Auteur

Wouter Hylkema

Miljoeneninvestering voor waterstofplan uit groeifonds, onder voorwaarden

Het groenewaterstofplan van drie topsectoren kan putten uit de investeringspot die het Nationaal Groeifonds heet. Maar de voorwaardelijke toekenning van €73 mln tekent wel schril af bij de aanvraag, die het tienvoudige bedroeg. De beoordelingscommissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem is van mening dat het project te veel leunt op opschaling en kostenreductie in plaats van innovatie en kennisontwikkeling.

STEMMING Groenrecord op Tweede Paasdag zorgt voor negatieve uren

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

CBS: energieverbruik fors gedaald in coronajaar

Het energieverbruik in Nederland is vorig jaar met 3% gedaald. Dat betekent een versnelling van een trend die in 2017 is ingezet. Dat blijkt uit cijfers die het CBS deze woensdag heeft gepubliceerd. Of die versnelling structureel is, valt te betwijfelen, aangezien de daling sterk gekleurd wordt door de coronamaatregelen.

STEMMING Zon-PV drukt pieklastprijs structureel onder basislastprijs

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Centrale Rotterdam: gaat 'ie draaien of gaat 'ie dicht?

De herstart van de stroomproductie door de Centrale Rotterdam is door exploitant Onyx Power uitgesteld tot 6 april. Ondertussen studeert EZK nog altijd op de aanvraag om de kolencentrale gesubsidieerd te sluiten. Het blijft onzeker of het überhaupt tot sluiting komt.

VEMW: afschakelplicht pakt nadelig uit voor grootverbruikers met eigen opwek

Grootverbruikersvereniging VEMW wil bezien of de aanstaande afschakelplicht anders over de aangeslotenen op het hoogspanningsnet verdeeld kan worden. De huidige verdeelsleutel, die recent door Tennet aan zijn klanten is gecommuniceerd, pakt nadelig uit voor gebruikers die slechts incidenteel een groot verbruik kennen.

OM: Groningse aardbevingen niet levensgevaarlijk, dus NAM niet vervolgen

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland komt “na intensief onderzoek” tot de conclusie dat in zijn optiek de strafrechtelijke vervolging van de NAM moet worden gestaakt. Advocaat Gerard Spong meent dat het OM miskent dat iedere aardbeving een substantieel levensgevaar met zich meebrengt. “Wie dat niet onderkent, is ziende blind.”

STEMMING CO₂ duikt kortstondig onder de €40 per ton

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Geen zonneweide waar paddenstoelenteelt moet floreren

Nedcool mag geen zonnepanelen plaatsen op een perceel tegenover het koelbedrijf. De Raad van State geeft deze woensdag de provincie Gelderland gelijk, die op basis van het geldende inpassingsplan alleen maar glastuinbouw en paddenstoelenteelt duldt.

Enpuls vraagt aandacht voor maatschappelijke effecten van wind en zon op land

Windprojecten zijn wenselijker dan zonneprojecten, zeker wanneer verder gekeken wordt dan uitsluitend de businesscase. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls. De Enexis-dochter vraagt de regio's hier aandacht voor te hebben bij het uitvoeren van de regionale energiestrategieën.

'Laat burgers meepraten over klimaatbeleid, maar doe dit niet voor meer draagvlak'

Burgerfora hebben de potentie om burgers beter te betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van klimaatbeleid in Nederland en kunnen bovendien een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse democratie. Maar stel geen burgerfora in louter om voor draagvlak te zorgen. Dat stelt een commissie onder voorzitterschap van oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer in een advies aan de Tweede Kamer.

Noord-Hollandse energiecoöperaties kunnen voor €1 mln experts inhuren

De provincie Noord-Holland heeft de komende twee jaar €1 miljoen subsidie beschikbaar voor energiecoöperaties. Zij kunnen hiermee deskundigen inhuren of de zaalhuur van een informatieavond betalen. De subsidieregeling bestaat sinds 2018, maar wordt nu na een evaluatie verlengd.

STEMMING BritNed-kabel opnieuw voor twee maanden defect

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Eneco gaat laadpalen plaatsen in samenwerking met de ANWB

Eneco eMobility gaat samenwerken met de ANWB. Leden van de wielrijdersbond die een laadpunt voor hun elektrische auto aanvragen, krijgen deze door Eneco geleverd. Ook neemt het energiebedrijven de stroomlevering via de ANWB-laadpassen voor zijn rekening. Over de grootte van deze samenwerking worden geen mededelingen gedaan.

Brexit maakt dat de stroom soms de verkeerde kant op gaat

De elektriciteitshandel tussen het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa is in het post-Brexit-tijdperk minder efficiënt. Die verwachting bestond vooraf al, en analyse van de handelsdata van februari laat zien dat de praktijk zich naar de verwachting voegt. De pijn wordt vooral aan de andere kant van Het Kanaal gevoeld, en loopt in de miljoenen euro's per jaar.

