Auteur

Wouter Hylkema

Verouderde normering houdt geothermiesector op

Er bestaat in de geothermiesector onduidelijkheid over de normen bij de injectie van afgekoeld water. De normen zijn verouderd, en dat betekent dat de sector niet de versnelling van projecten kan realiseren die mogelijk is, en die gezien de ambities ook gewenst is. Het probleem heeft de aandacht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen.

STEMMING Drie offshore interconnectoren tegelijkertijd defect

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Topambtenaar EZK: Rekening klimaatinvesteringen mag gedeeltelijk naar volgende generaties

Omdat de baten van investeringen in de aanpak van de klimaatcrisis bij de volgende generaties liggen, is het logisch om via schulduitgifte een bijdrage te vragen van toekomstige belastingbetalers, meent topambtenaar Lidewijde Ongering in het traditionele nieuwjaarsartikel, gepubliceerd bij economenvakblad ESB.

Kabinet treedt af, Wiebes stapt helemaal op

Het kabinet is afgetreden vanwege de zogenoemde toeslagenaffaire. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat heeft “de persoonlijke afweging gemaakt” om helemaal op te stappen. Partijgenoot Cora van Nieuwenhuizen, nu ook minister van Infrastructuur en Waterstaat, wordt tijdelijk de demissionaire minister van EZK. Een vacature staat open.

Gaswinning Groningen onder de 9 mrd kuub, hoofdrol voor pseudo-Groningengas

De gaswinning in Groningen is in het gasjaar 2019/2020 uitgekomen op 8,7 miljard kubieke meter. Dat is -gegeven dat het een warm jaar was- precies de hoeveelheid die gewonnen mocht worden. Om in de behoefte van laagcalorisch gas te voorzien, speelt het zogenoemde pseudo-Groningengas een hoofdrol.

STEMMING Frequentiedip, extreem weer, gasmarkt op hol, stroomprijsrecord: het was een roerig weekje

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Aardgasmarkt slaat op hol

De Nederlandse gasmarkt kampt deze week met een opmerkelijke prijsrally. Met name het contract voor levering van gas in februari voelt een enorme opwaartse druk, wat deze dinsdag prijssprongen van bijna 30% opleverde. “Een gekkenhuis”, aldus een marktdeelnemer.

Besparingstempo in de gebouwde omgeving in 2019 naar beneden

De gerealiseerde energiebesparing in gebouwen van de Nederlandse dienstensector -bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen en zorginstellingen- lag in 2019 maar liefst 30% lager dan in 2018. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Voor de woningbouw wordt een kleine verbetering gemeld, maar er is iets vreemds aan de hand met die cijfers.

STEMMING Cobra-kabel onverwacht snel weer in gebruik

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

STEMMING Gasprijs in de lift door koud weer, weinig wind en duur LNG

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Nieuw onderzoeksveld laat zonnecellen denken en praten

Om optimaal te profiteren van zonne-energie in de stedelijke omgeving, moeten zonnecellen en -panelen intelligent worden. Dat zegt een groep wetenschappers aan de Technische Universiteit Delft. Zij werpen zich daartoe op een nieuw, nog embryonaal onderzoeksveld: fotovoltatronica: het veld dat autonome apparaten ontwerpt en levert voor elektriciteitsopwekking en informatiecommunicatie.

Brexit-overeenkomst laat nog veel witte vlekken zien

De Brexit-overeenkomst die de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk donderdagmiddag ter elfder uur sloten, heeft voor de energiesector vooral relevantie voor wat betreft CO₂-emissierechtenhandel en grensoverschrijdende elektriciteitshandel met Groot-Brittannië. Maar veel moet nog verder uitgedacht worden.

STEMMING CO₂-prijs plust op de Brexit-deal

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Mijnbouwwet met ruime meerderheid aangenomen

Het wijzigingsvoorstel van de Mijnbouwwet is donderdagavond door de Tweede Kamer in ruime meerderheid aangenomen. Daarmee gaat de Kamer akkoord met -onder meer- de verhoging van de investeringsaftrek voor offshore gasproducenten. Dat akkoord kwam er schoorvoetend, bleek eerder deze week.

STEMMING Cobra en BritNed pas eind januari weer operationeel

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Netbeheerders, overheid en haven doorbreken kip-ei-probleem infrastructuur Noord-Nederland

Tennet, Enexis, de provincie Groningen en Groningen Seaports gaan met elkaar plannen maken om in Noord-Nederland de voor de industrie benodigde infrastructuur te realiseren. Dit om het kip-ei-probleem, waarbij netbeheerders en industrie op elkaars plannen aan het wachten zijn, te doorbreken. De eerste focus ligt op de elektriciteitsinfrastructuur.

