Essay Energeia

Energiearmoede is een governance-vraagstuk

Wanneer energiearmoede exclusief wordt gedefinieerd als betalingsprobleem, dan laten we de belangrijkste oorzaak van energiearmoede buiten beschouwing. Betalingsproblemen kan je te lijf met hogere lonen en uitkeringen of compensatie van de energierekening, maar daarmee isoleer je geen huizen en blijft de armoede van kou en tocht bestaan. Energiearmoede is in de kern geen betalingsprobleem, maar een isolatieprobleem.

Nieuws Energeia

EU-industrieplan: snellere vergunningen, meer staatssteun en doelen voor industriële capaciteit

De Europese Commissie wil het concurrentievermogen van schone industrieën in Europa versterken door onder meer het vereenvoudigen en versnellen van de vergunningverlening, een tijdelijke versoepeling van de staatssteunregels en het verkleinen van de strategische afhankelijkheid van andere landen. Dat blijkt uit het deze woensdag gepresenteerde Green Deal Industrial Plan.

Nieuws FD

Zonneparkbouwer PowerField haalt €500 mln op voor verdere groei

Een van de grotere bouwers van zonneparken in Nederland, PowerField, heeft €500 mln aan kapitaal opgehaald op de financiële markten. Dat is een fors bedrag in de zonne-energiesector. Het bedrijf krijgt een investering van de Amerikaanse private-equitypartij EIG Partners en een lening van de commerciële Duitse bank LBBW. Daarmee wil het Groningse energiebedrijf meer zonneparken, laadpalen en batterijen bouwen.

Nieuws Energeia

Kabinet steunt Europees plan voor certificering verwijderde CO₂

Het kabinet en de Europese Commissie zijn eensgezind in hun wens om 'greenwashing' te voorkomen van negatieve emissies, het verwijderen van extra CO₂ uit de atmosfeer. Het kabinet is voorzichtig positief over het voorstel van de Commissie voor het certificeren van dergelijke verwijderde uitstoot, maar zou graag zien dat dat op termijn onderdeel wordt van het bestaande handelssysteem voor CO₂-uitstootrechten EU-ETS.

Nieuws Energeia

OCI ziet drie opties voor versnelde CO₂-reductie via maatwerkafspraak

Chemiebedrijf OCI heeft een intentieverklaring getekend met het rijk en twee provincies om versneld CO₂-uitstoot te reduceren. In plaats van de 0,6 megaton die OCI in 2030 sowieso zou moeten besparen, wil het bedrijf gesteund door maatwerkafspraken 0,8 tot 1,7 megaton CO₂ besparen. De ondertekenaars zien drie mogelijke verduurzamingsroutes, die zij de komende maanden verder uitwerken.