Auteur

Hans van der Lugt

In 2020 kreeg 86% van de nieuwbouw geen gasaansluiting meer

In 2020 werd 86% van de nieuwbouwwoningen in het werkgebied van de vier grootste netbeheerders gebouwd zonder een aardgasaansluiting. In de laatste kwartalen van 2020 liep het aandeel zelfs op tot boven de 90%. In 2019 lag het percentage aardgasvrije nieuwbouwwoningen nog rond 70%.

Zonne-energie doorbreekt grens 10 GW vermogen

Het totaal geïnstalleerde vermogen zonne-energie heeft afgelopen jaar de grens van 10 GW gepasseerd. In totaal werd afgelopen jaar krap 3 GW aan zonnepanelen toegevoegd aan het areaal, waarvan een derde voor rekening kwam van particulieren en twee derde van het bedrijfsleven. Dat blijkt uit het deze woensdag gepubliceerde Solar Trendrapport 2021 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research.

Tennet start dit voorjaar tender voor 2 GW-platform

Voor toekomstig windpark IJmuiden Ver opent netbeheerder Tennet in maart een aanbesteding voor twee nieuwe platformen met een capaciteit van 2 GW voor de 525 kV gelijkstroomverbinding met het vasteland. Een platform op zee met een transformator van dit formaat bestaat tot dusver niet.

Raad van State wikt en weegt invloed Europees arrest op windparken

Een recent arrest van het Europese Hof zou verreikende consequenties kunnen hebben voor de planologische vereisten voor de bouw van windparken. De Raad van Sate heeft de behandeling van een bezwaar tegen een windpark vooruit geschoven, omdat het daar eerst een oordeel over wil vellen. Dat bevestigt de Raad tegenover Energeia.

Windpark boven de Wadden landt aan in Eemshaven

Het nieuw te bouwen windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden krijgt in 2027 een aansluiting op land in Eemshaven. Uit negen mogelijke varianten heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) een voorkeurstracé gekozen dat vanaf vrijdag ter inzage ligt.

Geen zicht op tijdstip afbouw subsidie houtige biomassa

Minister Wiebes geeft voorlopig geen duidelijkheid over het moment waarop het kabinet het gebruik van houtige biomassa als grondstof voor warmtecentrales zal afbouwen, ook al had de minister de Tweede Kamer afgelopen herfst beloofd om voor de jaarwisseling met een “afbouwpad” te komen. Dat bleek dinsdag tijdens het vragenuur in de Tweede kamer.

Utrecht blijft geld uit verkoop Eneco mislopen

De voormalige aandeelhouders van het Utrechtse energiebedrijf Remu hebben hun eis voor een deel van de Eneco-miljoenen ook in hoger beroep zien stranden. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de eerdere uitspraak van de rechtbank uit 2019 in hoger beroep bevestigd.

PVV: gas en kolen als basis van de energievoorziening

De PVV wil opkomen voor mensen met “realiteitsbesef” en voor hen een land creëren met “oer-Hollandse gezelligheid”. Op energiegebied betekent dit terug naar vol draaiende kolen- en gascentrales, en investeren in kernenergie. De vraag is hoe de gasbehoefte zal worden gedekt. Rusland lijkt het enige logische antwoord.

Onderzoek naar uitbreiding walstroom in haven Rotterdam

Rotterdam Shore Power, een samenwerking van Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam, onderzoekt of het walstroomproject voor rederij Heerema kan worden uitgebreid naar de terminal van Vopak in de Europoort. Dat maakten betrokken bedrijven woensdag bekend.

EVBox behaalt mijlpaal van 200.000 laadpunten wereldwijd

Het Amsterdamse laadpalenbedrijf EVBox heeft in ruim een jaar tijd het aantal laadpunten verdubbeld tot 200.000 wereldwijd. In november 2019 werd de 100.000 genoteerd. Dat maakte het bedrijf deze dinsdag bekend.

