Auteur

Katrijn de Ronde

Aanbod RES'sen telt op tot 50 TWh, maar het zijn kostbare kilowatturen in een boterzacht bod

Het goede nieuws: het barst van de ambitie en goede intenties in regionale energiestrategieën. Het bod van de energieregio's telt op naar 50 TWh, terwijl er maar 35 werd gevraagd. Het slechte nieuws: dat bod is duur en verre van definitief.

Grote renovatie naar duurzame huizen wordt lange serie verbouwinkjes

De stapjes worden allengs kleiner in de grote renovatie die moet zorgen dat de Nederlandse huizen en gebouwen in 2030 3,4 megaton CO₂ minder uitstoten. Gebouwgebonden financiering, woonlastenneutraliteit, verduurzaming van socialehuurwoningen: alles gaat moeizaam. En in sommige gevallen gaat het niet.

'Zesde industriële cluster' wil meerjarenafspraken energie-efficiëntie voortzetten

De bedrijven uit het 'zesde cluster' zien brood in een vervolg op de meerjarenafspraken energie-efficiëntie die dit jaar aflopen. Ook moet er subsidie komen voor procesefficiëntie. En reparatie van de Opslag Duurzame Energie staat hoog op het lijstje.

PBL in nulmeting: van elke acht zonnepanelen liggen zeven op dak en één in de wei

Zonne-akkers beslaan zo'n 13% van het totale opgestelde vermogen aan zonne-energie, blijkt uit de nulmeting voor de Novi-monitor van het Planbureau voor de Leefomgeving. De overige 87% ligt op daken. Er is nog “de nodige inzet” vereist om de Nederlandse doelen op het gebied van omgevingsbeleid te halen, stelt het agentschap.

Tweede Kamer zegt nee tegen nieuw, preciezer en duurder energielabel

De Tweede Kamer wil vasthouden aan het oude, goedkope energielabel en niet overstappen op het nieuwe, duurdere maar betrouwbaardere energielabel. Een motie van die strekking werd vandaag in de Tweede Kamer aangenomen.

SP wil energiecoöperaties van burgers en publieke energiebedrijven

“Duurzame energie mag geen luxeproduct worden”, waarschuwt de SP in het deze dinsdag gepresenteerde verkiezingsprogramma. En: “De energie is een echte basisvoorziening”. De partij wil dat de energievoorziening in publieke handen komt, van publieke bedrijven en burgercoöperaties.

D66 wil de komende tien jaar 60 GW aan wind-op-zee vergunnen

D66 pleit in het concept-verkiezingsprogramma voor het vergunnen van zesduizend windturbines op zee van 10 MW elk voor 2030, oftewel 60 GW. De huidige plannen voorzien de bouw van 6 GW aan windturbines tussen 2024 en 2030.

VVD steunt roep om 55%-doel in Klimaatwet niet

In het Klimaatakkoord werd een verhoging van het Europese CO₂-reductiedoel naar 55% “welkome internationale rugwind voor de inspanningen in dit akkoord” genoemd. Nu de wind daadwerkelijk die kant op waait, willen D66 en GroenLinks ook het Nederlandse doel van 49% ophogen, maar houdt de VVD zich vooralsnog op de vlakte.

Het is officieel: Europese Commissie wil 55% minder CO₂-uitstoot in 2030

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft officieel bekend gemaakt dat het CO₂-reductiedoel naar 55% gaat. Dat deed zij in de zogenoemde 'State of the Union'-toespraak, waarin ze het belang van gezamenlijk optrekken benadrukte en de kracht van een verenigde Europese Unie roemde.

ODE en energiebelasting stijgen, maar huishouden merkt daar weinig van

De energieheffingen stijgen ook in 2021 weer, maar huishoudens merken daar weinig van omdat ook de korting op de energiebelasting stijgt. Dat volgt uit het Klimaatakkoord en wensen van de Tweede Kamer. Komend jaar worden de energieheffingen en -vrijstellingen geëvalueerd.

Geen reparatie ODE voor glastuinbouw in Belastingplan 2021

De ODE-tarieven stijgen komend jaar wederom, blijkt uit de stukken die met de Miljoenennota naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Dit ondanks de hevige protesten uit de glastuinbouw het afgelopen jaar. Het kabinet kondigt aanvullende middelen aan om bedrijven tegemoet te komen in hun energiekosten.

Europese Commissie was te scheutig met gratis emissierechten CO₂, zegt Rekenkamer

Het toewijzen van gratis CO₂-emissierechten moet aan strengere regels worden gebonden, stelt de Europese Rekenkamer deze dinsdag in een rapport over het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS). Ook moeten er duurzaamheidsregels komen voor biomassa.

Novi: liefst elke vierkante meter twee keer gebruiken

Ruimte voor een CO₂-arm energiesysteem is in Nederland niet vanzelfsprekend, staat in de toelichting op de Nationale Omgevingsvisie (Novi). Waar mogelijk moeten ruimtegebruik worden gecombineerd, aansluiten bij bestaande kenmerken en afwenteling op anderen zowel in tijd of plaats moet worden voorkomen.

Overtollige vliegtuigtechneut mogelijk geschikt monteur elektriciteitsnet

'De een zijn dood is de ander zijn brood' gaat ook op voor de arbeidsmarkt. Want het verdwijnen van banen in de ene sector door de corona-pandemie, kan voor lucht zorgen op de krappe arbeidsmarkt in de energiesector. Dat blijkt uit een nieuw rapport in opdracht van de Human Capital Agenda van de Topsector Energie.

