U heeft gezocht op: *

4854 resultaten

Datum Relevantie

Tennet rondt netversterking Noordoostpolder af met duurzaam station

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet neemt woensdag officieel het nieuwe hoogspanningsstation Emmeloord-Zuidervaart in gebruik, volgens Tennet zelf het eerste duurzame hoogspanningsstation van Nederland. De ingebruikname is het sluitstuk van een grootschalige netversterking die nodig was om het Windpark Noordoostpolder aan te sluiten.

Decentrale overheden dienen opnieuw verlanglijstje energiebeleid in

Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op een aantal knelpunten in de praktische uitvoering van de energietransitie. Zo pleiten zij voor een verruiming van de SDE+, het schrappen van gasaansluitplicht en een minder dwingend ruimtelijk beleid.

Burger moet worden betrokken bij wind-op-zeeprojecten

Dorpsmolens op zee, dat is wat de Vereniging Participatie Wind op Zee voor ogen heeft. Of in officiële termen: burgerparticipatie in windparken op zee. De vereniging, vooralsnog informeel opgericht, komt uit de koker van het MVI-lab Noordzee van de Topsector Energie, die de maatschappelijke kant van de energietransitie in het oog houdt. Initiatiefnemer en zelfstandig adviseur Frans van der Loo: "Wij willen zoveel mogelijk het licht op groen."

Windenergie op zee dreigt slachtoffer te worden van eigen succes

Windenergie op zee dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Daarvoor waarschuwt Ernst van Zuijlen, directeur van Grow, een consortium van bedrijven en kennisinstellingen in de offshore windsector. De vraag is of nieuwe biedingen wel realistisch zijn, omdat ze vooruit lopen op de komst van nog niet bestaande technologieën, zoals krachtigere windmolens. Bedrijven hebben die innovaties al wel ingecalculeerd waardoor ze tegen bodemprijzen hebben ingeschreven op aanbestedingen voor windparken.

Schone gascentrale op zee versterkt windpark

Er wordt de komende jaren een groot aantal windparken op zee gebouwd. Die leveren stroom als het waait, maar als er geen wind staat, is de stroomkabel naar het vaste land onbenut. Start-up Circular Energy uit Delft heeft een plan bedacht om die stroomkabel ook in windstille periodes beter te benutten: door in de buurt van windparken op zee mobiele energiecentrales te bouwen boven op nieuwe gasvelden.

Belangrijk deel klimaatbeleid uit regeerakkoord te vaag voor doorrekening

Met de maatregelen die specifiek genoeg zijn om door te kunnen rekenen kan de nieuwe regering de helft van de klimaatdoelstellingen halen die het zichzelf voor 2030 heeft gesteld, mits komende regeringen dit beleid de komende dertien jaar op dezelfde voet voortzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van de maandag gepubliceerde doorrekening van het nieuwe regeerakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Onder de punten waarvoor het PBL aandacht vraag is onduidelijkheid over de wijze waarop de regering de miljarden van de SDE+-regeling voor hernieuwbare energie wil aanwenden nu uit deze regeling ook de afvang- en opslag van CO2 moeten worden betaald.

Duitse basislastprijs zaterdag én zondag negatief, voor het eerst dit jaar

In Duitsland is dit weekeinde de basislastprijs voor elektriciteit op de spotmarkt op beide dagen onder nul geëindigd. Het was zaterdag voor het eerst dit jaar dat dit etmaalgemiddelde negatief uitkwam. Een record aan windenergieproductie gecombineerd met weinig elektriciteitsvraag die het weekeinde eigen is, kan als oorzaak worden aangemerkt.

Dertien bezwaren ingediend tegen Windpark Zeewolde

Dertien bedrijven, organisaties en particulieren hebben bij de Raad van State beroep ingediend tegen de plannen voor Windpark Zeewolde. Onder meer Belangenvereniging Almere Hout, Stichting Het Flevolandschap en BPD Ontwikkeling BV willen dat de hoogste bestuursrechter zich over het initiatief buigt. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Luxemburg koopt Europese klimaatverplichting in Litouwen, NL straks ook?

De eerste statistische overdracht van hernieuwbare energie tussen Europese lidstaten is een feit. Luxemburg maakt gebruik van de mogelijkheid een deel van zijn tekort aan hernieuwbare energie voor het Europees verplichte doel in 2020 te kopen van Litouwen, dat een surplus heeft. De overeenkomst tussen Luxemburg en Litouwen is donderdag ondertekend. Nederland heeft tot nu toe ook de mogelijkheid open gehouden om met aankopen over de grens te voldoen aan het klimaatdoel voor hernieuwbare energie.

Noord-Brabant kiest voorkeurslocaties voor windpark A16

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op dinsdag de voorkeurslocaties bepaald voor 29 windturbines in het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk aan de Belgische grens. De molens komen geconcentreerd rond een viertal verkeersknooppunten. In de eerste helft van 2018 volgt een inspraakronde waarna in de zomer van 2018 de definitieve vergunningen moeten volgen. In 2020 moeten de molens draaien.

