Auteur

Wouter Hylkema

STEMMING Onweersbui veroorzaakt Alert-situatie

Deze donderdag trok een onweersbui over het land, wat de intraday- en onbalansprijzen de hoogte in stuurde, en zorgde voor een zogenoemde Alert-situatie. Tennet kondigde deze af, om marktdeelnemers te waarschuwen dat de beschikbare hoeveelheid noodvermogen op dat moment fors was teruggelopen. Een onweersbui kan zorgen voor plotselinge rukwinden, waardoor windturbines vaak uit voorzorg worden uitgezet.

Nieuwe maatregel geeft bestaande windparken meer zekerheid over milieunormen

Exploitanten van bestaande windparken hebben meer rechtszekerheid gekregen over de mate van milieuhinder die ze mogen veroorzaken, nadat een rechtszaak in de zomer van 2021 een streep had gezet door de toen gangbare normen. Vorige week is een tijdelijke maatregel vastgesteld met algemene milieuvoorschriften voor bestaande en vergunde windturbineparken. De maatregel neemt niet alle onzekerheid weg. Nieuwe landelijke normen worden in het najaar van 2023 verwacht.

Juridische streep door Porthos is ook een streep door de klimaatambities

Als de stikstofzaak die over het CO₂-opslagproject Porthos wordt gevoerd bij de Raad van State leidt tot een nederlaag voor het kabinet, krijgt het hele Nederlandse klimaatbeleid een optater. Niet alleen Porthos komt dan op losse schroeven, maar ook de aanlanding van de kabels voor offshore windstroom en allerlei andere infrastructurele energieprojecten die nodig zijn om de industrie te verduurzamen.

STEMMING Wintershall blijft in zee gaan met Gazprom

Wintershall DEA is niet van plan zijn samenwerkingen met Gazprom in Rusland te beëindigen. Een onmiddellijke stop zou betekenen dat miljoenen euro’s aan bezittingen aan de Russische staat zouden toevallen, meldt het Duitse olie- en gasbedrijf. Woensdag riep een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet op de juridische mogelijkheden te onderzoeken om Gazprom te verbieden actief te zijn op de Noordzee.

Kabinet staat garant voor annuleringskosten tweede drijvende LNG-terminal à €50 mln

Als Gasunie onvoldoende klanten vindt voor de dinsdag aangekondigde tweede drijvende LNG-terminal, dan staat het kabinet garant voor de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dat schrijft Financiën-minister Sigrid Kaag (D66) aan de Tweede Kamer, die wel nog zijn goedkeuring moet geven aan dit voorstel.

Gasunie kondigt tweede drijvende LNG-installatie voor de kust van Eemshaven aan

Gasunie heeft een tweede drijvende LNG-terminal gecontracteerd. Net als de eerste installatie, die eind april werd aangekondigd, kan deze installatie jaarlijks 4 miljard kubieke meter aardgas in het Nederlandse net brengen. De drijvende LNG-fabrieken zijn bedoeld om de afhankelijkheid van Nederland en Europa van Russisch gas te verminderen.

Vooral warmteleveranciers fors hoger aangeslagen voor toezichtskosten ACM

Netbeheerders en warmteleveranciers moeten dit jaar meer betalen om de kosten te vergoeden die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt. Vooral de warmtemarkt is meer geld kwijt aan het toezicht. Alleen Tennet betaalt minder dan in 2021, omdat ACM op haar beurt minder tijd kwijt is geweest aan het toezicht houden op de landelijk netbeheerder elektriciteit.

Oud-Stedin-topman Marc van der Linden wordt directeur waterstof bij Gasunie

Gasunie heeft de voormalig CEO van Stedin Marc van der Linden aangetrokken om zich als directeur te richten op de waterstofambities van het netwerkbedrijf, zowel in Nederland als in Duitsland. Over een paar maanden breidt Van der Linden zijn functie bovendien uit tot directeur Gasunie Deutschland.

Gebruikers gasnet betalen vier jaar lang een heffing gasleveringszekerheid

Gebruikers van het Nederlandse gasnet blijven tot en met 2027 betalen voor de heffing gasleveringszekerheid die nodig is om komende winter aan te vangen met een goedgevulde voorraad in gasopslag Bergermeer. Dat blijkt uit een wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

STEMMING 'Europese energiebedrijven openen roebelrekeningen bij Gazprombank'

De aardgasprijzen in Europa daalden deze donderdag, nu verschillende Europese energiebedrijven lijken te zwichten voor de eis van Rusland om gasleveringen voortaan te voldoen in roebels. De kwestie van betalingen voor gas, die al weken boven de markt hangt, escaleerde woensdag nadat Moskou de leveringen aan Polen en Bulgarije had stopgezet omdat ze de rekening niet in roebels willen voldoen.

