Auteur

Jeroen Savelkouls

Onvermoeibaar ten strijde voor Groningse aardbevingsgedupeerden

Met de verkiezingen in aantocht blikt Energeia terug op de afgelopen parlementaire periode met een aantal klimaat- en energiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Wat is er bereikt? En wat ging er niet goed? Uiteraard komen ook de plannen voor Nederland ná 17 maart aan bod. Deze maandag: Sandra Beckerman van de SP. “Het kabinet laat de NAM er gewoon mee wegkomen.”

'Energietransitie vergt echte participatie in plaats van bijpraatsessies'

Met de verkiezingen in aantocht blikt Energeia terug op de afgelopen parlementaire periode met een aantal klimaat- en energiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Wat is er bereikt? En wat ging er niet goed? Uiteraard komen ook de plannen voor Nederland ná 17 maart aan bod. Deze vrijdag: Agnes Mulder van het CDA. “Als bewoners niet zelf aan het stuur zitten, doen we iets verschrikkelijk fout.”

Kamer doet moreel appel op NAM voor vergoeding 'duurzaam herstel' in Groningen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet een moreel appel doet op de NAM om meer kosten voor schadeherstel en versterking in Groningen te vergoeden. Minister Van ’t Wout belooft het gesprek aan te gaan, maar geeft wel vast een winstwaarschuwing. Intussen lijkt de Kamer schoorvoetend akkoord te gaan met de nieuwe versterkingswet.

Shell koopt Duitse exploitant van virtuele energiecentrale, inclusief aandelen Eneco

Shell neemt alle aandelen over in het Duitse Next Kraftwerke, exploitant van een ‘virtuele elektriciteitscentrale’. Het olie- en gasconcern verwacht dat met de gecombineerde expertise van de twee bedrijven grootschalige duurzame-energieprojecten kunnen worden ondersteund.

Geen 'afsluitboete' meer voor gasverlater

Gasverlaters hoeven vanaf deze maandag geen vergoeding meer te betalen aan netbeheerders voor de verwijdering van hun aansluiting. Daarmee is er na veel discussie een einde gekomen aan de volgens velen onwenselijke situatie dat particulieren die hun woning verduurzamen met een alternatief voor gas opgezadeld worden met een ‘afsluitboete’.

Gasunie wint geschil om aanbesteding koelingsinstallaties stikstoffabriek

Gasunie hoeft een opdracht voor levering van koelingsinstallaties voor zijn stikstoffabriek in Ommen niet opnieuw aan te besteden. De firma Johnson Control Systems claimt oneerlijk te zijn behandeld door het netwerkbedrijf, maar volgens de voorzieningenrechter in Groningen zijn daar geen aanwijzingen voor. Engie Refrigeration is nu de enige kandidaat in het aanbestedingsproces.

Publieke bemoeienis met warmtelevering zit commercieel Ennatuurlijk in de weg

Voor een warmtebedrijf als Ennatuurlijk biedt de energietransitie volop kansen. Maar als commerciële onderneming is het niet altijd eenvoudig om te concurreren met publieke partijen, vindt directeur Ernst Japikse. “Soms mogen we niet eens meepraten, dat vind ik wel eens jammer.”

Rechter gelast meer onderzoek in eerste zaak tegen Instituut Mijnbouwschade

De Raad van State heeft extra onderzoek gelast naar de oorzaak van schade aan een woning in Meedhuizen. Dat blijkt uit een tussenuitspraak van de bestuursrechter. Volgens de eigenaar zijn de gebreken aan zijn huis te wijten aan de gaswinningsactiviteiten van de NAM, maar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) betwist dat.

Geen steun voor waterstoffabrieken H-Vision in nieuwe SDE++

De initiatiefnemers van H-Vision zijn teleurgesteld in de plannen voor de nieuwe SDE++-regeling. Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat, VVD) stelt geen specifieke categorie voor dit blauwewaterstofproject open, zo bleek deze maandag. Zoals verwacht worden er wel andere categorieën aan de regeling toegevoegd, waaronder CCS in de glastuinbouw en een aantal hernieuwbare brandstoffen voor vervoer.

