Auteur

Jeroen Savelkouls

Eerste aardwarmtebron in stedelijk gebied voorbode van meer

Ruim acht jaar na de officiële opening door koning Willem-Alexander gaat het binnenkort dan toch echt gebeuren: het eerste aardwarmtedoublet van Den Haag voorziet vanaf eind dit jaar zo’n 1.300 woningen in het zuidwesten van de stad van duurzame warmte. Een gesprek met de initiatiefnemer en de wethouder.

Doek voor Gasterra valt over vier jaar en vier maanden

Gasterra sluit op 31 december 2024 zijn deuren. Dat hebben minister Wiebes en het gashandelsbedrijf zelf deze donderdag bekendgemaakt. Directe aanleiding is het kabinetsbesluit om de gaskraan in Groningen op korte termijn dicht te draaien.

Wiebes: Kernenergie wordt concurrerend

Kernenergie kan na 2030 een concurrerende optie zijn voor de levering van CO₂-vrij regelbaar vermogen in Nederland. Dat concludeert minister Wiebes op basis van een rapport van nucleair dienstverlener Enco. De VVD lanceert meteen een plan om de bouw van drie tot tien centrales te stimuleren.

Van der Lee leidt voorbereidingen parlementaire enquête Groningen

GroenLinkser Tom van der Lee is verkozen tot voorzitter van een tijdelijke Tweede Kamercommissie die voorbereidingen moet treffen voor de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen. Stieneke van der Graaf (CU) is de ondervoorzitter.

Gasproductie Groningen verder omlaag door inzet Norg

De aardgasproductie uit het Groningenveld komt in het gasjaar 2020-2021 bij gemiddelde temperaturen uit op 8,1 miljard kubieke meter. Dat volgt uit een maandag door minister Wiebes naar de Tweede Kamer verstuurd besluit. Daarmee daalt de winning sneller dan eerder voorzien.

Investeringsaftrek offshore gas met terugwerkende kracht al dit jaar omhoog

Minister Wiebes wil dat de verhoogde investeringsaftrek voor mijnbouwactiviteiten op zee met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar gaat gelden. Dat blijkt uit een voorstel dat hij vrijdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Hierdoor kunnen mijnbouwbedrijven eerder profiteren van dit fiscale voordeel dan aanvankelijk gedacht.

SDE-steun voor elektrolyse versoberd

Het aantal subsidiabele draaiuren van elektrolysers zal voorlopig onder de eerder aangenomen 2.000 per jaar uitkomen. Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat het om een “beperkte beperking”. Het bedrijfsleven reageert niettemin teleurgesteld.

Raad van State kritisch op CO₂-heffing, kabinet ziet geen aanleiding voor aanpassing

De Raad van State plaatst vraagtekens bij de uitgangspunten en effectiviteit van de voorgestelde CO₂-heffing voor de industrie. Volgens het adviescollege kan de ongelijke behandeling van verschillende sectoren het zicht op de voortgang van de emissiereductie vertroebelen. Bovendien is er een kans op weglek en dat ondergraaft de werking van het ETS.

PWC: CO₂-heffing industrie leidt tot minder winst en slechtere concurrentiepositie

De CO₂-heffing voor de industrie kan een flinke impact hebben op de financiële resultaten en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dat schetst PWC in een ‘nieuwe’ studie. Niettemin zet het kabinet, dat zich opmerkelijk genoeg gesteund weet door grote uitstoters als Shell en BP, zijn plannen door.

D66 wil regie op energieplannen, netbeheerders blij met oproep

Een nieuw in te stellen Rijksarchitect moet zorgen voor meer regie op de ontwikkeling van het stroomnet. Dat betoogt Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) in een initiatiefnota over de gevolgen van de energietransitie voor de elektriciteitsinfrastructuur. Netbeheer Nederland onderschrijft de voorstellen.

