Auteur

Jeroen Savelkouls

Kamp: geen sprake van ‘sluimerende oorlog’ met toezichthouder

Oud-minister Kamp weerspreekt dat er in zijn jaren als bewindspersoon sprake was van een “sluimerende oorlog” met het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM). Tegen de parlementaire enquêtecommissie verklaarde hij maandag dat er sprake was van een prima werkrelatie.

GTS: na Huizinge kon direct 20 miljard kuub Gronings gas worden vervangen

De capaciteit van de stikstofinstallaties van GTS had in 2013 veel beter benut kunnen worden dan in werkelijkheid is gebeurd. Anders dan een toenmalig topambtenaar van Economische Zaken (EZ) beweert, waren de fabrieken goed onderhouden en had de inzet flink opgeschroefd kunnen worden. Een betere benutting had kunnen leiden tot een vermindering van de productie uit Groningen met maximaal 20 miljard kuub.

Waddenwind en provincie Groningen eindelijk eens over monitoring vogelsterfte

Windmolenexploitant Waddenwind en de provincie Groningen zijn het eens geworden over de voorschriften voor het monitoren van vogelsterfte bij het nieuwe Windpark Oostpolder in de Eemshaven. Daar waren wel meerdere zittingen bij de Raad van State voor nodig.

Alders voelde zich 'belazerd' door NAM om versterkingsoperatie

Voormalig Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders vindt dat hij door de NAM is tegengewerkt bij de versterkingsoperatie. Hij zei dat woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning. “Alles werd gebruikt om te vertragen, het klein te krijgen, noem maar op.”

Topambtenaar: wij waren al langer bezig een opvolger voor Alders te zoeken

Het ministerie van Economische Zaken was al voordat Hans Alders zijn functie als Nationaal Coördinator Groningen neerlegde bezig met de zoektocht naar een opvolger. Dat zei voormalig secretaris-generaal Maarten Camps van het departement deze woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie. Het was duidelijk dat Alders moeite had met de koers van Den Haag.

Oud-topman SODM: Het was knokken met EZ

Een sluimerende oorlog, zo karakteriseert voormalig SODM-topman Harry van der Meijden zijn relatie met het ministerie van Economische Zaken. Hij verklaarde dat dinsdag tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De top van het departement leek erop gericht de rol van de toezichthouder zo klein te maken. “Het was knokken, soms ging het er knetterhard aan toe.”

EZK: dichtdraaien gaskraan nodig voor verkleining versterkingsoperatie

De primaire reden voor toenmalig minister Wiebes om in 2018 te besluiten de gaskraan in Groningen volledig dicht te draaien was dat er dan aanzienlijk minder gebouwen versterkt zouden hoeven worden. Dat bleek maandag tijdens de verhoren in de parlementaire enquête. Juist die koerswijziging heeft veel kwaad bloed gezet.

ONE-Dyas doet grootste investering in Nederlands gas sinds vijftien jaar

ONE-Dyas investeert samen met EBN en Hansa Hydrocarbons ruim €500 mln in de ontwikkeling van het offshore gasveld N05-A boven Schiermonnikoog. Het gaat om de grootste investering in een Nederlands aardgasproject in vijftien jaar. Verschillende partijen hebben beroep aangetekend tegen de plannen, maar de initiatiefnemers verwachten geen onoverkomelijke problemen.

Instemmingsbesluit gaswinning Opeinde nu wel op orde

De Raad van State geeft alsnog groen licht voor het aangepaste winningsplan van Vermilion voor de Friese gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen. Eerder werd het instemmingsbesluit van de toenmalige minister van EZK vernietigd, maar aan de bezwaren van destijds is volgens de hoogste bestuursrechter nu voldoende tegemoetgekomen.

Maximale magnitude aardbeving Groningen naar beneden bijgesteld

De zwaarste aardbeving die Groningers kan treffen blijkt minder zwaar dan eerder gedacht. De maximale magnitude waar wetenschappers nu van uitgaan, ligt tussen de 4,0 en 6,5 op de schaal van Richter. Eerder leken bevingen tot 7,2 op de schaal van Richter nog mogelijk.

