Auteur

Wouter Hylkema

STEMMING Zonovergoten pinksterweekend brengt ongekend lage prijzen

Het pinksterweekeinde kwam dit jaar met ongekend lage elektriciteitsprijzen. De laagste piek kwam tot stand voor levering op zondag tussen 14.00 uur en 15.00 uur, toen €-400 per MWh betaald moest worden. Nooit eerder was de prijs op de dagvooruitmarkt zo laag. In totaal telden zaterdag, zondag en maandag negentien negatieve uren.

STEMMING 'We raken gewend aan negatieve middagprijzen'

Nederlandse zonne-energie laat zich duidelijk gelden op de stroommarkt. Deze week kent dinsdag, donderdag en vrijdag negatieve prijzen in de middag. De markt raakt eraan gewend, stelt een deelnemer.

Kortingsregeling voor vlakke, continue stroomafname definitief afgeschaft

De zogenoemde volumecorrectieregeling, waarmee grootverbruikers korting krijgen op hun transportfactuur bij een vlakke, constante stroomafname, vervalt volgend jaar. Onderzoek toont aan dat de regeling niet doet wat zij beoogt, en zelfs onrechtvaardig uitpakt. Ook is de energietransitie er niet bij gebaat.

STEMMING Vorderend voorjaar brengt rust op de markten (tot de eerste hittegolf komt)

Voor de korte termijn, met de zomer in aantocht, maken weinig energiemarktdeelnemers zich zorgen over het aanbod. Maar een hittegolf in Azië of Europa kan het prijsbeeld snel doen kantelen.

STEMMING Europese gasopslagen alweer voor 60% gevuld

Sinds deze week zijn de Europese gasopslagen voor meer dan 60% gevuld, en de opbouw van de reserves gaat gestaag door. De vullingsgraad ligt ruim boven de cijfers voor begin mei in 2022 en 2021, maar wel iets onder de vulling in mei 2020.

Miek staat centraal bij prioritering netuitbreiding, ACM wil eisen stellen aan de kwaliteit

De ACM is positief over de ministeriële regeling waarmee een maatschappelijk prioriteringskader voor uitbreidingsinvesteringen door de netbeheerder wordt gecreëerd. Om de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid te verbeteren, vraagt de toezichthouder nog aandacht voor de kwaliteit van zowel het nationale als het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat, omdat deze programma's een belangrijke rol spelen in de prioritering.

SDE-ronde van vorig jaar niet 'uitverkocht'

De SDE++ raakte vorig jaar niet uitverkocht, ondanks dat voor bijna €14 mrd aanvragen zijn ingediend. Het zogenoemde verplichtingenbudget voor 2022 telt op tot €11,9 mrd, waar €13 mrd beschikbaar was. De afvang en opslag van CO₂ is met een subsidiebeslag van maximaal €6,7 mrd de grootste beneficiant.

CO₂-vrij elektriciteitssysteem in 2035 stelt vooral eisen aan regelbaar vermogen

In 2035 moet de elektriciteitssector CO₂-vrij zijn, stelde het kabinet woensdag -in navolging van eerdere adviezen- als nieuw klimaatdoel. Dit vraagt de komende twaalf jaar een flinke ombouw van het huidige, voor een groot deel op fossiele brandstoffen gebaseerde elektriciteitssysteem. Vooral het regelbare vermogen, dat onafhankelijk van het weer kan worden ingezet, is daarbij van belang.

Extra klimaatmaatregelen: 'Verduurzamen loont, vervuiler betaalt, iedereen doet mee'

Het kabinet heeft deze woensdag een pakket aan extra maatregelen gepresenteerd dat moet leiden tot 22 megaton extra CO₂-reductie in 2030. Extra betekent: bovenop het huidige beleid. Met het pakket, dat bestaat uit 120 maatregelen, is €28 mrd gemoeid. Minister Jetten vat samen: “Verduurzamen loont, de vervuiler betaalt, en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.”

Brancheclubs over code gasbalancering: voorkom dat legitiem gedrag stempel 'ongewenst' krijgt

De nieuwe code die ongewenst balanceringsgedrag op de gasmarkt moet voorkomen, is te scherp verwoord. Bonafide partijen die legitiem gedrag vertonen, zouden op basis van deze regels toch in een verdachtenbankje komen. Dat is ongewenst en schaadt de markt als geheel, blijkt uit reacties op het ontwerpcodebesluit van de ACM.

