U heeft gezocht op: *

17591 resultaten

Datum Relevantie

OPINIE De fout van flexmarkten

De energietransitie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de stabiliteit van de elektriciteitsnetten. Een flexibiliteitsmarkt, die de piekvraag verschuift naar een dalmoment, is de magische formule die voor een oplossing moet zorgen. Maar Laurens de Vries en Mathijs de Weerdt, universitair hoofddocenten aan de TU Delft, waarschuwen voor de schaduwzijde.

Burger moet worden betrokken bij wind-op-zeeprojecten

Dorpsmolens op zee, dat is wat de Vereniging Participatie Wind op Zee voor ogen heeft. Of in officiële termen: burgerparticipatie in windparken op zee. De vereniging, vooralsnog informeel opgericht, komt uit de koker van het MVI-lab Noordzee van de Topsector Energie, die de maatschappelijke kant van de energietransitie in het oog houdt. Initiatiefnemer en zelfstandig adviseur Frans van der Loo: "Wij willen zoveel mogelijk het licht op groen."

Windenergie op zee dreigt slachtoffer te worden van eigen succes

Windenergie op zee dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Daarvoor waarschuwt Ernst van Zuijlen, directeur van Grow, een consortium van bedrijven en kennisinstellingen in de offshore windsector. De vraag is of nieuwe biedingen wel realistisch zijn, omdat ze vooruit lopen op de komst van nog niet bestaande technologieën, zoals krachtigere windmolens. Bedrijven hebben die innovaties al wel ingecalculeerd waardoor ze tegen bodemprijzen hebben ingeschreven op aanbestedingen voor windparken.

Schone gascentrale op zee versterkt windpark

Er wordt de komende jaren een groot aantal windparken op zee gebouwd. Die leveren stroom als het waait, maar als er geen wind staat, is de stroomkabel naar het vaste land onbenut. Start-up Circular Energy uit Delft heeft een plan bedacht om die stroomkabel ook in windstille periodes beter te benutten: door in de buurt van windparken op zee mobiele energiecentrales te bouwen boven op nieuwe gasvelden.

Enecoöperatie opgericht om Eneco te kopen; verkooptraject van start

De eerste potentiële koper heeft zich gemeld voor Eneco: Enecoöperatie, opgericht door coöperatiekoepel RescoopNL, coöperatief energiebedrijf Om en crowdfundingplatform Greencrowd. De Dordtse gemeenteraad stemde dinsdag als één van de laatste aandeelhouders in met het collegevoorstel om de aandelen in energiebedrijf Eneco te verkopen.

Brussel zet €2,2 mrd opzij voor energie-innovaties

De Europese Commissie stelt de komende drie jaar zo'n €2,2 mrd beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan schone energie. De nadruk ligt op de thema's hernieuwbaar, energiebebesparing in de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en opslag.

Belangrijk deel klimaatbeleid uit regeerakkoord te vaag voor doorrekening

Met de maatregelen die specifiek genoeg zijn om door te kunnen rekenen kan de nieuwe regering de helft van de klimaatdoelstellingen halen die het zichzelf voor 2030 heeft gesteld, mits komende regeringen dit beleid de komende dertien jaar op dezelfde voet voortzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van de maandag gepubliceerde doorrekening van het nieuwe regeerakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Onder de punten waarvoor het PBL aandacht vraag is onduidelijkheid over de wijze waarop de regering de miljarden van de SDE+-regeling voor hernieuwbare energie wil aanwenden nu uit deze regeling ook de afvang- en opslag van CO2 moeten worden betaald.

Duitse basislastprijs zaterdag én zondag negatief, voor het eerst dit jaar

In Duitsland is dit weekeinde de basislastprijs voor elektriciteit op de spotmarkt op beide dagen onder nul geëindigd. Het was zaterdag voor het eerst dit jaar dat dit etmaalgemiddelde negatief uitkwam. Een record aan windenergieproductie gecombineerd met weinig elektriciteitsvraag die het weekeinde eigen is, kan als oorzaak worden aangemerkt.

Dertien bezwaren ingediend tegen Windpark Zeewolde

Dertien bedrijven, organisaties en particulieren hebben bij de Raad van State beroep ingediend tegen de plannen voor Windpark Zeewolde. Onder meer Belangenvereniging Almere Hout, Stichting Het Flevolandschap en BPD Ontwikkeling BV willen dat de hoogste bestuursrechter zich over het initiatief buigt. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Luxemburg koopt Europese klimaatverplichting in Litouwen, NL straks ook?

