Auteur

Joep Westerveld

EU-industrieplan: snellere vergunningen, meer staatssteun en doelen voor industriële capaciteit

De Europese Commissie wil het concurrentievermogen van schone industrieën in Europa versterken door onder meer het vereenvoudigen en versnellen van de vergunningverlening, een tijdelijke versoepeling van de staatssteunregels en het verkleinen van de strategische afhankelijkheid van andere landen. Dat blijkt uit het deze woensdag gepresenteerde Green Deal Industrial Plan.

TNO schetst 'afbouwpad' voor fossiele technieken

Om netto nul uitstoot in 2050 te bereiken, is niet alleen groei van hernieuwbare energie-opwek nodig, maar ook uitfasering van fossiele technieken. TNO bekeek van 24 fossiele technieken -van hoogoven tot dieselauto- de gemiddelde levensduur, en berekende vanaf welk jaar investeringen hierin niet meer kosteneffectief zijn. Voor sommige technieken is dat moment al geweest.

Jetten voelt niets voor CO₂-opslagverplichting

Minister Jetten is niet van plan beleid te ontwikkelen voor een carbon takeback obligation (CTBO), een verplichte CO₂-opslag voor producenten van fossiele brandstoffen. Ook een pilot ziet hij niet zitten. Jetten vreest dat de inzet van een CTBO leidt tot een minder snelle afname van het gebruik van fossiele brandstoffen. Volgens de initiatiefnemers berust die vrees op een misverstand.

OCI ziet drie opties voor versnelde CO₂-reductie via maatwerkafspraak

Chemiebedrijf OCI heeft een intentieverklaring getekend met het rijk en twee provincies om versneld CO₂-uitstoot te reduceren. In plaats van de 0,6 megaton die OCI in 2030 sowieso zou moeten besparen, wil het bedrijf gesteund door maatwerkafspraken 0,8 tot 1,7 megaton CO₂ besparen. De ondertekenaars zien drie mogelijke verduurzamingsroutes, die zij de komende maanden verder uitwerken.

RWE krijgt €108 mln innovatiesubsidie voor waterstof uit afval

Energiebedrijf RWE heeft een subsidie van €108 mln toegezegd gekregen uit het Europese Innovatiefonds, voor de bouw van twee installaties in Limburg die restafval omzetten in waterstof. Het project, Furec genaamd, moet leiden tot een reductie van de CO₂-uitstoot met zo'n 400 kiloton per jaar. RWE verwacht in 2024 een definitieve investeringsbeslissing te nemen.

Burgerforum kan op zijn vroegst in oktober beginnen

Een burgerforum voor het klimaat- en energiebeleid kan op zijn vroegst op 14 oktober 2023 van start gaan. Dat schrijft minister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de contouren schetst van dit nieuwe beleidsinstrument. Om die datum te halen moeten kabinet en Kamer voor april een besluit nemen over het forum.

SODM kritisch over rol Stedin bij gasexplosie Zoetermeer

De gasexplosie die een klein jaar geleden plaatsvond in Zoetermeer had voorkomen kunnen worden. De wijze waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd is de directe oorzaak geweest van de gasexplosie, concludeert SODM na onderzoek. De toezichthouder is kritisch op netbeheerder Stedin, die de verantwoordelijkheid te veel zou hebben neergelegd bij het uitvoerend personeel.

Topambtenaar EZK: economische herstructurering onvermijdelijk

Door jarenlange beschikbaarheid van goedkoop aardgas, heeft zich in Nederland een relatief gasintensieve industrie ontwikkeld. De recente hoge gasprijzen hebben dat concurrentievoordeel omgezet in een concurrentienadeel, wat de transformatie naar een duurzame industrie extra urgent maakt. Overheidsbeleid kan sommige bedrijven helpen de moeilijke overgangsfase te overbruggen, maar niet allemaal, schrijft topambtenaar Gerdine Keijzer-Baldé.

Von der Leyen kondigt plan voor schone industrie aan in reactie op stimuleringsplan VS

De Europese Commissie werkt aan een Green Deal Industrial Plan, dat van de Europese Unie de bakermat van schone technologie en industriële innovatie moet maken. Het bevat onder meer voorstellen voor een tijdelijke verruiming van de staatssteunregels, een nieuw Europees fonds en een versoepeling van de vergunningverlening, en vormt een antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act.

Liander ook in hoger beroep vrijgesproken van schuld gasexplosie Urk

Netbeheerder Liander en de gemeente Urk zijn in hoger beroep vrijgesproken van schuld aan een gasexplosie in 2016. De explosie werd veroorzaakt door een gaslek dat ontstond bij werkzaamheden aan het riool. Liander was in eerste aanleg al vrijgesproken, de gemeente Urk was aanvankelijk wel schuldig bevonden. De aannemer is ook in hoger beroep schuldig bevonden en krijgt een voorwaardelijke boete van €40.000.

