Auteur

Hans van der Lugt

Rijk komt met een potloodschets van het burgerforum

Een burgerforum zou invloed en zeggenschap van burgers moeten versterken bij de grote transitieopgaven waar klimaat- en energiebeleid de samenleving voor stellen. De komst van een burgerforum is echter nog allerminst zeker. Dat blijkt uit een zogeheten startdocument met randvoorwaarden voor een burgerforum dat minister Jetten donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Solarfields plaatst elektrolyser naast zonnepark voor grotere efficiëntie

Solarfields en Avitec hebben de eerste subsidie binnen voor het plan om een elektrolyser te plaatsen naast het zonnepark Vloeivelden Hollandia, om de opgewekte stroom beter te benutten. De provincie Drenthe heeft besloten het project een incidentele subsidie van €100.000 te geven “om de waterstofeconomie in Drenthe verder aan te jagen”.

Rechter wijst eis om schadevergoeding van kolencentrales af

Energiebedrijven RWE en Uniper hebben geen recht op een schadevergoeding voor het verbod vanaf 2030 op het stoken van kolen in hun kolencentrales. Dat heeft de rechtbank Den Haag deze woensdag bepaald. RWE en Uniper hadden het verbod moeten zien aankomen gezien de decennialange strijd tegen CO₂-uitstoot, luidt een van de argumenten van de rechtbank.

Suncom start commerciële productie van systeem voor zonthermie

De Nederlandse start-up Suncom Energy begint met de bouw van zelfontworpen installaties voor geconcentreerde zonthermie. Het bedrijf denkt daarmee een belangrijk oplossing in huis te hebben voor de vraag naar duurzame warmte van huishoudens en bedrijfsleven. Suncom heeft €2 mln opgehaald om de productie op te kunnen starten.

Tennet en Alliander sluiten langjarige contracten voor werk aan hoog- en middenspanningsnet

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft langjarige contracten gesloten met de drie aannemersbedrijven Spie, Qirion en Volker Energy Solutions voor werkzaamheden aan bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Regionaal netwerkbedrijf Alliander start een langjarige aanbestedingsprocedure met een waarde van €1,5 mrd voor maximaal zes bedrijven.

Rijk steekt €22 mln in ontwikkeling zwaar transport op waterstof

Het kabinet werkt aan een subsidieregeling met een budget van €22 mln om in 2025 vijftig waterstoftankstations voor zwaar wegtransport te realiseren, en een vrachtwagenvloot die deze stations gebruikt. Dat schrijft staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Coalitie gaat uit van vergoeding Gazprom-kosten voor gemeenten in 2023

Coalitiepartijen gaan ervan uit dat gemeenten ook in 2023 vergoed worden voor de extra kosten die ze maken doordat ze hun energiecontract met Gazprom (nu Sefe) hebben opgezegd waardoor ze nieuwe, duurdere contracten hebben moeten afsluiten. Achteraf gezien was die contractwisseling niet nodig nu de Duitse staat op 14 november moederbedrijf Gazprom Germania heeft genationaliseerd.

Subsidiebedragen energiecoöperaties omhoog, budget blijft gelijk

Subsidiebedragen gaan omhoog volgend jaar in de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE), terwijl het totaal beschikbare budget gelijk blijft met €150 mln. De verhoging is het gevolg van stijgende kosten waardoor coöperaties projecten hernieuwbare energie nu niet meer rond kunnen rekenen en plannen op de plank blijven liggen.

Hard elektrificatiedoel industrie nodig voor winstgevendheid wind op zee

Om wind op zee winstgevend te houden in 2030 zou de overheid de industrie een concreet doel voor elektrificatie moeten opleggen, en moeten exploitanten van windparken directe leveringscontracten sluiten met deze industrie. Dat zegt onderzoeker Iratxe Gonzalez-Aparicio van TNO bij de presentatie van een onderzoek naar de levensvatbaarheid van wind op zee in 2030.

Vattenfall start bouw elektrische boiler in Diemen

Vattenfall start in januari 2023 met de bouw van de elektrische boiler in Diemen voor voeding van het warmtenet in de regio Diemen, Almere en oostelijk Amsterdam. De e-boiler moet draaien op hernieuwbare elektriciteit en kan in tijden van overvloedige wind- en zonnestroom warmte opslaan in de al bestaande 'thermoskan' van Vattenfall.