De spotstroomprijs in Nederland was nooit lager dan zaterdagmiddag

Niet eerder kwam de stroomprijs op de dagvooruitmarkt zo laag als zaterdagmiddag tussen twaalf en één: -€222.36 per MWh. Een overvloedige productie van hernieuwbare elektriciteit lag aan de basis van de prijsvorming, gecombineerd met de lagere vraag die het weekend kenmerkt. Maar de lage prijs toont ook dat er nog maar weinig flexibiliteit in het Nederlandse elektriciteitssysteem zit.

STEMMING Duitsland zweert dit jaar nog Russische olie af

Duitsland gaat voor het einde van dit jaar stoppen met het importeren van Russische olie. “Tegen de zomer hebben we de import van Russische olie gehalveerd waarna we op nul zitten tegen het einde van het jaar”, verklaarde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock na een vergadering met haar collega's van de Baltische staten.

STEMMING CO₂-uitstoot ETS-bedrijven in 2021 vlak, behalve voor kolencentrales

De CO₂-uitstoot van grote bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem vallen is het afgelopen jaar met een fractie (0,03%) gestegen ten opzichte van 2020. De CO₂-uitstoot van de vier kolencentrales is in 2021 daarentegen met 69% toegenomen in vergelijking met 2020.

Vijlbrief: Mijnbouwwet niet meer van deze tijd

Staatssecretaris Vijlbrief vindt dat de Mijnbouwwet aan herziening toe is, waar het gaat om de belangen van de omgeving waar mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. “Er zit iets in die Mijnbouwwet wat niet meer van deze tijd is.” Voor de zomer wil hij de hoofdlijnen van zijn herziening aan de Tweede Kamer kenbaar maken.

Oliewinning Schoonebeek voorlopig niet hervat

De oliewinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het Drentse Schoonebeek blijft in elk geval tot juni stilliggen. Dit hebben de NAM en Staatstoezicht op de Mijnen afgesproken. De afspraak houdt verband met problemen rond het injecteren van productiewater in Twente. Ondertussen wordt gesproken over verplaatsing van de waterinjectie naar Drenthe.

STEMMING Onstuimig weer leidt in het noorden tot bedrijfstoestand 'emergency'

Deze donderdag bestonden er door het onstuimige weer grote uitdagingen op het transmissienet. Tennet heeft vanochtend twee keer noodvermogen moeten afroepen -tegenwoordig onder de naam incident reserve- en aan het einde van de ochtend werd zelfs de “state emergency” afgekondigd voor Groningen, Drenthe en Overijssel.

Tweede Kamer: Russische invloed op cruciale infrastructuur onacceptabel

Het kabinet moet niet alleen de afhankelijkheid van Russische brandstoffen zo snel mogelijk afbouwen, ook de Russische invloed op de Nederlandse cruciale infrastructuur moet zo snel mogelijk verdwijnen. Dat werd deze woensdag door de regeringspartijen in de Tweede Kamer in een verzoek gegoten, dat door minister Jetten met instemming werd ontvangen.

CBB: ACM was onzorgvuldig toen ze Essent maximumtarieven oplegde

Toezichthouder ACM mocht geen maximumtarieven opleggen aan Essent in de eerste helft van 2018, oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven deze dinsdag. Of de tarieven werkelijk te hoog waren blijft onbesproken, nu het besluit vernietigd wordt wegens onzorgvuldige voorbereiding en gebrekkige motivering. Beide partijen zagen de rechtsgang als een principezaak over de vangnetregulering.

Norg Akkoord leidt tot miljardenvergoeding aan de NAM

Het gebruik van de Nederlandse laagcalorische gasopslagen als manier om de gaswinning in Groningen te kunnen beëindigen, brengt een kostenpost van miljarden euro's met zich mee. Dat meldde staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer, die met een natte vinger het bedrag van €7,5 mrd noemde dat als vergoeding aan de NAM moet worden betaald.

Snelle sluiting Groningen weegt zwaarder dan grotere leveringszekerheid komende winter

Staatssecretaris Vijlbrief blijft koersen op een definitieve sluiting van het gasveld Groningen in 2023. Dat betekent dat de gasopslag Grijpskerk vanaf deze maand gebruikt wordt voor de opslag van zogenoemd laagcalorisch gas. Onder meer GTS had vanuit het oogpunt van leveringszekerheid geadviseerd om Grijpskerk geschikt te houden voor hoogcalorisch gas, dat vooral door de industrie wordt gebruikt.

