U heeft gezocht op: *

12100 resultaten

Datum Relevantie

Energiezuinige renovatie kan uit voor corporatie, niet voor koopwoning

Corporaties komen wel uit de kosten bij het energiezuinig maken van bestaande woningen. Maar voor particuliere eigenaren is dat een stuk lastiger. Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoeksbureaus TNO en Rigo op basis van verschillende renovatie- en nieuwbouwprojecten die zijn voortgekomen uit het overheidsprogramma Energiesprong.

Decentrale overheden dienen opnieuw verlanglijstje energiebeleid in

Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op een aantal knelpunten in de praktische uitvoering van de energietransitie. Zo pleiten zij voor een verruiming van de SDE+, het schrappen van gasaansluitplicht en een minder dwingend ruimtelijk beleid.

Burger moet worden betrokken bij wind-op-zeeprojecten

Dorpsmolens op zee, dat is wat de Vereniging Participatie Wind op Zee voor ogen heeft. Of in officiële termen: burgerparticipatie in windparken op zee. De vereniging, vooralsnog informeel opgericht, komt uit de koker van het MVI-lab Noordzee van de Topsector Energie, die de maatschappelijke kant van de energietransitie in het oog houdt. Initiatiefnemer en zelfstandig adviseur Frans van der Loo: "Wij willen zoveel mogelijk het licht op groen."

Windenergie op zee dreigt slachtoffer te worden van eigen succes

Windenergie op zee dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Daarvoor waarschuwt Ernst van Zuijlen, directeur van Grow, een consortium van bedrijven en kennisinstellingen in de offshore windsector. De vraag is of nieuwe biedingen wel realistisch zijn, omdat ze vooruit lopen op de komst van nog niet bestaande technologieën, zoals krachtigere windmolens. Bedrijven hebben die innovaties al wel ingecalculeerd waardoor ze tegen bodemprijzen hebben ingeschreven op aanbestedingen voor windparken.

Enecoöperatie opgericht om Eneco te kopen; verkooptraject van start

De eerste potentiële koper heeft zich gemeld voor Eneco: Enecoöperatie, opgericht door coöperatiekoepel RescoopNL, coöperatief energiebedrijf Om en crowdfundingplatform Greencrowd. De Dordtse gemeenteraad stemde dinsdag als één van de laatste aandeelhouders in met het collegevoorstel om de aandelen in energiebedrijf Eneco te verkopen.

Brussel zet €2,2 mrd opzij voor energie-innovaties

De Europese Commissie stelt de komende drie jaar zo'n €2,2 mrd beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan schone energie. De nadruk ligt op de thema's hernieuwbaar, energiebebesparing in de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en opslag.

Luxemburg koopt Europese klimaatverplichting in Litouwen, NL straks ook?

De eerste statistische overdracht van hernieuwbare energie tussen Europese lidstaten is een feit. Luxemburg maakt gebruik van de mogelijkheid een deel van zijn tekort aan hernieuwbare energie voor het Europees verplichte doel in 2020 te kopen van Litouwen, dat een surplus heeft. De overeenkomst tussen Luxemburg en Litouwen is donderdag ondertekend. Nederland heeft tot nu toe ook de mogelijkheid open gehouden om met aankopen over de grens te voldoen aan het klimaatdoel voor hernieuwbare energie.

Failliet 'Aldel' kreeg van EZ ruim € 4 mln energiesubsidie

Het failliete Klesch Aluminium, voorheen Aldel, heeft € 4,57 mln aan subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. Dat schrijft demissionair minister Henk Kamp in een brief op vragen uit de Tweede Kamer. Klesch Aluminium Delfzijl is deze maand bezig met zijn tweede doorstart, en is weer Aldel gaan heten. De aluminiumfabriek ligt op het industrieterrein ten zuidoosten van Delfzijl.

Lagerwey gaat advies geven aan lokale energieprojecten

Windturbinefabrikant Lagerwey gaat advies geven aan particulieren en coöperaties die op lokaal niveau initiatieven willen ondernemen voor duurzame energie. Het bedrijf heeft daartoe Lagerwey Lokaal opgericht. Dit heeft Lagerwey deze woensdag bekend gemaakt. De stap lijkt symbool te staan voor een langzaam kenterende aanpak van wind-op-landprojecten.

'Nu is voor iedereen duidelijk dat omslag naar gasloos bouwen wordt gemaakt'

Als eerste grote bouwer nam Ballast Nedam vorige maand de stap: nieuw te ontwikkelen woningen worden in principe alleen aardgasloos gebouwd. Dus ze worden volledig elektrisch of aangesloten op stadswarmte. Iets meer dan een maand later staat praktisch dezelfde ambitie in het regeerakkoord. Over vier jaar moet in heel Nederland het grootste deel van de nieuwbouwwoningen gasloos worden opgeleverd.

Subsidietermijn te kort voor VVE's en andere besparingsblokkades

Het verduurzamen van woningen die onderdeel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren vergt een lange adem en een aparte aanpak, los van andere koopwoningen. Zo zijn subsidietermijnen vaak te kort voor het beslissingsproces in een VVE. Dat blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van de Topsector Energie, waar onder andere onderzoeksbureau TNO, Lens en een tweetal VVE-beheerders, aan deelnamen.

Nieuwe minister moet tuinders uitsluitsel geven over financiering

De glastuinbouwsector ligt op koers om in 2050 klimaatneutraal te zijn, blijkt uit de tussenevaluatie Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020. Maar hoe de financiering eruit ziet voor 2018-2020, laat demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) over aan zijn opvolger. Dat schreef de minister afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Eurocommissaris Maroš Šefčovic pleit voor Europese batterij-fabrieken

Het gebrek aan een Europese batterijfabrikant legt de positie van Europese industriële spelers in de waagschaal. Batterijen zijn cruciaal voor de toekomstige industriële ontwikkelingen, en dus moet Europa zich verzekeren van eigen toegang tot deze technologie. Dat stelde Eurocommissaris Maroš Šefčovic (Energie Unie) woensdag na gesprekken met lidstaten en vertegenwoordigers van de industrie.

Utrechtse wijk Overvecht-Noord in 2030 aardgasloos

De gemeente Utrecht wil dat de wijk Overvecht-Noord uiterlijk in 2030 volledig aardgasvrij is. Dit betekent dat voor zo'n 6.600 huishoudens alternatieve energiebronnen moeten worden gezocht. Hoewel het draaiboek voor deze operatie niet nog is geschreven, weet de gemeente zich wel alvast gesteund door de netbeheerder, de warmteleverancier en drie woningcorporaties.

Gerechtshof: gemeente R'dam moet kabelverleggingskosten ophoesten

Na zeven jaar juridische haarkloverij lijkt er duidelijkheid gekomen over wie in Rotterdam moet opdraaien voor de kosten van verlegging van kabels en leidingen als gevolg van gemeentelijke bouwplannen. Het gerechtshof Amsterdam, dat de zaak toebedeeld kreeg nadat de Hoge Raad een uitspraak van het gerechtshof Den Haag als "onbegrijpelijk" kenschetste, heeft in het geschil tussen de gemeente Rotterdam en Eneco en Stedin in het voordeel van die laatste partijen beslist. De gemeente overweegt nog in cassatie te gaan.