Voorbereidingen parlementaire enquête Groningen op punt van beginnen

Het is nagenoeg zeker dat de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen na de verkiezingen van maart zal plaatshebben. Dat blijkt uit een brief van het presidium van de Tweede Kamer. Nog deze maand start een tijdelijke commissie met het voorbereidende onderzoek.

Kabinet ziet in kritisch Groningen-rapport geen reden tot koerswijziging

Het kabinet ziet in het kritische rapport van het SODM over de versterkingsopgave in Groningen geen aanleiding om het roer om te gooien. Kamerleden die hadden gehoopt dat de bevindingen van de toezichthouder een breekijzer konden vormen om veranderingen te forceren, kwamen deze donderdag bedrogen uit.

Energie-Nederland: Gelijke toegang stroomnet onder druk door nieuwe wet

Het principe van gelijke toegang tot het elektriciteitsnet komt met de kabinetsplannen voor een nieuwe Energiewet mogelijk onder druk te staan. Dat betoogt Energie-Nederland. Volgens de sectororganisatie ontbreekt het aan een “fundamentele visie” op de omgang met transportschaarste.

SODM: versterkingsopgave Groningen dreigt nog decennialang te duren

Als het tempo niet flink wordt opgevoerd, duurt de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied nog twintig jaar. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage. Het kabinet heeft weliswaar versnellingsmaatregelen aangekondigd, maar de invoering ervan is vertraagd.

Elektrificatie offshore gasplatforms mogelijk in SDE++

Minister Wiebes overweegt om de elektrificatie van olie- en gasplatforms op de Noordzee vanaf komend jaar te ondersteunen met SDE++-subsidie. Het PBL heeft hierover een advies uitgebracht, dat nu ter consultatie voorligt. Neptune Energy, voorloper op dit gebied, reageert alvast positief.

‘Beperk gebruik groene waterstof om flinke prijsstijging te voorkomen’

Gebruik van groene waterstof in de gebouwde omgeving en de mobiliteitssector kan leiden tot een verdubbeling van de prijs. Dat komt doordat elektrolysers dan ook moeten draaien als elektriciteit duur is, zo stelt Aurora Energy Research in een nieuwe studie. Om de kosten laag te houden, is het daarom van belang goed na te denken over de vraag in welke sectoren waterstof echt nodig is.

Rechter wijst bezwaren Rotterdam tegen gaswinning met twee zinnen af

Minister Wiebes heeft de NAM terecht een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een nieuw boorgat in een bestaande put in het gasveld Pernis. De rechtbank had deze dinsdag weinig woorden nodig om een verzoek tot voorlopige voorziening van de gemeente Rotterdam af te wijzen.

GTS mag investeringen eerder in rekening brengen

GTS mag straks investeringen in het gastransportnet eerder in rekening brengen bij gebruikers dan nu het geval is. Dat heeft de ACM bepaald in een deze maandag gepubliceerd ontwerp-methodebesluit. Op die manier wil de toezichthouder voorkomen dat de tarieven op een later moment al te zeer moeten stijgen.

Wiebes niet akkoord met aangevraagd debiet voor geothermieproject

Aardwarmtecluster KKP moet genoegen nemen met een lagere productie van aardwarmte uit een nieuwe put dan gehoopt. Minister Wiebes geeft slechts toestemming voor een debiet van 180 kubieke meter per uur in plaats van de aangevraagde 260 kuub.

Verkoop gasketels piekt, alternatieven ook meer in trek

Ondanks alle inspanningen om het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving uit te faseren, blijft de verkoop van HR-ketels stijgen. Vorig jaar installeerden alle consumenten bij elkaar er zo’n 450.000 stuks. En dat is het hoogste niveau sinds jaren, zo blijkt uit de deze woensdag verschenen Gasmonitor van Natuur & Milieu.

