Auteur

Hans van der Lugt

Eneco naar de rechter om besluit over vergunning windmolens af te dwingen

Eneco stapt naar de rechter om de gemeente Oosterhout te dwingen een besluit te nemen over een vergunning voor twee windturbines die Eneco wil bouwen. Eneco zegt al ruim een jaar te wachten op de vergunning en noodgedwongen ligt de ontwikkeling in de tussentijd stil. Zo kan het bedrijf zonder vergunning geen subsidie aanvragen via de SDE++.

Systeem vergunningen injectie afvalwater niet op orde, zegt OM

Controle en handhaving zijn lastig rond de injectie door de NAM van afvalwater uit de olie- en gaswinning in de ondergrond. De oorzaak is onduidelijkheden in regelgeving en vergunningen. Dat stellen openbaar ministerie en politie in een onderzoek naar de afvalwaterinjectie door de NAM in het Groningse Borgsweer. Desondanks zet het OM een strafzaak tegen de NAM door.

Coevorden eist 20% opbrengst oliewinning Schoonebeek

De gemeente Coevorden wil dat bij herstart van de oliewinning in het nabijgelegen Schoonebeek 20% van de netto-opbrengsten ten goede komt aan de omgeving. De voltallige raad stemde dinsdagavond voor dit voorstel, waarin lessen doorklinken uit de Groningse ervaring. De NAM heeft eerder gezegd dat een deel van de opbrengsten in de regio kunnen blijven.

Eind dit jaar richtlijn voor opslag en transport ammoniak

Transport van het giftige ammoniak zal in de toekomst sterk groeien, omdat de chemische verbinding geldt als veelbelovende waterstofdager. Vanwege de risico's van dit transport wil het kabinet nog dit jaar een eerste richtsnoer opstellen voor de omgang met “waterstofrijke energiedragers” zoals ammoniak, schrijven staatssecretaris Heijnen en minister Jetten aan de Kamer.

Toezichthouder wil ook met de blik van de burger kijken naar mijnbouw

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) wil het perspectief van de burger meenemen in de manier waarop het toezicht houdt op alle ondergrondse activiteiten. Het gaat dan niet alleen om gaswinning, maar ook om technieken in ontwikkeling zoals geothermie en ondergrondse opslag van waterstof. Dat zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van SODM bij publicatie van het Jaarplan 2023.

Europese Waterstofbank gaat productie groene waterstof aanslingeren

De Europese Commissie wil de ontwikkeling van groene waterstof financieel stimuleren via een nieuwe Europese Waterstofbank (EWB). Investeringsbeslissingen voor de vele aangekondigde projecten laten op zich wachten, schrijft de Commissie, en de EWB moet de ontwikkeling dus aanzwengelen.

Ontdekte stroomdiefstal voor illegale hennepkwekerijen loopt terug

Het aantal meldingen van illegale hennepkwekerijen, waarvoor illegaal stroom wordt afgetapt, is afgelopen jaar fors gedaald. Daardoor is het aantal ontdekkingen van energiediefstal voor hennepkweek gedaald tot 1.060. Een jaar eerder werden er 1.800 illegale kwekerijen ontdekt.

Brussel wil schone technieken en CO₂-opslag stimuleren

Om de productie van schone technologieën te stimuleren heeft de Europese Commissie deze donderdag de Net-Zero Industry Act gepresenteerd. De wet moet de industrie in sectoren als zonne-energie, batterijen of waterstof veerkrachtiger maken en hun producten concurrerender. Den Haag reageert positief.

Tennet wil nog dit jaar Duitse dochter verkopen

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet wil nog dit jaar zijn deel van het Duitse hoogspanningsnet verkopen, zodat investeringen in het Duitse net niet langer drukken op de financieringsbehoefte van het bedrijf. Dit liet Tennet weten bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2022 deze dinsdag.

Regeringspartijen willen staatsbedrijf voor ontwikkeling kernenergie

Een Nederlandse staatsdeelneming moet de bouw van twee nieuwe kerncentrales op zich nemen, met de staat als meerderheidsaandeelhouder. Het kabinet zou hier al vóór de zomer een besluit over moeten nemen. Dit standpunt komt deze maandag uit de regeringscoalitie in een gezamenlijke verklaring van Tweede Kamerleden Henri Bontenbal (CDA) en Silvio Erkens (VVD).

