Auteur

Joep Westerveld

Waterkwaliteit blijft op peil onder grootste drijfzonnepark van Europa

De 18 hectare aan drijvende zonnepanelen op de Bomhofsplas nabij Zwolle lijken geen negatief effect te hebben op de waterkwaliteit aldaar. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van het zonnepark op de ecologie van de plas door de Hanzehogeschool en ATKB-Buro Bakker.

Brussel wil gebruik hernieuwbare PPA's stimuleren

De Europese Commissie wil investeringen in hernieuwbare energie aanjagen door het gebruik van afnamecontracten voor hernieuwbare stroom aantrekkelijker te maken. Het plan is een onderdeel van de herziene EU-richtlijn voor hernieuwbare energie, die de Commissie in juni presenteert.

Energieleveranciers sluiten zich aan bij pilot voor inzage verbruiksdata consumenten

Drie energieleveranciers doen mee aan een pilot van netbeheerders waarbij consumenten toestemming kunnen geven voor het inzien van hun verbruiksgegevens. Dat moet hen in staat stellen klanten een passend contract te kunnen bieden. De pilot zou -onbedoeld- een praktijkoplossing kunnen zijn voor marktpartijen die nog altijd geen toegang hebben tot centrale registers, waarop ze eerder zulke aanbiedingen baseerden.

'Tot helft meerinvesteringen in energietransitie zelfs met subsidie niet financierbaar'

45% tot 50% van de meerinvesteringen die tot 2050 nodig zijn om Nederland klimaatneutraal te maken, kunnen geen financiering krijgen, zelfs als de overheid deze investeringen lonend maakt door de onrendabele top weg te nemen. Dat blijkt uit een essay van onderzoeksbureaus Kalavasta en Berenschot.

Stroomnetbeheerders moeten meer betalen aan ACM

Beheerders van het elektriciteitsnet moeten in 2021 meer betalen aan de Autoriteit Consument en Markt dan vorig jaar. Dit komt door de kosten die de ACM maakte voor het opstellen van de methodebesluiten. De bijdrage die regionale gasnetbeheerders betalen, stijgt ook maar minder hard. Warmtebedrijven en de landelijke gasnetbeheerder gaan juist minder betalen.

Veel open eindjes in contouren voor ODE-compensatie

Bedrijven zijn niet tevreden met de compensatieregeling voor bedrijven die getroffen zijn door een onevenredig hoge stijging van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). De contouren die het kabinet schetst zijn volgens hen nog vrij vaag en “het is eigenlijk helemaal geen compensatieregeling”.

Ministeries: uniforme CO₂-prijs maakt klimaatbeleid effectiever

Het klimaatbeleid kan effectiever door de prijs die verbruikers betalen voor CO₂-uitstoot meer gelijk te trekken, concludeert een interdepartementaal beleidsonderzoek naar de financiering van de energietransitie. Die prijs verschilt nu sterk tussen huishoudens en bedrijven, en per sector, onder meer door de tariefverschillen van de energiebelasting en de ODE-heffing.

Voorlopig geen groencertificaten voor waterstof met CO₂-afvang

Er komen voorlopig geen groencertificaten voor blauwe waterstof, waarbij de CO₂ wordt afgevangen en opgeslagen of hergebruikt. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat het kabinet woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ministerie doet voorstellen om 'perverse prikkels' uit ODE-heffing te halen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat constateert “knelpunten en perverse prikkels” in de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Die maken het moeilijk om efficiënte prikkels tot verduurzaming te geven en de gewenste lastenverdeling voor elkaar te krijgen. Mogelijke oplossingen gaan echter gepaard met het risico op weglek van CO₂ en werkgelegenheid. “Er is geen simpele oplossing zonder nadelen.”

Advies aan kabinet: verklein verschillen in tarieven energiebelasting

Het kabinet kan de energiebesparingsprikkel die van de energiebelasting uitgaat vergroten door de tarieven aan te passen, zodanig dat een vlakkere tariefstructuur ontstaat. De tarieven in hogere schijven moeten stijgen ten opzichte van die in lagere schijven en de tarieven voor gas moeten omhoog ten opzichte van die voor elektriciteit. Dat schrijft CE Delft in een evaluatie.