Gebruik vluchtstrook op elektriciteitssnelwegen vanaf januari van kracht

Het ministeriële besluit waarmee wordt geregeld dat de vluchtstrook van het hoogspanningsnet gebruikt mag worden, is officieel gepubliceerd. De vrijstelling, die per 1 januari 2021 van kracht wordt, creëert meer ruimte op het net voor duurzame opwek zonder de betaalbaarheid van de maatregelen of de betrouwbaarheid van het net uit het oog te verliezen, meent minister Wiebes.

Provincie Zeeland loopt zich warm voor nucleaire uitbreiding

Zeeland loopt zich warm om de rol van kernenergie in Nederland verder uit te breiden. Zowel een levensduurverlenging van kerncentrale Borssele als de bouw van nieuw nucleair vermogen behoren tot de mogelijkheden. In twee brieven -een aan minister Wiebes en een aan Provinciale Staten- noemt het provinciebestuur continuering van kernenergie “een steeds realistischer alternatief”.

STEMMING Groeiend belang Europese stroomuitwisseling

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Engie krijgt nul op rekest bij bezwaar tegen berekening van gastransporttarieven

Engie heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven nul op het rekest gekregen inzake een bezwaar tegen een codewijzigingsbesluit van de ACM, dat onder meer ziet op de kosten van transportcapaciteit. Het bedrijf heeft voor de rechter onvoldoende duidelijk gemaakt te kwalificeren als belanghebbende.

COO Judith Koole verlaat Stedin, maar pas na de CEO-wissel

Judith Koole treedt terug als bestuurder bij Stedin Groep, zo maakt de raad van commissarissen deze dinsdag bekend. Wanneer Koole precies vertrekt, is nog onduidelijk.

Kabinetsblik op toekomstige ontwikkeling offshore wind laat veel te bespreken

De Noordzee is onmisbaar voor een CO₂-arme economie. Met name de ontwikkeling van offshore windenergieproductie is cruciaal voor het halen van de Nederlandse klimaatdoelen. Al lange tijd wordt aangedrongen op een heldere kabinetsvisie op hoe deze ontwikkeling gestimuleerd moet worden. Daartoe geeft minister Wiebes deze vrijdag een eerste aanzet.

STEMMING Kleine Dunkelflaute jaagt de stroomprijs op

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Nederland betaalt Brussel 'onder voorbehoud' €1 mrd om douanegeschil Chinese zonnepanelen

De Nederlandse regering betaalt aan de Europese Commissie “onder voorbehoud” een bedrag van €659 mln aan niet afgedragen antidumpingheffing op Chinese zonnepanelen. Komend jaar wordt dat nog eens aangevuld met €300 mln aan rente. Door nu te betalen, staat Nederland juridisch sterker in het geschil, meent Financiën-minister Hoekstra.

EPZ: twee nieuwe kerncentrales welkom in Borssele

EPZ is er voorstander van dat twee nieuwe 1.500 MW-kerncentrales in Borssele zouden verrijzen. Dat staat in een position paper dat de eigenaar van de enige kerncentrale van Nederland voorafgaand aan een rondetafelgesprek aan de Tweede Kamer opstuurde. EPZ zegt dat in de internationale nucleaire industrie voldoende interesse bestaat om onderzoek te doen naar nieuwbouw in Nederland, mits de overheid enkele voorwaarden invult.

Expertcommissie moet de weg naar burgerpanels in kaart brengen

Minister Wiebes gaat een onafhankelijke expertcommissie formeren, die moet adviseren over hoe de betrokkenheid van burgers bij (de besluitvorming over) het klimaatbeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau vergroot kan worden. Deze commissie moet haar advies vóór de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 af hebben.

Tennet: Cobra-kabel mogelijk pas in 2021 weer operationeel

Het is niet zeker dat de Cobra-kabel tussen Nederland en Denemarken dit jaar nog terug in gebruik wordt genomen. Het defect dat eind september optrad is “in beeld”, maar nog niet exact gelokaliseerd. “Als alles meezit, is de Cobrakabel aan het einde van het jaar operationeel maar de vraag is of het weer dit toe laat.”

12 MW-batterij van Giga Storage in Lelystad in gebruik genomen

Energieopslagbedrijf Giga Storage heeft de Rhino batterij (12 MW) bij Lelystad deze donderdag in gebruik genomen. Doel van de batterij is om te zorgen dat de elektriciteit van het naastgelegen windpark beter wordt benut. Daarnaast helpt de batterij om de balans op het net te handhaven.

STEMMING Industrie krijgt gratis CO₂-rechten pas in tweede kwartaal 2021

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Vervangingsoperatie Noord-Beveland kan door, nieuwe turbines stiller dan de oude

Op Noord-Beveland kunnen drie bestaande windturbines vervangen worden door drie nieuwere. De nieuwe turbines hebben een groter vermogen, en ook een grotere tiphoogte. De eigenaren van nabij gelegen vakantiewoningen vreesden onder meer voor geluidoverlast, maar blijken bij de Raad van State er op dat vlak juist op vooruit te gaan.