Auteur

Hans van der Lugt

Rotterdamse Eneco-miljoenen naar fonds voor energietransitie

Rotterdam steekt €130 mln van de opbrengst van de verkoop van Eneco in een fonds om de energietransitie aan te jagen. Investeringen vanuit dit fonds moeten helpen om de stad uit de economische crisis te halen. Een meerderheid van de gemeenteraad zal naar verwachting donderdagavond instemmen met dit voorstel van burgemeester en wethouders.

€1,25 mln boete voor Innova Energie wegens te hoge opzegkosten voor zzp'ers

Innova Energie moet een boete van €1,25 mln betalen omdat bij zzp’ers boetes tot wel €1.000 in rekening gebracht konden worden bij opzegging van het energiecontract. Deze clausule leidde tot veel klachten bij de ACM.

Gasunie en havens willen waterstofbeurs opzetten

De oprichting van een volwaardige beurs voor waterstof moet de ontwikkeling aanzwengelen van 'klimaatneutrale' waterstof en voor Nederland een centrale positie verzekeren in een toekomstige, duurzame industrie. Dat stellen Gasunie en de vier grote havenbedrijven.

Markt voor Esco's heeft een impuls nodig

De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven door pro-actief energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening van het eigen vastgoed op zich te nemen. Dat is een belangrijke wens van zogeheten energy services companies (Esco's) die zich geconfronteerd zien met een stagnerende markt, zo blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vijlbrief wijst kritiek af van Rekenkamer op stimulering elektrische auto

Staatssecretaris Vijlbrief wijst de kritiek af van de Algemene Rekenkamer op de doelmatigheid van het stimuleringsbeleid voor elektrisch vervoer. De Rekenkamer heeft een te beperkte blik op kosten en baten voor de samenleving, stelt de staatssecretaris. Stimulering nu is nodig om de gewenste doelen in 2030 te halen.

'Aantal publieke laadpalen groeit te langzaam'

Het aantal publieke laadpalen groeit te traag om de groei van het aantal volledig elektrische auto's bij te houden. Om te voorkomen dat potentiële elektrische rijders worden ontmoedigd, is daarom een nieuw uitgangspunt nodig voor het bepalen waar en wanneer gemeenten nieuwe publieke laadpalen aanleggen, stelt Enpuls op basis van eigen onderzoek.

IEA: Nederlands energiebeleid vol uitdagingen

Het stimuleren van de productie van 'koolstofarme' waterstof is een van de belangrijkste uitdagingen voor het Nederlandse energiebeleid in een economie waar de reductie van de CO₂-uitstoot hapert. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een evaluatie van het Nederlandse energiebeleid.

Industrie rekent op nieuwe subsidieregeling voor ontwikkeling groene waterstof

Bedrijven rekenen erop dat de rijksoverheid komt met een nieuwe regeling voor de ontwikkeling van groene waterstof. De definitieve regeling voor de SDE++, die dinsdag is gepubliceerd, biedt de eerstkomende jaren namelijk weinig ruimte voor subsidie van deze techniek. Minister Wiebes zegt open te staan voor zulke maatregelen.

'Kolencentrale Rotterdam eerste kandidaat voor sluiting'

De kolengestookte Centrale Rotterdam van de Amerikaanse investeerder Riverstone lijkt de eerste kandidaat te zijn voor sluiting via een veilingplan dat minister Wiebes afgelopen vrijdag heeft aangekondigd. Voor maximaal €328.000 per MW vermogen wil de minister een van de drie nieuwe kolencentrales permanent sluiten. Opvallend is dat Centrale Rotterdam dit jaar nauwelijks heeft gedraaid.

RWE start rechtszaak om verbinding Clauscentrale met België

Energiebedrijf RWE start een beroepsprocedure tegen minister Wiebes wegens diens weigering om RWE toestemming te geven een directe verbinding aan te leggen met het Belgische elektriciteitsnet. RWE ziet een betere markt in België voor de Limburgse gascentrale.

