Auteur

Jeroen Savelkouls

Noord-Holland en Purmerend adviseren negatief over gasplannen NAM in Middelie

De provincie Noord-Holland geeft een negatief advies over plannen van de NAM voor een verlenging en uitbreiding van de gaswinning in Middelie. Volgens het provinciebestuur zijn de mogelijke risico’s door de nabijheid van een toekomstig geothermiedoublet onvoldoende in beeld. De initiatiefnemers zouden eerst met elkaar in overleg moeten.

Budget subsidieregeling gasopslag Bergermeer dit jaar €240 mln

Het kabinet reserveert €240 mln voor het stimuleren van marktpartijen om de komende maanden gasopslag Bergermeer te vullen. De regeling bestaat, net als die van vorig jaar, uit een garantie voor het afdekken van prijsrisico’s en een vergoeding voor operationele kosten. Brussel moet nog toestemming geven.

‘Zolang het systeem niet verandert, verandert er niets’

Niet in een Haags zaaltje, maar op een boerderij in Zeerijp presenteerde de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen deze vrijdag haar eindrapport. Een locatie met symbolische waarde, want hier lag het epicentrum van de beving in januari 2018 die uiteindelijk het kabinet in beweging kreeg en leidde tot het versneld terugschroeven van de productie.

Gaswinning Groningen leidde tot rampzalige situatie, Nederland heeft ereschuld

Zestig jaar gaswinning heeft tot een rampzalige situatie geleid voor de inwoners van de door aardbevingen geteisterde provincie Groningen. De belangen van de Groningers zijn stelselmatig genegeerd, en de omvang van de schade en de versterkingsoperatie zijn structureel te laag ingeschat. Nederland heeft daarom een ereschuld aan Groningen.

Vermilion overtrad jarenlang daglimiet gasput van Fries veld, plafond nu verhoogd

Olie- en gasbedrijf Vermilion heeft tussen 2006 en 2021 veelvuldig de maximaal toegestane dagproductie van een gasput in Friesland overschreden. Pas in 2022 is na contact met toezichthouder SODM de winning stilgelegd. Staatssecretaris Vijlbrief schroeft de limiet nu flink op.

Tweede Kamer wil toegang van belangenorganisaties tot rechter beperken

De Tweede Kamer wil het moeilijker maken voor organisaties met ideëel doel om overheidsbeleid juridisch aan te vechten. Een aangenomen SGP-motie roept het kabinet op om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is strengere eisen op het vlak van representativiteit te stellen. Coalitiefracties VVD en CDA vinden dat een goed idee, maar D66 en ChristenUnie zijn juist tegen.

Gasunie en Fluxys willen Uniper-deel van BBL Company kopen

Gasunie en Fluyxs azen samen op het 20%-belang van Uniper in BBL Company. Tot vorige week leek dit aandeel de prooi van Enagás, maar de Spaanse gasnetbeheerder trok zich vorige week plotseling terug. Over het hoe en waarom geven de bedrijven verschillende lezing.

Hernieuwbare-energiesector: maak crisismaatregelen niet permanent

NWEA, Holland Solar, NVDE en Energie-Nederland roepen EU-beleidsmakers op de elektriciteitsmarkt niet te verstoren door crisismaatregelen permanent te maken. In een gezamenlijke brief stellen zij dat marktwerking en vrije prijsvorming het beste recept is voor lagere energieprijzen. Die visie sluit aan op de inzet van het kabinet.

Jetten: hervorm elektriciteitsmarkt niet al te rigoureus

Nederland en zes andere EU-lidstaten pleiten ervoor om bij de aanstaande hervorming van de elektriciteitsmarkt vooral niet te vergeten hoe succesvol het beleid van de afgelopen decennia is geweest. Zij zien wel ruimte voor verbetering, maar benadrukken tegelijkertijd dat de huidige spelregels veel hebben gebracht. Aanpassingen moeten daarom doelgericht zijn.

Kamer stemt in met Klimaatwet met extra doel voor na 2050

De Tweede Kamer gaat met frisse tegenzin akkoord met de nieuwe Klimaatwet. Op rechts bestaat er maar weinig steun voor de plannen van minister Jetten, terwijl de linkse fracties de ambities niet ver genoeg vinden gaan. Toch is er voldoende steun. Op initiatief van Volt werd er een streefdoel voor na 2050 aan de wet toegevoegd.

