Auteur

Katrijn de Ronde

Klimaatwet technische stap in afwachting van veel meer beleid

Het aanpassen van de doelen in de Klimaatwet is een kleine stap in het grote geweld van klimaatbeleid dat in de eerste helft van 2023 op de rol staat, bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. Partijen ter linkerzijde gaat het niet snel genoeg, zij dienden een keur van amendementen in om nog meer haast te maken met uitstoot reduceren en fossiele subsidies afschaffen.

Stroomstoring omgeving Tilburg raakt tienduizenden klanten, waaronder Efteling

Een stroomstoring in Tilburg-Noord leidde deze dinsdagmiddag tot stroomuitval bij 38.812 klanten. Eén van deze klanten is attractiepark de Efteling. Inmiddels is de stroomtoevoer hersteld, en draaien ook alle attracties weer.

Kabinet steunt Europees plan voor certificering verwijderde CO₂

Het kabinet en de Europese Commissie zijn eensgezind in hun wens om 'greenwashing' te voorkomen van negatieve emissies, het verwijderen van extra CO₂ uit de atmosfeer. Het kabinet is voorzichtig positief over het voorstel van de Commissie voor het certificeren van dergelijke verwijderde uitstoot, maar zou graag zien dat dat op termijn onderdeel wordt van het bestaande handelssysteem voor CO₂-uitstootrechten EU-ETS.

Meer huishoudens in energiearmoede, maar ingrepen kabinet remmen toename

Het aantal huishoudens dat in energiearmoede leeft is de afgelopen twee jaar met negentigduizend opgelopen, van 512.000 in 2020 tot naar schatting 602.000 in 2022. Het had een stuk meer kunnen zijn, als de overheid in 2022 niet had ingegrepen. Dat schrijft onderzoeksbureau TNO op basis van een analyse van de cijfers.

Partijen wijken geen millimeter tijdens salderingsdebat

De antwoorden van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) konden GroenLinks en PVDA niet overtuigen om voor afbouw van de salderingsregeling te stemmen. Eerst moet er “felgroen en knalrood” beleid zijn, stelden de twee partijen. Deze vrijdag presenteert GroenLinks een voorstel om fossiele subsidies af te bouwen.

Tekort aan technisch personeel naar piek deze winter

Het tekort aan mensen voor de energiesector piekt deze winter, constateren onderzoekers van ABN Amro. Ruim een derde van de vacatures blijft onvervuld. Ook kWh People, het bedrijf dat de data levert voor deze Arbeidsmonitor, constateert dat het aantal vacatures in de energiesector weer in de lift zit. Ondertussen gaat de Arbeidsinspectie strenger controleren bij installateurs van zonnepanelen.

Liander gaat gegevens delen met Amsterdam om afsluitingen door armoede te bestrijden

De gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander slaan de handen ineen om een “extra vangnet” te spannen voor mensen met betalingsproblemen. Liander gaat de adressen doorgeven van huishoudens die afgesloten dreigen te worden.

RVO: 45% van de kantoren voldoet niet aan label-C-verplichting

Iets meer dan de helft van de kantoren voldeed op 1 januari aan de label-C-verplichting en had een energielabel A, B of C. Sinds dit jaar moet een kantoor minimaal een energielabel C hebben. Een derde van de kantoren heeft nog helemaal geen energielabel.

Energieleveranciers vragen minder compensatie voor prijsplafond dan kabinet klaar had staan

Energieleveranciers konden in december de eerste aanvraag indienen voor compensatie voor het prijsplafond. Daarvoor was €1,45 mrd gereserveerd, maar de aanvragen telden op tot flink minder: €908 mln. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Strijd om saldering woedt voort in het parlement

De coalitie sluit de gelederen om de afbouw van de salderingsregeling mogelijk te maken. Maar een meerderheid in de Eerste Kamer is onzeker, nu GroenLinks en PVDA eerst meer duidelijkheid willen over de situatie voor huurders.

