U heeft gezocht op: Ria Cats

34 resultaten

Datum Relevantie

EU subsidieert fossiele brandstoffen nog altijd flink

De lidstaten van de Europese Unie geven nog altijd forse bedragen aan subsidies uit voor fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas. Ondanks hun ambitie Europa uiterlijk in 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken, verstrekken zij gezamenlijk ieder jaar dik €55 mrd aan steungeld voor vervuilende energie. Dit gaat ten koste van hun inspanningen om te investeren in een schonere economie, constateerde de Europese Rekenkamer maandag.

Brussel wil apart handelssysteem voor CO₂-uitstoot auto’s en gebouwen

De Europese Commissie werkt aan een nieuw emissiehandelssysteem, specifiek voor wegtransport en gebouwen. Deze sectoren moeten net als de zware industrie en energiebedrijven straks betalen voor de schadelijke broeikasgassen die ze uitstoten. Uit angst voor boze burgers broedt Brussel op een koppeling aan een compensatiemechanisme. Het nieuwe systeem krijgt een eigen CO₂-prijs en komt naast het huidige emissiehandelssysteem voor bedrijven te staan.