Auteur

Katrijn de Ronde

NAM bereidt zich voor op verkoop Nederlandse gas- en olieproductie

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) brengt alle kleine velden en offshore productie van olie en gas onder in aparte BV's. Die BV's staan in de etalage. De NAM houdt zelf alleen de gasopslagen in Norg en Grijpskerk, en het Groningenveld, waarvan de kraan wordt dichtgedraaid.

Last onder dwangsom voor energieleverancier wegens staken levering

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt heeft een energieleverancier een last onder dwangsom opgelegd. Dit omdat de leverancier de levering van gas en stroom heeft stopgezet aan klanten die niet akkoord gaan met hogere tarieven dan contractueel was afgesproken.

Verdwijnend precario en lage rente zorgen voor gematigde tariefvoorstellen netbeheerders

De tariefinkomsten van regionale netbeheerders voor elektriciteitsdistributie nemen gemiddeld bescheiden toe, terwijl de tariefinkomsten voor gas gemiddeld licht dalen, blijkt uit de tariefvoorstellen die donderdag zijn gepubliceerd. Dat komt door de verdwijnende precariokosten, volgens Netbeheer Nederland. Ook de lage rente speelt een rol.

Groencertificaten voor koeling op komst

Niet alleen hernieuwbare warmte, ook duurzame koeling zal in de toekomst een groencertificaat ontvangen. Dat blijkt uit een wetswijziging die demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Meer data nodig over vrouwen in de energiesector

De instroom van vrouwen in de energiesector is zeer laag, de doorstroom hapert en de uitstroom is “verontrustend” staat in een quickscan in opdracht van de Topsector Energie. Harde cijfers ontbreken vooralsnog. De eerste aanbeveling is dan ook om te zorgen voor meer data.

TKI Energie en Industrie: industrie kan spijtvrij 60% warmtebehoefte elektrificeren

Elektriciteit en groene waterstof kunnen in 2050 60% van de industriële warmtebehoefte voorzien. In de Routekaart Elektrificatie, die de werkgroep Power2Industry vandaag presenteert, wordt die 60% “een duidelijke no regret doelstelling” genoemd. Daarvoor moet wel beleid worden opgesteld, waaronder een elektrificatiedoel.

Warmteschappen moeten thuishaven krijgen in de nieuwe warmtewet

Buurtwarmte, de warmtetak van coöperatiekoepel Energie Samen, wil dat het “warmteschap” wordt opgenomen in de nieuwe warmtewet. Dat moet coöperatieve warmte-initiatieven een juridische basis geven, zodat wijken ook eigen warmtenetten kunnen aanleggen in de gang naar aardgasvrij, betoogt Kirsten Notten, projectleider Buurtwarmte.

Noodklok wegens krapte op arbeidsmarkt

De voortgang van de energietransitie komt in gevaar omdat er te weinig mensen zijn om het werk uit te voeren. Dat stelde onderzoeksbureau Arcadis begin oktober in een manifest. Ook technologiebrancheclub FME luidde na publicatie van de Miljoennota de noodklok. “De rek is er wel een beetje uit”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor de monitor

Warmtebedrijven ontlopen pijn hoge gasprijs niet

Warmtebedrijven verwachten dat hun klanten waarschijnlijk niet gevrijwaard blijven van de gevolgen van de hoge gasprijzen. Ook zij zien hun kosten stijgen. Ernst Japikse, voorzitter Stichting Warmtenetwerk, roept op om niet alleen huishoudens met een cv-ketel maar ook die met een aansluiting op een warmtenet te compenseren voor de hoge kosten.

ACM: energieleverancier mag contracten niet opzeggen wegens hoge grondstofprijzen

Energieleveranciers mogen de levering van energie niet beëindigen als de grondstofprijzen voor energie stijgen. Dat heeft de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt deze zaterdag bekend gemaakt. De uitspraak volgt op klachten dat energieleverancier DGB Energie brieven van die strekking aan klanten gestuurd had.