Ollongren: crisisaanpak Groningen verhindert maatwerk

Minister Ollongren wijst de door het SODM geadviseerde crisisaanpak voor de versterkingsopgave in Groningen expliciet af. Volgens de bewindsvrouw verhoudt een dergelijke werkwijze zich slecht tot het bieden van maatwerk aan gedupeerden, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Opnieuw wint gasverlater zaak van netbeheerder

Liander heeft ten onrechte een gasverlater uit Laag-Soeren (Gld) een rekening gestuurd voor het opruimen van zijn aansluiting. Wet- en regelgeving bieden blijkens een gerechtelijke uitspraak geen grond voor het verhalen van de kosten op kleinverbruikers die geen opdracht tot verwijdering hebben gegeven.

Minister akkoord met aanpassing winningsplan Vinkega om bodemdaling

Het kabinet stemt definitief in met een aangepast winningsplan van Vermilion voor de productie van aardgas uit een veld in het Friese Vinkega. Dat blijkt uit een besluit in de Staatscourant. De wijziging was nodig, omdat er over een groter oppervlakte bodemdaling optreedt dan eerder gedacht.

Kabinet oogst kritiek met versterkingswet Groningen

De Tweede Kamer heeft forse kritiek op een wetsvoorstel dat de versterkingsaanpak in Groningen moet verbeteren. Dat bleek woensdag tijdens een vijf uur durend debat. Minister Ollongren erkent dat haar plannen niet perfect zijn, maar een alternatief ziet zij niet.

Netbeheerders wijzen op lacune in regeling verwijdering gasaansluiting

Netbeheerders vrezen dat het in sommige gevallen niet mogelijk zal zijn om de kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen in de tarieven te verwerken. Een lacune in een ministeriële regeling is daarvan de oorzaak. Maar volgens minister Van ‘t Wout gaat het om een theoretisch en vooral tijdelijk risico.

Energiebedrijf Uniper en haven Rotterdam studeren op 500 MW-elektrolyser

Uniper en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de mogelijkheden voor de bouw van een 500 MW-elektrolyser op de Tweede Maasvlakte. Een haalbaarheidsstudie moet deze zomer zijn afgerond. De initiatiefnemers hebben goede hoop op de toekenning van Europese steun.

RWE start arbitrageprocedure om kolenverbod, kabinet betwist bevoegdheid tribunaal

RWE is een arbitrageprocedure tegen Nederland begonnen wegens het verbod op kolenstook. Het bedrijf vindt dat het onvoldoende wordt gecompenseerd. Volgens demissionair minister Van ’t Wout is het tribunaal dat zich over de kwestie zal buigen daar niet toe bevoegd.

Groei energiecoöperaties vlakt af, maar belang neemt toe

De groei van het aantal energiecoöperaties in Nederland vlakt af. Vorig jaar kwamen er 38 nieuwe collectieven bij, de kleinste toename sinds het begin van de tellingen in 2015. Daar staat tegenover dat de kwaliteit van de projecten steeds beter wordt, meldt de zesde editie van de jaarlijkse Lokale Energiemonitor.

Kamer wil meer grip op gesprekken met Duitsland over investeringen in Tennet

De Tweede Kamer wil meer grip op de onderhandelingen met Berlijn over investeringen in de Duitse tak van hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Dat bleek deze woensdag tijdens een debat met minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA). Ook zou het kabinet meer haast moeten maken met het doorhakken van knopen.

SEEH twee jaar voortijdig uitgeput, Ollongren sluit regeling

SEEH-subsidieregeling voor energiebesparing wordt woensdag gesloten. Dat is bijna twee jaar eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. In december kwamen er dusdanig veel aanvragen binnen, dat het onwaarschijnlijk is dat er nog budget overblijft.

Netbeheerders boos op ACM om standpunt 'afsluitboete' gasverlaters

Netbeheer Nederland vreest dat de groep gasverlaters die weigert medewerking te verlenen aan de verwijdering van de gasaansluiting zal groeien tot enkele honderdduizenden. De organisatie wijst met de beschuldigende vinger naar de ACM, die een “ongepast” en “onbegrijpelijk” oordeel hierover zou innemen. Daarmee lijkt de kwestie van de verwijderingsbijdrage nog lang niet voorbij.