Oeso-economen: efficiënte transitie industrie vraagt om schrappen belastingvrijstellingen

Het beleid om de industrie minder CO₂ te laten uitstoten, kan efficiënter. Daarvoor is onder meer een verbreding van de belastinggrondslag nodig, en een geleidelijke afschaffing van vrijstellingen en preferentiële tarieven. Dat schrijven acht economen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een artikel in economenblad ESB.

Evaluatie: ODE draagt bij aan transparantie, bijdrage per sector kan duidelijker

De ODE-heffing heeft de bijdragen van stroom- en gasverbruikers aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie transparant gemaakt. In die zin is de invoering ervan doeltreffend geweest, stelt CE Delft in een evaluatie. Over de precieze verdeling van de lasten bestaat echter nog veel onduidelijkheid.

Gemeenten hebben meer geld nodig om wijken aardgasvrij te maken

De businesscase voor wijken die van het aardgas moeten, komt niet rond zonder aanvullende rijksbijdrage. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor van de proeftuingemeenten in het Programma Aardgasvrije Wijken. Daarnaast is het gasloos maken van wijken een arbeidsintensief proces dat veel inzet vraagt van gemeenten. Zij achten het noodzakelijk dat een nieuw kabinet hiervoor “voldoende middelen” beschikbaar stelt.

Sweco ontwerpt eerste fabrieken voor groene waterstof in Zeeland

Ingenieursbureau Sweco ontwerpt twee groenewaterstoffabrieken van elk 25 MW in North Sea Port, het havengebied van Terneuzen, Vlissingen en Gent. Het bureau kreeg de opdracht van VoltH2, de start-up die de ambitieuze waterstofplannen van Zeeland moet gaan waarmaken.

Advies: 45 TWh extra hernieuwbare-stroomopwek nodig in 2030

De ambitie uit het Klimaatakkoord om in Nederland 84 TWh aan hernieuwbare-elektriciteitsproductie te hebben in 2030, is niet genoeg om te voldoen aan de toenemende vraag van de industrie en de datacenters. Daarvoor is 45 TWh extra hernieuwbare opwek nodig, schrijft de Stuurgroep Extra Opgave in een advies aan minister Van 't Wout. De stuurgroep pleit daarnaast voor een gezamenlijke aanpak.

Nederland krijgt €138 mln uit Europees coronaherstelfonds voor regio's

Nederland is samen met Oostenrijk de eerste lidstaat die financiering krijgt toegezegd uit het Europese coronaherstelfonds. De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor bijna €138 mln.

Shell test nieuwe CO₂-afvangtechniek in Moerdijk

Shell en biomassacentrale BMC Moerdijk gaan samenwerken in het demonstratieproject TulipGreenCO₂, waarmee ze op termijn 150 ton CO₂ per dag willen kunnen afvangen. Het gaat om een nieuwe techniek voor afvang van kooldioxide uit rookgassen, die volgens Shell een kostenbesparing oplevert van 25% ten opzichte van bestaande technieken.

GTS werkt recordhoeveelheid gas op tot Groningenkwaliteit

Gasunie Transport Services (GTS) heeft vorig jaar een recordhoeveelheid van 33,3 miljard kuub gas opgewerkt tot Groningenkwaliteit. Dat is 15% meer dan een jaar eerder, een gevolg van de afnemende productie uit het Groningenveld. Wel vervoerde de nationale gasnetbeheerder iets minder gas: 78,7 miljard kuub ten opzichte van 81,8 miljard kuub een jaar eerder.

Hydreco ontloopt boete door aanpassing warmte-koudeopslag

Warmteleverancier Hydreco hoeft geen boete te betalen wegens een niet naar behoren functionerende warmte-koudeopslag (WKO) in een woonzorgcomplex in Boxtel. Toezichthouder ACM legde vorig jaar een last onder dwangsom op, omdat de installatie niet op elk gewenst moment warmte kon leveren. Hydreco paste de WKO op tijd aan.

BAM toch volledig aansprakelijk voor schade aan stroomkabel Liander

BAM Infra Energie & Water moet toch de volledige kosten vergoeden van de graafschade aan een middenspanningskabel van Liander in de Achterhoek. De rechtbank had aanvankelijk bepaald dat Liander ook voor 40% aansprakelijk was, maar het gerechtshof gaat daar in hoger beroep niet in mee.