Touwtrekken rondom salderingsregeling duurt voort

De messen worden geslepen voor het debat over de afschaffing van de salderingsregeling, komende dinsdag in de Tweede Kamer. Energiebedrijven, netbeheerders en de Autoriteit Consument & Markt willen een afbouw van de dure regeling, waarvan de kosten vooral bij zonnepaneelloze huishoudens landen. Woningcorporaties, gemeenten en burgerclubs zien geen reden om afscheid te nemen van een uitermate succesvolle regeling.

'Ik heb een haat-liefde verhouding met het woord participatie'

Tegen de tijd dat participatie in zicht komt, zijn heel veel keuzes in energieprojecten al gemaakt, zegt hoogleraar Eefje Cuppen. Dat bemoeilijkt het sturen op maatschappelijke waarden als energierechtvaardigheid in de energietransitie. Met haar leerstoel Governance of Sustainability aan de Universiteit Leiden wil zij dat veranderen.

Reclamebestedingen in 2022 weer flink gestegen

Frank Energie werkt met dynamische contracten flink aan de eigen bekendheid, blijkt uit Energeia's reclamemonitor. De enorme prijsstijgingen hebben energiebedrijven er niet van weerhouden flink in de buidel te tasten voor de reclamebestedingen. De uitgaven lagen 19% hoger dan een jaar eerder.

Opgehoogd ISDE-budget ruim voldoende om €300 mln aan aanvragen te dekken

In 2022 is voor bijna €150 mln aan subsidie geclaimd voor het isoleren van particuliere woningen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een derde van dat bedrag was bestemd voor dakisolatie. In totaal is voor €308,6 mln geclaimd van de beschikbare €325 mln. Dat budget liep gedurende het jaar flink op.

Bas Energie geeft de strijd tegen Trianel-miljoeneneis niet op

Bijna €4 mln moet de voormalige energieleverancier Bas Energie betalen van de curator, de rechtbank en het Gerechtshof, aan de boedel van het eveneens voormalige energiebedrijf Trianel. Bas Energie haalt alles uit de kast om de facturen van tafel te krijgen.

Corporaties willen meer bescherming bij verduurzaming woningvoorraad

Corporaties willen bescherming voor verhuurders die een energieprestatievergoeding vragen voor duurzame huurwoningen, zo blijkt uit reacties op de internetconsultatie voor de Modernisering Energieprestatievergoeding huur. Veel partijen willen dat ook voor woningen op warmtenetten zo'n vergoeding kan worden gevraagd.

Twee van zes grootste warmtebedrijven rekenen maximale leveringstarief

Eneco en Eteck rekenen het maximale leveringstarief voor warmte. Eteck rekent daarnaast ook het maximumtarief voor vaste kosten. Dat blijkt uit een analyse van de tarieven van de zes grootste warmtebedrijven. Ook onder het prijsplafond stijgen de totale kosten voor huishoudens.

Warmtetest stadhuis Den Haag opent vergezicht voor andere overheidsgebouwen

De temperatuur van de warmte die het stadhuis van Den Haag binnenkomt, kan omlaag. Dat blijkt uit een proef van het samenwerkingsverband EnergieRijk Den Haag, de gemeente Den Haag en energiebedrijf Eneco. Dezelfde test kan ook gebruikt worden voor andere gebouwen.

Minister onderzoekt vergemakkelijken besluitvorming verduurzamen VVE's

Het verduurzamen van gebouwen van verenigingen van eigenaren moet sneller, schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) aan de Tweede Kamer. Eén van de beoogde maatregelen: minder ja-stemmers nodig voor maatregelen. Vanaf januari gaat een vernieuwde subsidieregeling van start.

ACM houdt vast aan boete voor DGB Energie

Energieleverancier DGB Energie krijgt het deksel op de neus van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. Een boete van vier ton blijft in stand. De energieleverancier meende dat de ACM onterecht misdragingen van tussenverkopers aan DGB toerekende. De ACM vindt dat die misdragingen uit naam van DGB gebeurden en dat DGB desgewenst had kunnen ingrijpen.

