Auteur

Hans van der Lugt

Investeringen in windenergie blijven groeien in coronatijd

Investeringen in windenergie beliepen vorig jaar met €42,8 mrd het hoogste niveau sinds 2016, zo blijkt uit een nieuw rapport. Hieruit blijkt ook dat Nederlandse banken een belangrijke rol spelen in de financiering en dat de groei van het aantal directe leveringscontracten dat exploitanten sluiten met bedrijven doorzet. Opvallend detail is dat Nederlandse offshore windparken per MW de goedkoopste in Europa zijn.

Greenchoice haalt Huismerk Energie uit de markt

De naam van energieleverancier Huismerk Energie verdwijnt uit de markt. Ruim een jaar na de overname heeft Greenchoice alle particuliere klanten van Huismerk Energie overgezet naar het klantenbestand van Greenchoice zelf, zodat de merknaam niet langer nodig is.

Landschap van Geuldal van hoger belang dan zonnestroom

Valkenburg aan de Geul stond geheel in haar recht om een vergunning te weigeren voor een zonnepark op de Emmaberg, omdat behoud van het landschap belangrijker is dan de opwek van zonnestroom. Dat heeft de rechtbank Maastricht onlangs bepaald in een donderdag gepubliceerde uitspraak.

PBL: kabinet moet keuzes landgebruik maken

De Nationale Omgevingsvisie (Novi) laat te veel inhoudelijke keuzes qua landgebruik open en biedt onvoldoende zicht op uitvoering. Het nieuwe kabinet staat voor de taak om ingrijpende ruimtelijke keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de ruimtelijke ordening. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving bij publicatie van een nieuw rapport.

Raad van State: geen herziening uitspraak windpark N33

Tegenstanders van windpark N33 in Groningen is het niet gelukt de Raad van State te overtuigen om de eerdere instemming met de bouw te herzien. Er zijn geen nieuwe feiten boven water gekomen, aldus de Raad van State in een uitspraak over het herzieningsverzoek deze woensdag.

Ørsted verkoopt helft windpark Borssele I&II aan Noors oliefonds

Norges Bank Investment Management, beheerder van het zogeheten 'Noorse oliefonds', heeft voor €1,375 mrd een belang van 50% genomen in het windpark Borssele I&II van het Deense energiebedrijf Ørsted. Dat hebben beide bedrijven deze woensdag bekend gemaakt.

Kernenergie mogelijk op Europese lijst 'duurzame investeringen'

Kernenergie komt wellicht op de lijst duurzame investeringen die door de Europese Unie is vastgelegd voor investeringsdoeleinden. Een vorige week openbaar gemaakt rapport concludeert dat kernenergie niet alleen CO₂-vrije elektriciteit produceert, maar tegelijkertijd voldoet aan een tweede, cruciaal criterium: het brengt geen schade toe aan andere duurzaamheidsdoelstellingen.

Nederlandse import houtpellets verdriedubbeld

De netto-import van houtpellets in Nederland is in 2020 verdriedubbeld tot 2,5 miljoen ton. De grootste leverancier blijft Letland, op de voet gevolgd door de VS en Canada die beide een enorme groei van de export naar Nederland zagen. De belangrijkste toepassing van deze pellets is het verstoken in warmte- en/of elektriciteitscentrales.

Potentie zon op dak grotendeels onaangeboord

Grote, omstreden zonneweides zijn nauwelijks nodig om te komen tot een substantiële bijdrage van zonne-energie aan de verduurzaming van de elektriciteitsproductie. Daken en infrastructuur bieden genoeg ruimte om in 2050 te komen tot een jaarproductie hernieuwbare zonnestroom van 192 TWh. Dat stelt TKI Urban Energy in een woensdag verschenen rapport.

Nieuwe regelgeving elektriciteitsmarkt voor onvoorspelbare toekomst

Nieuwe regelgeving is noodzakelijk voor het garanderen van leveringszekerheid bij een samenspel van hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en flexibel verbruik. De Overlegtafel Energievoorziening geeft een voorschot op de mogelijkheden qua regelgeving van verplicht afschakelen tot een capaciteitsmechanisme. Het is nu aan het rijk om een nieuw instrumentarium op te stellen.