RWE verdubbelde in 2020 de Nederlandse stroomproductie uit aardgas en biomassa

De elektriciteitsproductie van RWE in Nederland steeg in 2020 bijna 10% ten opzichte van een jaar eerder. Dat getal geeft weinig blijk van de verschuivingen die in 2020 in de productiewijze van de Duitse energiegigant optraden. Stroomproductie uit aardgas verdubbelde bijna, productie uit biomassa verdubbelde ruim, terwijl de productie uit steenkool meer dan halveerde.

STEMMING Europees parlement stemt voor komst CO₂-grenstaks

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Met extra portaal kunnen grootverbruikers eenvoudiger helpen congestie op te lossen

Het wordt zakelijke elektriciteitsverbruikers en -opwekkers gemakkelijker gemaakt hun flexibele vermogen in te zetten om congestie in het elektriciteitsnet te voorkomen. Eerst op heel kleine schaal, maar bij succes ligt uitbreiding in het verschiet.

'Bedrijven die voorop willen lopen profiteren van een overheid die de lat hoog legt'

Met de verkiezingen in aantocht blikt Energeia terug op de afgelopen parlementaire periode met een aantal klimaat- en energiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Wat is er bereikt? En wat ging er niet goed? Uiteraard komen ook de plannen voor Nederland ná 17 maart aan bod. Deze dinsdag: Tom van der Lee van GroenLinks. “We moeten de industrie planmatig elektrificeren, als een soort militaire operatie.”

Voorstel GTS: tarieven gaan volgend jaar gemiddeld 19% omhoog

Gasunie Transport Services (GTS) wil zijn tarieven in 2022 met gemiddeld 19% laten stijgen ten opzichte van het lopende jaar. Dat blijkt uit het tarievenvoorstel dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) deze maandag publiceerde. De toezichthouder moet het voorstel nog beoordelen, nadat eerst belanghebbenden een reactie kunnen geven.

Gasunie trekt miljarden uit voor transitieprojecten

Van gastransportbedrijf naar energie-infrastructuuronderneming, is de titel van het jaarverslag over 2020 van Gasunie. Bijgaand kondigt het bedrijf aan tussen nu en 2030 €7 mrd te willen investeren in “transitieprojecten”. Het gaat daarbij om projecten in Nederland en Duitsland op het gebied van waterstof, CO₂, groen gas en warmte. Maar wie denkt dat aardgas passé is, heeft het mis.

STEMMING Uniper schrijft €78 mln af op MPP3 vanwege aankomend productieplafond

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Nederland voor het eerst in 40 jaar netto-stroomexporteur

De elektriciteitsproductie in Nederland heeft in 2020 een recordhoogte van 118,9 TWh bereikt. De export bereikte eveneens een recordhoogte, net als de productie van hernieuwbare stroom. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers. Voor het eerst in veertig jaar tijd exporteerde Nederland meer elektriciteit dan het importeerde.

Nederlands kennisconsortium moet thoriumcentrales dichterbij brengen

Een Nederlands kennisconsortium gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling van gesmoltenzoutreactoren, ook wel thoriumcentrales genoemd. Consortiumpartner Thorizon streeft naar een draaiende reactor in 2035, waarmee de haalbaarheid van de nucleaire technologie gedemonstreerd kan worden.

Tennet scoort voor derde jaar op rij onvoldoende voor beschikbare capaciteit NorNed

Voor het derde jaar op rij is Tennet er niet in geslaagd een voldoende te halen voor de beschikbaarheid van de NorNed-kabel. De landelijk netbeheerder moet daarom een malus betalen van bijna €1,6 mln. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaald. In 2020 zorgde een storing in een hoogspanningsstation voor opvallend veel beperking op de NorNed-kabel.

Kolencentrale dicht? Dan ook CO₂-rechten annuleren

Europese lidstaten die steenkoolcentrales sluiten of andere nationale maatregelen nemen die de vraag naar emissierechten aanzienlijk verminderen, moeten verplicht de bijbehorende emissierechten annuleren. Dat vinden de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en Eneco, blijkt uit een Europees consultatiedocument.

STEMMING Spectaculaire stijging olieprijs voedt speculatie over supercyclus

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Stedin haalt nieuwe bestuurders van buiten

Koen Bogers wordt de nieuwe CEO van netwerkbedrijf Stedin; Trudy Onland wordt COO. Dat heeft de raad van commissarissen van het bedrijf bekendgemaakt. Beide nieuwe leden van de raad van bestuur komen van buiten Stedin.

CBS: minder inzet steenkool heeft duidelijk effect op rendement en CO₂-emissiefactor

Het rendement op fossiele brandstoffen bij elektriciteitsproductie neemt steeds verder toe, terwijl de CO₂-uitstoot per geproduceerde kilowattuur afneemt. Dat blijkt uit bijgewerkte gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het verminderde aandeel steenkool draagt bij aan de ontwikkeling.

Tennet moet steeds vaker afschakelen in Zeeland

Tennet moest de afgelopen weken meerdere keren een zogenoemde Alert afkondigen op het hoogspanningsnet in Zeeland. In die situatie kan Tennet aangeslotenen direct afschakelen om zo overbelasting van het net te voorkomen. Vanaf 2022 start Tennet gedurende twee jaar met congestiemanagement in Zeeland, in afwachting van de definitieve oplossing van netverzwaring.