U heeft gezocht op: *

9 resultaten

Datum Relevantie

ENERGIERAPPORT De geschiedenis leert: vaagheid is verstandig

Een veel gehoord kritiekpunt op het maandag verschenen energierapport is dat in het rapport geen keuzes worden gemaakt en geen concrete nieuwe beleidsvoornemens staan om vaart te maken met de energietransitie. Maar heeft het wel zin om in een energierapport nieuw beleid te introduceren? Energeia dook in de energierapporten uit 2008 en 2011 om te zien in hoeverre het daarin voorgenomen beleid stand heeft gehouden.

ENERGIERAPPORT 'Aanleg warmtenet is verantwoordelijkheid regio'

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) vindt de aanleg en uitbreiding van warmtenetten een lokale en regionale aangelegenheid. Dat zegt hij in het maandag verschenen Energierapport. Alleen als blijkt dat deze werkwijze niet leidt tot het terugdringen van de CO2-uitstoot overweegt hij sturing vanuit Den Haag. Critici vinden die plannen te vaag.

ENERGIERAPPORT Fossiele elektriciteitscentrales uitsluitend met CCS

CO2-afvang en -opslag (CCS) wordt in het Energierapport betiteld als een in potentie kosteneffectieve optie gezien om de CO2-uitstoot te verminderen. Het potentieel in Nederland is vanwege de lege gas- en olievelden ook groot. Toepassing wordt vooral in de industrie verwacht. Fossiele stroomopwekking wordt in 2050 uitsluitend gedaan in combinatie met CCS.

ENERGIERAPPORT Winning van schaliegas in Nederland dichterbij

De commerciële winning van schaliegas in Nederland is met het maandag gepresenteerde Energierapport een stapje dichterbij gekomen. Om de opwarming van de aarde te beperken, is het volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) nodig om alle beschikbare CO2-arme technieken in te zetten. Schaliegas kan dan niet op voorhand worden uitgesloten, vindt hij.

ENERGIERAPPORT 'Sturen op CO2 vraagt om sterker ETS'

De kabinetsdoelstelling voor 80% tot 95% CO2-reductie in 2050 vraagt om verdere versterking van het Europese emissiehandelssytseem ETS. Dat staat in het Energierapport dat minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) maandag presenteerde. Een goede zaak, reageren ETS-kenners Jos Cozijnsen en Bram Borkent. Maar zij missen nog wel zicht op nieuwe stappen ter aanscherping.

ENERGIERAPPORT Een dialoog met 4 mln mensen, hoe werkt dat?

De landelijke Energiedialoog die volgt op het maandag gepresenteerde Energierapport van het kabinet wordt een groot, veelkoppig communicatieproject waarin overheden 'het land' om input vragen. Hoe pak je dat in de praktijk aan, een discussie voeren over de toekomst van energie met instellingen, bedrijven en miljoenen burgers die willen meepraten?

ENERGIERAPPORT Koersen op duurzaam, hoé bepaalt iedereen

Met de schetsmatige plannen in het Energierapport voor de periode 2023-2050 wil minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) de weg naar een duurzame Nederlandse energiehuishouding “onomkeerbaar” inslaan. Dat zei Kamp deze maandagmiddag bij de presentatie van het document bij geothermietuinders Ammerlaan in Pijnacker. Jan en alleman is uitgenodigd om benodigde keuzes te maken.