Lokale, duurzame stroom bevrijdt Achterhoekers van hoge marktprijzen

In de Achterhoek zijn de leden van coöperatie BioZon sinds 1 januari bevrijd van de huidige hoge marktprijs voor elektriciteit. De coöperatie levert lokaal opgewekte stroom tegen kostprijs aan de eigen leden. Het is de eerste pilot van het initiatief Local4Local van de koepel van energiecoöperaties, Energie Samen, dat zou kunnen leiden tot een omwenteling in de elektriciteitsmarkt.

Fors hogere omzet Gasunie door gascrisis

Door hoge gasprijzen en verandering van gasstromen heeft Gasunie in 2022 een fors hogere omzet gehaald met navenant resultaat. Dit geeft echter een vertekend beeld van de stand van zaken, stelt Gasunie bij de presentatie van de jaarcijfers 2022, omdat de hoge inkomsten voor een groot deel terugvloeien naar de klanten. CEO Fennema kondigt deze dinsdag zijn vertrek aan bij de gastransportnetbeheerder.

Coalitie SolarNL wil grootschalige productie zonnepanelen in Nederland

Een coalitie van dertien bedrijven en kennisinstellingen, SolarNL, wil in Nederland de grootschalige productie van zonnepanelen opzetten. De benodigde investeringen komen op krap €900 mln, waarvan het Nationaal Groeifonds €312 mln zou moeten bijdragen. De aanvraag daarvoor loopt nog. Bedrijven zouden de overige financiering regelen.

Vraag naar laagcalorisch gas buitenland 19% gedaald

De buitenlandse vraag naar laagcalorisch Groningengas is in gasjaar 2021/22 met 19% gedaald door de ombouw van installaties in België, Duitsland en Frankrijk, de hoge gasprijs en het zachte winterweer. Dit blijkt uit de zevende editie van de Winter Briefing Taskforce monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland. Deze daling is belangrijk voor de sluiting van het Groningenveld.

Camera's zien geen botsingen van vogels met windturbines op zee

Vogels op zee zijn goed in staat windturbines te ontwijken door vliegpatronen aan te passen. Dat staat in een studie uitgevoerd met vogelradar en camera's bij een Brits windpark op de Noordzee in opdracht van energiebedrijf Vattenfall. Een Nederlandse specialist plaatst kanttekeningen bij het onderzoeksresultaat.

Transporttarieven gas omlaag in 2024 'door omkering gasstroom'

Gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) wil de transporttarieven voor gas circa 22% verlagen ten opzichte van het lopende jaar. Een voorstel van deze strekking heeft GTS op 1 maart ingediend bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De daling is mogelijk door extra inkomsten in 2022.

Netbeheerders mogen van de toezichthouder maatschappelijke doelen voorrang geven

De ACM staat netbeheerders toe bij aanvragen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet voorrang te geven aan projecten die congestie kunnen oplossen of die een maatschappelijke functie hebben. Netbeheerders en andere organisaties vragen hier al langer om, nu de netcapaciteit onvoldoende is om alle aanvragen snel te honoreren.

ACM ziet geen onredelijke tarieven bij grootste energieleveranciers

De drie grootste energieleveranciers, Eneco, Essent en Vattenfall, hebben in het eerste kwartaal van 2023 geen onredelijke prijzen gerekend voor elektriciteit en gas. Dat stelt de ACM na onderzoek naar inkoopstrategie, kosten, nettomarge en winst. De energieleveranciers streven naar dezelfde brutomarge als in 2022 en de jaren ervoor.

Kredietwaardigheid Enexis hoger door afspraak rijk

De afspraak tussen het rijk en de regionale netbeheerders over een mogelijke staatsdeelname heeft direct een positief financieel resultaat voor Enexis. Het netwerkbedrijf krijgt een betere beoordeling van kredietbeoordelaar S&P en hoeft daardoor minder rente te betalen op nieuwe leningen. Dat blijkt uit het jaarverslag dat deze dinsdag is gepubliceerd.

