U heeft gezocht op: *

4800 resultaten

Datum Relevantie

Decentrale overheden dienen opnieuw verlanglijstje energiebeleid in

Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op een aantal knelpunten in de praktische uitvoering van de energietransitie. Zo pleiten zij voor een verruiming van de SDE+, het schrappen van gasaansluitplicht en een minder dwingend ruimtelijk beleid.

Onderzoek naar energieuitwisseling Museumplein Amsterdam

Culturele instellingen en bedrijven aan het Museumplein in Amsterdam gaan samen met Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling onderzoeken hoe zij onderling warmte en koude kunnen uitwisselen. Het gaat om het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum, het Concertgebouw, Albert Heijn en Q-Park. Het Rijksmuseum is vooralsnog niet betrokken bij het project.

Burger moet worden betrokken bij wind-op-zeeprojecten

Dorpsmolens op zee, dat is wat de Vereniging Participatie Wind op Zee voor ogen heeft. Of in officiële termen: burgerparticipatie in windparken op zee. De vereniging, vooralsnog informeel opgericht, komt uit de koker van het MVI-lab Noordzee van de Topsector Energie, die de maatschappelijke kant van de energietransitie in het oog houdt. Initiatiefnemer en zelfstandig adviseur Frans van der Loo: "Wij willen zoveel mogelijk het licht op groen."

Enecoöperatie opgericht om Eneco te kopen; verkooptraject van start

De eerste potentiële koper heeft zich gemeld voor Eneco: Enecoöperatie, opgericht door coöperatiekoepel RescoopNL, coöperatief energiebedrijf Om en crowdfundingplatform Greencrowd. De Dordtse gemeenteraad stemde dinsdag als één van de laatste aandeelhouders in met het collegevoorstel om de aandelen in energiebedrijf Eneco te verkopen.

Engie helpt kippenboerderij met energielevering aan consumenten

Duurzame kippenboerderij Kipster, bekend van het verstrekken van hanenvlees en klimaatneutrale eieren aan supermarktketen Lidl, gaat Kipsterstroom leveren. Dat doet het bedrijf in samenwerking met energiebedrijf Engie, dat binnen het onderdeel Engie Opgewekt maatwerkoplossingen zoekt voor bedrijven die het teveel aan zelf opgewekte energie willen delen met klanten. De twee bedrijven maken de samenwerking deze vrijdag bekend. Kipsterstroom zou voldoende energie leveren voor tweehonderd klanten.

Onenigheid over einddatum salderen: 2020 of 2023

Corporatiekoepel Aedes en de Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn geschrokken van het voornemen om de salderingsregeling in 2020 te beëindigen, zoals staat in het regeerakkoord van Rutte III. Dat blijkt uit twee reacties die de organisaties deze en vorige week publiceerden. De partijen verwijzen naar een eerdere brief van voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD), waarin werd gesproken over 2023 als einddatum voor salderen. Ze vragen het ministerie van Economische Zaken om opheldering.

NLE gaat met Justlease in zee voor elektrische lease-auto's

Waar de meeste energiemaatschappijen die actief worden op de markt voor elektrisch vervoer zich richten op het aanbieden van laadpassen of -palen, kunnen particuliere klanten via de Nederlandse Energiemaatschappij (NLE) een elektrische auto leasen. Dat maakt het bedrijf deze donderdag bekend. De energieleverancier werkt samen met leasemaatschappij Justlease om elektrische auto's van het type Smart Forfour aan te kunnen bieden.

Irritaties lopen op terwijl deadline verkoopbeslissing Eneco nadert

De spanningen tussen voor- en tegenstanders van verkoop van Eneco lopen hoog op. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht leverde gepeperde kritiek op het energiebedrijf in twee brieven van afgelopen dinsdag aan de gemeenteraad. "Door in lobby-acties naar uw raad panklare motiesuggesties te verstrekken, is thans geen sprake van een loyale houding naar publieke eigenaren", schreef het afgelopen dinsdag in een brief aan de raad. De gemeenteraden van Delft, Schiedam en Sliedrecht hebben afgelopen dinsdag voor behoud van het aandeel Eneco gestemd. Samen zijn de drie gemeenten goed voor 4,04% van de aandelen.

Biomassa en CO2-afvang bij Tata Steel's Hisarna-techniek

In november start Tata Steel met de duurproef van zes maanden voor de nieuwe Hisarna-techniek, maakte het bedrijf afgelopen maandag bekend. Die techniek zou ervoor moeten zorgen dat het energieverbruik en de CO2-uitstoot met 20% afneemt, terwijl de CO2 die wel vrijkomt makkelijk af te vangen is. Bij grootschalige inzet van de nieuwe techologie zou minimaal 80% van alle CO2 uit het staalverwerkingsproces kunnen worden gehaald. Maar om daar te komen, moet eerst worden bewezen dat de techniek ook maanden achtereen kan draaien.

Nog minimaal twee jaar voor oogsten grootste gasvondst begint

Gaswinning is voorlopig nog niet aan de orde in het recent ontdekte gasveld boven Schiermonnikoog. Dat staat in een brief die demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Maar in een tweede Kamerbrief van dezelfde datum schrijft minister Kamp ook dat de gasvondst "geenszins strijdig" is met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, omdat gas de komende decennia een "onmisbaar element in de Nederlandse energiemix" blijft. Hansa Hydrocarbons laat weten het komend jaar nog meer onderzoek te zullen doen, voor het bedrijf een productiebesluit zal nemen.