Shell volledig eigenaar van oudste windpark op zee na uitkoop Vattenfall

Shell heeft het aandeel van Vattenfall overgenomen in het oudste Nederlandse windpark op zee: offshore windpark Egmond aan Zee, of OWEZ. Ruim twintig jaar geleden begon de ontwikkeling van het park door Shell en, destijds, Nuon. Sinds 2006 draaien de windturbines. Het rendement was laag in het laatst bekende jaar, 2018.

Eneco vecht tegen CCS-verplichting bij nieuwe gascentrale Wallonië

Eneco België loopt bij de plannen voor een nieuwe gascentrale in Wallonië aan tegen de eis dat er een afvanginstallatie voor CO₂ bij de centrale komt. Het bedrijf zegt dat dit niet kan, maar tekende tevergeefs beroep aan. Het hoopt nu dat een gesprek de Waalse overheid nog op andere gedachten kan brengen.

RWE krijgt vergunning voor meer bijstook biomassa Eemshaven

De provincie Groningen heeft een omgevingsvergunning voor RWE ter inzage gelegd voor een verdubbeling van de bijstook van biomassa in de kolengestookte Eemshavencentrale van 15% naar 30%. De bijstook vloeit voort uit het Energieakkoord van 2013 en wordt tot 2027 gesubsidieerd.

Noord-Brabant wil kernenergiecoalitie

De provincie Noord-Brabant wil voor het realiseren van een nieuwe kerncentrale een Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant vormen met overheden, ondernemers en onderzoeksinstellingen uit Brabant, Zeeland, Limburg en Vlaanderen. Dat zegt gedeputeerde Eric de Bie (energie, FVD) deze donderdag.

Medy van der Laan vertrekt als voorzitter Energie-Nederland

Per 1 augustus vertrekt Medy van der Laan als voorzitter van branche-organisatie Energie-Nederland - een jaar voor het aflopen van haar termijn. Van der Laan stapt over naar de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) waar ze voorzitter Chris Buijink op zal volgen.

Centrale Rotterdam stookt volgende week weer kolen

De stilstaande kolencentrale Rotterdam, door eigenaar Onyx Power bij de overheid aangemeld als kandidaat voor vervroegde sluiting, zal per 1 april weer elektriciteit leveren. Dat is althans de “ambitie”, bevestigt de eigenaar. De centrale staat door mankementen al stil sinds 2 januari 2020. Als hij weer gaat draaien zal de CO₂-uitstoot fors toenemen.

Drentse Monden: gewenst resultaat was belangrijker dan totstandkomingsproces

Afgelopen week stond boekhouder Jan Nieboer voor de rechter omdat hij bedrijven zou hebben bedreigd die betrokken zijn bij de bouw van windpark Drentse Monden en Oostermoer. Nieboer verzet zich samen met streekgenoten al jaren tegen de komst van de windturbines, maar ontkent betrokkenheid bij terreur. Los van de vraag wie de daders werkelijk waren, laat de escalatie tot geweld vooral de gebreken aan het totstandkomingsproces zien.

OM wil vijftien maanden cel in zaak bedreigingen rond windparken

Vijftien maanden gevangenisstraf en een vordering van ruim twee ton van benadeelde bedrijven. Dat is wat de twee verdachten van bedreigingen rond de bouw van windparken Drentse Monden en Oostermoer en N33 deze donderdag tegen zich hoorde eisen.

Verdachten ontkennen bedreigingen windparken Drentse Monden en N33

Twee voormannen van het verzet tegen twee windparken in Groningen en Drenthe ontkennen elke betrokkenheid bij bedreigingen aan het adres van personen en bedrijven betrokken bij deze plannen. Dit stelden zij tijdens de eerste zittingsdag deze dinsdag in de rechtbank te Assen.

Henk Bleker weg als directeur Powerfield wegens politieke uitspraken

Voormalig CDA-politicus Henk Bleker, die onlangs zijn steun heeft uitgesproken voor Forum voor Democratie, treedt af als directeur van zonnepark-exploitant Powerfield. Recente uitspraken zouden niet stroken met “visie en waarden” van het bedrijf. Dat hebben de aandeelhouders deze maandag bekendgemaakt.

