U heeft gezocht op: *

13032 resultaten

Datum Relevantie

Energie-Nederland wil rond laadpunten wettelijke exclusiviteit voor markt

Er moeten fiscale prikkels komen voor elektrische leaseauto's, autobatterijen moeten een rol krijgen in het het duurzame energiesysteem en netbeheerders moeten geweerd worden van de markt voor laadinfrastructuur. Op die manier ziet branchevereniging Energie-Nederland duurzame mobiliteit voldoende gestimuleerd om in Nederland een koplopersrol te blijven vervullen. Opmerkelijk is dat de energiebedrijven de aankomende Wet voortgang energietransitie niet ver genoeg vinden gaan.

Decentrale overheden dienen opnieuw verlanglijstje energiebeleid in

Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op een aantal knelpunten in de praktische uitvoering van de energietransitie. Zo pleiten zij voor een verruiming van de SDE+, het schrappen van gasaansluitplicht en een minder dwingend ruimtelijk beleid.

Brussel zet €2,2 mrd opzij voor energie-innovaties

De Europese Commissie stelt de komende drie jaar zo'n €2,2 mrd beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan schone energie. De nadruk ligt op de thema's hernieuwbaar, energiebebesparing in de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en opslag.

Belangrijk deel klimaatbeleid uit regeerakkoord te vaag voor doorrekening

Met de maatregelen die specifiek genoeg zijn om door te kunnen rekenen kan de nieuwe regering de helft van de klimaatdoelstellingen halen die het zichzelf voor 2030 heeft gesteld, mits komende regeringen dit beleid de komende dertien jaar op dezelfde voet voortzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van de maandag gepubliceerde doorrekening van het nieuwe regeerakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Onder de punten waarvoor het PBL aandacht vraag is onduidelijkheid over de wijze waarop de regering de miljarden van de SDE+-regeling voor hernieuwbare energie wil aanwenden nu uit deze regeling ook de afvang- en opslag van CO2 moeten worden betaald.

Haven Rotterdam ziet (opnieuw) veel toekomst in CO2-opslag

Rond de jaarwisseling wordt duidelijk wat de kabinetsplannen voor grootschalige afvang en opslag van CO2 gaan kosten bij uitvoering in de Rotterdamse haven, een van de belangrijkste industriële bronnen van CO2-uitstoot. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN) komen dan met de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de opslag van, uiteindelijk, 5 Mton CO2 per jaar.

Luxemburg koopt Europese klimaatverplichting in Litouwen, NL straks ook?

De eerste statistische overdracht van hernieuwbare energie tussen Europese lidstaten is een feit. Luxemburg maakt gebruik van de mogelijkheid een deel van zijn tekort aan hernieuwbare energie voor het Europees verplichte doel in 2020 te kopen van Litouwen, dat een surplus heeft. De overeenkomst tussen Luxemburg en Litouwen is donderdag ondertekend. Nederland heeft tot nu toe ook de mogelijkheid open gehouden om met aankopen over de grens te voldoen aan het klimaatdoel voor hernieuwbare energie.

NS, KPN en AH vrezen voor verlies groene koplopersrol Eneco na verkoop

Drie grote klanten en "strategische partners" van Eneco drukken CEO Jeroen de Haas in een brandbrief op het hart het "goede, groene voorbeeld" te blijven geven, "in welke vorm Eneco ook doorgaat". Ondanks die laatste toevoeging kan de brief niet anders gelezen worden dan een boodschap aan de aandeelhouders om geen afstand te doen van het energiebedrijf.

OPINIE Duidelijkheid over warmtenetten is cruciaal voor aardgastransitie

De overgang naar een aardgasloze samenleving is onomkeerbaar en raakt zowel particulieren als bedrijven. Maar het opwekken van hernieuwbare warmte als alternatief voor aardgas staat nog in de kinderschoenen. Om tot een goede ontwikkeling te komen, hebben decentrale overheden voor hun beoogde regiefunctie duidelijke, landelijke regelgeving nodig over eigendom en exploitatie van warmtenetten, stellen Robert Bakker en Caspar Boendermaker, specialisten duurzaamheid bij BNG Bank.

Noord-Brabant kiest voorkeurslocaties voor windpark A16

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op dinsdag de voorkeurslocaties bepaald voor 29 windturbines in het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk aan de Belgische grens. De molens komen geconcentreerd rond een viertal verkeersknooppunten. In de eerste helft van 2018 volgt een inspraakronde waarna in de zomer van 2018 de definitieve vergunningen moeten volgen. In 2020 moeten de molens draaien.