LTO Noord uit principe naar de rechter om zonnepark tegen te houden

Boerenbelangenorganisatie LTO Noord stapt naar de rechter om een zonnepark op landbouwgrond in Barneveld tegen te houden. De vergunning voor zonnepark Terbroek gaat in tegen alle afspraken die in de regio zijn gemaakt over grondgebruik, stelt LTO, en negeert recente ontwikkelingen in het beleid rond zonneparken.

Forum wil ruim baan voor olie, aardgas, kolen en kernenergie

Als het aan Forum voor Democratie ligt, wordt het klimaat- en energiebeleid van de afgelopen jaren volledig teruggedraaid. Fossiele brandstoffen krijgen ruim baan en de stimulering van hernieuwbare energie verdwijnt. Voor de lange termijn zou moeten worden ingezet op kernenergie.

Stedin: Tijd voor fundamentele keuzes over gasinfrastructuur

Overheid en netbeheerders staan voor fundamentele keuzes als het gaat om de toekomst van het aardgasnetwerk. De aardgasproductie wordt teruggedraaid, de productie van groen gas neemt toe, en de plannen voor waterstof ter vervanging van aardgas zijn legio. Welke rol gaat het aardgasnet spelen voor deze 'nieuwe gassen'? Stedin zet de knelpunten en de te maken keuzes op een rij in een nieuw discussiestuk.

Bouw windpark Staphorst kan beginnen

De bouw van windpark Bovenwind bij Staphorst kan een aanvang nemen, mits de gemeente in de vergunning strengere geluidsnormen opneemt. Dit heeft de Raad van State deze woensdag besloten in een beroepsprocedure die was aangespannen tegen de bouwplannen.

Tennet selecteert negen bedrijven voor werk aan 360 hoogspanningsstations

Tennet heeft negen Europese bedrijven geselecteerd die de komende elf jaar voor een bedrag van ruwweg €4 mrd de aanpassing, vernieuwing of uitbreiding van 360 hoogspanningsstations in Nederland voor hun rekening gaan nemen. Dat heeft het bedrijf deze dinsdag bekend gemaakt.

Nog een greep uit de kas en er is te weinig geld voor duurzame energie

Minister Wiebes trok donderdag het boetekleed aan over een bedrag van €680 mln dat dit jaar is overgeheveld uit de begrotingsreserve voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) naar de algemene middelen. Als dat nog eens gebeurt, blijft er niet genoeg geld over voor het werkelijke doel: stimulering van hernieuwbare energie, aldus Wiebes.

Geperste lucht als batterij onder de Groningse grond

Corre Energy heeft de financiering voor het opslaan van energie door middel van geperste lucht in zoutcavernes bij Zuidwending vrijwel rond. Het project, dat nog in de ontwikkelfase zit, zou €320 mln moeten gaan kosten, deels gefinancierd met Europese subsidie.

Noors staatsbedrijf meldt zich in Nederland voor ontwikkeling zon en wind

De Noorse duurzame energieproducent Statkraft koopt de Britse ontwikkelaar van zonneparken Solarcentury, waarmee een dozijn zonneweides in Nederland in Noorse handen komt. De overname is het begin van een actieve expansie in hernieuwbare elektriciteitsproductie van het Noorse staatsbedrijf Statkraft.

Wanneer bouwen we de gascentrales om naar waterstof?

De overheid moet voorsorteren op een scenario waarin waterstofcentrales in 2040 regelbaar vermogen leveren voor het in balans houden van het elektriciteitsnet. Daartoe moeten de huidige aardgasgestookte centrales worden 'vergroend' opdat zij waterstof kunnen branden, en moet de overheid sterker dan nu hernieuwbare elektriciteit en groene waterstof stimuleren, aldus Natuur & Milieu in een nieuwe studie.

Meer of minder kernenergie? Plannen CDA en PVDA lopen uiteen

Twee nieuwe kerncentrales of vervroegde sluiting van Borssele? Duurzaamheid is een belangrijk doel in de verkiezingsprogramma's voor komend voorjaar van respectievelijk CDA en PVDA. Maar de weg erheen verschilt op details aanmerkelijk.