Ondanks corona-dip Urgenda-doel voor uitstoot broeikasgassen net niet gehaald

De jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen daalde in 2020 tot 166 megaton CO₂-equivalent, waarmee de emissiereductie sinds 1990 uitkwam op 24,5%. Daarmee benadert de daling het zogeheten Urgenda-doel van minimaal 25%, maar uitsluitend dankzij de corona-dip. Extra maatregelen zijn nodig, meent Marjan Minnesma van Urgenda.

Uitzicht vakantiewoningen geen hoger belang dan zonne-energie

Eigenaren van vakantiewoningen in Zeewolde hebben bij de Raad van State geen gehoor gekregen voor hun verzet tegen de komst van een zonnepark op een aangrenzend perceel waar nu een golfbaan ligt. Het landschappelijke inpassingsplan voldoet.

'Er is een structurele onwil te erkennen wat we moeten doen'

Met de verkiezingen in aantocht blikt Energeia terug op de afgelopen parlementaire periode met een aantal klimaat- en energiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Wat is er bereikt? En wat ging er niet goed? Uiteraard komen ook de plannen voor Nederland ná 17 maart aan bod. Deze donderdag: Lammert van Raan van de PVDD. “De afgelopen kabinetsperiode hebben we vooral weer veel tijd verloren.”

'Energie' wordt onderdeel kerntaken woningcorporaties

Het opwekken van hernieuwbare energie wordt onderdeel van de takenlijst van woningcorporaties. Een amendement van GroenLinks van deze strekking is woensdag aangenomen bij de stemmingen over de wijziging van de Woningwet. Corporatiekoepel Aedes heeft twijfels over het effect.

'Energievoorziening komt terug in ons landschap, zoals vroeger'

Met de verkiezingen in aantocht blikt Energeia terug op de afgelopen parlementaire periode met een aantal klimaat- en energiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Wat is er bereikt? En wat ging er niet goed? Uiteraard komen ook de plannen voor Nederland ná 17 maart aan bod. Deze woensdag: William Moorlag van de PVDA. “Iedereen is het er nu over eens dat we de klimaatproblematiek moeten aanpakken.”

Hoge Raad moet zich uitspreken over Eneco miljoenen voor Utrecht

De voormalige aandeelhouders van het Utrechtse energiebedrijf Remu gaan in cassatie bij de Hoge Raad om alsnog hun claim op een deel van de Eneco-miljoenen te realiseren. Dat heeft de advocaat van de aandeelhouders laten weten. Bij rechtbank en gerechtshof kregen ze eerder nul op het rekest.

'Liander kan congestie niet aannemelijk maken'

De procureur-generaal bij de Hoge Raad stelt dat netbeheerder Liander geen reden had om in 2017 een kweker verzwaring van zijn aansluiting te weigeren omdat het elektriciteitsnet 'vol' zou zijn. Liander wijst in een reactie op de noodzaak om leveringszekerheid te garanderen, waarvoor marges om piekbelasting op te vangen noodzakelijk zijn.

Volksraadpleging klimaatbeleid gestart

Alle Nederlanders kunnen vanaf deze vrijdag meedoen met een online raadpleging over het klimaat- en energiebeleid, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Tegelijkertijd komt de NVDE met een online tool waarin deelnemers maatregelen tegen CO₂-uitstoot kunnen vergelijken om beter inzicht te krijgen in kosten en effecten.

Groningse wijk volgend jaar verwarmd met waterstof

In het Groningse dorp Wagenborgen start volgend jaar een proef met ruim dertig huizen die verwarmd zullen worden met hybride warmtepompen gestookt op waterstof. De proef is een initiatief van netbeheerder Enexis en de woningcorporatie Groninger Huis, die het experiment deze donderdag bekend hebben gemaakt.

Liever zonneweide dan golfbaan? Raad van State zegt 'nee' tegen grondeigenaar

Plannen voor een zonnepark van veertig hectare in het Limburgse dorp Heythuysen zijn van tafel. De grondeigenaar zou eigenlijk een golfbaan aanleggen, maar wilde later toch liever een zonnepark. Dat strookt niet met de structuur van het gebied, zei de gemeente. De Raad van State geeft de gemeente gelijk.