STEMMING De markteffecten van het hernieuwbare park blijven groeien

Het stempel dat het alsmaar groeiende hernieuwbare-productiepark drukt op de prijsvorming blijft groter worden. Met name in de zonnige middaguren moet de markt nog wennen aan de invloed op de prijsvorming, zoals ook dinsdag opnieuw werd ervaren. Maar de CO₂-vrije opwek zorgt ook voor dalende prijzen voor emissierechten.

Zon jaagt de spotstroomprijs diep in het rood

De spotprijzen voor levering van elektriciteit op deze woensdag zijn fors de min in gedoken, als gevolg van uitbundige zonneschijn. De laagste prijs is €-195,41 per MWh voor levering tussen 15.00 uur en 16.00 uur. Zeker voor een doordeweekse werkdag is dit erg ongebruikelijk. Negatieve prijzen op weekend- en feestdagen komen al vaker voor. Opmerkelijk is dat er niet meer elektriciteit naar het buitenland verdwijnt.

Verkenning representativiteit belangenclubs wordt evaluatie, rechter toetst al 'indringend'

Het kabinet stelt dat de rechter de representativiteit van belangenorganisaties indringend toetst wanneer zij de overheid voor een ideëel doel voor de rechter dagen. De noodzaak tot eventuele verdere aanscherping van deze representativiteitseisen zou in 2025 aan het licht kunnen komen, wanneer de huidige Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie wordt geëvalueerd.

Warmtenettensubsidie moet warmtetransitie bestaande bouw een slinger geven

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS), die de aanleg van warmtenetten in de bestaande bouw moet stimuleren, kan vanaf 1 juni aangevraagd worden. In totaal stelt het kabinet €150 mln beschikbaar om de onrendabele top te vergoeden. De subsidieregeling beoogt volgens de toelichting “een vorm van ‘socialisatie via de Rijksbegroting’ te introduceren”.

Het 'taaie' VVE-probleem, een voorbeeld uit de rechtbank

Eén lid van een vereniging van eigenaren van een appartementencomplex in Hilversum zag de kostenverdeling van de plaatsing van zonnepanelen niet zitten. Haar nadeel werd becijferd op €34. Het werd een rechtszaak, gevolgd door een hoger beroep. Ze won beide.

STEMMING 'Nederland stopt met import Russisch LNG'

De Nederlandse regering werkt aan het stopzetten van alle invoer van vloeibaar gemaakt aardgas uit Rusland. Dat stelt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66). Nederland stopte dit jaar met het ondertekenen van nieuwe contracten voor LNG-import uit Rusland, overigens zonder ruchtbaarheid te geven aan deze beslissing, en werkt aan het afbouwen van reeds bestaande contracten.

Onderzoek: batterijen te duur en te klein om afnamecongestie op te lossen

Batterijen zijn niet geschikt om afnamecongestie op te lossen. De capaciteit van de huidige batterijen is te klein, en bovendien zijn ze te duur. Met voortzetting van het huidige beleid zullen batterijen zelfs bijdragen aan netcongestie. Dat concludeert CE Delft na onderzoek in opdracht van EZK.

STEMMING Gasopslag Bergermeer vergroot werkvolume

Het werkvolume van de gasopslag Bergermeer is sinds 1 april met 2,5 TWh of 5,5% toegenomen, bevestigt opslageigenaar Taqa Energy. Dit is een gevolg van de extra capaciteit die het bedrijf in 2020 vergund heeft gekregen. “We hebben een deel van deze extra capaciteit nu op de markt gebracht”, laat een woordvoerder weten.

Grotere milieubelasting warmtepomp rijdt verduurzaming niet in de wielen

De grotere milieubelasting van warmtepompen, die in februari aan het licht kwam, heeft geen negatief gevolg voor de klimaatopgave en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat zegt minister Hugo de Jonge, die stelt dat warmtepompen -al dan niet in hybride vorm- in de meeste gevallen klimaatvriendelijker zijn dan de cv-ketel.

Nieuwe offshore windmeetlocatie TNO moet windparkontwerp verbeteren

TNO heeft een vierde meetlocatie op de Noordzee in gebruik genomen, op een NAM-platform ten noorden van de Waddeneilanden. Hier zijn drie nieuwe windparken voorzien, goed voor een vermogen van bijna 5 GW. Metingen van windsnelheden zijn volgens TNO van belang voor windparkontwikkelaars, die met deze data kunnen zorgen voor meer opbrengst per windpark.