Wetenschappers: verplicht CO₂-opslag voor producenten fossiele brandstof

Producenten van fossiele brandstoffen zouden verplicht moeten worden tot het 'terugnemen' van de CO₂-uitstoot die hun producten veroorzaken. Volgens een wetenschappelijk paper zou dit ertoe leiden dat fossiele brandstoffen niet meer bijdragen aan klimaatverandering, waardoor de verduurzaming van de energievoorziening niet langer op gespannen voet staat met leveringszekerheid en betaalbaarheid.

Brabantse telers krijgen concessie voor aanleg CO₂- en warmteleidingen

Warmtebedrijf West-Brabant heeft een concessie gekregen om pijpleidingen aan te leggen van de afvalenergiecentrale van PreZero in Roosendaal naar glastuinders in de regio. Het plan is om hen vanaf eind 2025 te voorzien van CO₂ en warmte vanuit de centrale, en daarmee het gasverbruik van de tuinders met honderd miljoen kuub per jaar te verminderen.

Bedrijven pleiten voor strengere eisen waterstofzuiverheid in backbone

Bedrijven en brancheorganisaties zien graag een zuiverheid van minstens 99,5% voor de waterstof die in de toekomst door de landelijke waterstofinfrastructuur stroomt. Kiwa en DNV adviseerden eerder in een rapport om te beginnen met een minimale zuiverheid van 98%, en dat indien gewenst later op te hogen.

Glastuinders accepteren variabele prijs Ocap om CO₂-levering zeker te stellen

Klanten van CO₂-leverancier Ocap zijn in overgrote meerderheid akkoord gegaan met een variabele CO₂-prijs, gekoppeld aan de SDE++. De goedkeuring geeft Ocap zekerheid om afspraken te maken met bijvoorbeeld afvalenergiebedrijven om CO₂ af te vangen, en zo voldoende beschikbaarheid zeker te stellen. De beschikbaarheid van (biogene) CO₂ is van cruciaal belang voor de energietransitie van de glastuinbouw.

Noorwegen wil Duitsland via nieuwe pijpleiding voorzien van waterstof

Noorwegen en Duitsland gaan samen de productie van hernieuwbare energie versnellen en een duurzame industrie opbouwen. Regeringsleiders van beide landen zetten deze donderdag hun handtekening onder plannen van deze strekking. Het meest in het oog springende onderdeel is de bouw van een waterstofpijpleiding van Noorwegen naar Duitsland.

Vopak richt zich samen met Duits bedrijf op waterstofimport in Rotterdam

Tankopslagbedrijf Vopak en het Duitse waterstofbedrijf Hydrogenious starten een joint venture in opslag, transport en levering van waterstof via waterstofdrager benzyltolueen. De bedrijven committeren zich via LOHC Logistix aan de bouw van een fabriek in Rotterdam die aanvankelijk per dag 1,5 ton waterstof kan ontkoppelen van deze drager.

'Ik mis de expliciete steun voor de industrie'

Chemelot-directeur Loek Radix is een man met een missie. “Als de verduurzaming van de industrie ergens een succes kan worden, dan is het hier”, zegt hij. Radix bedoelt te zeggen: de neuzen in Limburg staan dezelfde kant op, de randvoorwaarden zijn aanwezig en de eerste plannen zijn in gang gezet. De energiecrisis helpt alleen bepaald niet mee. “Mijn grootste zorg is dat we niet meer concurrerend kunnen zijn.”

Tweede plan voor ammoniakkraker in Rotterdam

VTTI, Essent en Eon hebben een intentieverklaring ondertekend voor de bouw van een ammoniakkraker van “wereldschaal” in de haven van Rotterdam. De kraker moet groene ammoniak gaan omzetten in groene waterstof. Het project genaamd Amplifhy Rotterdam is bij de Europese Commissie aangemeld als Project of Common Interest (PCI), om het initiatief versneld te kunnen uitvoeren.

Aantal intentieverklaringen met grote uitstoters bleef in 2022 steken op drie

Minister Adriaansens wilde afgelopen jaar aanvankelijk met tien tot vijftien grote industriebedrijven een intentieverklaringen tekenen in het kader van de maatwerkafspraken. Dat doel werd gedurende het jaar bijgesteld naar “vier à vijf”, maar ook dat bleek te optimistisch. De teller bleef uiteindelijk steken op drie.

