Auteur

Katrijn de Ronde

Businesscase slimme meter blijft wankel, apps en displays ten spijt

Apps, websites en displays die huishoudens inzicht in energieverbruik geven hebben geresulteerd in zo'n 4 PJ energiebesparing, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd. Dat is fors minder dan de 10 PJ waarmee werd gerekend in de businesscase voor de uitrol van de slimme meter.

'Stop de vergelijking van een warmtenet met een cv-ketel'

Om warmtenetten aantrekkelijk te maken moet de vergelijking qua kosten met de cv-ketel stoppen. Dat zei Luc Brugman, strategist warmtetransitie bij HVC tijdens een webinar van het Warmtenetwerk.

Certiq onderzoekt mogelijkheid van stroomcertificaten met tijdklok

Certiq onderzoekt de mogelijkheden van stroomcertificaten met een tijdsregistratie, zodat productie en opwek op een meer directe wijze met elkaar worden gematcht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Tennet-dochter.

Eneco maakt meer winst in moeizaam jaar

Ondanks de coronapandemie en het warmste jaar ooit behaalde Eneco in 2020 een winst van €118 mln, bijna anderhalf keer meer dan een jaar eerder: €80 mln. De omzet daalde wel met circa 4%, van €4,33 mrd in 2019 naar €4,15 mrd in 2020. Dat blijkt uit de jaarcijfers die deze dinsdag werden gepresenteerd.

RES-regio's maken zich zorgen over voortbestaan

Provincies, gemeenten, waterschappen en RES-regio's maken zich grote zorgen of het programma na 1 juli wel blijft bestaan nu er geen geld is toegezegd. Zij hebben een brandbrief gestuurd naar de ministeries van BZK, EZK en Financiën. EZK laat weten dat er binnenkort een oplossing komt.

Focus op spijt vermijden kan juist tot meer renovatiekosten leiden

Pas op dat je geen spijt krijgt van de focus op no-regretmaatregelen, stelde Bert Krikke, bestuurslid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Een focus op denken in langjarige programma's, in plaats van telkens een project, kan daarbij helpen

HalloStroom keert terug naar de basis: zonnepanelenverhuur

HalloStroom kreeg anderhalf jaar geleden een leveringsvergunning, maar besloot dit jaar de focus terug te brengen naar waar het ooit begon: de verhuur van zonnepanelen. CEO Leslie Hogeveen: “Over drie jaar willen we op 100.000 daken panelen hebben liggen.”

Investeerders trekken portemonnee voor energie-inzicht en flexibiliteit

Investeerders zien brood in bedrijven die zich bezig houden met energie-inzicht en het sturen van energiestromen in bedrijven. Dexter Energy, Net2Grid en Sympower ontvingen afgelopen week nieuw kapitaal.

Inzet datawarmte niet doorslaggevend voor locatie datacenter

De mogelijke inzet van restwarmte is geen doorslaggevende reden bij het bepalen van de locatie voor een nieuw datacenter. Dat blijkt uit een brief die demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat, VVD) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. “De eventuele uitkoppeling van datawarmte wordt (...) meegewogen maar zal in de praktijk niet altijd in de directe omgeving benut kunnen worden.”

Ambitieniveau isolatiestandaard verdeelt de partijen

Samenwerkingsverband Stroomversnelling stelt dat de isolatiestandaard zoals voorgesteld door het kabinet het halen van de klimaatdoelen belemmert. Woningcorporatiekoepel Aedes daarentegen maakt zich juist zorgen over het te hoge ambitieniveau. Uit berekeningen van TNO blijkt dat de investeringen zich niet lang niet altijd terug verdienen.

Gemeenten willen kunnen sturen op rol publieke partij bij warmtebedrijf

Gemeente willen kunnen sturen op welk type warmtebedrijf in hun gemeente de warmtevoorziening op zich gaat nemen. Dat is in het voorstel Wet collectieve warmtevoorziening niet mogelijk. Gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lopen.

Verplichting tot installeren energieopwek bij bestaande bouw op komst

Bestaande woningen moeten worden voorzien van hernieuwbare opwek bij een ingrijpende renovatie. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) kondigde aan wetgeving van die strekking naar de Tweede Kamer te sturen in een brief waarin zij antwoordt op vragen van Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD).

Ollongren: Warmte van 50°C moet voldoende zijn voor woningen van na 1945

De lat van isolatie wordt voor woningen van na 1945 zo hoog gelegd, dat zij met warmte van 50°C een comfortabel binnenklimaat hebben. Voor huizen van voor 1945 ligt de lat lager, op 70°C. Dat blijkt uit het voorstel voor isolatiestandaarden dat demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Greenchoice en Vattenfall willen drijvende batterij voor schepen

Energiebedrijven Greenchoice en Vattenfall willen samen met batterijbedrijf Portliner een drijvend laadstation bouwen in de Rotterdamse haven. Dat maken de bedrijven donderdag bekend. Het laadstation bevat een batterij die wordt opgeladen met stroom uit Greenchoice's windpark Hartelkanaal.

Energie-Nederland en NVDE willen isolatievouchers op formatietafel

Energie-Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Bouwend Nederland, Natuur&Milieu en de Consumentenbond willen een nationaal isolatieprogramma om woningen te verduurzamen. Voor de formateurs ligt een plan klaar.

