U heeft gezocht op: *

67305 resultaten

Datum Relevantie

'Maak nieuwe integrale analyse voor windparkaansluitingen boven de Wadden'

De aanleg van stroomkabels in het waddengebied kan volgens hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heide leiden tot langdurige schade aan de natuur op en rond Schiermonnikoog. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer pleitte hij er daarom voor nog eens alle aansluitmogelijkheden voor het windgebied Ten Noorden van de Waddeneilanden te bekijken in een integrale analyse waarin natuurwaarden een hoofdrol krijgen.

Blok: Invest-NL goed op gang, maar meer focus op energietransitie nodig

Na een wat trage start zijn de investeringen van Invest_NL in de energietransitie en innovatieve snelgroeiende bedrijven nu goed op gang gekomen. dat schrijft minister Stef Blok in antwoorden op Kamervragen van het CDA. In ruim anderhalf jaar heeft het investeringsfonds €416 mln geïnvesteerd. Punt van aandacht: de investeringen moeten meer worden gericht op de energietransitie, en minder op andere doelen.

Transporttarieven voor opslag elektriciteit mogelijk op de schop

Voor de opslag van elektriciteit in bijvoorbeeld batterijen betalen marktpartijen nu nettarieven als verbruiker, terwijl een opslag slechts een tussenstation is en de stroom later terug het net opgaat. Deze kosten maken het onaantrekkelijk om in opslag te investeren, terwijl de energietransitie om opslagcapaciteit vraagt. De ACM onderzoekt aanpassingen in de transporttarieven om investeringen aantrekkelijker te maken.

Grenstaks leidt tot beperkte stijging inkoopkosten Nederlandse bedrijven

De invoering van een Europese CO₂-grenstaks leidt tot een beperkte stijging van de inkoopkosten voor Nederlandse bedrijven. Ook het daaraan gerelateerde risico op CO₂-weglek is “beperkt”, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een grenstaks gepaard met een snelle uitfasering van gratis emissierechten kan wél leiden tot een verhoogd CO₂-weglekrisico, vooral in de raffinage, de basismetalen en delen van de chemie.