U heeft gezocht op: *

2679 resultaten

Datum Relevantie

RVO helpt woningcorporaties en projectontwikkelaars bij energiebesparing

Woningcorporaties en de installatiebranche, dat is de doelgroep voor de nieuwe energiebesparingsverkenner van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De nieuwe online tool maakt gebruik van dezelfde gegevens als bijvoorbeeld de online besparingsverkenner van Milieu Centraal, maar biedt nieuwe mogelijkheden zoals het combineren van meerdere woningen, en het vergelijken van verschillende maatregelen.

Biomassa en CO2-afvang bij Tata Steel's Hisarna-techniek

In november start Tata Steel met de duurproef van zes maanden voor de nieuwe Hisarna-techniek, maakte het bedrijf afgelopen maandag bekend. Die techniek zou ervoor moeten zorgen dat het energieverbruik en de CO2-uitstoot met 20% afneemt, terwijl de CO2 die wel vrijkomt makkelijk af te vangen is. Bij grootschalige inzet van de nieuwe techologie zou minimaal 80% van alle CO2 uit het staalverwerkingsproces kunnen worden gehaald. Maar om daar te komen, moet eerst worden bewezen dat de techniek ook maanden achtereen kan draaien.

Elektriciteitsverbruik Nederland blijft boven 100 TWh per jaar

Het elektriciteitsverbruik heeft in september volgens de cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Tennet een lichte stijging laten zien. Het verbruik blijft daarmee voorlopig boven de 100 TWh op jaarbasis, nadat de zomermaanden een daling van het verbruik lieten zien. De productie daalde vorige maand licht, terwijl de hoeveelheid geïmporteerde stroom toenam.

Nieuwe minister moet tuinders uitsluitsel geven over financiering

De glastuinbouwsector ligt op koers om in 2050 klimaatneutraal te zijn, blijkt uit de tussenevaluatie Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020. Maar hoe de financiering eruit ziet voor 2018-2020, laat demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) over aan zijn opvolger. Dat schreef de minister afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Chemische sector moet lessen trekken uit discussie kolencentrales

De chemische sector als voorloper van verduurzaming, dat verraste de bezoekers van de door brancheorganisatie VNCI georganiseerde Industrial Morning op de Vakbeurs Energie in Den Bosch. Daar lichtte de brancheorganisatie een tipje van de sluier op van de Routekaart 2050, die in december zal worden gepresenteerd. "Elektriciteit uit zon en wind zou heel belangrijk kunnen blijken voor de chemische industrie", zegt VNCI's speerpuntmanager energie en klimaat Reinier Gerrits. "Niet alleen als bron van energie maar ook als grondstof."

Nederlandse interesse in aankoop Restore's aggregatorplatform

Er is serieuze interesse van Nederlandse partijen voor de aankoop van Flexpond, een flex-platform ontwikkeld door de Belgische aggregator Restore. Dat zei mede-oprichter van Restore Pieter-Jan Mermans deze woensdag op de European Utility Week. Het Flexpond-platform kan nu ook verschillende bronnen van flexibiliteit samenvoegen tot een 'synthetische pool" voor het primaire reservevermogen. Tot nog toe kon dat alleen met gelijksoortige bronnen.

ECN: Waterstofproductie kan CO2-afvangen betaalbaar maken

Het lijkt de omgekeerde wereld: waterstof produceren, niet als alternatieve bron voor duurzame energie, maar juist om CO2 te produceren en die vervolgens af te vangen. Toch is dat precies wat Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) vanaf januari gaat doen in een pilotproject in Zweden, samen met onder andere de Britse tak van Tata Steel. De nieuwe Sewgs-technologie is naar verwachting een kwart goedkoper en de helft energiezuiniger dan de bestaande technieken.

Tata-baas treedt terug als commissaris Tennet wegens juridisch geschil

Hans Fischer, bestuursvoorzitter van staalproducent Tata Steel Europe, treedt terug als commissaris van hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Aanleiding is het geschil tussen Tennet en Tata Steel dat ontstond na de grote stroomstoring in Diemen in 2015, waarbij ook de staalfabrieken van Tata enige tijd uit bedrijf waren.

Corporatie kiest voor stadsverwarming in Arnhemse van-het-gas-af-wijk

De Arnhemse wijk Immerloo wordt aangesloten op het warmtenet van Nuon. De woningcorporaties en de warmteleveranciers zijn "nagenoeg rond", aldus Gerrit Breeman, directeur van woningcorporatie Volkshuisvesting. Het gaat om zes bestaande flatgebouwen met ruim zeshonderd huishoudens. Energieleverancier Nuon bevestigt dat er "constructieve gesprekken" gaande zijn.

LTO Glaskracht wil einde aan netlevering stroom door tuinders

Tuindersorganisatie LTO Glaskracht heeft het pad uitgestippeld naar een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040. Belangrijke pijler onder dat plan is stoppen met het leveren van elektriciteit uit gasgestookte WKK's. Dat hebben de tuinders afgesproken in een visie voor Verantwoorde Glasltuinbouw die afgelopen week werd gepresenteerd bij het afscheid van voorzitter Nico van Ruiten en toegelicht aan Energeia door beleidsspecialist energie Rob van der Valk.

