U heeft gezocht op: Jilles van den Beukel

64 resultaten

Datum Relevantie

Oliemarkten: licht aan de horizon

In de Trilemma van week 16 werd voorspeld dat de scherpe daling van de olievraag zou gaan leiden tot verder vollopende olieopslagen en dat dit een neerwaarts risico voor de olieprijzen met zich mee bracht. Het bleek, na de soms negatieve prijs voor het WTI-oliecontract voor levering in mei, geen woord te veel gezegd. Hoe staan de zaken er nu bij en heeft de olie-industrie een modus vivendi gevonden om met deze nieuwe en ongekende situatie om te gaan?

Wat houdt methaan als broeikasgas in?

Producenten van olie en gas zijn het afgelopen decennium langzaam opgeschoven in de richting van gas. Qua hoeveelheid energie produceren bedrijven als Shell nu meestal meer gas dan olie. De verwachting dat gas van de drie grote fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) de meeste toekomst heeft, is hiervoor mede verantwoordelijk. Ten opzichte van kolen is bij verbranding van gas de uitstoot van voor de gezondheid schadelijke stoffen als fijnstof miniem en is de uitstoot van broeikasgas CO₂ ongeveer de helft.

Zie de industrie niet als vijand maar als partner

De energietransitie is gepromoveerd tot de grote politieke uitdaging van dit moment. Aan de klimaattafels werd echter slechts schoorvoetend een enkel stoeltje vrijgemaakt voor de grote energiebedrijven. Dat alles onder het motto: de kalkoen dient geen zeggenschap te hebben over wat er met kerst op tafel verschijnt. In werkelijkheid is het echter niet de kalkoen maar de kok die men hiermee zijn plaats aan tafel ontzegt.

De zoektocht naar olie in Suriname: tussen hoop en vrees

Aan de noordkant van Zuid-Amerika liggen twee kleine buurlanden met een vergelijkbaar aantal inwoners en nationaal product: Guyana en Suriname. Guyana staat op het punt rijk te worden. Binnen enkele weken begint ExxonMobil er olie te produceren in het Liza veld; de eerste (van de veertien ontdekkingen in de afgelopen vier jaar in deepwater Guyana) die nu ontwikkeld wordt. In 2023 zal de productie zijn opgelopen tot meer dan 500.000 vaten per dag. Per inwoner zal Guyana dan meer olie produceren dan Koeweit.