STEMMING Poetin: vanaf 1 april alle gasbetalingen in roebels

De Russische president Vladimir Poetin zei donderdagmiddag dat hij een decreet had ondertekend waarin staat dat buitenlandse kopers vanaf 1 april in roebels moeten betalen voor Russisch gas en dat contracten zouden worden stopgezet als deze betalingen niet zouden worden gedaan. De gasprijs reageerde met een flinke opwaartse piek, aangezien deze stap de opmaat kan zijn naar daadwerkelijke leveringsonderbrekingen.

ACM vraagt Jetten om onafhankelijk toezicht beter te borgen in Energiewet

De ACM zegt na het uitvoeren van een zogenoemde Uitvoerings- en Handhaafbaarheidstoets positief te zijn over het wetsvoorstel Energiewet en de doelen die het wetsvoorstel nastreeft. Toch heeft de toezichthouder nog een behoorlijk wensenlijstje met wat beter kan. Dit betreft bijvoorbeeld de verwoording van de onafhankelijkheid van de ACM, het tegengaan van transportschaarste en de regeling van de codes.

Rechter gaat niet mee in eis om extra locaties in bestaand lageprijsgascontract te fietsen

Energieleverancier Total Energies weigerde op basis van de sterk gestegen gasprijs om een leveringsovereenkomst voor aardgas van Sportfondsen Nederland uit te breiden met 29 sportlocaties. Die laatste wilde in een kort geding afdwingen dat het energiebedrijf de extra levering op basis van gasprijzen uit 2020 zou accepteren, maar krijgt nul op het rekest.

Discussie over rol netwerkbedrijven in marktordening waterstof blijft

De meningen over de toekomstige marktordening van waterstof en de waterstofinfrastructuur valt langs traditionele lijnen uiteen, blijkt uit de reacties op de consultatie. Marktpartijen zien opslag, terminals en het bepalen van de locatie voor elektrolyse als een private aangelegenheid, waar netbeheerders en overheden zeker ook publieke taken zien.

In 2021 energiediefstal opgespoord bij 1.800 wietkwekers, 'topje van de ijsberg'

Vorig jaar hebben netbeheerders, politie, Openbaar Ministerie en overheden energiediefstal ontdekt bij 1.800 hennepkwekerijen. Bij elkaar werd voor deze wietplantages 111 GWh aan illegale stroom afgetapt. De cijfers, die volgens de betrokken instanties beïnvloed zijn door de coronatijd, zijn vrijwel gelijk aan die over 2020. Volgens de netbeheerders gaat het om het topje van de ijsberg.

Extra Amerikaans LNG blijft tot 2030 richting Europa stromen

De Verenigde Staten en de Europese Commissie richten per direct “een gezamenlijke taskforce voor energiezekerheid” op. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking bestaat uit de levering van Amerikaans LNG aan Europa, die tot 2030 is vastgelegd.

STEMMING De markt weegt de Europese bereidheid tot een energieboycot

Deze donderdag schuift de Amerikaanse president Joe Biden aan bij een top van EU-regeringsleiders, een bijeenkomst van de G7 en een Navo-top. Diplomaten verwachten dat hij daar zal aandringen op een boycot van Russische olie en gas door de EU. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk stoppen al met de import van gas en olie uit Rusland.

Besparing en diversificatie haalt Nederland nog niet van het Russische gas af

Er bestaat Kamerbrede overeenstemming dat Nederland zo snel mogelijk onafhankelijk moet worden van Russische energie-importen, bleek dinsdagavond tijdens een commissiedebat over deze thematiek. Dat daarom moet worden ingezet op besparing, verduurzaming en diversificatie van energiebronnen wordt ook breed gedeeld. Maar daarna staat de nationale overheid eigenlijk met lege handen.

'Kleine velden kunnen op korte termijn fors meer produceren'

De Nederlandse kleine gasvelden op land en op zee kunnen op korte termijn 6 miljard kubieke meter aardgas extra produceren. Dat zegt directeur Arendo Schreurs van Nogepa, de branchevereniging van olie- en gasproducenten, in de Telegraaf. Het gaat volgens hem om een aanzienlijke extra hoeveelheid gaswinning uit projecten die binnen twee tot vijf jaar gerealiseerd kunnen zijn.

Belgische regering wil twee kerncentrales langer openhouden en twee gascentrales bijbouwen

De Belgische regering heeft vrijdagavond bekendgemaakt in te zetten op de levensduurverlenging met tien jaar van twee kerncentrales van Engie. Daarnaast moeten voor 2025 twee nieuwe gascentrales gebouwd worden. Beide trajecten zijn nog geen gelopen race.