Eneco: brandbrief OR, geheime rapporten en beloning adviseurs

De Ondernemingsraad van energiebedrijf Eneco vraagt de aandeelhoudende gemeenten om harde garanties te stellen aan verkoop van het belang in het bedrijf. Dat staat in een brief die de OR zondag verstuurde. De voorwaarden betreffen de strategie, de langetermijnhorizon en het zekerstellen van de werkgelegenheid van het Eneco-personeel. De deadline voor aandeelhoudende gemeenten om te beslissen is 31 oktober.

E-kwadraat's biomassacluster blijft trouw aan Greenchoice

Het biomassacluster van E-kwadraat kiest opnieuw voor de samenwerking met energiebedrijf Greenchoice. Dat maakten de twee bedrijven vorige week bekend. Het biomassacluster is gegroeid; ging het in 2015 nog om 150 GWh stroom, het nieuwe driejarige contract omvat 190 GWh stroom. Ook is de mogelijkheid opgenomen om flexibiliteit te leveren via de biomassa-installaties.

Wieringermeer krijgt windturbine die zelf waterstof produceert

Windturbinebouwer Lagerwey gaat samen met waterstofproducent Hygro een windturbine bouwen die waterstof produceert. De turbine komt op het testveld van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te staan in de Wieringermeer, en moet in 2019 waterstof leveren voor vrachtverkeer. Dat maakten de partijen afgelopen woensdag bekend.

Subsidietermijn te kort voor VVE's en andere besparingsblokkades

Het verduurzamen van woningen die onderdeel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren vergt een lange adem en een aparte aanpak, los van andere koopwoningen. Zo zijn subsidietermijnen vaak te kort voor het beslissingsproces in een VVE. Dat blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van de Topsector Energie, waar onder andere onderzoeksbureau TNO, Lens en een tweetal VVE-beheerders, aan deelnamen.

Nieuwe minister moet tuinders uitsluitsel geven over financiering

De glastuinbouwsector ligt op koers om in 2050 klimaatneutraal te zijn, blijkt uit de tussenevaluatie Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020. Maar hoe de financiering eruit ziet voor 2018-2020, laat demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) over aan zijn opvolger. Dat schreef de minister afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe organisatie voor ontmanteling offshore gasinfrastructuur

Olie- en gasproducten gaan samenwerken om de ontmanteling en het hergebruik van infrastructuur vorm te geven. Staatsdeelneming EBN en branchevereniging Nogepa hebben daartoe het platform Nexstep opgericht. Zij hopen dat op termijn ook ander belanghebbenden zoals de windsector en maatschappelijke organisaties toetreden.

Chemische sector moet lessen trekken uit discussie kolencentrales

De chemische sector als voorloper van verduurzaming, dat verraste de bezoekers van de door brancheorganisatie VNCI georganiseerde Industrial Morning op de Vakbeurs Energie in Den Bosch. Daar lichtte de brancheorganisatie een tipje van de sluier op van de Routekaart 2050, die in december zal worden gepresenteerd. "Elektriciteit uit zon en wind zou heel belangrijk kunnen blijken voor de chemische industrie", zegt VNCI's speerpuntmanager energie en klimaat Reinier Gerrits. "Niet alleen als bron van energie maar ook als grondstof."

Utrechtse wijk Overvecht-Noord in 2030 aardgasloos

De gemeente Utrecht wil dat de wijk Overvecht-Noord uiterlijk in 2030 volledig aardgasvrij is. Dit betekent dat voor zo'n 6.600 huishoudens alternatieve energiebronnen moeten worden gezocht. Hoewel het draaiboek voor deze operatie niet nog is geschreven, weet de gemeente zich wel alvast gesteund door de netbeheerder, de warmteleverancier en drie woningcorporaties.

Nuon gaat overstag en faciliteert voortaan postcoderoos

Nuon verleent voortaan alle medewerking aan klanten die zelf via de postcoderoosregeling elektriciteit willen opwekken en daarvoor via de energieleverancier teruggave van de energiebelasting willen verrekenen. Met name grote energieleveranciers zijn tot dusver terughoudend met het faciliteren van deze regeling. Naast Nuon laat ook Essent weten dat het zijn positie gaat herzien en in de toekomst gebruik van de regeling mogelijk gaat maken.

Wethouder Visser: 'Pas zekerheid over Eneco als de hamer is gevallen'

Aanstaande donderdag vergadert Rotterdam, met 31,69% de grootste aandeelhouder in Eneco, over verkoop van het belang in het energiebedrijf. Adriaan Visser, wethouder Rotterdam (D66, Financien) en voorzitter van de aandeelhouderscommisie van Eneco, reageert aan de vooravond van die vergadering op het 'nee' van tweede aandeelhouder Den Haag en andere aandeelhouders, de waarschijnlijkheid van een beursgang en de beschuldiging dat Rotterdam eurotekens in de ogen zou hebben.