Geen drijvende LNG-terminal in Terneuzen, wel meer capaciteit elders

Gasunie legt toch geen drijvende LNG-terminal in de haven van Terneuzen. Het project blijkt bij nader inzien technisch noch commercieel haalbaar, zo maakt het bedrijf deze dinsdag bekend. In plaats daarvan wordt onderzocht hoe op bestaande locaties de importcapaciteit kan worden uitgebreid.

HVC en SVP krijgen opsporingsvergunning voor offshore aardwarmte

Het ministerie van EZK heeft opnieuw een opsporingsvergunning voor geothermie in Noord-Holland verleend. HVC en Stadsverwarming Purmerend mogen hun onderzoek naar de mogelijkheden voor de productie van aardwarmte op het Markermeer voortzetten. Dat de toekomstige bron zich onder water bevindt, brengt volgens de initiatiefnemers nauwelijks extra uitdagingen met zich mee.

Industriecommissie Europarlement zet licht op groen voor ontwikkeling waterstofeconomie

De industriecommissie van het Europees Parlement steunt de ontwikkeling richting een gereguleerde grensoverschrijdende waterstofmarkt. Een ruime meerderheid zette deze donderdag het licht op groen voor voorstellen die bedoeld zijn om het aanbod van hernieuwbare en CO₂-arme gassen te stimuleren.

Rechtse fracties: beperk toegang tot rechter voor organisaties als Urgenda

JA21, SGP en BBB willen het voor organisaties zoals Urgenda moeilijker maken om rechtszaken tegen de staat aan te spannen. Zij pleiten voor een aanscherping van het Burgerlijk Wetboek op dit punt. Minister Jetten ziet dat niet zitten, tot grote opluchting van een aantal linkse partijen en zijn eigen D66.

Energienoodfonds van start met €49 mln in pot

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf deze dinsdag een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het fonds betaalt een deel van de energiekosten over de periode oktober 2022 tot maart 2023. Er zit €49 mln in de pot.

Raad van State: nieuwe Energiewet moet terug naar tekentafel

Minister Jetten moet het voorstel voor de nieuwe Energiewet intrekken of flink verbouwen. Dat is de strekking van een deze maandag gepubliceerd advies van de Raad van State. Niet voor het eerst zegt de Raad dat de beoogde samenvoeging van bestaande wetgeving geen meerwaarde heeft.

Ennatuurlijk pauzeert geothermieproject wegens marktordeningsplannen Jetten

Ennatuurlijk zet zijn investeringen in een geothermieproject in Leeuwarden op pauze. Dat heeft het bedrijf deze week bekendgemaakt. De vrees bestaat dat de grote investeringen niet kunnen worden terugverdiend als de plannen van minister Jetten over het eigenaarschap van warmtenetten doorgang vinden. De tweede boring is tot nader order uitgesteld.

Weinig verzet in Kamer tegen mogelijk extra jaar waakvlamstand voor Groningen

De Tweede Kamer geeft staatssecretaris Vijlbrief vooralsnog de ruimte om de definitieve sluiting van het Groningenveld een jaar uit te stellen. Dat bleek deze woensdag tijdens een debat. Op het nieuws dat dit mogelijk nodig is omwille van de leveringszekerheid wordt door de meeste fracties gelaten gereageerd.

GTS: sluit gasveld Groningen nog niet definitief

GTS adviseert om het Groningenveld ook in het gasjaar 2023-2024 nog niet definitief te sluiten. Hoewel bij aanvang van het gasjaar op 1 oktober waarschijnlijk aan alle technische voorwaarden voor sluiting wordt voldaan, bestaat er nog te veel onzekerheid over de aanvoer van het hoogcalorische gas dat ter vervanging moet dienen. De mogelijkheid bestaat dat er extra Gronings gas nodig is.

Ook Stedin schroeft tempo werkzaamheden aan elektriciteitsnet op

Stedin wil dit jaar de capaciteit van zijn elektriciteitsnetwerk uitbreiden met 425 MW aan vermogen. De in Rotterdam gevestigde regionaal netbeheerder is van plan 500 stations bij te bouwen en zo’n 1.300 kilometer aan kabels te leggen. De totale kosten bedragen €825 mln, zo blijkt uit het deze dinsdag gepubliceerde jaarplan.

