Auteur

Wouter Hylkema

STEMMING Zonne-energie komend voorjaar echt een factor van betekenis op de spotmarkt

Uit het Solar Trend Rapport dat woensdag is gepresenteerd, blijkt dat in Nederland zonnestroomopwekkingsinstallaties staan opgesteld met een opgeteld piekvermogen van ruim 18 GW, bijna 4 GW meer dan vorig jaar. Als in de loop van het voorjaar de dagen lengen en de zonnekracht toeneemt, wordt dat gedurende de daguren een factor van betekenis.

Nieuwe code moet ongewenst balanceringsgedrag op gasmarkt uitbannen

Netbeheer Nederland heeft een voorstel gedaan om ongewenst balanceringsgedrag door gebruikers van het gasnet te kunnen bestraffen. Het ongewenste gedrag leidt tot “onnodige dynamiek in het netwerk” en bovendien tot onnodig ingrijpen door netbeheerder GTS, wat de kosten voor alle netgebruikers opjaagt. Toezichthouder ACM moet een besluit nemen over het voorstel.

STEMMING Twee Nederlandse gascentrales in Tsjechische handen

Het Tsjechische energieconcern EPH heeft met zijn dochteronderneming EP Netherlands de aankoop afgerond van twee Nederlandse gasgestookte elektriciteitscentrales. De koop van de Sloecentrale (870 MW) in Zeeland was al bekend. Begin januari heeft EP Netherlands ook de Rijnmond Energiecentrale (800 MW) bij Rotterdam Pernis gekocht.

Brancheclubs sturen wensenlijstje in ruil voor steun afbouw salderen

Vijf brancheverenigingen hebben voorafgaand aan het vervolg van het Kamerdebat over de salderingsregeling laten weten welke voorwaarden zij stellen aan de afbouw van deze regeling. Op het lijstje staan onder meer een investeringssubsidie en garanties voor de terugverdientijd. Het standpunt van de brancheclubs is relevant, omdat tegemoetkoming aan de eisen de linkse oppositie achter de afbouw zou kunnen doen scharen.

Enexis start op bedrijventerrein Groningen met 'energieplanologie'

Netbeheerder Enexis start een pilot bij bedrijventerrein Westpoort in Groningen om duidelijk te krijgen wat de elektriciteitsbehoefte is van de daar gevestigde bedrijven. Door gebruik te maken van “energieplanologie” moet duidelijker worden wat voor bedrijventerreinen nu én in de toekomst mogelijk is op het elektriciteitsnet, en hoe dit netgebruik geoptimaliseerd kan worden.

ElaadNL maakt vermogensvraag elektrische autovloot inzichtelijk in dashboard

Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL heeft een open en interactief dashboard ontwikkeld waarmee netbeheerders, lokale overheden en marktpartijen per laadpunt in kaart kunnen brengen wat de elektriciteits- en vermogensvraag is. Dat is bijvoorbeeld handig om beter grip te krijgen op de gevolgen van een overstap naar een elektrische vloot, of voor inzicht in een goede laadpaalverdeling in een bepaalde wijk.

STEMMING Vertrouwen keert terug op de Europese gasmarkt

Europa lijkt met steeds meer vertrouwen te acteren op de gasmarkt. De Duitse EZ-minister Habeck gaat ervan uit dat de gasbergingen komend seizoen tegen gunstige prijzen gevuld kunnen worden, terwijl de vice-voorzitter van de Europese Commissie hard werkt aan de gezamenlijke gasinkoop die de lidstaten onderling hebben afgesproken. Ondertussen zijn de bergingen nog goed gevuld. Het zelfvertrouwen sijpelt door naar de gasmarkt, waar bijvoorbeeld de zomer/winter-spread een bewijs van is.

Jetten geeft indicatie tegemoetkoming blokaansluiting zodat voorschot vast kan dalen

Jetten heeft alvast enkele indicatiebedragen afgegeven voor de tegemoetkomingsregeling voor blokaansluitingen die niet van het huidige prijsplafond kunnen profiteren. Woningbouwcorporaties en VVE's kunnen zo een beeld krijgen waar hun huurders of leden aan toe zijn, en de voorschotbedragen voor energie vast verlagen.

Vergoeding voortijdige opzegging in lijn gebracht met economisch verlies van leverancier

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) past de regeling aan over wat een redelijke opzegvergoeding is bij contractbreuk tussen consument en energieleverancier. Conform een eerder voorstel moet de opzegvergoeding het economische verlies reflecteren dat een leverancier lijdt wanneer een consument voortijdig vertrekt.

