U heeft gezocht op: *

4234 resultaten

Datum Relevantie

Schaduwzijde van succes GroenGas Gelderland: drie boetes en klachtenregen

GroenGas Gelderland kent een moeizame start. Niet wat betreft de productie, want die verloopt voorspoedig. Maar sinds de aanvang van de exploitatie van een biogascentrale in glastuinbouwgebied Bergerden moest de organisatie al drie keer een boete betalen wegens een overtreding.

Kamp: rechter moet helderheid verschaffen over eenheid gasvolume in wet

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) is niet van plan om zelf duidelijkheid te verschaffen over de vraag of gasvolumes in standaard kubieke meter (Sm3) of normaal kubieke meter (Nm3) moeten worden uitgedrukt. Hij -of zijn opvolger- wacht hiervoor een hoger beroep in de zaak-Wapse af, zo schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer.

Nog minimaal twee jaar voor oogsten grootste gasvondst begint

Gaswinning is voorlopig nog niet aan de orde in het recent ontdekte gasveld boven Schiermonnikoog. Dat staat in een brief die demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Maar in een tweede Kamerbrief van dezelfde datum schrijft minister Kamp ook dat de gasvondst "geenszins strijdig" is met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, omdat gas de komende decennia een "onmisbaar element in de Nederlandse energiemix" blijft. Hansa Hydrocarbons laat weten het komend jaar nog meer onderzoek te zullen doen, voor het bedrijf een productiebesluit zal nemen.

Raad van State zet streep door biogasinstallatie Twence

Afvalverwerker Twence mag op zijn voormalige stortlocatie in Zenderen, in de gemeente Borne, geen mestverwerkingsinstallatie bouwen. De Raad van State heeft deze woensdag de door de provincie Overijssel verleende omgevingsvergunning voor deze installatie vernietigd. De uitspraak lijkt voor Twence bovendien een nieuw probleem op te werpen: de Raad van State concludeert dat volgens het huidige bestemmingsplan überhaupt geen afvalverwerking is toegestaan op de locatie.

Nieuwe organisatie voor ontmanteling offshore gasinfrastructuur

Olie- en gasproducten gaan samenwerken om de ontmanteling en het hergebruik van infrastructuur vorm te geven. Staatsdeelneming EBN en branchevereniging Nogepa hebben daartoe het platform Nexstep opgericht. Zij hopen dat op termijn ook ander belanghebbenden zoals de windsector en maatschappelijke organisaties toetreden.

Essent neemt groen gas op in consumentenpropositie

Energieleverancier Essent lanceert voor zijn huishoudelijke klanten deze dinsdag een nieuw product onder de naam Dubbel Groen. Het gaat om de combinatie van elektriciteit uit Nederlandse windparken plus deels groen en deels vergroend gas. Daarnaast heeft Essent het concept grijze stroom uit zijn portfolio geschrapt, ten faveure van Europese windstroom.

Kamp: SODM legde ten onrechte last onder dwangsom op aan Vermilion

Minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) heeft bepaald dat de last onder dwangsom die begin dit jaar aan gasproducent Vermilion werd opgelegd voor gaswinning in Wapse, niet had mogen worden opgelegd door toezichthouder SODM. Het gaat om een principe-uitspraak, want de last onder dwangsom is door SODM al eerder ingetrokken en er wordt ook al weer enige tijd gas gewonnen in Wapse.

TNO 'wilde geen alarmerend beeld schetsen gasvoorziening'

Er zijn vooralsnog geen extra stikstofvoorzieningen nodig voor de conversie van hoog- naar laagcalorisch gas en dat Nederland binnen afzienbare tijd netto-importeur van aardgas wordt hoeft geen probleem te zijn. Dat is de strekking van een brief van TNO aan minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) naar aanleiding van ophef over een recent rapport van het onderzoeksinstituut.

Ook Kamp is tevreden met noodrem voor gaswinning Groningen

Het door NAM opgestelde Meet- en regelprotocol voor het aanpassen van de gaswinning in Groningen aan seismische activiteit is pas sinds de zomer van kracht, maar in een evaluatie van het document concludeert minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) dat dit "effectieve instrument" met terugwerkende kracht zijn beleid ondersteunt. De evaluatie werd maandag aan de Tweede Kamer gestuurd.

CBS tilt aandeel hernieuwbare energie in definitieve cijfers naar 6%

De bijstelling is te klein om het een opsteker te noemen, maar in 2016 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie van het eindverbruik van energie niet 5,9% maar 6,0%. Dat blijkt uit de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Overijsselse waterschappen bouwen energiefabrieken

Provincie Overijssel en twee waterschappen, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, investeren samen in twee energiefabrieken en zonne-installaties en overwegen het neerzetten van windturbines. Daartoe hebben de partijen vorige week een convenant gesloten, waarin de provincie €3,2 mln toezegt voor de bouw van de energiefabrieken.

Gemeente Den Haag van grijs naar groen naar géén gas

De gemeente Den Haag wil het eigen gasgebruik vanaf 2019 volledig groen in gaan vullen. Hiertoe is vrijdag een aanbesteding gepubliceerd. De bedoeling is dat het jaarlijkse gemeentelijke verbruik van pakweg 2,5 mln kuub via Vertogas-certificaten vergroend wordt, met daarbij de eis dat voor dit volume additionele opwek wordt gerealiseerd. De gemeente spreekt van "een heel grote omslag". In de nabije toekomst wil Den Haag groen gas echter inruilen voor aardwarmte.

Attero wint kort geding van Dong: streep door afvalcontract à €320 mln

Het is afvalbedrijf Attero gelukt om een voorlopige gunning van de afvalverwerking in drie Brabantse gemeenten -een opdracht ter waarde van €320 mln- door de voorzieningenrechter van tafel geveegd te krijgen. De onderhandse gunning aan een joint venture waar het Deense staatsbedrijf Dong voor 50% in zit, voldeed niet aan de gestelde voorwaarden. Hoewel Attero laat weten "verheugd" te zijn, blijkt uit de uitspraak in kort geding van afgelopen woensdag ook dat Attero bij een boel bezwaren het deksel op de neus krijgt.

Onenigheid tussen provincie en Vermilion over vergunning gaswinning

Uit een advies van de provincie Friesland blijkt dat er onenigheid is tussen provincie en Vermilion over de gaswinning van het bedrijf bij de Friese dorpen Opeinde en Middelburen. Het advies van de provincie is gericht aan het ministerie van Economische Zaken en gaat over verlenging van de vergunningen voor Vermilion. Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) doet onderzoek naar de rechtmatigheid van de winning.