Zonnedaken halen grootste deel subsidie SDE+ binnen

Projecten voor zon op dak hebben een overweldigend deel binnen gehaald van de subsidie voor hernieuwbare energie die in de voorjaarsronde 2020 van de SDE+-regeling is toegekend. Qua opgesteld vermogen komen projecten voor zon op dak op ruim het vijfvoudige van zonneweides.

Obstakels voor uitvoering Routekaart 2030 wind op zee

Oplossing van de stikstofproblematiek en wijziging van de Wet windenergie op zee zijn voorwaarden voor het uitschrijven van de volgende tender wind op zee, die staat gepland voor medio 2021. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede kamer, zonder te vermelden dat de Tweede Kamer al maanden wacht op de bedoelde wetswijzigingen.

Laatste ronde SDE+ niet volledig vergeven

In de laatste ronde van de SDE+ afgelopen voorjaar is voor €3,3 mrd aan beschikkingen afgegeven, terwijl er budget beschikbaar was voor €4 mrd. Het leeuwendeel van de beschikkingen is voor zonne-energieprojecten. Dat meldt minister Wiebes deze dinsdag in een Kamerbrief, waarin tegelijkertijd enkele wijzigingen in de SDE++ zijn opgenomen.

Groenleven plaatst camera's na vandalisme bij zonnepark

Groenleven heeft permanent veiligheidscamera's geplaatst bij een zonnepark in Friesland nadat kabels tussen de zonnepanelen zijn losgetrokken en motoren er hebben rondgereden. Het vandalisme komt na onvrede in de omgeving over de slechte staat van de groenstrook rondom het zonnepark.

NOM investeert in producent koelere zonnepanelen

Coolback Company, ontwikkelaar van een koelende achterwand die de elektriciteitsproductie van een zonnepaneel verhoogt, kan de productie opvoeren dankzij een investering van de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

Bestuurlijke coördinatie en flexibiliteit nodig voor succes energietransitie

De verantwoordelijkheid voor de warmtetransitie moet niet alleen bij gemeenten liggen, want zij hebben lang niet altijd voldoende kennis of financiële armslag. Ook zou een deel van de reguliere energiebelasting niet in de algemene middelen moeten verdwijnen, maar specifiek moeten worden aangewend voor noodzakelijke investeringen in infrastructuur.

Verwarring over snellere bodemdaling bij gasveld Vinkega

Het kabinet heeft een aangepast winningsplan voor gasveld Vinkega (Friesland) ter inzage gelegd, omdat bodemdaling zich over een groter gebied voordoet en daardoor ook verder gaat dan in een eerder winningsplan vastgesteld. Dit eerdere, goedgekeurde winningsplan van exploitant Vermilion dateert uit 2018.

Holland Solar: geen aparte aansluitkosten voor zonneweides

Brancheorganisatie Holland Solar verzet zich tegen de suggestie van de zijde van netbeheerders dat exploitanten van zonneweides een extra tarief zouden moeten betalen voor een netaansluiting. Deze suggestie volgde onlangs uit een onderzoek van Enpuls naar de maatschappelijke kosten en baten van zon-op-dak versus zonneweides.

Congestie nu ook doorgedrongen in Enduris-gebied

Regionaal netbeheerder Enduris kan geen nieuwe wind- of zonneparken meer aansluiten op de Zeeuwse eilanden Schouwen-Duiveland en Tholen. Enduris heeft deze maandag een vooraankondiging van structurele congestie gepubliceerd en zal geen aanvragen voor grootverbruikersaansluitingen voor teruglevering aan het net meer in behandeling nemen.

Vernieuwd Energyra presenteert nieuw zonnepaneel met TNO

Na de mislukte start twee jaar geleden heeft Energyra een nieuw zonnepaneel gepresenteerd waarvan de productie binnenkort in Westknollendam moet starten. Het paneel is ontwikkeld in samenwerking met TNO en het Duitse onderzoeksinstituut ISC Konstanz.