Klimaatbeleid te veel gericht op ratio van de burger

Het kabinet wil “beter gaan uitleggen waarom we doen wat we doen” als het gaat om het gevoerde klimaatbeleid. Tot dusver houdt de overheid in beleid onvoldoende rekening met de diepere drijfveren en motivaties van mensen, concludeert het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Dat kan en moet beter om het klimaatbeleid succesvol te laten zijn.

ABP wil meedoen aan tender windpark IJmuiden Ver

Pensioenfonds ABP wil een consortium vormen om mee te doen aan de tender voor windpark IJmuiden Ver eind 2023. Het ABP zoekt nu bedrijven en kennisinstituten om de juiste kennis bij elkaar te brengen, en zegt met één partij in een vergevorderd stadium te zijn. Windpark IJmuiden Ver krijgt een vermogen van 4 GW verdeeld over vier kavels.

RWE winnaar aanbesteding windpark Hollandse Kust (west) kavel VII

De Duitse energiegigant RWE is de winnaar van de tender voor kavel VII van windpark Hollandse Kust (west) met een gepland vermogen van 700 MW. Focus lag bij deze tender op systeemintegratie. RWE wil het windpark combineren met drijvende zonnepanelen, 600 MW elektrolyse en 225 MW elektrische boilers voor stadsverwarming.

Siemens Gamesa sluit 'uitdagend' jaar af met €900 mln verlies

Windturbinefabrikant Siemens Gamesa sluit het 'uitdagende' boekjaar 2022 af met een netto-verlies van ruim €900 mln. Het bedrijf gaat ervan uit dat marktomstandigheden komend jaar normaliseren en het bedrijf daarna terugkeert in de zwarte cijfers. De orderportefeuille is fors gegroeid tot €35 mrd.

Grote ontwikkelaars zonne-energie willen hervorming subsidiebeleid

Het rijk moet de subsidie voor grootschalige zonne-energie via de SDE hervormen omdat veel nieuwe zonprojecten door financiële problemen niet van de grond komen. De kosten zijn het afgelopen jaar hard gestegen, terwijl subsidieniveaus uitgaan van oude, lagere cijfers. Dinsdag bood een coalitie van vijf grote ontwikkelaars van zonneparken een petitie van deze strekking aan aan leden van de Tweede Kamer.

Verdubbeling waterstofambities nu semi-officieel beleid

Een verdubbeling van de ambitie voor waterstofelektrolyse tot 6 à 8 GW vermogen in 2030 en voldoende subsidie om dit te realiseren. Dat is de basis van de Routekaart Waterstof die donderdag aan minister Jetten is gepresenteerd. Het Klimaatakkoord sprak nog over 3 à 4 GW elektrolysecapaciteit in 2030.

Wantrouwen burgers in bedrijven belemmert lokaal eigendom

Wantrouwen bij beginnende energiecoöperaties tegenover bedrijven belemmert de ontwikkeling van lokaal eigendom bij hernieuwbare energieprojecten, concludeert een nieuw rapport. Beginnende coöperaties vrezen in de tang te worden genomen door professionele ontwikkelaars, en zouden met kennis en kunde moeten worden ondersteund door bijvoorbeeld lokale overheden.

Energiesector wil snellere verlening vergunningen

Een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties wil kortere procedures voor het verlenen van vergunningen voor technieken die een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dit is nodig, aldus de coalitie, omdat met de huidige lange doorlooptijden van acht tot tien jaar, de doelen voor 2030 buiten bereik komen.

Liander kan starten met test waterstof voor verwarming woonhuizen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft netbeheerder Liander groen licht gegeven voor het verwarmen van woningen met waterstof in een proefproject in Lochem. De tien woningen krijgen waterstofgas via het bestaande gasnet, waarmee een combi-ketel wordt gevoed die zorgt voor warm tapwater en verwarming. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) is aangewezen als toezichthouder.

Benzineboer Enviem wil meerderheidsbelang kopen in duurzaam Hezelaer

Enviem, exploitant van tankstations, wil een meerderheidsbelang nemen in Hezelaer Groep, dat actief is in duurzame energieopwek en de handel in, en levering van elektriciteit, gas en warmte. Beide partijen wachten nu op toestemming van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die verwachten zij in november.