Windsector maakt zich zorgen over verzwakking Europese plannen

Een reeks Europese bedrijven actief in de sector windenergie heeft de raad van energieministers van de Europese Unie een brandbrief gestuurd om afzwakking te voorkomen van plannen voor stimulering van hernieuwbare energie. Onder de 21 ondertekenaars zijn onder meer energieleveranciers Eneco, Vattenfall (Zweeds moederbedrijf van Nuon), Eon (Duitsland) en Dong (de Deense ontwikkelaar van windpark Borssele I en II), en windturbinefabrikanten Vestas, Siemens en GE.

Lagerwey gaat advies geven aan lokale energieprojecten

Windturbinefabrikant Lagerwey gaat advies geven aan particulieren en coöperaties die op lokaal niveau initiatieven willen ondernemen voor duurzame energie. Het bedrijf heeft daartoe Lagerwey Lokaal opgericht. Dit heeft Lagerwey deze woensdag bekend gemaakt. De stap lijkt symbool te staan voor een langzaam kenterende aanpak van wind-op-landprojecten.

Tennet sluit contract netaansluiting met consortium Borssele III en IV

Tennet heeft het contract getekend voor de netaansluiting van de windparken Borssele III en IV met het consortium Blauwwind (Shell, Van Oord, Eneco and Mitsubishi/DGE) dat de parken gaat ontwikkelen. Na Borssele I en II is dit het tweede contract sinds Tennet is aangewezen als exclusieve beheerder van het net op zee.

PORTRET Onconventioneel denker Wiebes aan roer van klimaatbeleid

Eric Wiebes als minister van Economische Zaken & Klimaat. Wie aan het begin van dit jaar daar een lieve duit op had gezet, zou nu schatrijk zijn geweest. De VVD-staatssecretaris van Financiën worstelde destijds met de Belastingdienst en als gevolg daarvan ook met de Tweede Kamer. Hij komt natuurlijk niet meer terug na de verkiezingen, zo klonk het. Toch staat hij donderdag als lid van Rutte III op het bordes. In de energiewereld zijn de verwachtingen hooggespannen.

Begin 2018 inschrijving tender innovatiekavel wind op zee

Naar verwachting zal de overheid begin 2018 de tender openen voor het innovatiekavel in het windpark Borssele, het zogeheten Kavel V van het park. De komende twee weken komt de definitieve aankondiging. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken op vragen van Energeia naar aanleiding van de publicatie afgelopen vrijdag van het aangepaste Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+) in de Staatscourant.

Nijpels wil afspraken uit Energieakkoord koste wat kost nakomen

De Borgingscommissie Energieakkoord gaat er alles aan doen om de doelstellingen voor 2020 voor duurzame energie en energiebesparing tóch te verwezenlijken. Voor de kerst komt de commissie met een actieplan met aanvullende maatregelen, zo is vrijdagochtend besloten. "Iedereen was het er vanmorgen over eens dat dit pakket er moet komen", zegt voorzitter Ed Nijpels in gesprek met Energeia.

Wieringermeer krijgt windturbine die zelf waterstof produceert

Windturbinebouwer Lagerwey gaat samen met waterstofproducent Hygro een windturbine bouwen die waterstof produceert. De turbine komt op het testveld van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te staan in de Wieringermeer, en moet in 2019 waterstof leveren voor vrachtverkeer. Dat maakten de partijen afgelopen woensdag bekend.

Tender windpark Hollandse Kust (Zuid) open in december -subsidieloos

De tender voor windpark Hollandse Kust (zuid) staat open van 15 t/m 21 december, uitsluitend voor partijen die geen subsidie willen aanvragen. De nieuwe regeling is deze dinsdag gepubliceerd in de Staatscourant en bevat kwalitatieve criteria voor de keuze van een winnaar. Mocht onverhoopt geen enkele partij een bod uitbrengen dan zal de overheid in het nieuwe jaar alsnog een aanbesteding mét subsidie moeten uitschrijven.

Nieuwe organisatie voor ontmanteling offshore gasinfrastructuur

Olie- en gasproducten gaan samenwerken om de ontmanteling en het hergebruik van infrastructuur vorm te geven. Staatsdeelneming EBN en branchevereniging Nogepa hebben daartoe het platform Nexstep opgericht. Zij hopen dat op termijn ook ander belanghebbenden zoals de windsector en maatschappelijke organisaties toetreden.

Goeree Overflakkee legt bestemmingsplannen twee windparken ter inzage

Sinds woensdag liggen de bestemmingsplannen ter inzage voor twee nieuwe windparken op Goeree Overflakkee: Battenoord en Oostflakkee. De twee parken zijn niet onomstreden op het eiland dat een derde van de Zuid-Hollandse taakstelling wind op land voor zijn rekening neemt: 225 MW op een totale taakstelling van 735,5 MW.