Noord-Nederland vraagt overheidssteun voor waterstofagenda

Een brede coalitie in Noord-Nederland heeft een investeringsplan voor een regionale waterstofeconomie opgesteld en de voorwaarden waaraan zal moeten worden voldaan om het te realiseren. Overheidssteun qua financiering en regulering zijn onontbeerlijk voor de plannen die ruwweg €9 mrd zullen kosten.

Brander op ijzerpoeder voorziet brouwerij Bavaria van warmte

Voor het eerst is deze donderdag een brander op ijzerpoeder in gebruik genomen in een industrieel proces. Het demonstratiemodel is ontwikkeld door de TU Eindhoven en geplaatst bij de brouwerij van Bavaria. In vijf jaar tijd moet uit het onderzoek een commercieel inzetbare brander voortkomen.

In Utrecht laden auto's voortaan op goedkoopste elektriciteitstarief

In november start een nieuw, commercieel systeem voor slim laden in Utrecht dat het tijdstip van laden combineert met zowel de elektriciteitsprijs als de wensen van de netbeheerder. Smart Solar Charging laadt auto's voortaan als er een overvloed aan (hernieuwbare) elektriciteit is tegen een lage prijs.

Netbeheerders gematigd tevreden over wijzigingen afhandeling faillissement leverancier

De ACM heeft een belangrijke wens genegeerd van netbeheerders in de afhandeling van faillissementen van energieleveranciers. Daar staat tegenover de opname van een nieuw element in de tarievencode waar netbeheerders wel tevreden over zijn. Netbeheer Nederland zal het geheel bekijken alvorens een besluit te nemen over een mogelijk bezwaar.

Niet-vergund zonnepark houdt vergund zonnepark tegen

De vergunning voor een zonnepark van een lokale energiecoöperatie in het Brabantse dorp Terheijden is door de rechter vernietigd nadat een zonneparkexploitant uit Maastricht bezwaar had aangetekend. Terheijden is een van de eerste reeks dorpen en wijken die van het gas af gaat, en wil dit bereiken in 2025.

Onderzoek import groene waterstof uit IJsland naar Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam wil groene waterstof importeren uit IJsland om de positie van Rotterdam als internationale hub voor waterstof te versterken. Het Havenbedrijf heeft een memorandum getekend met het nationale energiebedrijf van IJsland, Landsvirkjun, om de haalbaarheid te onderzoeken. Landsvirkjun wil de waterstof produceren met stroom uit waterkracht.

Oldambt annuleert contract verwarming zwembaden met biomassaketels

De gemeente Oldambt in Groningen heeft deze week het contract geannuleerd met de exploitant van biomassaketels die twee zwembaden in de gemeente van verwarming voorzag. Reden is de aanwezigheid van schadelijke stoffen in het rookgas. De exploitant overweegt juridische stappen tegen de gemeente omdat hij fouten niet zou kunnen herstellen.

Tegenstanders verliezen kort geding tegen bouw windpark Drentse Monden

Platform Storm is niet-ontvankelijk verklaard in het kort geding dat de stichting had aangespannen tegen de bouw van windpark Drentse Monden en Oostermoer. Inhoudelijke bezwaren zijn daardoor niet behandeld. De stichting stelt niet in de situatie te zullen berusten. Binnenkort komt een besluit over hoger beroep of andere actie.

Zierikzee onderzoekt aquathermie voor wijkverwarming

In Zierikzee start een haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van aquathermie als warmtebron voor een warmtenet voor wijkverwarming. De keuze voor deze techniek ligt echter nog niet vast, want bewoners krijgen een belangrijke stem in het bepalen of dit inderdaad de beste keuze is voor verduurzaming van de wijk.

RWE onderzoekt proef met zwart rotorblad in Eemshaven

RWE wil in 2021 met windturbines in de Eemshaven een test uitvoeren om te zien of vogels windturbines beter ontwijken als één rotorblad per turbine zwart is geverfd. Aanleiding is een vergelijkbaar experiment met een windpark aan de Noorse kust waarbij onderzoekers een daling van de vogelsterfte met meer dan 70% constateerden.