U heeft gezocht op: Paul Giesbertz

47 resultaten

Datum Relevantie

De andere kant van de 99,9999% medaille

De netbeheerders wijzen graag op de hoge betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet. Vorige maand meldde de branchevereniging Netbeheer Nederland een betrouwbaarheid van 99,99%. Ook Tennet deed in zijn jaarverslag over 2020 een duit in het zakje. De netbeheerder rapporteert dat het net op land een beschikbaarheid had van 99,9999%, bij een target van 99,9996%. Voor het net op zee werd een beschikbaarheid van 94,03% gescoord, bij een target van 93,97%. Deze goede scores zijn ongetwijfeld correct, maar het beeld is niet compleet.

De grootste machine ter wereld heeft geen machinist

Texas werd in februari getroffen door een winterstorm. Miljoenen Texanen kwamen uren tot soms dagen zonder stroom te zitten met rampzalige gevolgen. Tennet gaf in een artikel in Het Financieel Dagblad aan dat zo’n crisis in Nederland niet waarschijnlijk is omdat Texas een elektrisch eiland vormt, terwijl Nederland onderdeel is van het grootste elektriciteitssysteem ter wereld. Als het in Nederland krap is, springt het buitenland automatisch bij. Maar op 8 januari haperde dat systeem.

Het belang van Acer voor Europa en dus voor Nederland

Het energiedebat in Nederland lijkt zich soms weinig te bekommeren om de Europese ontwikkelingen. Dat is onterecht. Eén van de richtingbepalende Europese instanties is Acer, de Europese toezichthouder, of beter gezegd, het agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators. Trilemma sprak met Martin Godfried en Dennis Hesseling over het belang van Acer voor de Nederlandse energiesector. Beiden werken al vele jaren in Acer’s management team.

Meer durf nodig om transportschaarste aan te pakken

Het probleem is bekend. De zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond, met name in gebieden waar het elektriciteitsnet relatief zwak is. Netuitbreiding gaat veel langzamer dan de ontwikkeling van een zonnepark en de netbeheerders hebben te weinig technisch personeel. Congestiemanagement blijkt vaak niet mogelijk en het resultaat is dat veel projecten voor zonneparken in de wachtkamer staan. Er is ook ander nieuws. Netbeheer Nederland en Holland Solar sloten een convenant om voortaan zon nog maar op 70% van hun piekvermogen aan te sluiten. En per 1 januari kan de vluchtstrook van het elektriciteitsnet worden gebruikt. Welke maatregelen zetten echt zoden aan de dijk? Zijn er nog andere oplossingen mogelijk? En wat brengt ons de nieuwe Energiewet?

Contouren voor de Energiewet -een longread over wat er niet in de wet komt

Het Ministerie van Energie en Klimaat (EZK) legt op dit moment de laatste hand aan een nieuwe Energiewet. Het heeft aangekondigd dit najaar nog een consultatie te houden waarbij kan worden gereageerd op de integrale wettekst met toelichtingen. Over een paar weken kunnen we dus lezen wat er allemaal in de Energiewet staat. Een mooi moment om nu nog eens door de contouren van de nieuwe wet te lopen en te bekijken wat er niet, of beter gezegd, nog niet zal worden geregeld.

Op zee is alles anders, ook de elektriciteitsmarkt

Vandaag, 6 juli, zijn de energieministers van de North Sea Energy Cooperation (NSEC) bijeengekomen. De NSEC is een groep van negen landen (waaronder Nederland) en de Europese Commissie en staat dit jaar onder voorzitterschap van Duitsland. Bij het schrijven van dit artikel was nog niet bekend wat dit overleg heeft opgeleverd. Maar Duitsland wil voortgang boeken met de ontwikkeling van hybride projecten en wil dus met een stevige gemeenschappelijke verklaring komen.

Uniforme of flexibele nettarieven?

Vorige maand publiceerde de ACM een lezenswaardig onderzoek naar de mogelijkheden van flexibilisering van nettarieven. Het idee is om afnemers een prikkel te geven om het net minder te gebruiken op die momenten dat het net zwaar wordt belast. Zodoende zouden investeringen in netverzwaring kunnen worden uitgesteld of teruggeschroefd, met lagere kosten voor netbeheer tot gevolg. Een aanlokkelijk idee want het elektriciteitsnet stuit op haar grenzen. Diverse zonneparken wachten nog op een aansluiting en Tennet heeft last van structurele congesties.

Als de frequentie onderuit gaat

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening wordt bepaald door twee factoren. Ten eerste moet productie en vraag in balans zijn en ten tweede moet het net in staat zijn om de benodigde elektriciteit te transporteren. In Nederland zijn onderbrekingen als gevolg van onvoldoende productievermogen al tientallen jaren niet meer voorgekomen. Maar op 9 augustus was het raak in Groot-Brittannië. De frequentie zakte onder de 49 Hertz en er werd belasting afgeschakeld om een volledige black-out te voorkomen. Eerder dit jaar zakte de frequentie ook in Nederland naar 49,8 Hertz. Wat is er aan de hand? Gaat de betrouwbaarheid achteruit en heeft dat dan te maken met de groei van productie uit zon en wind?

Nog geen zicht op een Europees pakket voor decarbonistatie

Eerder deze maand werd het 32ste Madrid Forum gehouden, het gremium waar de voortgang van de vorming van een interne Europese gasmarkt in brede kring wordt besproken. Op deze laatste bijeenkomst werd de interne Europese gasmarkt echter in het geheel niet besproken. De volledige bijeenkomst werd gewijd aan decarbonisatie van de gehele energiesector, koppeling en integratie van de verschillende sectoren en energietransitie.

Wilhelm Tell belaagd door het Brexit-monster en Hansje Brinker temt Cobra

De Brexit-soap gaat voorlopig nog even door. De nieuwe datum is 31 oktober geworden. Althans, eerder mag ook. Op het continent slaat de Brexit-vermoeidheid toe en veel Britten leiden aan Brexit-stress. Voor Nederland is de Brexit extra belangrijk omdat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke handelspartner is. Ook voor wat betreft de stroom- en gasmarkten zijn de twee landen buren met de interconnectoren BritNed en BBL.

Waar is de hand van Frans Timmermans?

De gebalde vuist van Frans Timmermans markeerde zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. In mei zijn er weer Europese verkiezingen en daarna moet ook een opvolger worden gekozen van de huidige voorzitter, Jean-Claude Juncker. Vier jaar geleden ging de huidige Commissie met Frans Timmermans als eerste vice-voorzitter aan de slag. Hij werd verantwoordelijk gemaakt voor “betere regelgeving”. De gebalde vuist van Timmermans is inmiddels wel bekend. Maar is de hand van Timmermans ook terug te zien in betere regelgeving, bijvoorbeeld in het 'Clean Energy Package'?