ACM doet onderzoek naar opzegbrieven DGB Energie

De Autoriteit Consument en Markt bevestigt dat er onderzoek loopt DGB Energie, omdat de energieleverancier brieven heeft gestuurd naar klanten om de leveringsovereenkomst op te zeggen. Op sociale media en klachtensites roeren klanten zich.

Ollongren gaat reflecteren op uitruil kosten en keuzevrijheid in de warmtetransitie

Demissionair minister Kajsa Ollongren (BZK, D66) gaat een “reflectie” schrijven over kosteneffectiviteit en keuzevrijheid. De achterliggende vraag is of er doorzettingsmacht moet komen: de bevoegdheid om een einddatum te bepalen voor aardgaslevering in een bepaald gebied. Dat blijft een heikel punt in de Tweede Kamer. De isolatieplannen worden daarentegen met meer warmte ontvangen.

Leegloop op prijsvergelijkingssites door volatiliteit gasprijs

Een groot aantal energieleveranciers heeft per direct hun aanbiedingen teruggetrokken van prijsvergelijkingssites nadat gisteren de gasprijs recordhoogtes bereikte, laten EasySwitch en Pricewise weten.

Prijsvergelijkers voelen de onrust van energieleveranciers

Het is een en al onrust achter de schermen bij de prijsvergelijkers. Energieleveranciers veranderen de aanbiedingen soms dagelijks, sommigen doen helemaal geen aanbiedingen meer en welkomstkortingen zijn opgedroogd. Dat blijkt uit gesprekken van Energeia met de prijsvergelijkers PriceWise, Easyswitch en Gaslicht.com.

Porthos trekt natuurvergunning in, stikstofdeal met Gate Terminal niet meer nodig

CO₂-infrastructuurproject Porthos trekt de aanvraag voor een natuurvergunning in. De nieuwe stikstofregels maken die vergunning overbodig. Dat blijkt uit het ontwerpbesluit dat nu ter inzage ligt. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet had zorgen over de nabijheid van de pijpleiding bij windparkkabels, maar nader onderzoek wees uit dat de twee elkaar niet bijten.

Univé gaat met GroenLeven, Greenchoice en de Rabobank asbestdaken vervangen door zonnedaken

Zonnepanelenontwikkelaar GroenLeven, energieleverancier Greenchoice en de Rabobank hebben zich aangesloten bij het zon-op-dakproject van verzekeraar Univé. “Ik denk dat geen vijfhonderd maar duizenden daken gaan worden”, zegt GroenLeven-topman Roland Pechtold.

Landsadvocaat: toekomstvisie gemeenten onverenigbaar met wetsvoorstel warmtewet

Gemeenten voorzien een toekomst waarin het netbeheer voor gas, elektriciteit en warmte bij één partij komt te liggen. Het is een belangrijke reden waarom zij nu al willen kunnen sturen op een publieke partij bij de overstap naar een warmtenet. Dat blijkt uit het advies van de Landsadvocaat, die stelt dat die visie onverenigbaar is met het wetsvoorstel voor de nieuwe warmtewet.

Brussel overweegt 'label B+'-norm voor bestaande bouw

De komende Europese richtlijn voor gebouwen zou al een minimum-eis voor bestaande bouw kunnen bevatten, zei EU-ambtenaar Diederik Samsom dinsdag op het eindcongres van het ZEN-platform. Ook in Den Haag staat normering op de agenda, blijkt uit de bijdrage van Ferdi Licher, directeur bouwen en energie bij BZK.

CV-monteurs niet happig op adviesrol

CV-monteurs en medewerkers van installatiebedrijven die het ministerie van EZK ondervroeg, zien nog veel beren op de weg naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. En zij zien zichzelf niet als de aangewezen persoon om daar voor woningeigenaren helderheid in te scheppen.

Uniper en Eneco sluiten overeenkomst warmtelevering voor Den Haag

Energiebedrijf Uniper gaat de komende twaalf jaar warmte leveren aan het warmtenet van Eneco uit de Haagse STEG-centrale aan het Constant de Rebecqueplein. De twee bedrijven onderzoeken opties om de warmtelevering te verduurzamen.

