Nieuws Energeia

Twee derde proeftuingeld gaat naar gemeenten

Grofweg twee derde van het budget van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken wordt daadwerkelijk aan gemeenten uitgekeerd. De rest van de gereserveerde €435 mln gaat naar het kennis- en leerprogramma, Urgendamaatregelen, maatschappelijk vastgoed en aan- en afsluitkosten voor huiseigenaren. Dat blijkt uit een brief die demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) deze vrijdag naar de Kamer stuurde.

Achtergrond Energeia

Overheid ziet geen reden de 'opschaling' van energie uit water te stimuleren

Minister Van 't Wout ziet geen reden voor het stimuleren van verschillende vormen van energie uit water, want andere vormen van hernieuwbare elektriciteit zijn goedkoper. Het is geen taak van de overheid om met opdrachten bij te dragen aan opschaling en kostendaling, aldus de minister - een redenering die de Nederlandse overheid vaker poneert. De sector hoopt op een herziening van dit standpunt in 2023 en verlegt intussen de aandacht richting het buitenland.

Nieuws Energeia

Energieleveranciers sluiten zich aan bij pilot voor inzage verbruiksdata consumenten

Drie energieleveranciers doen mee aan een pilot van netbeheerders waarbij consumenten toestemming kunnen geven voor het inzien van hun verbruiksgegevens. Dat moet hen in staat stellen klanten een passend contract te kunnen bieden. De pilot zou -onbedoeld- een praktijkoplossing kunnen zijn voor marktpartijen die nog altijd geen toegang hebben tot centrale registers, waarop ze eerder zulke aanbiedingen baseerden.

Nieuws Energeia

Van ’t Wout: Raad van State legt lat voor gasproducent te hoog

De Raad van State stelt te hoge eisen aan de winningsplannen van aardgasproducenten. Dat schrijft minister Van ’t Wout in een reactie op een tussenuitspraak van de bestuursrechter in een zaak die draait om een aantal velden van de NAM. Volgens de bewindspersoon kan niet van operators worden verlangd dat zij zo vroeg in het proces al gedetailleerde informatie over nieuwe putten kunnen aanleveren.

Trilemma

Woonlastenneutraliteit en keuzevrijheid maken de transitie duur

Wie kan er nu tegen zijn? De garantie van gelijkblijvende woonlasten voor huishoudens als hun woning in plaats van verwarmd op aardgas goed geïsoleerd en duurzaam verwarmd wordt, met tevens een garantie van keuzevrijheid over de keuze om wel of niet van aardgas af gaan. De Tweede Kamer dwong in meerderheid per motie deze twee principes af. De principes dreigen de warmtetransitie te verlammen en onnodig duur te maken. Een geheel andere benadering kan de oplossing zijn.