Auteur

Katrijn de Ronde

VNG houdt vast aan publiek eigendom warmtenetten

Eén zin kwam de afgelopen weken telkens terug als het ging om de nieuwe warmtewet en het al dan niet publiek eigendom van de warmtenetten: “Laat duizend bloemen bloeien”. De Vereniging Nederlandse Gemeenten houdt ondertussen vast aan publieke infrastructuur voor warmtenetten.

Telecomaanbieder Youfone krijgt leveringsvergunning voor stroom en gas

Telecombedrijf Youfone heeft een leveringsvergunning gekregen voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Dat heeft toezichthouder Autoriteit Consument en Markt vorige week bekend gemaakt. Eén van de bestuurders van Youfone, Theo de Rooij, is ook bestuurder bij energieleverancier Mega.

Provinciale Staten geven groen licht aan Gelders Warmte Infra Bedrijf

Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met het ontwikkelen van het Gelders Warmte Infra Bedrijf tijdens de statenvergadering van afgelopen woensdag. Daarmee worden de volgende stappen gezet op de weg naar open warmtenetten met publieke infrastructuur in Gelderse steden.

Markt en mensen willen meer duidelijkheid over een 'gelijkwaardig' alternatief voor warmtenetten

Wat is precies een gelijkwaardig alternatief aan een warmtenet, en wie beslist daarover? Marktpartijen, verhuurders, huurders en gemeenten willen antwoord op die vragen, bleek deze maand uit de zienswijzen die zijn ingediend bij het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie.

Per direct termijn van dertig dagen voor aankondigen tariefwijziging

Energieleveranciers moeten per direct en met terugwerkende kracht een termijn van dertig dagen gaan hanteren voor het aankondigen van nieuwe tarieven. Dat zei minister Jetten voor Klimaat en Energie dinsdag tijdens het vragenuurtje. Eneco heeft al aangekondigd vanaf november deze termijn aan te houden, maar dat is volgens de minister te laat.

'Straalkachels zijn de plofkippen van de energietransitie'

Elektrificatie van de verwarming in huishoudens is jarenlang aangeprezen, maar nu de gasprijzen de lucht in stijgen, plaatsen experts daar een belangrijke kanttekening bij. Als Nederlanders massaal straalkachels kopen en die aanzetten, dan “smelt het net”, stelde Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland bij Energeia's Energy Tour.

Salderen moet op jaarbasis, wetswijziging moet dat verduidelijken

Het wegstrepen van opgewekte stroom uit zonnepanelen op een woning tegen het verbruik van diezelfde woning moet op jaarbasis gebeuren. Dat schrijft minister Jetten in antwoord op vragen van CDA-Kamerlid Bontenbal. Jetten kondigt een wetswijziging aan om dat expliciet te maken. Tegelijk wil hij het mogelijk maken regels te stellen voor de terugleververgoeding.

'Bodemenergie sleutel voor andere technieken'

Hou je de boot af bij bodemenergie, dan komen ook andere vormen van hernieuwbare warmtevoorziening in de knel, waarschuwt Frank Agterberg, voorzitter Branchevereniging Bodemenergie en Vereniging Warmtepompen. Er moet meer aandacht komen voor bodemenergie. “Bodemenergie is de sleutel voor veel andere technieken.”

Kamer mort over onduidelijkheden rondom prijsplafond

Veel fracties in de Tweede Kamer vinden dat er nog steeds veel onduidelijk is over het nieuwe prijsplafond voor de energierekening. Dat bleek deze donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Premier Rutte probeerde met een brief helderheid te scheppen, maar lijkt daar niet in geslaagd. Lilian Marijnissen (SP): “En daar staat: we hebben dus nog geen flauw idee”.

Kamer en kabinet gaan in gesprek over toekomst van de geliberaliseerde energiemarkt

De overheid moet meer grip hebben op de energiemarkt, meenden de fracties van CDA, ChristenUnie en SP tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Minister-president Mark Rutte (VVD) zegde toe de balans tussen markt en staat in de energiesector onder de loep te nemen, en daar met de Kamer over in gesprek te gaan.

