U heeft gezocht op: Ilse Kleijne

2684 resultaten

Datum Relevantie

Onder- en overrendement netbeheer volgt op achterhaald kostenplaatje

De kosten van gasaansluitdiensten en rente waren onderschat door toezichthouder ACM. Dat maakt dat gasnetbeheerders in 2016 EUR 170 mln te weinig aan transport- en aansluittarieven konden innen. Dat er door elektriciteitsnetbeheerders daarentegen teveel aan inkomsten werd gegenereerd in 2016, komt volgens de ACM door een algemene kostendaling.

Tata schaalt proef met energiezuinig productiealternatief op

Staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden maakt zich op voor een langdurige test met de Hisarna-installatie, die er op termijn toe zou kunnen leiden dat de staalproductie van deze energiegrootverbruiker 20% minder energie vergt. Komend jaar wordt de installatie voor het eerst meerdere maanden continu achtereen gebruikt, wat moet aantonen dat de techniek ook langer achtereen inzetbaar is.

ACM constateert zowel onder- als overwinst voor netbeheerders

Netbeheerders hebben in 2016 EUR 170 mln te weinig verdiend om hun kosten voor gasnetbeheer terug te kunnen verdienen. Maar ze inden EUR 39 mln meer aan stroomtarieven dan hun werkelijke kosten rechtvaardigden. Daar houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) rekening mee door in de nieuwe reguleringsperiode uit te gaan van aangepaste 'begin-inkomsten'. Netbeheerders zien vanaf volgend jaar hun gereguleerde stroominkomsten gemiddeld zo'n 2% per jaar dalen, en hun gasinkomsten zo'n 1,6%. Dat blijkt uit de x-factorbesluiten die de toezichthouder heeft gepubliceerd.

Allego en Nuon claimen beide winst in kort geding

Allego mag niet de indruk wekken in zijn laadpaalbezigheden dat het verantwoordelijk is voor stroomlevering, op straffe van een dwangsom. Dat heeft de rechtbank Arnhem in kort geding bepaald. Allego legt de uitspraak uit als overwinning, omdat het daarmee "door kan op de ingeslagen weg". Nuon vindt ook dat het als winnaar uit de rechtszaak komt, omdat de uitspraak ook stelt dat Allego zich niet vast mag leggen voor stroomlevering.

'Behoud kwekerijbestrijding bij legalisering binnenlandse wietteelt'

Legalisering van wietteelt voor de Nederlandse markt moet er niet toe leiden dat de inzet van politie om illegale hennepkwekerijen op te rollen vermindert. Dat stellen energienetbeheerders, die vrezen dat opgebouwde samenwerking met wetshandhavers afkalft als de Nederlandse wetgeving rond illegale hennepteelt wordt aangepast.

Kamp helpt aandeelhouders netwerkbedrijven bij controle geldstromen

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil met aandeelhouders van netwerkbedrijven aan tafel om te kijken hoe zij hun aandeelhoudersrol beter in kunnen vullen. Dat zegt Kamp naar aanleiding van Kamervragen over het jaarverslag van netwerkbedrijf Alliander. Kamp noemt het de "primaire verantwoordelijkheid van de publieke aandeelhouders" om er op toe te zijn dat er geen kruissubsidiëring plaatsvindt tussen gereguleerde en commerciële dochters van netwerkbedrijven.

Zachte opstart na black out verkleint kans op nieuwe uitval

De kans op een black out is in Nederland klein. Maar de kans op een hapering bij de heropstart van het stroomnet na zo'n black out is groot. Onderzoeksinstituut DNV GL heeft nu een nieuwe opstartmanier ontwikkeld, die dergelijke haperingen zou kunnen voorkomen. Landelijk netbeheerder Tennet zal de methode in Noord-Nederland noodgedwongen toepassen als daar op korte termijn een black out optreedt, maar geeft de voorkeur aan de nu gebruikelijke werkwijze van netherstel.

Toezichthouder had al vraagtekens bij beveiliging aansluitregister

De aansluitgegevens die energienetbeheerders opslaan in een centraal register, dienen beter beveiligd te worden. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens, die stelt al langer onderzoek te doen naar de veiligheid hiervan. De dinsdag bekend gemaakte diefstal van gegevens uit dit netbeheerdersregister kwam volgens de toezichthouder aan het licht tijdens dat lopende onderzoek.

Kamp niet eens met kritiek Brabantse tracévorming Zuid-West 380kV

Een onafhankelijke monitoringscommissie kijkt mee bij de verdere planvorming voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV. En daarin zit een deskundige die is aangewezen door betrokken overheden. Met die geruststelling probeert minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) de onvrede te bezweren die nog altijd in Noord-Brabant bestaat over de tracéontwikkeling van deze verbinding.