Rechter in Brussel: kerncentrales Tihange en Doel niet vervroegd dicht

Het Belgische toezicht op kerncentrales is “zorgvuldig” en er is geen reden de oude kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 vroegtijdig te sluiten. Dat heeft de rechter in Brussel bepaalt naar aanleiding van een verzoek van lokale overheden in Nederland, Duitsland, Luxemburg en de actiegroep Nucléaire Stop Kernenergie.

Guido Dubbeld vertrekt volgend voorjaar als CFO van Eneco

Guido Dubbeld vertrekt per 1 april 2021 als chief financial officer van Eneco, na een termijn van negen jaar. Het vertrek van Dubbeld is “in goed overleg” overeengekomen, aldus een gezamenlijk bericht van de raad van commissarissen en Dubbeld zelf. De RVC is het selectieproces voor een nieuwe CFO reeds begonnen.

Solarge wil productie lichtgewicht panelen starten

Met kunststof zonnepanelen die een fractie wegen van standaard glazen zonnepanelen wil de Nederlandse start-up Solarge een geheel nieuwe markt aanboren: bedrijfsgebouwen die het gewicht van conventionele panelen niet kunnen dragen.

Liander legt extra kabel naar Nijmegen-Noord wegens congestie

Om de groei van bedrijven en woningen in Nijmegen-Noord aan te kunnen, legt netbeheerder Liander een extra elektriciteitskabel van onderstation Bemmel naar bedrijventerrein Park 15. Dankzij de kabel kan Liander 34 aanvragen naar (extra) capaciteit honoreren.

Noord-Nederland kampioen verduurzaming

Particuliere huishoudens in het noorden van Nederland zijn het actiefst als het gaat om verduurzaming van hun woning. Dat blijkt uit een overzicht gemaakt door Vattenfall. Ameland telt de meeste ISDE-aanvragen per inwoner, en Loppersum de hoogste penetratiegraad zonnepanelen.

STEMMING Opvallende stijging CO₂-prijs

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

'Te weinig oog voor maatschappelijke kosten in subsidie hernieuwbare energie'

De subsidieregeling voor hernieuwbare energie, SDE++, heeft een te nauwe focus op bedrijfseconomische exploitatie, waardoor maatschappelijke kosten worden afgewenteld op de samenleving. Zonneweides krijgen nu eerder subsidie dan zonprojecten op daken, ook al hebben de laatste de voorkeur vanuit maatschappelijk oogpunt. Dat is de conclusie van onderzoek in opdracht van Enpuls.

RWE koopt stroom Waddenwind in Groningen

RWE heeft een contract gesloten voor afname van alle groene stroom van vereniging Waddenwind, Groningse boeren die twaalf windturbines realiseren in windpark Oostpolder nabij Eemshaven. RWE manifesteert zich niet alleen als groene energieproducent, maar ook als leverancier.

Mogelijke afbraak testcentrum getijdenturbines trekt nu ook aandacht Tweede Kamer

Door het wegvallen van financiering ligt de bouw van een testcentrum voor getijdenturbines in de Grevelingendam al maanden stil. Rijkswaterstaat wil nu voor 1 januari duidelijkheid over een mogelijke herstart. Als dit niet lukt, wordt het centrum mogelijk gesloopt.

Ook Univé ziet markt in 'asbestdak voor zonnepanelen'

Na een succesvolle proef rolt coöperatieve verzekeraar een programma uit voor de kosteloze vervanging van asbestdaken van eigen zakelijke leden door nieuwe daken met zonnepanelen. Met welke partner(s) in de energiesector Univé dit wil aanpakken, is nog onderwerp van onderhandeling. Een eerder, vergelijkbaar initiatief van Essent komt slechts traag van de grond.