Nieuwe raming: fors minder inkomsten uit heffing 'overwinsten' groene stroom

Het rijk verwacht een fors lagere opbrengst van de heffing op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten uit de verkoop van hernieuwbare elektriciteit. Ging minister Jetten eind november nog uit van €1,8 mrd, drie maanden later is dat nog slechts €100 mln à €200 mln, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Uitschakelen nachtverlichting windturbines vlot niet

Het vlot niet met de installatie van vliegtuigdetectiesystemen waardoor windturbines niet langer permanent de nacht hoeven verlichten. In Gelderland installeert Pure Energie nu bij windpark Bijvanck het tweede detectiesysteem van het land. Intussen ontbreekt wet- en regelgeving, en hebben sector en overheid geen overeenstemming over de verdeling van de kosten, ook al spreken ze daar al zeker een jaar over.

Essent gaat met grote batterij onbalans door zonnepanelen te lijf

Energieleverancier Essent gaat de grootste batterij van Nederland inzetten om de onbalans tegen te gaan die de zonnepanelen van klanten veroorzaken. SemperPower is initiatiefnemer van batterij Pollux met een vermogen 30 MW en een opslagcapaciteit van 68 MWh. Alfen voert de bouw uit op industrieterrein Vlissingen Oost.

Verdrievoudiging aanvragen netaansluiting bij Stedin

Bedrijven moeten meewerken aan flexibel gebruik van het elektriciteitsnet en het rijk moet de energiesector uitzonderingspositie geven als het gaat om stikstofregels. Dit is nodig om de energietransitie te kunnen doorzetten, zegt CFO Danny Benima van Stedin bij publicatie van het jaarverslag deze dinsdag.

Zonnepanelen gaan later afschakelen bij overspanning

De ACM wil dat zonnepanelen langer op het net aangesloten blijven als de spanning hoog oploopt. Dit om juist een zogeheten spanningsdip te voorkomen als zonnepanelen opeens massaal afschakelen. Brancheorganisatie Holland Solar reageert positief, maar gaat liever in overleg met netbeheerders om zonnepanelen stapsgewijs te laten terugschakelen.

WRR: rechtvaardig klimaatbeleid leidt tot grotere acceptatie

Een rechtvaardige verdeling van de lusten en lasten van het klimaatbeleid is even belangrijk als doelmatigheid in het reduceren van de CO₂-uitstoot. Tot dusver is er binnen de overheid te weinig discussie over rechtvaardigheid, terwijl die discussie juist de acceptatie van klimaatbeleid zou vergroten. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een nieuw advies.

Aantal energiecoöperaties nadert verzadigingspunt

De groei van het aantal energiecoöperaties vlakt af nu er afgelopen jaar slechts negen nieuwe werden opgericht. Het totaal staat eind 2022 op 705 energiecoöperaties verspreid over bijna 86% van alle gemeenten. Er is een verzadigingspunt bereikt, stelt de Lokale Energie Monitor die jaarlijks de ontwikkeling van lokale initiatieven in energieland inventariseert.

Bouw windpark Holtum Noord onzeker

Engie beraadt zich op de toekomst van windpark Holtum Noord, nu de rechtbank Limburg onlangs de gemeentelijke vergunning heeft vernietigd. De gemeente Sittard-Geleen wil deze vernietiging niet aanvechten, aangezien het eerder juist heeft besloten te wachten op nieuwe milieunormen voor windturbines van het rijk.

Vattenfall speelt quitte in 2022 door boekhoudkundige gevolgen hoge prijzen

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, een van de drie grote energieleveranciers in Nederland, heeft over 2022 precies quitte gedraaid, maar dit is vooral het resultaat van boekhoudkundige effecten veroorzaakt door de volatiele gas- en elektriciteitsprijzen. Over het geheel genomen staat het bedrijf er goed voor, aldus CEO Anna Borg bij presentatie van de jaarcijfers deze woensdag.

Studie: kosten van CCS zijn niet hoog als onderdeel volledige productieketen

De kosten voor afvang en opslag van CO₂ in het productieproces van staal en cement zijn fors, maar afgezet tegen de volledige kosten van een grootschalig bouwproject blijken ze verwaarloosbaar te zijn. Ondertussen kan toepassing van CCS de CO₂-uitstoot van zo'n project met ruim de helft verminderen, concluderen onderzoekers van de TU Delft en het Noorse Sintef.

Hoger loon geen onderdeel van actieplan groene banen

De overheid wil het gebrek aan technici aanpakken door meer geld te geven aan technisch onderwijs en deze opleidingen aantrekkelijker te maken. Als het gaat om het aantrekkelijker maken van werk in de technische sector dan stopt het rijk bij waardering voor werkgevers die “werk maken” van verbetering van arbeidsvoorwaarden.