De eerste statistische overdracht van hernieuwbare energie tussen Europese lidstaten is een feit. Luxemburg maakt gebruik van de mogelijkheid een deel van zijn tekort aan hernieuwbare energie voor het Europees verplichte doel in 2020 te kopen van Litouwen, dat een surplus heeft. De overeenkomst tussen Luxemburg en Litouwen is donderdag ondertekend. Nederland heeft tot nu toe ook de mogelijkheid open gehouden om met aankopen over de grens te voldoen aan het klimaatdoel voor hernieuwbare energie.

Engie helpt kippenboerderij met energielevering aan consumenten

Duurzame kippenboerderij Kipster, bekend van het verstrekken van hanenvlees en klimaatneutrale eieren aan supermarktketen Lidl, gaat Kipsterstroom leveren. Dat doet het bedrijf in samenwerking met energiebedrijf Engie, dat binnen het onderdeel Engie Opgewekt maatwerkoplossingen zoekt voor bedrijven die het teveel aan zelf opgewekte energie willen delen met klanten. De twee bedrijven maken de samenwerking deze vrijdag bekend. Kipsterstroom zou voldoende energie leveren voor tweehonderd klanten.

Noord-Brabant kiest voorkeurslocaties voor windpark A16

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op dinsdag de voorkeurslocaties bepaald voor 29 windturbines in het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk aan de Belgische grens. De molens komen geconcentreerd rond een viertal verkeersknooppunten. In de eerste helft van 2018 volgt een inspraakronde waarna in de zomer van 2018 de definitieve vergunningen moeten volgen. In 2020 moeten de molens draaien.

Onenigheid over einddatum salderen: 2020 of 2023

Corporatiekoepel Aedes en de Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn geschrokken van het voornemen om de salderingsregeling in 2020 te beëindigen, zoals staat in het regeerakkoord van Rutte III. Dat blijkt uit twee reacties die de organisaties deze en vorige week publiceerden. De partijen verwijzen naar een eerdere brief van voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD), waarin werd gesproken over 2023 als einddatum voor salderen. Ze vragen het ministerie van Economische Zaken om opheldering.

Windsector maakt zich zorgen over verzwakking Europese plannen

Een reeks Europese bedrijven actief in de sector windenergie heeft de raad van energieministers van de Europese Unie een brandbrief gestuurd om afzwakking te voorkomen van plannen voor stimulering van hernieuwbare energie. Onder de 21 ondertekenaars zijn onder meer energieleveranciers Eneco, Vattenfall (Zweeds moederbedrijf van Nuon), Eon (Duitsland) en Dong (de Deense ontwikkelaar van windpark Borssele I en II), en windturbinefabrikanten Vestas, Siemens en GE.

Lagerwey gaat advies geven aan lokale energieprojecten

Windturbinefabrikant Lagerwey gaat advies geven aan particulieren en coöperaties die op lokaal niveau initiatieven willen ondernemen voor duurzame energie. Het bedrijf heeft daartoe Lagerwey Lokaal opgericht. Dit heeft Lagerwey deze woensdag bekend gemaakt. De stap lijkt symbool te staan voor een langzaam kenterende aanpak van wind-op-landprojecten.

Tennet sluit contract netaansluiting met consortium Borssele III en IV

Tennet heeft het contract getekend voor de netaansluiting van de windparken Borssele III en IV met het consortium Blauwwind (Shell, Van Oord, Eneco and Mitsubishi/DGE) dat de parken gaat ontwikkelen. Na Borssele I en II is dit het tweede contract sinds Tennet is aangewezen als exclusieve beheerder van het net op zee.

Milieucommissie EP verhoogt aandeel hernieuwbare energie 2030

De Milieucommissie van het Europees Parlement wil dat het aandeel van hernieuwbare energie in het finaal energieverbruik minimaal 35% bedraagt in 2030. De commissie is hiermee een stuk ambitieuzer dan de Europese Commissie (EC) die 27% heeft voorgesteld. Een definitief EU-besluit volgt echter pas na onderhandelingen tussen parlement, EC en lidstaten.

Begin 2018 inschrijving tender innovatiekavel wind op zee

Naar verwachting zal de overheid begin 2018 de tender openen voor het innovatiekavel in het windpark Borssele, het zogeheten Kavel V van het park. De komende twee weken komt de definitieve aankondiging. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken op vragen van Energeia naar aanleiding van de publicatie afgelopen vrijdag van het aangepaste Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+) in de Staatscourant.

Eneco: brandbrief OR, geheime rapporten en beloning adviseurs

De Ondernemingsraad van energiebedrijf Eneco vraagt de aandeelhoudende gemeenten om harde garanties te stellen aan verkoop van het belang in het bedrijf. Dat staat in een brief die de OR zondag verstuurde. De voorwaarden betreffen de strategie, de langetermijnhorizon en het zekerstellen van de werkgelegenheid van het Eneco-personeel. De deadline voor aandeelhoudende gemeenten om te beslissen is 31 oktober.