ACM haalt financiële check energieleveranciers naar voren vanwege gasprijzen

De Autoriteit Consument en Markt haalt de jaarlijkse controle van de financiële gesteldheid van energieleveranciers naar voren. Dat zegt de toezichthouder in antwoord op vragen van Energeia. Reden zijn de huidige hoge gasprijzen, die voor veel onrust zorgen in Nederland en Europa.

ETS-bedrijven krijgen energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht, die bedrijven verplicht om elke energiebesparende maatregel te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdient, wordt uitgebreid naar ETS-bedrijven. Dat blijkt uit de stukken die afgeloen Prinsjesdag naar de Tweede Kamer werden gestuurd.

Coalitie repareert energiefactuur in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer wil dat de energiefactuur voor huishoudens en het midden- en kleinbedrijf wordt verlaagd met een half miljard euro. Ook moeten mestvergisters worden uitgesloten van de extra subsidiegelden uit de SDE++-pot, en het nationaal isolatieprogramma moet ten goede komen aan mensen met een laag inkomen en een tochtige woning.

Hoge gasprijs wakkert zorgen over energiearmoede aan

De hoge gasprijzen leiden tot zorgen over de energierekening. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vragen Tweede Kamerleden om ingrijpen. Als klap op de vuurpijl publiceert onderzoeksbureau TNO deze dinsdag een rapport over energiearmoede in Nederland, waarin de gasprijs een belangrijke rol speelt.

Vattenfall versnelt ambitie om CO₂-uitstoot te reduceren

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Onderweg daarnaartoe is het bedrijf van zins de eigen uitstoot in 2030 met 77% terug te brengen ten opzichte van 2017, en de broeikasgasemissies van toeleveranciers met 50% te verminderen. Dat is in lijn met het 1,5°C-scenario, aldus het bedrijf.

Kabinet trekt €514 mln uit voor nationaal isolatieprogramma

Ineens staat het licht op groen: op de begroting van Binnenlandse Zaken staat deze Prinsjesdag €514 mln voor een nationaal isolatieprogramma, een diepgevoelde wens van Tweede Kamerleden, marktpartijen en ngo's. Ook is €288 mln voor hybride warmtepompen, en €525 mln voor het verduurzamen van overheidsgebouwen.

ACM vindt middenweg in discussie over het berekenen van kapitaalkosten netbeheerders

De netbeheerders willen dat hun kapitaalkosten voortaan anders worden berekend, zodat zij meer ruimte hebben om de hoge kosten voor de energietransitie te financieren. De Autoriteit Consument & Markt gaat niet geheel mee in hun voorstel, maar kiest voor een middenweg, blijkt uit de definitieve methodebesluiten voor de periode 2022-2026. De netbeheerders zijn teleurgesteld.

Billenknijpen voor energieleveranciers door de bokkesprongen op de groothandelsmarkt

Energieleveranciers maken zich zorgen over de ongekende prijsstijgingen van elektriciteit en aardgas op de groothandelsmarkt. “Wat er nu gebeurt, is niet te modelleren.”

Transitievisie Warmte Utrecht: 24 wijken, 40.000 woningen aardgasloos in 2030

Vierentwintig wijken en veertigduizend woningen wil Utrecht van het aardgas af hebben in 2030. Deze vrijdag presenteerde de gemeente deel twee van de Transitievisie Warmte, die laat zien welke wijken het eerst aan de beurt zijn. De gemeente gaat verder, maar wacht wel met smart op het Rijk om de randvoorwaarden te regelen.

ACM keert terug op schreden: toch geen eigen elektrolyser voor netwerkbedrijven

Netwerkbedrijven mogen productie-installaties voor alternatieve energiedragers, zoals bijvoorbeeld elektrolysers, wel bouwen maar niet beheren of in eigendom hebben. De definitieve leidraad voor netwerkbedrijven en “alternatieve energiedragers” wijkt daarmee af van de vorig jaar ter consultatie gelegde versie.