Ministerie maakt afspraken met Tata Steel over CO₂-reductie

Tata Steel heeft in overleg met minister Bas van 't Wout zijn doelstelling voor CO₂-besparing aangescherpt naar een jaarlijkse CO₂-reductie van vijf megaton per 2030. De Rijksoverheid gaat het bedrijf helpen dit doel te halen door knelpunten weg te nemen en financiering te zoeken voor besparingsplannen. In eerste instantie zal de besparing vooral moeten komen van afvang en opslag van CO₂ (CCS).

PBL: CO₂-opslag dominante oplossing bij energietransitie haven Rotterdam

Afvang en opslag van CO₂ (CCS) zal een belangrijke rol spelen in de ambitie van de haven van Rotterdam om klimaatneutraal te worden in 2050. Het is echter onduidelijk welke rol CCS op de lange termijn moet krijgen in Rotterdam. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over de energietransitie in het havengebied.

Industrie doet volgend kabinet 'aanbod' om energietransitie te versnellen

De industrie wil snelheid maken met de energietransitie en heeft concrete plannen om dat te doen. Maar om van de plannen een succes te maken is wel de hulp van het komende kabinet nodig. Dat is de strekking van het 'aanbod aan Nederland', een document dat de sector deze vrijdag overhandigde aan vertegenwoordigers van de rijksoverheid. De sector hoopt dat de plannen de formatietafel bereiken.

Eén op twaalf industriebedrijven behoort tot schoonste van EU

Van alle Nederlandse industriebedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem EU ETS, presteert 8% beter dan de Europese benchmark. Dat blijkt deze woensdag uit onderzoek van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA). “Deze cijfers laten zien dat er nog stappen moeten worden gezet om de ambitie uit het Klimaatakkoord waar te maken.”

Energiebedrijven hekelen Nederlandse invoering Europese uitstootrichtlijn

Energiebedrijven Vattenfall, RWE en Onyx vinden dat de richtlijn die de Europese Unie in 2010 invoerde om de uitstoot van de industrie te beperken -industrial emissions directive (IED)- niet heeft geleid tot het gewenste gelijke speelveld voor bedrijven in Europa.

Nieuwe stroomproducenten in Betuwe kunnen elektriciteit tot 2023 niet kwijt

Het elektriciteitsnet in de Bommelerwaard en Neerijnen heeft zijn maximale capaciteit bereikt, ondanks congestiemanagement in een deel van het gebied. Ondernemers die extra stroom willen leveren aan het elektriciteitsnet, moeten wachten tot 2023. Dan rondt netbeheerder Liander de uitbreiding af van het elektriciteitsverdeelstation Zaltbommel, waardoor er meer capaciteit beschikbaar komt.

Haven Amsterdam wil hub worden voor groene waterstof

De haven van Amsterdam en tankopslagbedrijf Evos zijn een haalbaarheidsstudie gestart naar de grootschalige import en opslag van groene waterstof. Het streven is om een distributie- en handelshub te ontwikkelen met een totale doorvoercapaciteit van een miljoen ton waterstof per jaar.

'Als de minister zegt dat het niet kan, denk ik meteen: echt niet?'

Met de verkiezingen in aantocht blikt Energeia terug op de afgelopen parlementaire periode met een aantal klimaat- en energiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Wat is er bereikt? En wat ging er niet goed? Uiteraard komen ook de plannen voor Nederland ná 17 maart aan bod. Deze maandag: Jessica van Eijs en Mathijs Sienot van D66. “De belangrijkste les is: nooit zomaar nee accepteren.”

SODM prijst industriestandaard voor duurzaam putontwerp aardwarmte

Geothermie Nederland presenteerde deze donderdag de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Leden van de branchevereniging zijn verplicht de nieuwe standaard toe te passen bij het ontwerpen, beheren en uiteindelijk weer opruimen van nieuwe putten. Toezichthouder SODM is in zijn nopjes: “Dit stelt echt wat voor.”

Raad van State keurt verruiming capaciteit gasopslag Norg goed

Om de gaswinning in het Groningenveld eerder te kunnen beëindigen, wil het kabinet meer gas kunnen opslaan in de gasopslag in Norg. Het kwam in 2019 met een geactualiseerd opslagplan dat voorziet in een verhoging van de toegestane gemiddelde druk tot 347 bar. Omwonenden vrezen schade aan hun huizen door aardbevingen en bodemdaling, maar de Raad van State veegt hun bezwaren van tafel.