Kabinet positief over Europees batterij-compromis

Het kabinet is “over het algemeen positief” over het onderhandelingsresultaat dat de Europese instellingen hebben bereikt over de Europese batterijenverordening. Deze verordening bevat onder meer streefcijfers voor het inzamelen van afgedankte draagbare batterijen (73% eind 2030) en de invoering van een “digitaal batterijpaspoort”, met informatie over de batterij.

Overheid steunt glastuinders met borgstelling voor kredieten

De ministerraad heeft ingestemd met een borgstellingsregeling voor glastuinders. Die moet voorkomen dat “in de kern gezonde” bedrijven liquiditeitsproblemen krijgen omdat banken hen geen kredieten willen verschaffen door de onzekere situatie op de energiemarkten.

Zeeuwse overheden akkoord met verkoop onderdelen PZEM

De aandeelhouders van PZEM -de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten- zijn akkoord met de verkoop van het grootste deel van het energiebedrijf. PZEM verkoopt haar aandeel van 50% in de Sloecentrale, de pijpleiding naar die centrale en de groothandelsactiviteiten aan het Tsjechische energiebedrijf EPH.

Kabinet: hoge energieprijzen nopen tot snellere verduurzaming industrie

Het kabinet ziet drie oplossingen om de energie-intensieve industrie te ondersteunen en daarmee belangrijke bedrijvigheid voor Nederland te behouden. Dit betreft een snellere verduurzaming van de industrie, noodsteun voor systeemrelevante bedrijven en een lobby voor het herstel van het gelijke speelveld binnen en buiten de EU.

TEK-regeling sneller open door gebruik modelgegevens

Het kabinet gaat de Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb-bedrijven baseren op modelgegevens. De Tweede Kamer had hier in een motie om gevraagd. Met deze aanpak verwacht het kabinet dat de subsidieregeling eerder kan ingaan. Dat gaat niet meer dit jaar lukken, maar wel “zo dicht mogelijk op 1 januari”.

Akkoord over hervorming ETS: 62% emissiereductie in 2030

In Brussel is zondag een akkoord bereikt over een hervorming van het Europese emissiehandelssysteem ETS. Het bestaande systeem wordt aangescherpt, wat moet leiden tot een emissiereductie van 62% in 2030. Vanaf 2027 start een tweede systeem waarin een CO₂-prijs gaat gelden voor de gebouwde omgeving en het transport.

NAM moet alternatieven voor injectie productiewater Schoonebeek beter uitwerken

De NAM moet een onderzoek naar alternatieven voor de injectie van productiewater in Twente, beter onderbouwen. Toezichthouder SODM concludeert dat het onderzoek niet goed genoeg is uitgewerkt om alternatieve verwerkingsmethodes voor het productiewater van de aardoliewinning in Schoonebeek goed te kunnen wegen. De NAM krijgt tot 1 maart om het onderzoek aan te vullen.

Hybride glasoven uit Etten-Leur krijgt miljoenen uit Europees Innovatiefonds

De EU heeft in een nieuwe subsidieronde €62 mln uit het Europese Innovatiefonds verstrekt aan zeventien “baanbrekende technieken” in de energietransitie. Twee Nederlandse initiatieven mogen subsidie tegemoet zien: een pilotproject voor een hybride glasoven in Etten-Leur en een start-up op Chemelot die biomassaresten omzet in biobrandstof.

EU haalt €20 mrd voor RepowerEU uit vroegtijdige veiling ETS-rechten en Innovatiefonds

De Europese Unie gaat de markt voor emissiehandelsrechten gebruiken om €20 mrd op te halen voor RepowerEU, het plan om Europa versneld van het Russisch gas af te krijgen. €8 mrd moet vrijkomen door emissierechten voor de periode 2027-2030 nu al te verkopen, en €12 mrd uit het Innovatiefonds, dat wordt gefinancierd vanuit de opbrengsten van het ETS.

Europarlement en lidstaten akkoord over opzet CBAM

Onderhandelaars in Brussel zijn het eens geworden over de opzet van CO₂-grensheffing CBAM. De heffing moet ervoor zorgen dat buitenlandse bedrijven betalen voor CO₂-uitstoot die vrijkomt bij de productie van goederen die zij exporteren naar de EU. De regeling is omvangrijker dan het aanvankelijke voorstel en gaat ook gelden voor waterstof, indirecte emissies en bepaalde verwerkte producten.

Coolbrook start elektrische kraker op Chemelot

Het Finse bedrijf ingenieursbedrijf Coolbrook heeft deze maandag een elektrische kraker opgestart op het Limburgse industriecomplex Chemelot. De proefinstallatie van 800 kW moet 400 kilogram nafta per uur kunnen verwerken, maar bovenal aantonen dat de berekeningen van Coolbrook standhouden in de praktijk. Als dat lukt moet in 2024 een elektrische kraker volgen op commerciële schaal.