Auteur

Katrijn de Ronde

Regionaal Warmtenet Twente krijgt €17 mln uit WIS-pot

Afvalverwerker Twence en netwerkbeheerder Cogas hebben een subsidie van €17 mln uit de WIS-pot ontvangen voor het Regionaal Warmtenet Twente.

Dynamische leverancier Hegg Energy bouwt met thuisbatterij aan 'netwerk van de toekomst'

Met de salderingsregeling op de helling, neemt de aandacht voor thuisbatterijen toe. De nieuwe dynamische leverancier Hegg Energy biedt een dynamisch contract aan in combinatie met een thuisbatterij. Er is ruimte voor tweehonderd geïnteresseerden op de wachtlijst.

Rutte niet van zins prijsplafond voort te zetten, desnoods generieke teruggaaf

Het Noodfonds Energie is de paraplu die kwetsbare huishoudens deze winter moet beschermen, meende demissionair premier Rutte in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden. Zij maakten zich zorgen wat er gebeurt als straks het prijsplafond wegvalt.

Energiebelasting krijgt nieuwe schijf maar gelijke tarieven in schijf één en twee

Twee nieuwe schijven in de energiebelasting, voor het huishoudelijk verbruik van stroom en gas, krijgen nog geen eigen tarief, blijkt uit het Belastingplan 2024 op Prinsjesdag.

Vleermuizen als symptoom van elkaar bijtende doelen en reguleringen

Tijdens een gesprek in de Tweede Kamer over verduurzaming van woningen en energiearmoede, keerden donderdagavond twee punten keer op keer terug : vleermuizen, en het structureel aanpakken van verduurzaming en armoede.

Momentum Capital zet eigen 50%-aandeel in vijf warmtenetten te koop

Investeringsmaatschappij Momentum Capital wil het aandeel in warmtebedrijf ENBE verkopen, om met dat geld onder andere te investeren in biomassa en groengasbedrijf Perpetual Next. Ennatuurlijk is eigenaar van de andere 50% van ENBE, dat vijf warmtenetten omvat.

Eteck verlaagt warmtetarieven voor ZLT-netten naar maximaal de maximumtarieven

Sommige klanten van Eteck betaalden meer dan het vastgestelde maximumtarief voor hun warmte. Dat mocht op basis van overgangsrecht. Eteck trekt de tarieven nu recht, en rekent maximaal het maximum. De ACM sluit daarom het onderzoek naar de tarieven.

BBB: gas van het boerenerf, kernenergie, en zon op daken

De BoerBurgerBeweging ziet veel heil in kernenergie en duurzame gassen, blijkt het vrijdag gepubliceerde concept-verkiezingsprogramma. Klimaatdoelen moeten worden nagestreefd, maar met beleid zodat energie betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen. D66 licht vast een tipje op van de sluier van het komende verkiezingsprogramma.

Warmtenetten op WKK's moeizaam te verduurzamen

Warmtenetten op WKK's verduurzamen gaat moeizaam, staat in een CE Delft-rapport in opdracht van de NVDE. Ook is er nog €6,7 mrd aan SDE++ nodig om de Nederlandse warmtenetten op het gewenste duurzaamheidsniveau voor 2030 te krijgen.

ACM adviseert consumenten energiecontract 'winterklaar' te maken

Drie energieleveranciers bieden vaste contracten met prijzen boven het prijsplafond, constateert toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. Dat kan consumenten verrassen als op 1 januari 2024 het prijsplafond stopt. Energieleveranciers ijveren ondertussen voor voortzetting van het noodfonds energie.

EZK legt oor te luisteren bij werkveld in Energiedialogen

Enthousiast, kritisch en vanuit de eigen ervaring: de deelnemers aan de Energiedialogen over het Nationaal Plan Energiesysteem, het Programma Energiehoofdstructuur en het Programma Integraal Programmeren zijn gekomen om hun stem te laten horen.

Kim Verdouw, CFO Vandebron: 'We moeten niet onze kop in het zand steken'

De markt schrok op toen Vandebron aankondigde terugleveringskosten te gaan rekenen aan huishoudens met zonnepanelen. Hoe past een 'zonnepaneelheffing' bij een bedrijf met zo'n duurzaam imago? CFO Kim Verdouw: “Wij hebben de vinger op de zere plek gelegd.” .

WarmCO₂ zoekt alternatieve warmtebron naast kunstmestfabrikant Yara

WarmteCO₂ wil niet langer afhankelijk zijn van kunstmestfabrikant Yara Sluiskil voor restwarmte, zegt directeur Justus Temme. De energiecrisis van afgelopen jaar heeft de leverancier aan glastuinders doen inzien dat afhankelijkheid van één bron flink pijn kan doen.

Extra regels voor duurzame opwek in veel coalitieakkoorden provincies

Een groot aantal provinciebesturen wil extra eisen stellen aan opwek op land, blijkt uit een analyse van elf coalitie-akkoorden door de brancheverenigingen NVDE, Energie-Nederland en Holland Solar. Tegelijkertijd is vrijwel overal steun voor de regionale energiestrategieën.

Engie neemt energielevering scholen over na stoppen DVEP

Inkoopcollectief Energie Voor Scholen heeft energieleverancier Engie gekozen als nieuwe leverancier voor 2024 en 2025. Een nieuwe leverancier was nodig, omdat huidig leverancier DVEP had aangekondigd per 2024 te stoppen. Bij het collectief zijn ruim 6.500 scholen aangesloten.