Een warmtepomp die geen stroom verbruikt maar gas

Een warmtepomp die geen elektriciteit verbruikt, maar werkt op (aard)gas en minimaal 30% zuiniger is dan de huidige HR-ketels. Stefan van Uffelen, die zo'n apparaat in 2025 op de markt wil brengen, werkt al ruim een decennium aan deze vinding. “Van gas los? Laten we niet het kind met het badwater weggooien.”

STEMMING LNG-aanbod is nu fors, maar dat is niet vanzelfsprekend

Het ruime LNG-aanbod en het vooralsnog aanhoudende zachte, winderige weer houden de gasprijzen laag. Marktkenners merken op dat Europa de LNG-aanvoer niet als vanzelfsprekend moet aannemen. Ondertussen blijft het weer een belangrijke prijsfactor voor Europa.

Alliander opent laboratorium voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie

Alliander gaat aan de slag met kunstmatige intelligentie (AI of artifical intelligence), om daarmee de energienetten toekomstbestendig te maken. Het netwerkbedrijf kondigde de komst van het AI for Energy Grids lab aan nadat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een financiering voor tien jaar toezegde.

Hypotheekadviseurs: tekort aan mensen, materialen en netcapaciteit drempel verduurzaming

Door een tekort aan mensen, materialen en netcapaciteit lukt het vaak niet om een verduurzamingsmaatregel binnen de looptijd van een bouwdepot te realiseren. Dat wordt door woningkopers als drempel ervaren om de maatregel überhaupt te nemen, stellen hypotheekadviseurs.

STEMMING Zacht winterweer en zorgen over de economie drukken de prijzen verder

De gas- en stroomprijzen zijn de afgelopen weken flink gedaald. Het zeer zachte winterweer, met recordtemperaturen op diverse dagen gecombineerd met een stevige bries, drukt de vraag en de angst voor gastekorten. Maar terugkeer naar prijzen van het niveau van vóór 2021 zit er volgens deskundigen niet in. Daarvoor is LNG te schaars.

Afleversets mochten in 2020 duurder verhuurd worden, maar er volgt geen naheffing

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een aantal warmtetarieven uit 2020, waaronder het huurtarief voor de afleverset, naar boven bijgesteld. Reden is een uitspraak uit april van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Maar warmteklanten hoeven niet te vrezen voor een naheffing: de tariefverhoging wordt puur formeel doorgevoerd.

STEMMING 'Warm, wet & windy': recept voor lage prijzen

De laatste werkdag van 2022 kent een voor dit jaar ongewoon lage prijs op de spotmarkt voor elektriciteit. Dat komt vooral door het weer: warm, wet & windy is een goed recept voor goedkope stroom. Gedurende de eerste leveringsuren van deze donderdag was de Nederlandse stroomprijs zelfs zeven aaneengesloten uren bescheiden negatief.

STEMMING Koudegolf: gasmarkt stabiel, stroommarkt omhoog met internationale piek

Op de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt was deze week het koude weer sterk bepalend voor de prijsvorming. Prijzen lagen daardoor in Nederland veel hoger dan wanneer er geen verbinding met het buitenland zou zijn. De gasprijs bleef vrij onbewogen onder de koudegolf.

Nobian versnelt tijdpad klimaatambities, mits de overheid levert

Nobian en het Rijk hebben met het ondertekenen van een intentieverklaring “een belangrijke stap” gezet richting concrete maatwerkafspraken, met als doel de CO₂-uitstoot van het chemiebedrijf te verminderen. Nobian is bereid om in 2030 al klimaatneutraal te opereren, mits vergunningverlening wordt versneld en subsidie verstrekt. De intenties moeten komend jaar in een bindende overeenkomst worden gegoten.

Maximumwarmtetarieven fors omhoog, prijsplafond dempt factuur

Het maximumtarief dat warmtebedrijven hun klanten mogen rekenen gaat volgend jaar fors omhoog, blijkt uit het besluit dat de ACM deze vrijdag daarover publiceerde. Gedwongen door de buitengewone ontwikkelingen op de energiemarkt, moest de toezichthouder dit jaar een alternatieve methode bedenken om de maxima vast te stellen. Het prijsplafond dempt de jaarfactuur.

De volgende winter moeten de gasbergingen opnieuw vol zitten

Het kabinet wil de volgende winter opnieuw aanvangen met gasbergingen die voor minimaal 90% vol zitten. Veel van de maatregelen die dit jaar zijn genomen, worden volgend jaar gerecycled, zoals gesubsidieerde vulling van de gasopslag Bergermeer door marktpartijen en het inschakelen van staatsbedrijf EBN om voor het surplus te zorgen

Nederland kiest de 'eenvoudige benadering' bij de verplichte stroombesparing tijdens piekuren

Sinds donderdag moeten alle Europese lidstaten en dus ook Nederland verplicht 5% besparen op het elektriciteitsverbruik tijdens de drukste uren. Nederland kiest bij de invulling van deze verplichting voor een eenvoudige en algemene benadering, en bepaalt ook pas achteraf of er wel voldaan is aan de eis.