Warmtebedrijf Ennatuurlijk koopt geothermiespecialist ECW Geoholding

Ennatuurlijk neemt ECW Geoholding over. Daarmee investeert het warmtebedrijf verder in de ontwikkeling van aardwarmte. De twee ondernemingen tekenden maandag een voorlopige koopovereenkomst voor de overname van de aandelen, activiteiten en medewerkers.

Kosten Norg-akkoord stijgen flink door hoge gasprijzen

Het kabinet is de komende jaren fors meer geld kwijt aan de inkoop van gas voor het vullen van de berging in Norg dan eerder gedacht. Het gaat om een bedrag van in totaal €12 mrd in een periode van drie jaar. Op basis van de toenmalige gasprijzen schatte staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw afgelopen april de kosten nog op €6,5 mrd.

Kabinet haalt €2,8 mrd op bij gasproducenten voor crisismaatregelen

Het kabinet wil de komende twee jaar in totaal bijna €2,8 mrd aan extra belastingen ophalen bij bedrijven die in Nederland aardgas winnen. Met de opbrengst worden maatregelen gefinancierd om de energierekening betaalbaar te houden, zo blijkt uit deze dinsdag gepubliceerde begrotingsstukken.

GTS adviseert voorlopig geen extra productieclusters Groningen te sluiten

Het kabinet doet er goed aan de voorgenomen sluiting van een aantal productieclusters van het Groningenveld uit te stellen. Dat schrijft GTS in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief. Ook vindt de beheerder van het gastransportnet dat er komende winter zuinig moet worden omgesprongen met het gas in de bergingen.

VVD wil dat kabinet alsnog nationalisatie gasopslag Bergermeer overweegt

Veel Tweede Kamerfracties zijn kritisch op het besluit van minister Jetten om EBN geen toestemming te geven de gasopslag in Bergermeer te kopen. De VVD, de grootste regeringspartij, zegt er zelfs van geschrokken te zijn en dringt aan op een heroverweging. Jetten blijft bij zijn standpunt dat nationalisatie van de berging zinloos is.

‘NAM probeerde arbiter bodembeweging te beïnvloeden’

Voormalig arbiter bodembeweging Pieter Schulting is erg kritisch op de rol van de NAM in de afhandeling van aardbevingsschade. Het olie- en gasbedrijf zou verschillende keren druk hebben uitgeoefend om de onderling afgesproken procedure te beïnvloeden. Ook werd gedreigd met een gang naar de rechter.

‘We hadden te weinig informatie om verlaging gasproductie te eisen’

Er was begin 2013 te weinig informatie beschikbaar om te besluiten de gaswinning te verlagen. Dat verklaarde voormalige VVD-Tweede Kamerlid René Leegte dinsdag tegen de parlementaire enquêtecommissie. Veiligheid stond weliswaar “bovenaan het rijtje”, maar er was simpelweg nog te veel onduidelijk.

CVW-directeur: pauzeknop versterkingsaanpak werkte averechts

Voormalig directeur bouwkundig versterken Jan Emmo Hut van Centrum Veilig Wonen noemt het besluit van oud-minister Wiebes in 2018 om de versterkingsoperatie te pauzeren “onbegrijpelijk”. Niet alleen leidde het tot onbegrip onder huiseigenaren, de beslissing zorgde er ook voor dat bouwbedrijven minder capaciteit ter beschikking gingen stellen.

EZ wist in cruciale periode niet hoeveel gas nodig was voor leveringszekerheid

Het ministerie van Economische Zaken had rondom het besluit over het gaswinningsniveau in 2013 geen goed beeld van welk volume nodig was voor de leveringszekerheid. Om die reden werd niet ingegrepen toen bleek dat de productie tot recordhoogte dreigde te stijgen. Gebrek aan consensus in het gasgebouw over de risico’s speelde hierbij ook een grote rol, zo bleek deze donderdag uit het verhoor in het kader van de parlementaire enquête met topambtenaar Mark Dierikx.

NAM: gaswinning nu omhoog maakt Groningen onveiliger

Het opvoeren van de gasproductie in Groningen om de druk op de gasmarkt te verlichten, leidt onmiddellijk tot meer seismiciteit. Dat zei verantwoordelijk NAM-medewerker Jan van Elk deze woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie. Zeshonderd tot duizend woningen zouden dan mogelijk niet meer voldoen aan de Meijdam-norm.