Eteck mag huurcontract warmtepomp opzeggen terwijl aansluitovereenkomst bronnet doorloopt

De looptijd van een aansluitovereenkomst van een WKO-bron en de looptijd voor het huurcontract van de bijbehorende warmtepomp hoeft niet even lang te zijn, bepaalde de rechtbank in een zaak tussen warmtebedrijf Eteck en een klant uit Beverwijk.

VEMW vreest met nieuwe Energiewet slot op elektriciteitsnet en stilstand industrietransitie

Grootverbruikersvereniging VEMW ziet “zorgwekkende” ontwikkelingen in het werkdocument voor de nieuwe Energiewet. Door de aansluitplicht te koppelen aan de transportplicht, zou het elektriciteitsnet voor nieuwkomers en partijen die een grotere aansluiting willen op slot kunnen gaan. En dat heeft consequenties voor de industrietransitie.

ACM niet enthousiast over scheiding eigendom warmtenet en warmtebedrijf

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet geen wettelijke belemmeringen voor het onderbrengen van het economische eigendom van een warmtenet bij een andere partij dan het warmtebedrijf. Maar wel veel risico's.

EBN constateert groot geothermisch potentieel mits kosten en energievraag dalen

Ruim een kwart van de woningen kan worden verwarmd met behulp van aardwarmte, staat in een rapport van Energie Beheer Nederland. Maar dat is wel met een flukse daling van een energievraag, blijkt bij nadere beschouwing, en mits de kosten 30% dalen de komende tien jaar.

Zwitserse afspraak over groencertificaten werpt schaduw vooruit over Britse variant

Zwitserland heeft besloten de import van Europese groenestroomcertificaten toe te staan. Export is niet mogelijk totdat er handtekeningen staat onder een raamwerkovereenkomst tussen Zwitserland en de EU. Die afspraak kan gevolgen hebben voor de handel in Britse certificaten na de Brexit.

Herman Vollebergh: 'Van groene belastingen is het de bedoeling dat ze eroderen'

Veertien rapporten over bouwstenen voor een beter belastingstelsel stuurde staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66, Financiën) in mei naar de Tweede Kamer. Ook eentje over groene belastingen. Welke gevolgen heeft de energietransitie voor de belasting?

Recycling- en brandstofbedrijf GP Groot levert leveringsvergunning in

Het Noordhollandse GP Groot had plannen om afval- en energiecontracten te combineren, maar de levering van energie blijkt complex en de sector intensief. De ACM heeft op verzoek van het bedrijf de leveringsvergunning ingetrokken.

VoltH2 zet plan 25 MW-elektrolysefabriek Zeeland in de steigers

Start-up VoltH2 moet de ambitieuze waterstofplannen van Zeeland gaan waarmaken. De eerste stap om een elektrolysefabriek van 25 MW voor groene waterstof te bouwen is vrijdag gezet met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst het Zeeuws-Vlaamse havenbedrijf North Sea Port.

Warmtebedrijf Ede: niet afwachten, gewoon beginnen en onderweg bijstellen

De visie van het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede: het verbranden van biogrondstoffen wordt verdrongen door een mix van verschillende, nog duurzamere bronnen tot alleen op de piek nog lokale houtresten worden verstookt. Daar wordt hard aan gewerkt, maar op pragmatische wijze, zegt directeur Valentijn Kleijnen.

CEO Hoekstra ziet leidende rol voor Vopak in waterstofeconomie

Eelco Hoekstra, topman van tankopslagbedrijf Vopak, ziet de wereld veranderen van fossiel naar duurzaam. Voor zijn eigen bedrijf wil hij een leidende rol in de opslag en transport van waterstof. Hoekstra: “De richting van de energietransitie is al volledig duidelijk.”

Bijna helft Nederlandse ETS-bedrijven boven Europese benchmark CO₂-efficiëntie

De Nederlandse papier- en kartonindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de glastuinbouw hadden in de periode 2016-2017 een beduidend lagere CO₂-uitstoot dan de huidige Europese benchmark. De metaalsector scoort juist boven de maatstaf. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Emissie-autoriteit (NEA).

Netbeheerders breiden proef om consument baas over eigen data te maken uit

De pilot die consumenten baas over eigen data maakt krijgt niet één maar twee vervolgen, laat Netbeheer Nederland weten. De eerste pilot met Gaslicht.com is succesvol verlopen, nu volgt een volgende pilot waarbij prijsvergelijker Pricewise aansluit en daarna een pilot met energieleveranciers.

Nieuwe chief human resource officer Engie Nederland komt van PostNL

Stéphanie Kessen is de nieuwe chief human resource officer (CHRO) van Engie Nederland. Kessen's voorganger Marleen Prins schoof in april op naar de plek van COO Services, chief operating officer.

Liander en Vitens vervangen leidingen in Nijmeegse wijk Brakkenstein

Netbeheerder Liander en waterbedrijf Vitens gaan water- en gasleidingen in Nijmegen aanpakken. Dit is de volgende stap in het grootscheepse renovatieprogramma dat volgde na de waterleidingbreuken in Apeldoorn, waarna honderden huishoudens dagenlang zonder gas zaten.

Provincie Groningen wil meer capaciteit voor Chemiepark Delfzijl

De provincie Groningen vraagt netbeheerders Tennet en Enexis om uitbreiding van de aansluitcapaciteit bij Chemiepark Delfzijl. De brief moet worden gezien als “groene industriepolitiek”, licht gedeputeerde Nienke Homan toe. “De versnelling van de energietransitie gaat in onze regio harder dan we hadden kunnen dromen.”

Klimaatverandering baart de burger meer zorgen dan epidemieën of recessies

Klimaatverandering is het meest urgente probleem waar de wereld nu mee worstelt, vinden inwoners van de zeven landen waar energiebedrijf Vattenfall zijn werkzaamheden heeft. Epidemieën komen op de tweede plaats, recessies op de derde.