STEMMING Franse netbeheerder stelt stroomonderbrekingen in het vooruitzicht

Frankrijk kan deze winter “sommige dagen” tegemoet gaan waarop de elektriciteitsvoorziening onvoldoende is en stroomonderbrekingen noodzakelijk zijn, vertelde het hoofd van de Franse energienetbeheerder RTE Xavier Piechaczyk donderdag. Hoewel hij dit risico op de nationale radio wilde benoemen, moeten de Fransen niet denken “dat stroomonderbrekingen onvermijdelijk zijn”. De zorgen betreffen zoals steeds het nucleaire park.

Jetten legt 'inframarginale' inkomstenplafond vast op €130 per MWh

Het Europese inkomstenplafond wordt in Nederland op €130 per MWh gelegd, maar komt met de nodige uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kolencentrales. De belasting op de overwinsten van elektriciteitsproducenten die de Europese energieministers met elkaar overeenkwamen, treft zo'n 1.500 Nederlandse productie-installaties en moet €1,8 mrd in het laatje brengen. De heffing moet nog in een wet worden gevangen, en zal daarom met terugwerkende kracht per 1 december worden ingevoerd.

Nederland en Duitsland hervatten onderhandelingen over Duitse deelname Tennet

Duitsland heeft Financiën-minister Sigrid Kaag formeel laten weten dat het de gesprekken wil hervatten over een mogelijke deelname in het Duitse deel van Tennet. Duitsland wil door aandeelhouder te worden de uitbreiding van het Duitse elektriciteitsnet versnellen. Nederland ziet in de Duitse staat een betrouwbare investeerder voor de groeiende kapitaalbehoefte van Tennet Duitsland.

Tennet geeft potentiële flexaanbieders inzicht in de grootte van de wortel

Om bij meer bedrijven gebruik te kunnen maken van flexibiliteitsopties, heeft Tennet een applicatie ontwikkeld waarmee industriële grootverbruikers snel kunnen zien wat het aanbieden van flex oplevert in de portemonnee. Volgens Tennet wordt momenteel slechts 10% van het beschikbare flexibele vermogen daadwerkelijk benut.

STEMMING Lage temperaturen en aanvoer- en productiebeperkingen sturen de markten

Volgende week zullen de temperaturen naar verwachting weer onder de seizoensnormen dalen, terwijl de wind ook een stapje terug doet. Met aankondigingen van Gazprom de Russische gasleveringen aan Europa nog verder te knijpen, beperkte export uit belangrijke steenkoollanden en aanhoudende problemen voor het Franse nucleaire park staan op de energiemarkten de prijzen in de plus.

Energiewet moet duidelijkheid bieden over klantovername bij faillissement energieleverancier

Minister Jetten wil in de uitwerking van de aanstaande Energiewet duidelijk maken wat de procedure is bij een faillissement van een energieleverancier. Na een uitspraak van de rechtbank Amsterdam is namelijk onduidelijkheid ontstaan over de vraag of overname van de klanten van een failliete leverancier door een branchegenoot kort na het intrekken van de leveringsvergunning wel of niet met behoud van de oorspronkelijke contractvoorwaarden moet gebeuren.

Jetten wil aanbod van een vast contract wettelijk verplichten

Minister Jetten wil wettelijk vastleggen dat energieleveranciers vaste contracten aanbieden, om zo te zorgen dat kleinverbruikers “een bewuste keuze [kunnen] maken tussen een energiecontract met een variabele prijs en een energiecontract met een vast tarief, dat meer zekerheid biedt”. De stap moet in combinatie gezien worden met de mogelijkheid voor energieleveranciers om de opzegvergoeding te verhogen.

Gebouwgebonden financiering wordt mogelijk, maar pas over ruim twee jaar

Woonminister De Jonge wil per 2025 gebouwgebonden financiering mogelijk maken. Hij wil “een robuust juridisch kader” optuigen om deze belofte uit het Klimaatakkoord eindelijk in te lossen. Tot nu toe bleken juridische drempels steeds te hoog.

Jetten zoekt CCS-waarborgen rond snelheid en veiligheid buiten de staatsdeelnemingen

Voor CO₂-transport en -opslag vindt minister Jetten het “doeltreffender en doelmatiger” om enkele al dan niet publieke belangen op een andere manier te borgen dan door staatsdeelnemingen een rol te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om snelheid van aanleg, ruimtelijke inpassing en veiligheid.