sienna Private Credit investeert €25 mln in de Utrechtse ontwikkelaar en exploitant van zonneparken Sunvest. Laatstgenoemde wil de portfolio uitbreiden met zestien nieuw te bouwen zonneparken met een gezamenlijk vermogen van 420 MW.

Partners Group verkoopt weer deel windpark Borssele III & IV

De Zwitserse investeringsmaatschappij Partners Group verkoopt na vier jaar weer een deel van zijn aandeel in offshore windpark Borssele III & IV. Koper is de eveneens Zwitserse fondsbeheerder Swiss Life Asset Managers. Borssele III & IV heeft een vermogen van 731,5 MW en draait voluit sinds 2021.

OCI investeert verder in blauwe ammoniak

Chemiebedrijf OCI bouwt in de VS een fabriek voor blauwe ammoniak voor zowel lokaal gebruik als export naar Europa. De ontwikkeling is daarmee nauw gerelateerd aan de verdriedubbeling van de capaciteit van de ammoniakterminal in Rotterdam, die OCI in juni van dit jaar aankondigde.

Jetten steunt hervorming Europese energiemarkt

Het kabinet steunt hervorming van de energiemarkt omdat de huidige energiecrisis laat zien dat de bestaande marktordening niet meer bij deze tijd past. Dit zei minister Jetten woensdag in de Tweede Kamer vooruitblikkend op de ingelaste Energieraad vrijdag in Brussel. Een aantal ingrijpende maatregelen staan op de agenda van deze bijeenkomst.

Europese Commissie wil 'onverwachte' winsten energiebedrijven afromen

Het afromen van bedrijfswinsten en reguleren van de gasprijs zijn onderdeel van het pakket maatregelen voor aanpak van de energiecrisis dat de Europese Commissie vrijdag met lidstaten wil bespreken. Dit zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Commissie tijdens een persbriefing in Brussel deze woensdag.

'Laat burger meepraten over kernenergie'

Voor gedegen, door de bevolking gesteunde besluitvorming over de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales moet de regering gebruikmaken van burgerparticipatie. Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw -niet onomstreden- advies. Ad Louter, CEO van Urenco, heeft zich teruggetrokken als adviseur van de RLI uit onvrede over het advies.

Geen groei van lokaal eigendom hernieuwbare energieprojecten

Tot dusver is er geen effect merkbaar van het streven naar 50% lokaal eigendom van hernieuwbare energieprojecten, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van 2019. Dat schrijft minister Jetten maandag aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe Participatiemonitor.

Alliander geeft vierde groene obligatielening uit

Netwerkbedrijf Alliander heeft afgelopen vrijdag een groene obligatielening geplaatst van €500 mln tegen een rente van 2,625% voor investeringen in het elektriciteitsnet. Dit is de vierde groene, publiek verhandelbare obligatie van Alliander sinds 2016 waarmee een totaalbedrag van €1,6 mrd is opgehaald.

Essent gaat warmte uit oppervlaktewater leveren in Utrecht

Energieleverancier Essent gaat warmte uit oppervlaktewater leveren aan vierduizend Utrechtse nieuwbouwwoningen in een nieuw te ontwikkelen woongebied langs het Merwedekanaal. Essent en opdrachtgever WKO Merwede tekenen vrijdagmiddag het contract.

RIVM-onderzoek naar gezondheid windturbines niet in milieueffectrapport

De resultaten van twee onderzoeken naar de relatie tussen windturbines en gezondheid, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, worden niet meegenomen in de vaststelling van nieuwe normen voor windturbines. Dit blijkt uit een voortgangsreportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van nieuwe normen.

Markt vraag zich af of Von der Leyen het Spaanse voorbeeld wil volgen

De hoge elektriciteitsprijzen tonen “de beperkingen van het ontwerp van de huidige elektriciteitsmarkt”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Het dagelijks bestuur van de EU werkt daarom aan noodmaatregelen. De 'Spaanse route' wordt genoemd als mogelijkheid op korte termijn, een maximumprijs op aardgas voor elektriciteitscentrales.

Elestor haalt €30 mln op voor waterstofbromide flowbatterij

De Arnhemse start-up Elestor heeft €30 mln opgehaald voor commercialisering en opbouw van de productiecapaciteit van zelf ontwikkelde waterstofbromide-flowbatterijen. De investeerders zijn onder meer het Noorse energiebedrijf Equinor, tankopslagbedrijf Vopak, en Invest-NL.

Wulp vergt meer onderzoek windpark Eemshaven West

De gevolgen van de bouw van windpark Eemshaven West op beschermde vogels als de wulp dient beter onderzocht te worden in het milieueffectrapport. Dit stelt de Commissie MER in haar advies over de eerste versie van het rapport. De provincie Groningen neemt het advies over.

Gebruik van aardgas voor drogen keramiek is ook volgens gerechtshof belastingvrij

Een producent van keramische tegels heeft ook in hoger beroep gelijk gekregen: het gebruik van aardgas voor het droogproces is belastingvrij. De Belastingdienst meende dat de producent energiebelasting en opslag duurzame energie is verschuldigd, maar is een jaar na de eerdere uitspraak van de rechtbank wederom in het ongelijk gesteld.

In 1973 bracht een windmolen de belofte van onafhankelijke energievoorziening

De energietransitie vereist dat we vooral vooruit kijken, naar de toekomst. Hoe kan het anders, beter? Soms kan het helpen juist een blik te werpen op de geschiedenis. Deze zomer duikt Energeia in de historie en diept enkele geschiedenissen op met een verrassend actueel tintje. Vandaag: de “eerste Amsterdamse windmolen voor elektriciteitsproductie en huisverlichting”.

Provo bracht in jaren zestig eerste elektrische deelauto

De energietransitie vereist dat we vooral vooruit kijken, naar de toekomst. Hoe kan het anders, beter? Soms kan het helpen juist een blik te werpen op de geschiedenis. Deze zomer duikt Energeia in de historie en diept enkele geschiedenissen op met een verrassend actueel tintje. Vandaag: de eerste elektrische deelauto.