U heeft gezocht op: *

67899 resultaten

Datum Relevantie

Onderzoek: aanscherping ETS mogelijk niet genoeg om klimaatdoel te halen

De aanscherping van het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS gaat mogelijk niet ver genoeg om de doelen van Fit for 55 te halen. Dat schrijft het Belgische adviesbureau Climact na een analyse van het voorstel van de Europese Commissie. In het slechtste geval dalen de emissies voor de sectoren onder het ETS tot 2030 met 57%, in plaats van de voorziene 62% die nodig is om het overkoepelende 55%-doel te halen.

Minder langetermijncontracten, meer volatiele gasmarkten

Of men op de lange termijn, in het huidige systeem van geliberaliseerde markten met veel gas-geïndexeerde kortetermijncontracten, beter of slechter uit is ten opzichte van het oude systeem met olie-geïndexeerde contracten met een looptijd van wel twintig jaar, is geen uitgemaakte zaak. Maar voor Europa vormt het zeker een risico. Wat wel zeker lijkt, is dat Europa zich op moet maken voor grote schommelingen in de Europese prijzen voor energie in het algemeen en gas in het bijzonder.

Volgorde netinvesteringen hoort niet op het bord van de provincies

Provincies willen een regierol bij het ontwikkelen van regionale energie-infrastructuur en roepen de regering op om die rol wettelijk te verankeren. De provincies willen samen met gemeenten en netbeheerders onderzoeken welke (mogelijke) knelpunten er zijn, om daarna te kiezen welke uitbreidingen eerder en welke later plaatsvinden. Daarbij zijn pijnlijke keuzes onvermijdelijk, en omdat provincies democratisch gekozen zijn, vindt het Interprovinciaal Overleg (IPO) daarom de regierol voor provincies voor de hand liggend.

Provincies willen wettelijke regierol bij ontwikkeling regionale energie-infrastructuur

Provincies willen een regierol om de ontwikkeling van regionale energie-infrastructuur in goede banen te leiden, en vragen het rijk dit mogelijk te maken in wet- en regelgeving. “In tijden van krapte op het net zou een casino geen voorrang moeten krijgen op bijvoorbeeld een ziekenhuis”, zegt Edward Stigter, voorzitter van de energiewerkgroep binnen het IPO. Netbeheerders ondersteunen de oproep.

Europarlement: strengere regels en boetes als landen doelen niet halen

De Europese Unie heeft strengere doelen en boetes nodig om zeker te stellen dat elke lidstaat zijn nationale reductiedoelen haalt. Dat schrijft de milieucommissie (Envi) van het Europees Parlement in een reactie op het Fit for 55-pakket van de Europese Commissie. Rapporteur Jessica Polfjärd vindt het goed dat het pakket de nationale doelstellingen aanscherpt, maar vindt dat er meer nodig is om de Europese klimaatdoelen te halen.