Techniekbedrijven willen tempo verhogen naar 500 extra warmtepompen per dag

De belofte van de technieksector om de verplichte overstap van cv-ketels naar hybride installaties mogelijk te maken, krijgt handen en voeten. Een consortium van negen installatiebedrijven, samenwerkingsverband Mensen Maken de Transitie, kennisorganisatie TNO en brancheorganisatie Techniek Nederland heeft €5 mln subsidie gekregen om processen te verbeteren, mensen op te leiden en kosten te reduceren.

ACM waarschuwt energieleveranciers: scherper toezicht op tarieven

Toezichthouder Autoriteit Consument & Consument heeft alle energieleveranciers gevraagd om de onderbouwing van de tarieven voor januari. Nu gaat het alleen om de tarieven uit modelcontracten, maar de ACM kondigt deze donderdag aan dat het 'geïntensiveerde' toezicht naar meer tarieven wordt uitgebreid.

Enexis zet aanbesteding voor 'megadeal' in de markt

Netwerkbedrijf Enexis zoekt aannemers om acht jaar lang het elektriciteitsnet in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel te verzwaren en uit te breiden. De aanbesteding is een gezamenlijk initiatief van elektriciteitsnet-, gasnet-, water- en telecombedrijven ter waarde van €2,5 mrd.

Vergoeding voor blokaansluitingen loopt via verhuurder, VVE of zorginstelling

De compensatie voor de energierekening van huishoudens achter een blokaansluiting zal lopen via de verhuurder, vereniging van eigenaren of de zorginstelling die de energielevering regelt. Dat blijkt uit een brief met 'contouren' van de regeling. Ook studentenkamers vallen onder de nieuwe regeling.

Tegenvallende proefboring betekent einde voor Eneco's hogetemperatuuropslag in Nesselande

Energiebedrijf Eneco bouwt geen hogetemperatuuropslag in de Rotterdamse wijk Nesselande. Dat is de teleurstellende uitkomst van de proefboring in het project WarmingUp, waarin een consortium drie verschillende locaties voor hogetemperatuuropslagen onderzoekt. Eneco gelooft nog steeds in de techniek.

Tweede Kamer wil onderzoek naar 'noodleverancier' voor wanbetalers

Een 'noodleverancier' voor noodgedwongen wanbetalers kan energieleveranciers ontlasten en huishoudens helpen, meent de Tweede Kamer. De aangenomen motie die het kabinet oproept dit te onderzoeken, werd ingediend bij het debat over het prijsplafond voor huishoudens. Morrend ging de Tweede Kamer met dat plafond akkoord.

58% van de huishoudens zag termijnbedrag stijgen in 2022

Bij de helft van de Nederlandse huishoudens heeft de energieleverancier het termijnbedrag dit jaar verhoogd. Nog eens drie op de tien huishoudens koos ervoor zelf het termijnbedrag te verhogen. Dat blijkt uit de monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In totaal gaat het om 58% waar het termijnbedrag is verhoogd.

Eneco investeert in Ests aggregatorbedrijf Fusebox

Energiebedrijf Eneco heeft €2 mln geïnvesteerd in het Estse bedrijf Fusebox. Fusebox heeft software ontwikkeld waarmee flexibiliteit kan worden ontsloten, door het aansturen aan van bedrijfsprocessen en het handelen op de onbalansmarkt.

Prijsplafond: nog even geduld voor half miljoen huishoudens met blokaansluiting

Energieleveranciers en kabinet hebben een weg gevonden om het prijsplafond voor huishoudens vanaf januari in te laten gaan. Maar naar schatting bijna een half miljoen huishoudens achter een collectieve aansluiting moeten nog even wachten voor ze weten waar ze aan toe zijn. Dat blijkt uit de stukken die vrijdag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Met stoom en kokend water een margetoets voor energieleveranciers onder het prijsplafond

De kogel is door de kerk. Leveranciers krijgen het verschil tussen het prijsplafond voor kleinverbruikers en de contractprijzen gecompenseerd, met een margetoets achteraf. De bedrijven mogen niet meer winst maken dan het gemiddelde van de voorgaande paar jaar. Dat heeft het kabinet deze vrijdag na de ministerraad bekend gemaakt.