Flinke kritiek op rol Tweede Kamer in gaswinningsdossier

De Tweede Kamer heeft zich te coulant opgesteld voor de bewindslieden die verantwoordelijk waren voor het aardbevingendossier. Dat zei de voormalig voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging maandag tegen de parlementaire enquêtecommissie. “Je ziet dat er een ramp staat te gebeuren, maar je laat het gewoon doorgaan. Dat snap ik niet.”

Wallage: Groningse bestuurders gaven dialoogtafel aardbevingenproblematiek geen kans

Dat de dialoogtafel voor de aardbevingenproblematiek in Groningen is mislukt, komt vooral doordat provinciale en gemeentelijke bestuurders het initiatief geen echte kans gaven. Dat zei voormalig voorzitter Jacques Wallage deze maandag tijdens zijn verhoor in het kader van de parlementaire enquête over de gaswinning. Op momenten dat het er echt op aan kwam, trokken bestuurders hun eigen plan en passeerden de tafel.

Oud-minister Verhagen: 'Er is mij nooit iets verteld'

Toenmalig EZ-minister Verhagen realiseerde zich in de weken na de beving bij Huizinge niet dat er sprake was van een veiligheidsprobleem in het gaswinningsgebied. Dat verklaarde hij donderdag tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Ook wist hij niet dat het SODM bezig was met een onderzoek dat het denken hierover op zijn kop zou gaan zetten. “Het besef van de impact was toen niet aanwezig.”

Topambtenaar: aardgasbaten dicteerden hogere gaswinning

De gaswinning uit het Groningenveld werd in 2014 niet verder gereduceerd vanwege het belang van de opbrengsten voor de schatkist. Hoewel verantwoordelijk minister Kamp op het punt stond de toegestane productie te verlagen tot 40 miljard kubieke meter per jaar, kwam de lat na interventie van Financiën op 42,5 miljard te liggen.

Oud-topman SODM: 'Wij werden belachelijk gemaakt'

Oud-minister Kamp heeft de Groningers “groot onrecht” aangedaan door na de beving bij Huizinge de gasproductie tot hoogste niveau in dertig jaar op te schroeven. Dat zei voormalig inspecteur-generaal Jan de Jong van het SODM dinsdag tegen de parlementaire enquêtecommissie. “Wij werden belachelijk gemaakt.”

KNMI had na beving Huizinge geen tijd voor onderzoek naar seismiciteit Groningen

Het KNMI beschikte direct na de beving in Huizinge over onvoldoende capaciteit om onderzoek te doen naar de seismiciteit in Groningen. Toen later het SODM met een eigen analyse kwam, leverde het instituut forse kritiek. Bernard Dost, destijds plaatsvervangend afdelingshoofd bij het KNMI, staat daar nog steeds achter. Kritiek op de eigen organisatie wuift hij weg.

Enquête Groningen: kritiek op oud-minister Wiebes en ex-SODM-baas Van der Meijden

Oud-burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum noemt het besluit om de Groningse versterkingsoperatie in 2018 op pauze te zetten “een drama”. Duizenden gezinnen die al ruime tijd zaten te wachten op duidelijkheid over de aanpak van hun woningen, bleven hierdoor nog langer in onzekerheid.

ACM: warmteleverancier Econic moet koudetarieven voor recente klanten aanpassen

Warmte- en koudeleverancier Econic moet zijn koudetarieven voor afnemers die sinds 2020 klant zijn verlagen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt besloten. Voor gebruikers die al langer door het bedrijf worden beleverd, kunnen de huidige tarieven gehandhaafd blijven.

Raad van State: geen fouten bij besluit gaswinning Groningen

De Groningers die bij de Raad van State beroep hadden ingesteld tegen de gaswinning in Groningen hebben deze woensdag nul op het rekest gekregen. Volgens de hoogste bestuursrechter mocht staatssecretaris Vijlbrief wel degelijk instemmen met een productieniveau van 4,5 miljard kubieke meter in een gemiddeld jaar.

Commissie MER: Aramis moet milieugevolgen hele keten in kaart brengen

De initiatiefnemers van het Aramis-project voor CO₂-transport moeten de milieu-effecten van de gehele keten in kaart brengen. Dat schrijft de Commissie voor de MER in een advies over het nog op te stellen milieu-effectrapport. Ook de gevolgen van afvang en opslag moeten onderzocht worden.