Energieweerbericht geeft inzicht in verwachte wind- en zonnestroom

Deze maandag is een wekelijks energieweerbericht van start gegaan dat consumenten inzicht biedt in de momenten waarop elektriciteit uit wind en zon overvloedig is. De hoop is dat consumenten hun verbruik hierop afstemmen. Initiatiefnemers zijn de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Gasunie en Tennet.

Kleine windturbinefabrikant blijft de weg omhoog vinden

Twee keer ging de kleine windmolenfabrikant WES kort kopje onder, evenzoveel keer rees het weer op. Deze week kijkt directeur John Braakman de toekomst weer vol goede moed in de ogen op een boerenvakbeurs in het Overijsselse Hardenberg. Hier lopen zijn belangrijkste klanten: agrariërs die, zeker met de huidige energieprijs, brood zien in eigen elektriciteitsopwek voor melkrobots en koeltanks.

TNO wil vezels terugwinnen uit 'gewapende' windturbinewieken

TNO heeft een methode ontwikkeld om glasvezel in windturbinebladen te scheiden van het harde composietmateriaal, waarmee recycling van dit notoir lastige afval een stap dichterbij komt. Met de groei van windenergie is er een golf van afgedankte windturbinebladen op komst als windturbines het einde van hun levensduur bereiken.

Regeringsleiders willen Europese inkoopmacht op de gasmarkt

Regeringsleiders van de Europese Unie hebben groen licht gegeven aan de voorstellen voor het beteugelen van de energiecrisis die de Europese Commissie eerder deze week heeft voorgelegd. Het gaat met name om gezamenlijke inkoop van aardgas en het vaststellen van een nieuwe richtprijs voor de handel in aardgas en LNG.

PBL: rijk traag in toepassen lessen uit Programma Aardgasvrije Wijken

Het omzetten van lessen uit het Programma Aardgasvrije Wijken in wijzigingen in het overheidsbeleid verloopt traag, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het programma is onvoldoende onafhankelijk van het rijk en legt daardoor te weinig gewicht in de schaal. Ook is een obstakel dat het nu eenmaal veel tijd en inzet vergt om gewenste wijzigingen door te voeren.

Europese Commissie klaar om in te grijpen in gasmarkt

Gezamenlijke inkoop van aardgas, limitering van de volatiliteit van de gasprijs door een bandbreedte waarbinnen de TTF-prijs kan stijgen of dalen, een nieuwe benchmark voor gas ter vervanging van de TTF, en onderzoek naar de Spaans-Portugese methode om de invloed van de hoge gasprijs op de elektriciteitsprijs te beperken. Dit zijn enkele van de maatregelen die de Europese Commissie deze dinsdag voorstelt.

Bouw windpark Hollandse Kust (noord) begonnen

Aannemer Van Oord heeft maandag de eerste monopile van windpark Hollandse Kust (noord) in de grond geslagen. De komende maanden volgen nog 69 monopiles van het windpark dat zo’n 18 kilometer uit de kust ligt ter hoogte van Egmond aan Zee. Exploitant van het windpark is Crosswind, een joint venture van Shell en Eneco.

Energie-intensief mkb krijgt deel energierekening vergoed

Midden- en kleinbedrijf dat minimaal 12,5% van de omzet kwijt is aan energiekosten, krijgt vanaf 1 november compensatie voor de helft van de stijging van de energiekosten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €160.000 en zal de staat ruim €3 mrd kosten. Het bedrijfsleven reageert onmiddellijk kritisch en noemt de regeling ontoereikend.

In december voorkeurslocaties nieuwe kerncentrales bekend

In december openbaart minister Jetten voorkeurslocaties voor twee nieuwe kerncentrales. Gesprekken daarover lopen, maar de minister wil nog geen locaties noemen omdat bekendmaking in overleg met de regio's zelf zal gaan. Met de provincie Zeeland is de minister in gesprek over verlenging van de levensduur van Borssele.

Leiderschap, subsidies en groene waterstof

De noodzaak groene waterstof te ontwikkelen staat al jaren op de agenda en bedrijven buitelen ook al jaren over elkaar heen met plannen voor groenewaterstoffabrieken. Maar investeringsbesluiten blijven uit, de spreekwoordelijke uitzondering daargelaten. De missende componenten: leiderschap, subsidies, de bouw van waardeketens, en wellicht een nieuwe wijze van aanbesteden wind op zee.