Prijsplafond, noodfonds en fixteams in de straten

Het kabinet zet de bestaande maatregelen om de energiefactuur te verlagen door, en wil daar nog een prijsplafond en een noodfonds aan toevoegen. Ook krijgen gemeenten nog eens €300 mln via het Nationaal Isolatieprogramma om bewoners van tochtige huizen met krappe beurzen te helpen hun woning zuiniger te maken.

FNV-leden wijzen nieuwe cao voor productie- en leveringsbedrijven af

De vakbondsleden van vakbond FNV hebben het voorstel voor een nieuwe cao afgewezen. De CNV-leden stemden er wel mee in. Dat laten de vakbonden desgevraagd aan Energeia weten. In tijden van hoge inflatie en grote winst voor sommige energiebedrijven zou het bod te mager zijn.

Minister De Jonge onderzoekt verbod op enkel glas voor huurwoningen

Enkel glas aanmerken als gebrek, zodat de huurprijs minimaal 60% naar beneden gaat, kon op weinig enthousiasme regelen van miniser Hugo de Jonge, (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA). Maar een verbod op enkel glas in panden van verhuurders wilde de bewindsman wel onderzoeken. Hij kondigde aan de verduurzamingssubsidie voor huiseigenaren ook open te willen zetten voor particuliere verhuurders.

Kabinet staat klaar om energieleveranciers 'te redden of overeind te houden'

Het kabinet houdt rekening met de situatie waarin een energiebedrijf gered moet worden, bleek donderdagavond in een debat met de Tweede Kamer. Minister voor Klimaat en Energie Jetten stelde dat het nu niet aan de orde is, maar dat Financiën en EZK wel voorbereid zijn om in te grijpen in geval van nood. Jetten werkt aan een reëlere opzegvergoeding zodat huishoudens weer vaste contracten kunnen afsluiten.

Hoorzitting energiefacturen: Dit is de stilte voor de storm

Dit is de grootste armoedeval sinds de Tweede Wereldoorlog, zei de Heerlense wethouder Caspar Gelderblom in een hoorzitting met Tweede Kamerleden over de betaalbaarheid van de energiefactuur. Het Nibud schat in dat een derde van de Nederlandse bevolking financiële zorgen heeft door de hoge energierekening. De energieleveranciers vrezen dat het ergste nog moet komen. Over oplossingen werd ook gesproken. Frans Rooijers van CE Delft: “U kunt dit als Kamer invoeren.”

Warmtefonds geeft vanaf november lening zonder rente voor gasloos maken woning

Woningeigenaren met een inkomen tot €45.014 bruto kunnen vanaf 1 november bij het Warmtefonds tegen 0% rente geld lenen om hun huis te verduurzamen. Dat schrijft minister De Jonge van VRO deze woensdag aan de Tweede Kamer. Ook krijgen gemeenten honderden miljoenen voor de uitvoeringslasten van de woningverduurzamingsplannen.

Na moeizaam proces stemmen vakbondsleden over nieuwe cao productie- en leveringsbedrijven

Vakbondsleden kunnen tot eind deze week stemmen over de nieuwe cao voor de productie- en leveringsbedrijven. In april liepen de onderhandelingen stuk maar inmiddels ligt er een nieuw akkoord. De stemmingen zijn spannend. CNV-man Arno Reijgersberg: “Dit is het moeizaamste cao-proces dat ik in de energiesector heb meegemaakt.”

Klanten redden Prik Energie

Energieleverancier Prik Energie gaat door. Directeur Dave Snoeren laat weten 83,2% van de klanten heeft gekozen voor één van de drie alternatieven die nodig waren om het bedrijf te redden. Daarmee is het faillissement afgewend.

Energieleveranciers en kabinet bespreken maatregelen om energie-afsluiting te voorkomen

Energieleveranciers en bewindslieden overleggen hoe te voorkomen dat huishoudens worden afgesloten deze winter als gevolg van betalingsproblemen door de hoge energieprijzen. Afgelopen vrijdag werden voorstellen gedaan. Deze week worden die op de ministeries en door de energieleveranciers bekeken en doorgerekend. Eind deze week komen de partijen opnieuw bij elkaar.