Onenigheid over einddatum salderen: 2020 of 2023

Corporatiekoepel Aedes en de Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn geschrokken van het voornemen om de salderingsregeling in 2020 te beëindigen, zoals staat in het regeerakkoord van Rutte III. Dat blijkt uit twee reacties die de organisaties deze en vorige week publiceerden. De partijen verwijzen naar een eerdere brief van voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD), waarin werd gesproken over 2023 als einddatum voor salderen. Ze vragen het ministerie van Economische Zaken om opheldering.

Failliet 'Aldel' kreeg van EZ ruim € 4 mln energiesubsidie

Het failliete Klesch Aluminium, voorheen Aldel, heeft € 4,57 mln aan subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. Dat schrijft demissionair minister Henk Kamp in een brief op vragen uit de Tweede Kamer. Klesch Aluminium Delfzijl is deze maand bezig met zijn tweede doorstart, en is weer Aldel gaan heten. De aluminiumfabriek ligt op het industrieterrein ten zuidoosten van Delfzijl.

Kamp: rechter moet helderheid verschaffen over eenheid gasvolume in wet

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) is niet van plan om zelf duidelijkheid te verschaffen over de vraag of gasvolumes in standaard kubieke meter (Sm3) of normaal kubieke meter (Nm3) moeten worden uitgedrukt. Hij -of zijn opvolger- wacht hiervoor een hoger beroep in de zaak-Wapse af, zo schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer.

Irritaties lopen op terwijl deadline verkoopbeslissing Eneco nadert

De spanningen tussen voor- en tegenstanders van verkoop van Eneco lopen hoog op. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht leverde gepeperde kritiek op het energiebedrijf in twee brieven van afgelopen dinsdag aan de gemeenteraad. "Door in lobby-acties naar uw raad panklare motiesuggesties te verstrekken, is thans geen sprake van een loyale houding naar publieke eigenaren", schreef het afgelopen dinsdag in een brief aan de raad. De gemeenteraden van Delft, Schiedam en Sliedrecht hebben afgelopen dinsdag voor behoud van het aandeel Eneco gestemd. Samen zijn de drie gemeenten goed voor 4,04% van de aandelen.

Windsector maakt zich zorgen over verzwakking Europese plannen

Een reeks Europese bedrijven actief in de sector windenergie heeft de raad van energieministers van de Europese Unie een brandbrief gestuurd om afzwakking te voorkomen van plannen voor stimulering van hernieuwbare energie. Onder de 21 ondertekenaars zijn onder meer energieleveranciers Eneco, Vattenfall (Zweeds moederbedrijf van Nuon), Eon (Duitsland) en Dong (de Deense ontwikkelaar van windpark Borssele I en II), en windturbinefabrikanten Vestas, Siemens en GE.

Lagerwey gaat advies geven aan lokale energieprojecten

Windturbinefabrikant Lagerwey gaat advies geven aan particulieren en coöperaties die op lokaal niveau initiatieven willen ondernemen voor duurzame energie. Het bedrijf heeft daartoe Lagerwey Lokaal opgericht. Dit heeft Lagerwey deze woensdag bekend gemaakt. De stap lijkt symbool te staan voor een langzaam kenterende aanpak van wind-op-landprojecten.

Milieucommissie EP verhoogt aandeel hernieuwbare energie 2030

De Milieucommissie van het Europees Parlement wil dat het aandeel van hernieuwbare energie in het finaal energieverbruik minimaal 35% bedraagt in 2030. De commissie is hiermee een stuk ambitieuzer dan de Europese Commissie (EC) die 27% heeft voorgesteld. Een definitief EU-besluit volgt echter pas na onderhandelingen tussen parlement, EC en lidstaten.

PORTRET Onconventioneel denker Wiebes aan roer van klimaatbeleid

Eric Wiebes als minister van Economische Zaken & Klimaat. Wie aan het begin van dit jaar daar een lieve duit op had gezet, zou nu schatrijk zijn geweest. De VVD-staatssecretaris van Financiën worstelde destijds met de Belastingdienst en als gevolg daarvan ook met de Tweede Kamer. Hij komt natuurlijk niet meer terug na de verkiezingen, zo klonk het. Toch staat hij donderdag als lid van Rutte III op het bordes. In de energiewereld zijn de verwachtingen hooggespannen.

Begin 2018 inschrijving tender innovatiekavel wind op zee

Naar verwachting zal de overheid begin 2018 de tender openen voor het innovatiekavel in het windpark Borssele, het zogeheten Kavel V van het park. De komende twee weken komt de definitieve aankondiging. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken op vragen van Energeia naar aanleiding van de publicatie afgelopen vrijdag van het aangepaste Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+) in de Staatscourant.