Brabant kan Vermilion niet stoppen, ook niet met hulp Efteling

Provincie, gemeenten, waterschappen en de Efteling zijn er samen niet in geslaagd plannen van Vermilion voor gaswinning in Brabant tegen te houden. Alle aangevoerde argumenten tegen het instemmingsbesluit van minister Wiebes werden deze woensdag door de Raad van State van tafel geveegd.

Twist over aanvraag opsporingsvergunning Vermilion: nieuw of verlenging?

De ChristenUnie vindt dat Vermilion geen recht heeft op een opsporingsvergunning voor een groot gebied in en rondom de provincie Utrecht. Immers, in het regeerakkoord is afgesproken dat nieuwe verkenningen op land niet zijn toegestaan. Maar volgens minister Wiebes gaat het om de verlenging van een bestaande vergunning, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Toezichthouder berispt Taqa om 'wanordelijk platform'

Energiebedrijf Taqa Energy heeft verschillende overtredingen begaan op zijn gasproductieplatform P18-A in de Noordzee. Hierdoor was de locatie onveilig voor zowel de medewerkers als het milieu, zo stelt Staatstoezicht op de Mijnen (SODM). Inmiddels zijn alle gebreken hersteld.

Westland wil bewoners nieuwbouw keuze voor gasaansluiting bieden

De gemeente Westland overweegt om de toekomstige bewoners van nieuwbouwwoningen op uitbreidingslocaties de mogelijkheid te bieden om voor een gasaansluiting te kiezen. Het college van b&w onderzoekt de wettelijke mogelijkheden daartoe.

Vermilion mag productie Oldelamer-gasveld hervatten

Vermilion mag de winning van aardgas uit het Oldelamer-veld in Friesland hervatten. De productie ligt sinds 2014 stil en het oude winningsplan is inmiddels verlopen. Minister Wiebes geeft nu toestemming om een aftakking in een bestaande put te boren en de locatie opnieuw in gebruik te nemen.

Wiebes aan CDA en Rotterdam: risico's Pernis niet toegenomen

De seismische risico’s als gevolg van de gaswinning in Pernis zijn niet toegenomen. Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in antwoord op kritische vragen van het CDA. Eerder maakte de gemeente Rotterdam bekend een verleende omgevingsvergunning bij de rechter aan te vechten vanwege onduidelijkheid over de gevaren.

Energiebedrijf RWE uit op kapitaal voor verdere groei hernieuwbaar

RWE geeft voor zo’n €2 mrd aan nieuwe aandelen uit. De opbrengst wordt grotendeels geïnvesteerd in de realisatie van projecten op het gebied van hernieuwbare energie. In totaal gaat het om 61,5 miljoen aandelen voor een prijs van €32,55 per stuk.

In Noord-Holland zijn TEO en TEA altijd beschikbaar

Bijna alle woningen en kantoren in Noord- Holland kunnen worden verwarmd met oppervlakte- of afvalwater. Althans, in theorie. Dat blijkt uit een studie van adviesorganisatie Syntraal in opdracht van de provincie. Slechts een handjevol wijken ligt op een te grote afstand van bronnen om te kunnen worden aangesloten.

ACM geeft netbeheerders gelijk over kapitaallasten en past tarieven aan

De ACM verhoogt de gehanteerde WACC voor de aansluittaak voor grootverbruikers van gas. Tot nog toe ging de toezichthouder uit van een percentage van 2,8. Dat betekent dat de tarieven moeten worden aangepast. Maar naar aanleiding van een bezwaar van een aantal regionale netbeheerders wordt dat nu verhoogd naar 3%.

Nog steeds niet klaar met de aardbeving bij Huizinge

Al twintig jaar is Energeia dé dagelijkse bron van energienieuws. Sinds 2000 verschijnt elke werkdag onze nieuwsbrief met daarin de belangrijkste ontwikkelingen in de sector. Deze zomer blikken we terug op enkele dossiers uit twee decennia berichtgeving. Wat speelde er de afgelopen jaren in energieland? En zijn er lessen te trekken uit het verleden? Deze vrijdag: aardbevingen in Groningen.