Essent stelt ondertekening contract warmtekavel Utrecht uit

Energiebedrijf Essent stelt de ondertekening van het contract voor warmtelevering in de Utrechtse wijk Merwede uit. Die ondertekening zou vrijdagmiddag plaatsvinden, maar de huidige situatie op de energiemarkt maakt dat Essent het contract opnieuw wil bekijken.

Europese Commissie geeft groen licht voor Nederlands herstel- en veerkrachtplan

De Europese Commissie geeft het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan een positieve beoordeling. Daarmee komt €4,7 mrd aan steun in zicht, waarvan bijna 48% voor “groene” maatregelen, waaronder een groot aantal dat bijdraagt aan de doelen van RepowerEU en het verminderen van de afhankelijkheid van Russisch aardgas.

Nieuwe leverancier Elix wil bedrijven grip geven op hun energiefactuur

Temidden van alle perikelen op de energiemarkten heeft het bedrijf Elix een vergunning gevraagd en gekregen voor het leveren van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Het bedrijf wil zakelijke verbruikers helpen om hun energiedoelen te halen. Eigenaar Marthijn de Jong: “Opwekken en besparen zijn een hele mooie manier om grip te krijgen op je energierekening.”

Jetten pauzeert gasverbod gemeentelijke Gazpromcontracten

Minister Jetten pauzeert het verbod voor gemeenten op contracten met Gazprom. In afwachting van meer duidelijkheid over de sanctiemaatregel waar het verbod uit volgt, verleent de minister ontheffingen tot 1 januari. Hij reageert daarmee op de ophef dat Nederland de sanctiemaatregel strikter zou interpreteren dan andere EU-landen.

Noord-Hollandse gemeenten gaan lokaal en gelijktijdig opgewekte groene stroom kopen

Zeven Noord-Hollandse gemeenten gaan hun stroom inkopen via de marktplaats van energiedienstverlener Groendus. De gemeenten schrijven nu een tender uit voor producenten van lokaal opgewekte, hernieuwbare stroom om zich aan te melden voor het platform.

Greenchoice, Vattenfall en Eneco ontvangen voormalige Gazprom-klanten

Zeker een kwart van de gemeentelijke Gazprom-klanten stapt over naar Greenchoice, Vattenfall of Eneco. Vijfendertig gemeenten hebben een ontheffing aangevraagd voor het Gazprom-verbod, en negentien gemeenten hebben die ook gekregen met nog vijf weken te gaan tot de deadline.

Het doek valt nog niet voor Prik Energie

Prik Energie geeft klanten nog anderhalve week extra om een keus te maken, laat directeur Dave Snoeren aan Energeia weten. Stappen voldoende klanten over van het bestaande contract naar een contract met nieuwe tarieven, dan blijft de leverancier overeind.

Energie-Nederland vreest voor financiële mangel voor warmtebedrijven

Branchevereniging Energie-Nederland en verschillende warmtebedrijven maken zich zorgen dat de bedrijven gemangeld worden tussen het niet-meer-dan-andersprincipe enerzijds, en de rendementstoets anderzijds. De partijen stellen voor het percentage te verhogen waarmee de kapitaalkosten worden berekend.

Klant heeft geen inzicht in kwaliteit warmtelevering WKO

De klant moet bewijzen dat een WKO-systeem niet werkt, maar heeft daar vaak de middelen niet voor. Dat concluderen onderzoekers in een rapport naar WKO-systemen in opdracht van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Zij stellen voor slimme warmtemeters te gebruiken, of de bewijslast om te keren.

Streep door methode kosten berekening warmtenet De Sniep

De rechtbank zet een streep door de manier waarop de kosten zijn berekend voor de warmtelevering aan de bewoners van de Diemense wijk De Sniep. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt moet daar een nieuw besluit over nemen. De toezichthouder beraadt zich erop of dat tot herberekening zal leiden.

Secretaris-generaal EZK vertrekt wegens verschil van inzicht met bewindslieden

Lidewijde Ongering is per direct gestopt met haar werkzaamheden als secretaris-generaal bij EZK, zo werd afgelopen vrijdag bekend gemaakt door het Rijk. De reden is een verschil van inzicht over de aansturing van het departement. Een dergelijk vertrek is hoogst ongebruikelijk.