Geothermieproject Aardwarmte Ede heeft SDE-beschikking binnen

Aardwarmte Ede heeft een SDE++-beschikking gekregen voor het ontwikkelen van een geothermieput in Bennekom. Het uiteindelijke doel is om met warmte uit de put het Edese stadswarmtenet te voeden.

Productie warmtepompen op poten, nu installatie nog

De uitrol van warmtepompen in Nederland ligt goed op schema, blijkt bij de opening van Remeha's nieuwe productielocatie voor hybride warmtepompen in Apeldoorn deze maandag. Alleen de gehoopte kostenreductie laat nog even op zich wachten.

Stijgende kosten nopen Warmte Netwerk Westland tot aanpassen plannen

Fors stijgende kosten maken dat Warmte Netwerk Westland de plannen voor de aanleg van warmtenetten bij de geothermiebronnen Maasdijk en Polanen onder de loep neemt. Tot de nieuwe plannen zijn afgerond, is de aanleg van de netten gepauzeerd.

Energie-Nederland over warmteregulering: risico op 'onbeperkte verliezen en afgeroomde winsten'

Energie-Nederland is niet blij met het redelijke rendement dat de ACM deze week heeft vastgesteld, als grens waarboven onderzoek volgt. Energie-Nederland, NVDE en Netbeheer Nederland stuurden eerder gezamenlijk een brief, waarin zij om uitstel van het besluit vroegen.

Eneco: 'Honderd jaar warmtenet is honderd jaar verandering'

De warmtetransitie staat bol van de plannen en projecten. Energeia portretteert vier warmtebedrijven - publiek, privaat en coöperatief - die al jaren in de praktijk bezig zijn. Vandaag: Eneco, dat al honderd jaar warmte levert.

Thermo Bello: 'Het best gemonitorde energiebedrijf na Petten'

De warmtetransitie staat bol van de plannen en projecten. Energeia portretteert vier warmtebedrijven, publiek, privaat en coöperatief, die al jaren in de praktijk bezig zijn. Vandaag: Thermo Bello, dat wordt gerund door wijkbewoners.

ARBEIDSMONITOR Aantal vacatures blijft hoog, Zonnegilde werft personeel met smartlap

“Het aantal vacatures blijft redelijk stabiel”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor deze Arbeidsmonitor. “Ik zie vooral dat bedrijven keuzes maken in wat ze wel en niet doen.” Zonnebedrijf Zonnegilde wil met smartlap reclame maken voor het “leven op het dak”.

ACM komt warmteleveranciers tegemoet in beleidsregel rendementstoets

De ACM kan verder terugkijken dan de vastgelegde vijf jaar bij het beoordelen of een behaald rendement redelijk is. Daarmee komt de toezichthouder tegemoet aan de zorgen van branchevereniging Energie-Nederland, die vreesde voor een financiële mangel.

Essent en Energiedirect bieden zonnepaneelbezitters geen langjarige contracten

Huishoudens met zonnepanelen kunnen bij energieleverancier Essent en dochterbedrijf Energiedirect geen vast contract voor langer dan een jaar krijgen. Sinds de introductie van terugleveringskosten voor zonnepaneelbezitters kunnen die klanten bij Essent-dochter Vandebron wel weer alle contractvormen afsluiten.

Mijnwater: onderweg van innovatief project naar stabiel bedrijf

De warmtetransitie staat bol van de plannen en projecten. Energeia portretteert vier warmtebedrijven, publiek, privaat en coöperatief, die al jaren in de praktijk bezig zijn. Vandaag: Mijnwater, dat volledig duurzame warmte en koude levert via een vijfdegeneratienet.

Energie voor Elkaar: 'Ik geloof in de kracht van ons product'

De warmtetransitie staat bol van de plannen en projecten. Energeia portretteert deze week vier warmtebedrijven, publiek, privaat en coöperatief, die al jaren in de praktijk bezig zijn. Vandaag: Energie voor Elkaar, dat dit jaar het tweede lustrum viert.

ACM wijst bezwaren alternatieve rekenmethode maximumtarieven warmte af

Een warmteklant van Eneco maakte bezwaar tegen het tarievenbesluit van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. De ACM houdt vast aan de gekozen wijze om de tarieven in de uitzonderlijke situatie van eind 2022 te bepalen.

Vattenfall speelt industriële uitstoot op verrassende manier in de kijker

Na jaren van crisis op de gasmarkt lijkt de luchtigheid weer terug in reclameland. De serieuze ondertoon over het belang van duurzaamheid en betaalbaarheid blijft echter. Het geld rolt in het tweede kwartaal, in totaal is er ruim €31 mln gemeten door Nielsen Media Research.

'Acceptatie van energieprojecten is vaak U-vormig'

Gedurende de zomer laat Energeia promovendi van verschillende universiteiten aan het woord over hun onderzoek. Welke nieuwe inzichten of praktische toepassingen hebben zij de energiesector te bieden? Vandaag: Robert Görsch, die aan de Rijksuniversiteit Groningen de publieke acceptatie van de energietransitie onderzoekt.

STEMMING Zorgen over Australische arbeidskwestie blijven markt beïnvloeden

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor aardgas, olie, steenkool, CO₂-emissierechten en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.