Auteur

Wouter Hylkema

STEMMING Eerste tien Groningse gasputten definitief geabandonneerd

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Cobra-kabel defect: Nederland krijgt geen goedkope Deense windstroom dit najaar

De elektriciteitskabel die Nederland met Denemarken verbindt is dit weekeinde uitgevallen. Tennet heeft het “sterke vermoeden” dat deze Cobra-kabel een defect op zee vertoont. Het verhelpen van de storing neemt naar schatting drie maanden in beslag. Gedurende deze tijd ligt de directe elektriciteitshandel met Denemarken dus stil.

Visie, informatie en spelregels moeten besluitvorming over industrietransitie helpen

Een heldere visie op systeemintegratie. Besluitvorming op basis van betrouwbare informatie. Heldere spelregels voor de verdeling van kosten, opbrengsten en risico’s. En een duidelijke rol van de rijksoverheid. Dat is volgens TNO het recept voor goede besluitvorming tijdens de verduurzamingstransitie in de industrie.

TNO gaat met €18 mln van het rijk vijf energietransitielabs realiseren

Het kabinet steekt €18,3 mln in vijf nieuwe onderzoekslaboratoria die TNO samen met partners moet gaan realiseren. De onderzoeksfaciliteiten moeten een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, verbetering van de kennispositie van het Nederlands bedrijfsleven en aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid.

STEMMING Corona-angst keert terug in de energiemarkten

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Europese Commissie start diepgaand onderzoek naar staatssteun gascentrales in België

De Europese Commissie is een uitgebreid onderzoek gestart naar het capaciteitsmechanisme dat België in wil voeren. Met dit mechanisme, dat voorziet in een betaling aan stroomproductie-installaties als achtervang, wil België de bouw van met name gascentrales bevorderen. De Europese Commissie wil onderzoeken of de Belgische plannen geen vorm van ongeoorloofde staatssteun betreffen.

Onderzoek om Nederland en Groot-Brittannië via twee windparken te verbinden

Transmissienetbeheerder Tennet en zijn Britse evenknie National Grid gaan in een samenwerking onderzoek doen naar een combinatie van een interconnector en een windparkaansluiting. De netbeheerders hebben een zogenoemde multi-purpose interconnector op het oog van 2 GW. Vooral regulatorisch is dit volgens Tennet een uitdaging.

Rutte: Klimaatwet aanpassen aan verhoogd EU-doel CO₂-reductie

Zodra de Europese besluitvorming over het nieuwe doel van 55% CO₂-reductie in 2030 in kannen en kruiken is, zal Nederland “aansluitend de Klimaatwet aanpassen”. Dat beloofde minister-president Mark Rutte donderdag aan de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

STEMMING Elektriciteitsmarkt verrast door enorme prijspieken

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

EPZ: Niet techniek maar businesscase is heikele punt bij levensduurverlenging Borssele

Technisch gezien kan de kerncentrale Borssele na 2033 open blijven, meent exploitant EPZ met enkele slagen om de arm. Of het bedrijfseconomisch ook mogelijk is om de levensduur met tien of twintig jaar te verlengen, “is in de huidige gesubsidieerde markt lastig te voorspellen”.

STEMMING Brent kortstondig weer onder de $40

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Wiebes: ACM oormerkte rendementen warmteleveranciers onterecht als onredelijk

Warmteleveranciers maakten in 2018 gemiddeld een financieel rendement dat binnen de bandbreedte valt van wat redelijk wordt gevonden. Minister Wiebes laat met een rectificatie weten dat de rendementsmonitor die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceerde over de jaren 2017 en 2018 incorrect was.

Kabinet presenteert een fonds voor overmorgen

Een nationaal groeifonds met €20 mrd in kas is deze maandag van start gegaan. Het fonds moet zorg dragen voor het verdienvermogen van Nederland “voor de dag van morgen, om niet te zeggen voor de dag van overmorgen”, zei minister Hoekstra deze maandag bij de presentatie. Energieprojecten kunnen ook aanspraak maken op de miljarden.

STEMMING Deense wind drukt Nederlandse spotprijs

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Batterij werkt samen met vliegwiel in innovatief project in Almelo

S4 Energy heeft samen met het Zwitserse energieopslagbedrijf Leclanché een project in Almelo afgerond dat bestaat uit een combinatie van een batterij en een vliegwielsysteem. Het systeem levert op commerciële basis onder meer flexdiensten aan Tennet. Daartoe is samenwerking gezocht met Eneco.

Taqa kan in Bergermeer ruim 1 mrd kubieke meter extra opslag op de markt brengen

Taqa heeft definitief toestemming gekregen om meer aardgas op te slaan in de opslag Bergermeer. In februari maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat al bekend de wens van Taqa te willen honoreren, deze vrijdag is het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd.