Essent laat zakelijke klanten zien waar groene stroom vandaan komt

Essent biedt zakelijke klanten met een telemetrie-aansluiting de mogelijkheid hun afgenomen groene stroom te herleiden tot specifieke zonneweides en windparken. Onder de naam Ellyn heeft Essent een digitaal platform ontwikkeld waarmee ondernemers ieder kwartier kunnen zien welk park de energie levert die zij gebruiken. Essent speelt hiermee in op de wens van bedrijven om te kunnen laten zien dat zij gebruik maken van duurzame energie.

Ingrediënten waterstofeconomie: CO2-beprijzing en €220 mln per jaar

De topsectoren adviseren €220 mln per jaar te investeren om elektrochemische conversie en de waterstofeconomie van de tekentafel naar de markt te brengen, maar belangrijker nog is CO2-beprijzing. Dat staat in het definitieve advies dat de commissie Elektrochemische Conversie en materialen (ECCM) van de drie Topsectoren Chemie, Energie en High Tech Systemen en Materialen (HTSM) afgelopen maandag presenteerde.

Energieleverancier DVEP komt in Amerikaanse handen

Energieleverancier De Vrije Energie Producent (DVEP), dat energie levert aan zo'n honderd Nederlandse gemeenten, wordt overgenomen door het Amerikaanse bedrijf UGI International. Dat maakten de twee bedrijven vorige week bekend. UGI is in Europa al actief als gasleverancier, en hoopt met DVEP ook de elektriciteitsmarkt te betreden.

Meedenken en maatwerk toverwoorden bij eigen opwek zakelijke klanten

Nu via de SDE+-subsidie in groeiende mate miljarden zullen vloeien naar duizenden zonne-energieprojecten, is de communicatie tussen de energiebedrijven en hun zakelijke klanten van groeiende importantie. Dat blijkt uit een rondgang van Energeia langs diverse energieleveranciers. Maatwerk en meedenken zijn de toverwoorden voor de komende jaren.

Stijgende trend CO2-uitstoot zet zich voort in tweede jaar

Voor het tweede jaar op rij is de uitstoot van broeikasgassen -waaronder CO2- in 2016 gestegen, en wel met 0,7%. De stijging komt vooral door de chemische industrie en het gebruik van meer aardgas voor de verwarming van woningen en kantoren. De netto uitstoot van elektriciteitscentrales is gedaald. Dat meldt het CBS deze maandag.

E-Nolis en Strukton verzamelen energie- en onderhoudsdata in één platform

Engie-spin-off E-Nolis gaat de Energy Navigator, de software die de daadwerkelijke energieprestatie van een gebouw meet, integreren in bouwbedrijf Struktons beheerplatform Pulse. Dat maakt het mogelijk om naast het onderhoud ook de energieprestatie te monitoren en desgewenst te verbeteren. De samenwerking is niet exclusief en voor drie jaar, maakten beide bedrijven deze woensdag bekend.

Gebrek aan goed beheer speelt Zuidhollandse WKO's parten

De meerderheid van de bodemenergie-installaties levert energiebesparing op, constateert de Omgevingsdienst Haaglanden in een rapport op basis van onderzoek naar 42 warmtekoude-opslagen (WKO's) in de gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland. Maar daar houdt het goede nieuws meteen op: er is nog heel veel winst te behalen als deze installaties goed ingeregeld en beheerd zouden worden.

Buitenlandse avonturen vallen in vruchtbare aarde bij Eneco

Energiebedrijf Eneco is tevreden over het "sterke" resultaat over de eerste helft van 2017 -een resultaat dat met name wordt gestut door de recente buitenlandse overnames. De veelbesproken strategie om in te zetten op slimme thermostaat Toon en energiediensten in plaats van de traditionele productie en levering, slaat in Nederland minder voortvarend aan dan gehoopt.

Samsom over sanering Thermphos: deel die kosten nou gewoon

De rijksoverheid, de provincie Zeeland en Zeeland Seaports moeten ophouden met naar elkaar kijken, en snel samen verantwoordelijkheid nemen voor het opruimen van het vervuilde terrein van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Dat concludeert de commissie die onder leiding van voormalig PVDA-leider Diederik Samsom de moeizame sanering van het Thermphos-terrein onderzocht. Zijn oplossing: niet te moeilijk doen over wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is, en gewoon de kosten door drie delen.

Directe stroomverbinding bedrijven en Duitsland uit zicht na bankroet Klesch

Het faillissement van aluminiumsmelter Klesch dreigt de plannen voor een 'vrijgestelde' interconnector tussen het Groningse bedrijf Klesch Metals en het Duitse hoogspanningsnet in de prullenmand te doen verdwijnen. De plannen waren al in de ijskast gezet, nadat de omstandigheden op de Nederlandse stroommarkt waren verbeterd ten opzichte van de Duitse markt. Het faillissement van Klesch heeft dan ook niet van doen met de Nederlandse elektriciteitsprijs.