Beursbedrijf ICE start nieuwe gashub in Londen om EU-prijsplafond te omzeilen

ICE Exchange lanceert op 20 februari een alternatieve marktplaats voor TTF-gascontracten op zijn beurs in Londen. Doel is om partijen de mogelijkheid te bieden te blijven handelen op het moment dat in de Europese Unie het marktcorrectiemechanisme van kracht wordt. De nieuwe marktplaats moet worden gezien als “een verzekeringsoptie”, zo zegt het bedrijf.

'Kabinet moet actie ondernemen om energieopslag beter te ondersteunen'

Energy Storage NL dringt er bij minister Jetten op aan om opslag een grotere rol in het energiesysteem toe te kennen. Hiertoe heeft de belangenorganisatie woensdag een plan met vijftien actiepunten overhandigd aan de minister voor Klimaat en Energie.

Stikstoffabriek is volgens nieuwe planning in oktober volledig operationeel

Gasunie verwacht dat de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek vanaf oktober volledig operationeel zal zijn. Dat meldt het bedrijf deze donderdag op basis van informatie van hoofdaannemer Air Products. Ruzie op de bouwplaats leidde al eerder tot uitstel.

Kistos krijgt opsporingsvergunningen voor gasvelden op Noordzee

Staatssecretaris Vijlbrief verleent de Britse investeringsmaatschappij Kistos twee opsporingsvergunningen voor in totaal drie gasvelden op de Noordzee. De velden zijn gelegen op enkele kilometers afstand van de Zuid-Hollandse kust. Kistos nam twee jaar geleden de portfolio van Tulip Oil Nederland over.

Geothermiesector hekelt voorstel om kosten in rekening te brengen voor vergunningen

Geothermie Nederland wil dat staatssecretaris Vijlbrief afziet van het in rekening brengen van kosten voor het beoordelen van vergunningen voor aardwarmteprojecten. De kosten voor deze zogeheten retributies kunnen oplopen tot zo’n €90.000 per project en dat vindt de branche-organisatie onredelijk, blijkt uit een reactie op de ter consultatie voorgelegde Mijnbouwregeling.

Fluxys en Gascade ontwikkelen waterstofnet op Noordzee, Gasunie haakt af

De gasinfrastructuurbedrijven Fluxys en Gascade hebben in Brussel een aanvraag ingediend voor de felbegeerde PCI-status voor hun AquaDuctus-project. De twee partijen willen een waterstofnetwerk aanleggen in het Duitse deel van de Noordzee. Eerder was ook Gasunie bij het project betrokken, maar dat bedrijf haakte vorig jaar af.

Toezichthouder deelt zorgen Nederland over effecten marktcorrectiemechanisme

Het prijsplafond voor de handel in gas kan grote nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van markten en uiteindelijk ook de financiële stabiliteit. Dat schrijft de Europese toezichthouder Esma in een nieuw rapport. Juist deze risico’s hebben Nederland doen besluiten niet met de invoering van het plafond in te stemmen.

Kortere looptijd voor nieuwe én bestaande winningsvergunningen olie en gas

Nieuwe vergunningen voor de winning of opslag van aardgas en aardolie op land krijgen een kortere geldigheidsduur dan tot nog toe gebruikelijk. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. Ook de looptijd van vergunningen die al zijn afgegeven, krijgen in bepaalde gevallen een korter looptijd.

Dubbele boodschap Vijlbrief over investeringsklimaat gas op Noordzee

Staatssecretaris Vijlbrief sluit niet uit dat het investeringsklimaat in Nederland voor de olie- en gasindustrie verslechtert door de extra belastingen die het kabinet deze jaren heft. Hij is daarom in gesprek met de sector over stimuleringsmaatregelen. Tegelijkertijd benadrukt de bewindspersoon dat gaswinning op de Noordzee “nog nooit eerder zo rendabel” was.

'Zonder gericht ingrijpen verliest Nederland positie als internationale energiehub'

De positie van Nederland als knooppunt voor de energie- en grondstoffenhandel in Europa staat onder druk. Alleen een sterk strategisch industriebeleid in combinatie met wet- en regelgeving en vraagsturing kunnen ervoor zorgen dat de grote Noordzee-havens een centrale rol blijven spelen.