PBL: Gebouwgebonden financiering staat op gespannen voet met woonlastenneutraliteit

Gebouwgebonden financiering, een belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord, staat op gespannen voet met woonlastenneutraliteit. Dat is een belangrijke conclusie uit het veelbesproken PBL-rapport over de verduurzaming van koopwoningen.

Athos krijgt ruim €1 mln subsidie voor verdiepend haalbaarheidsonderzoek

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben €1,1 mln toegekend aan het project Athos, dat afvang, transport, opslag en hergebruik van CO₂ in de Noordzeekanaalregio mogelijk wil maken.

Tuinders leveren flexibiliteit aan netbeheerders in de Zuidplaspolder

Stedin heeft in de Zuidplaspolder afspraken gemaakt met AgroEnergy en Tenergy over de levering van 5 MW aan flexibel opregelend vermogen bij drie tuinders. De regeling is een kopie van wat netbeheerder Liander eerder in hetzelfde gebied optuigde.

STEMMING Trump staat olie- en gasboringen in natuurgebied Alaska toe

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Vlaams capaciteitstarief kan pas na invoering Energiewet in Nederland navolging krijgen

In Vlaanderen is vorige week definitief besloten tot de invoering van een capaciteitstarief. Daardoor worden per 1 januari 2022 de netkosten die kleinverbruikers moeten betalen gebaseerd op hun piekverbruik. In Nederland wordt dit ook overwogen, maar dat zal pas na de invoering van de nieuwe Energiewet mogelijk zijn.

STEMMING Dalende CO₂-prijs ondanks zomerhalvering veilingvolumes

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Leveranciersverplichting: langjarig consistent beleid dat nooit kwam

Al twintig jaar is Energeia dé dagelijkse bron van energienieuws. Sinds 2000 verschijnt elke werkdag onze nieuwsbrief met daarin de belangrijkste ontwikkelingen in de sector. Deze zomer blikken we terug op enkele dossiers uit twee decennia berichtgeving. Wat speelde er de afgelopen jaren in energieland? En zijn er lessen te trekken uit het verleden? Deze woensdag: de leveranciersverplichting.

Voorkomen van files op het Nederlandse net kost Tennet fors meer

De kosten die Tennet spendeert aan het oplossen van filevorming in het Nederlandse net zijn vorig jaar met 11% gestegen. Opvallend is dat de kosten voor het tegengaan van congestie op de grensoverschrijdende verbindingen flink zijn gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar, terwijl de kosten binnen de landsgrenzen enorm zijn gestegen.

Het dikke boek over de Warmtewet telt veel meer dan twee hoofdstukken

Al twintig jaar is Energeia dé dagelijkse bron van energienieuws. Sinds 2000 verschijnt elke werkdag onze nieuwsbrief met daarin de belangrijkste ontwikkelingen in de sector. Deze zomer blikken we terug op enkele dossiers uit twee decennia berichtgeving. Wat speelde er de afgelopen jaren in energieland? En zijn er lessen te trekken uit het verleden? Deze dinsdag: de Warmtewet.

Tennets Nederlandse investeringen groeien 21% in eerste jaarhelft

Tennet heeft het eerste halfjaar van 2020 €582 mln geïnvesteerd in het Nederlandse net, ruim €100 mln of 21% meer dan in het eerste halfjaar van 2019. De totale investeringen groeiden naar €1,4 mrd. De rek is er nog niet uit: Tennet stelt voor de nabije toekomst investeringen van €4 à €5 mrd per jaar in het vooruitzicht.

Kosten stegen bij Alliander in eerste half jaar harder dan de omzet

Alliander heeft in het eerste half jaar van 2020 een €29 mln lager nettoresultaat gerealiseerd ten opzichte van een jaar eerder. Hoofdredenen zijn de impact van corona en de hogere tarieven die Tennet rekent. Ondanks de coronacrisis boogt Alliander op een groot gerealiseerd werkpakket.

STEMMING Total en Apache vinden opnieuw olie voor de Surinaamse kust

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Slagschaduw en aardbevingsgevoeligheid geen obstakels voor windpark Pottendijk

Het windpark Pottendijk in Emmen kan gebouwd worden, nu de Raad van State zich over de omgevingsvergunning heeft uitgesproken. Tegenstanders grepen onder meer de kans op aardbevingen aan om het windpark tegen te houden, maar daar is volgens de bestuursrechter geen grond voor. Ook mogelijke slagschaduwhinder op een nabijgelegen kartcircuit was geen aanleiding de omgevingsvergunning te vernietigen.

Data belangrijke pijler onder nieuwe Energiewet

Een van de pijlers van de nieuwe Energiewet is het verkrijgen en beheren van energiedata, die worden voorgesteld als noodzakelijke en kansrijke grondstof voor het energiesysteem.