GroenvermogenNL krijgt groeifondsgeld, maar van harte gaat het niet

GroenvermogenNL kan rekenen op nieuwe miljoenen uit het nationale groeifonds, maar van harte gaat deze toekenning niet. Het consortium wilde dat alle reserveringen werden vrijgegeven, maar krijgt slechts het minimale dat nodig is om de continuïteit van het project te waarborgen. De voortgang is “te mager” om alle middelen vrij te geven, aldus de Adviescommissie Nationaal Groeifonds.

Kabinet sluit zes van de elf resterende productieclusters in Groningen

Per 1 april sluiten zes van de resterende elf productielocaties waarmee Groningengas wordt gewonnen. De overige vijf blijven op de waakvlam. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) deze vrijdag na de ministerraad bekendgemaakt. Gasnetbeheerder GTS adviseerde deze stap niet te nemen.

STEMMING Gaszomer begint met goed gevulde voorraden

Europa gaat de lente tegemoet -1 april begint de “gaszomer”- met voorraden die veel voller zijn dan normaal voor de tijd van het jaar. Recent zijn de bergingen verder gevuld, onder meer door de harde wind die gascentrales uit de markt drukte. Dat biedt rust op de markt, aangezien er voldoende tijd is om de voorraden komende zomer te vullen.

CDA wil actie: aan de slag met de toekomst van kolencentrales

De locaties waar nu kolencentrales staan “mogen niet verloren gaan voor de energietransitie en de leveringszekerheid van elektriciteit”. Dat stelt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal in zijn Actieplan toekomst kolencentrales.

Negatieve emissies in Nederland via technische route, in Brussel is natuurlijke route favoriet

Om klimaatneutraal te zijn in 2050, moet Europa in de weer met negatieve CO₂-emissies. Europa leunt naar natuurlijke oplossingen: via bosaanplant en -beheer en via de landbouw koolstof vastleggen. Maar Nederland kan zich beter richten op technische oplossingen. Dat blijkt uit de eerste aflevering van het tweede seizoen van de Carbon Podcast, die woensdagochtend wordt gepubliceerd.

Brancheclub Fedet: ophogen afschakelspanning zonnepanelen onveilig en onuitvoerbaar

De branchevereniging voor de elektrotechnische sector Fedet heeft forse kritiek op het voorstel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om zonnepanelen later af te schakelen als de spanning (te) hoog oploopt. Fedet meent dat zowel de uitvoerbaarheid als de veiligheid van het voorstel onvoldoende zijn onderzocht “en verzoekt de ACM haar voorstel in te trekken”.

STEMMING Harde wind blaast spotprijs vrijdagmiddag onder nul

De kortetermijnprijs voor elektriciteit is erg laag door de harde wind, de zachte temperaturen en de aanwezige zonneschijn. Op de dagvooruitmarkt kwamen voor levering vrijdag drie negatieve uren uit de bus voor de Nederlandse biedzone. Negatieve prijzen zijn geen zeldzaamheid meer, maar negatieve uren op een gewone doordeweekse werkdag nog wel.

Energiebeleid langs de lat van het 'gezonde boerenverstand'

De BoerBurgerBeweging (BBB) geldt als de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen met een overmacht die vooraf niet was voorzien. De partij, die zich laat voorstaan op het gezonde boerenverstand, won woensdag de kiezersgunst ten koste van de regeringspartijen en Forum voor Democratie. BBB ageerde vooral tegen het stikstofbeleid. Het is de vraag wat deze politieke aardverschuiving doet met het klimaat- en energiebeleid.

Broeikasgasuitstoot vorig jaar 32% onder het niveau van 1990

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland lag vorig jaar 31,65% onder het niveau van 1990. Jaar op jaar werd een daling van 9% ingeboekt, het grootste jaarverschil sinds 1990. Dat blijkt uit een eerste raming van het CBS en het RIVM. De daling komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, de gebouwde omgeving en de glastuinbouw.

Uniper kiest Amerikaanse bouwer voor waterstoffabriek Maasvlakte

Uniper heeft in het Amerikaanse bedrijf Plug Power een bouwer gevonden voor de waterstoffabriek die het Duitse bedrijf wil neerzetten op de Maasvlakte. In 2026 moet daar een waterstoffabriek staan van 100 MW, vier jaar later moet dat vermogen zelfs vervijfvoudigd zijn. Uniper is nog op zoek naar financiële ondersteuning.