U heeft gezocht op: Jilles van den Beukel

70 resultaten

Datum Relevantie

De uitdaging van de energietransitie in drie scenario’s

Al tientallen jaren brengt Shell met enige regelmaat scenariostudies uit. Kort na 1970 werd, naar aanleiding van de toenemende invloed van Opec en de mogelijke nationalisaties van de belangen van bedrijven als Shell, in een van die scenario’s de olie-industrie vergeleken met een bootje dat de rivier afdreef: iedereen zag de bocht in de rivier en hoorde de brullende waterval achter die bocht. Zo voelde men zich ook in de olie-industrie begin deze eeuw. Iedereen realiseerde zich dat het aanpakken van klimaatverandering ooit grote gevolgen zou hebben voor de industrie, de vraag was alleen wanneer.

Oliemarkten: licht aan de horizon

In de Trilemma van week 16 werd voorspeld dat de scherpe daling van de olievraag zou gaan leiden tot verder vollopende olieopslagen en dat dit een neerwaarts risico voor de olieprijzen met zich mee bracht. Het bleek, na de soms negatieve prijs voor het WTI-oliecontract voor levering in mei, geen woord te veel gezegd. Hoe staan de zaken er nu bij en heeft de olie-industrie een modus vivendi gevonden om met deze nieuwe en ongekende situatie om te gaan?

Wat houdt methaan als broeikasgas in?

Producenten van olie en gas zijn het afgelopen decennium langzaam opgeschoven in de richting van gas. Qua hoeveelheid energie produceren bedrijven als Shell nu meestal meer gas dan olie. De verwachting dat gas van de drie grote fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) de meeste toekomst heeft, is hiervoor mede verantwoordelijk. Ten opzichte van kolen is bij verbranding van gas de uitstoot van voor de gezondheid schadelijke stoffen als fijnstof miniem en is de uitstoot van broeikasgas CO₂ ongeveer de helft.

Zie de industrie niet als vijand maar als partner

De energietransitie is gepromoveerd tot de grote politieke uitdaging van dit moment. Aan de klimaattafels werd echter slechts schoorvoetend een enkel stoeltje vrijgemaakt voor de grote energiebedrijven. Dat alles onder het motto: de kalkoen dient geen zeggenschap te hebben over wat er met kerst op tafel verschijnt. In werkelijkheid is het echter niet de kalkoen maar de kok die men hiermee zijn plaats aan tafel ontzegt.