U heeft gezocht op: *

67890 resultaten

Datum Relevantie

Minder langetermijncontracten, meer volatiele gasmarkten

Of men op de lange termijn, in het huidige systeem van geliberaliseerde markten met veel gas-geïndexeerde kortetermijncontracten, beter of slechter uit is ten opzichte van het oude systeem met olie-geïndexeerde contracten met een looptijd van wel twintig jaar, is geen uitgemaakte zaak. Maar voor Europa vormt het zeker een risico. Wat wel zeker lijkt, is dat Europa zich op moet maken voor grote schommelingen in de Europese prijzen voor energie in het algemeen en gas in het bijzonder.

Volgorde netinvesteringen hoort niet op het bord van de provincies

Provincies willen een regierol bij het ontwikkelen van regionale energie-infrastructuur en roepen de regering op om die rol wettelijk te verankeren. De provincies willen samen met gemeenten en netbeheerders onderzoeken welke (mogelijke) knelpunten er zijn, om daarna te kiezen welke uitbreidingen eerder en welke later plaatsvinden. Daarbij zijn pijnlijke keuzes onvermijdelijk, en omdat provincies democratisch gekozen zijn, vindt het Interprovinciaal Overleg (IPO) daarom de regierol voor provincies voor de hand liggend.

Provincies willen wettelijke regierol bij ontwikkeling regionale energie-infrastructuur

Provincies willen een regierol om de ontwikkeling van regionale energie-infrastructuur in goede banen te leiden, en vragen het rijk dit mogelijk te maken in wet- en regelgeving. “In tijden van krapte op het net zou een casino geen voorrang moeten krijgen op bijvoorbeeld een ziekenhuis”, zegt Edward Stigter, voorzitter van de energiewerkgroep binnen het IPO. Netbeheerders ondersteunen de oproep.

Europarlement: strengere regels en boetes als landen doelen niet halen

De Europese Unie heeft strengere doelen en boetes nodig om zeker te stellen dat elke lidstaat zijn nationale reductiedoelen haalt. Dat schrijft de milieucommissie (Envi) van het Europees Parlement in een reactie op het Fit for 55-pakket van de Europese Commissie. Rapporteur Jessica Polfjärd vindt het goed dat het pakket de nationale doelstellingen aanscherpt, maar vindt dat er meer nodig is om de Europese klimaatdoelen te halen.

Kabinet ziet wel wat in 'oranje' categorie voor aardgas in Europese taxonomie

Het kabinet is voorstander van een Europese taxonomie met meerdere categorieën. Een stoplichtmodel -zoals de Spaanse regering voorstelt- zou een 'oranje' tussencategorie toevoegen voor niet-hernieuwbare technologieën die een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie. Daarmee zouden bijvoorbeeld investeringen in aardgas kunnen worden opgenomen in de taxonomie, zonder het label groen te krijgen.