Adviescollege Toetsing Regeldruk adviseert: dien wetsvoorstel Energiewet niet in

De onderbouwing van de nieuwe Energiewet is onvoldoende om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen over de wenselijkheid van de wet. Dat stelt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), de organisatie die ervoor waakt dat wetten tot te veel administratieve rompslomp leiden. Het advies: “Het wetsvoorstel niet indienen.”eer

VVD-Kamerleden over klimaatbeleid: 'We moeten geen gekkigheid doen'

Met de verkiezingen in aantocht blikt Energeia terug op de afgelopen parlementaire periode met een aantal klimaat- en energiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Wat is er bereikt? En wat ging er niet goed? Uiteraard komen ook de plannen voor Nederland ná 17 maart aan bod. Deze dinsdag: Mark Harbers en Daniel Koerhuis van de VVD. Harbers: “Als je een transitie start die dertig jaar duurt, dan is dat de eerste één, twee, drie jaar voor het oog van de buitenwereld chaotisch en rommelig.”

'Als de minister zegt dat het niet kan, denk ik meteen: echt niet?'

Met de verkiezingen in aantocht blikt Energeia terug op de afgelopen parlementaire periode met een aantal klimaat- en energiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Wat is er bereikt? En wat ging er niet goed? Uiteraard komen ook de plannen voor Nederland ná 17 maart aan bod. Deze maandag: Jessica van Eijs en Mathijs Sienot van D66. “De belangrijkste les is: nooit zomaar nee accepteren.”

Utrecht gaat pas van gas af als kabinet zorgt dat de woonlasten gelijk blijven

“We starten niet met de warmtetransitie als we geen goed verhaal hebben over de betaalbaarheid”, zegt wethouder Van Hooijdonk in een gesprek met Energeia. Woonlastenneutraliteit is een keiharde voorwaarde, bevestigt zij. “En een redelijke voorwaarde. We hebben het afgesproken in het Klimaatakkoord.”

Van 't Wout houdt vast aan deadline 1 juli voor regionale energiestrategieën

Demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat, VVD) is niet van zins te tornen aan de juli-deadline voor de regionale energiestrategieën. Dat is tussen de regels door te lezen in een brief die hij vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Eerder maakte de energieregio U16 bekend de deadline wel te verruimen.

Subsidies tellen niet mee voor terugverdientijd maatregelen

Subsdies tellen niet mee in de berekening of energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van afgelopen vrijdag. Eerder was discussie over het meerekenen van de CO₂-heffing in de SDE++.

Touwtrekken tussen combineren opgaven en beheersen risico's op weg naar aardgasvrij

De plannenmakers van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zien allerlei mogelijkheden om opgaven te combineren. Maar onderzoekers die businesscases hebben doorgelicht waarschuwen tegen complexiteit, opdat risico's beheersbaar zijn.

CO₂-uitstoot Rotterdam daalt maar doelen verder uit zicht

De CO₂-uitstoot neemt af in Rotterdam, doordat de kolencentrales minder uitstoten. Maar de uitstoot in alle andere sectoren neemt toe, en het gat met het gestelde doel voor 2030 groeit. Dat blijkt na een jaar Rotterdams Klimaatakkoord.

Geen nationaal isolatieprogramma door populariteit subsidie energiebesparing eigen huis

Er komt geen nationaal programma voor woningisolatie, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). De subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis soupeert al het bestaande budget op.

Groendus wil gelijktijdig zakelijk verbruik aan productie van energie koppelen

Vijf bedrijven uit de energiesector gaan op in één nieuw bedrijf: Groendus. Rooftop Energy, Solaris Industria, Greenspread, CT Energy en Het Meetbedrijf willen het zakelijk energieverbruik verduurzamen door productie en verbruik direct aan elkaar te koppelen.

Boren naar aardwarmte met water en stukjes staal

Een consortium van bedrijven test in het Rijswijkse geothermielab een nieuwe boortechniek voor aardwarmte. De techniek is goedkoper dan de bestaande variant uit de olie- en gaswereld en zou de opbrengst van geothermische putten kunnen verhogen, zegt senior business developer geo-energie Gert-Jan Heerens van TNO.

Rol afvalenergiecentrales in energietransitie onzeker door importheffing

De importheffing voor de afvalsector moet ervoor zorgen dat de Nederlandse afvalenergiecentrales geen buitenlands afval meer verstoken. Dat betekent ook dat de hoeveelheid duurzame energie -elektriciteit en warmte- af zal nemen.

PBL: Rijk moet besluitvaardiger zijn om aardgasvrij maken van wijken te versnellen

De aanpak in de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken komt neer op heel veel maatwerk, en dat is lastig op te schalen, blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Maar het Rijk kan een aantal knopen doorhakken en daarmee de transitie voor gemeenten vergemakkelijken.

AgroEnergy en Axpo bieden diensten aan bedrijven die noodvermogen willen leveren

Energiebedrijf AgroEnergy heeft een flexpool voor glastuinders om noodvermogen te leveren aan hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Het bedrijf ziet de markt voor flexibiliteit de komende jaren groeien. Ook energiebemiddelaar Axpo is sinds kort actief op die markt.

ARBEIDSMONITOR Herstel na coronadip

Het aantal vacatures stijgt weer na een flinke coronadip. Netbeheerders Tennet en Liander zoeken honderden mensen in Noord-Holland. “De energiemarkt gaat vol door”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor de monitor.