Toestemming GTS voor versnelde afschrijvingen, maar waterstofnet is uitgezonderd

GTS krijgt definitief toestemming van de ACM om vanaf 2022 investeringen in het gastransportnet eerder in rekening te brengen bij gebruikers dan nu het geval is. Maar er wordt een uitzondering gemaakt voor onderdelen van het netwerk die in de toekomst kunnen worden gebruikt voor waterstof.

Ophoging EU-klimaatdoel betekent huiswerk voor nieuw kabinet

Het nieuwe Europese CO₂-reductiedoel van 55% in 2030 betekent niet noodzakelijkerwijs dat Nederland zijn streefdoel uit het Klimaatakkoord moet ophogen. Volgens een ambtelijke studiegroep onder leiding van Laura van Geest kan het huidige mikpunt van 49% ook bij de strengere EU-eisen blijven staan. Maar het tempo van de inspanningen moet hoe dan ook omhoog.

Gelderland krijgt miljoenenfonds voor energie, klimaat en omgeving

Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met de oprichting van revolverend fonds voor investeringen in onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie en de stikstofproblematiek. Er is €200 mln beschikbaar. De verwachting is dat er samen met andere partijen in totaal tot €1 mrd geïnvesteerd kan worden. Onder meer warmtenetten komen voor financiering in aanmerking.

Kabinet bereikt overeenstemming met NAM over vergoeding kosten Norg

De Staat en de NAM hebben overeenstemming bereikt over een vergoeding voor een andere inzet van gasopslag Norg. Maar minister Van ’t Wout zet daar pas zijn handtekening onder nadat hij er met de Tweede Kamer over heeft gesproken. De inhoud van de afspraken blijft geheim.

Wageningse bewonerscoöperatie kiest partner voor realisatie WKO-systeem

De bewonerscoöperatie van de Benedenbuurt in Wageningen gaat in zee met de warmtebedrijven Kelvin en Greenspread voor de realisatie van een WKO-systeem. De twee partijen wonnen met een gezamenlijke pitch het aanbestedingsproces van de vier overgebleven concurrenten. Het vervolg bestaat uit het opstellen van een intentieverklaring en een businesscase.

RLI wil 'strak plan' voor snelle opschaling blauwe en groene waterstof

Het nieuwe kabinet moet snel stappen zetten om de productie van en vooral de vraag naar CO₂-vrije waterstof te stimuleren. Volgens de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) is het hoog tijd om het stadium van proefprojecten te verlaten en daadwerkelijk stappen te zetten. “We hebben een strak plan nodig, anders redden we het niet”, zegt raadslid Pallas Agterberg.

Nieuw onderzoeksprogramma voor waterstof door gasleiding

Een consortium van grote spelers in de energiesector doet het komende jaar onderzoek naar de inpassing van waterstof in de bestaande infrastructuur voor transport en distributie van gas. Verdeeld over een groot aantal werkgroepen hopen de initiatiefnemers barrières voor innovatieve waterstofprojecten weg te nemen. Verlenging is niet uitgesloten.

Warmtebedrijf Ennatuurlijk neemt vijf WKO-projecten over van Hydreco

Ennatuurlijk neemt vijf warmte- en koudeprojecten over van Hydreco. Dat hebben beide bedrijven deze donderdag bekendgemaakt. In totaal gaat het om 1.400 klanten in Eindhoven, Boxtel, Steenbergen en Goirle. “Deze overname past feilloos in onze nieuwe strategie”, zegt algemeen directeur Ernst Japikse.

Vermilion verkleint vergunningsgebieden, geplande gaswinning gaat door

Vermilion verkleint een aantal van zijn vergunningsgebieden voor aardgasproductie. Hiertoe behoort ook het terrein dat bij de concessie voor het veelbesproken Papekopveld in Woerden hoort. De stap heeft geen gevolgen voor de winningsplannen zelf, zo zegt het olie- en gasbedrijf.

Kabinet wil dat energieleveranciers schulden kwijtschelden van toeslagenslachtoffers

Staatssecretaris Van Huffelen wil dat energieleveranciers de schulden kwijtschelden van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Onduidelijk nog is in hoeverre bedrijven daaraan willen meewerken.