U heeft gezocht op: Paul Giesbertz

43 resultaten

Datum Relevantie

Contouren voor de Energiewet -een longread over wat er niet in de wet komt

Het Ministerie van Energie en Klimaat (EZK) legt op dit moment de laatste hand aan een nieuwe Energiewet. Het heeft aangekondigd dit najaar nog een consultatie te houden waarbij kan worden gereageerd op de integrale wettekst met toelichtingen. Over een paar weken kunnen we dus lezen wat er allemaal in de Energiewet staat. Een mooi moment om nu nog eens door de contouren van de nieuwe wet te lopen en te bekijken wat er niet, of beter gezegd, nog niet zal worden geregeld.

Op zee is alles anders, ook de elektriciteitsmarkt

Vandaag, 6 juli, zijn de energieministers van de North Sea Energy Cooperation (NSEC) bijeengekomen. De NSEC is een groep van negen landen (waaronder Nederland) en de Europese Commissie en staat dit jaar onder voorzitterschap van Duitsland. Bij het schrijven van dit artikel was nog niet bekend wat dit overleg heeft opgeleverd. Maar Duitsland wil voortgang boeken met de ontwikkeling van hybride projecten en wil dus met een stevige gemeenschappelijke verklaring komen.

Uniforme of flexibele nettarieven?

Vorige maand publiceerde de ACM een lezenswaardig onderzoek naar de mogelijkheden van flexibilisering van nettarieven. Het idee is om afnemers een prikkel te geven om het net minder te gebruiken op die momenten dat het net zwaar wordt belast. Zodoende zouden investeringen in netverzwaring kunnen worden uitgesteld of teruggeschroefd, met lagere kosten voor netbeheer tot gevolg. Een aanlokkelijk idee want het elektriciteitsnet stuit op haar grenzen. Diverse zonneparken wachten nog op een aansluiting en Tennet heeft last van structurele congesties.

Als de frequentie onderuit gaat

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening wordt bepaald door twee factoren. Ten eerste moet productie en vraag in balans zijn en ten tweede moet het net in staat zijn om de benodigde elektriciteit te transporteren. In Nederland zijn onderbrekingen als gevolg van onvoldoende productievermogen al tientallen jaren niet meer voorgekomen. Maar op 9 augustus was het raak in Groot-Brittannië. De frequentie zakte onder de 49 Hertz en er werd belasting afgeschakeld om een volledige black-out te voorkomen. Eerder dit jaar zakte de frequentie ook in Nederland naar 49,8 Hertz. Wat is er aan de hand? Gaat de betrouwbaarheid achteruit en heeft dat dan te maken met de groei van productie uit zon en wind?

Nog geen zicht op een Europees pakket voor decarbonistatie

Eerder deze maand werd het 32ste Madrid Forum gehouden, het gremium waar de voortgang van de vorming van een interne Europese gasmarkt in brede kring wordt besproken. Op deze laatste bijeenkomst werd de interne Europese gasmarkt echter in het geheel niet besproken. De volledige bijeenkomst werd gewijd aan decarbonisatie van de gehele energiesector, koppeling en integratie van de verschillende sectoren en energietransitie.

Wilhelm Tell belaagd door het Brexit-monster en Hansje Brinker temt Cobra

De Brexit-soap gaat voorlopig nog even door. De nieuwe datum is 31 oktober geworden. Althans, eerder mag ook. Op het continent slaat de Brexit-vermoeidheid toe en veel Britten leiden aan Brexit-stress. Voor Nederland is de Brexit extra belangrijk omdat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke handelspartner is. Ook voor wat betreft de stroom- en gasmarkten zijn de twee landen buren met de interconnectoren BritNed en BBL.

Waar is de hand van Frans Timmermans?

De gebalde vuist van Frans Timmermans markeerde zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. In mei zijn er weer Europese verkiezingen en daarna moet ook een opvolger worden gekozen van de huidige voorzitter, Jean-Claude Juncker. Vier jaar geleden ging de huidige Commissie met Frans Timmermans als eerste vice-voorzitter aan de slag. Hij werd verantwoordelijk gemaakt voor “betere regelgeving”. De gebalde vuist van Timmermans is inmiddels wel bekend. Maar is de hand van Timmermans ook terug te zien in betere regelgeving, bijvoorbeeld in het 'Clean Energy Package'?

Gashubs samenvoegen en biedzones splitsen

Vorige maand publiceerde Acer (het EU agentschap voor samenwerking van toezichthouders) alweer de zevende editie van haar marktmonitoringsrapport. Dat biedt een goede gelegenheid om te kijken hoe de energiemarkt in Nederland zich verhoudt ten opzichte van de andere EU landen. Bij gas ontwikkelt TTF zich tot het voorbeeld voor heel Europa, maar de Nederlandse groothandelsmarkt elektriciteit scoort slechts matig. Belangrijker echter, is dat de monitor vele vragen open laat.

Zet de EU de consument centraal?

Twee jaar geleden lanceerde de Europese Commissie een nieuw pakket aan wetgeving voor de elektriciteitsmarkt. Het vierde pakket alweer, ook wel het winterpakket genoemd. De Commissie doopte het pakket 'Clean Energy for all Europeans' of 'new rules for a consumer centred clean energy transition'. De discussies rond de voorstellen zijn inmiddels in een beslissende fase gekomen en men hoopt er nog dit jaar onder Oostenrijks voorzitterschap uit te komen.

De Flexmarkt van Liander: geen markt maar congestiemanagement

Vorige week is Liander de aanbesteding 'Flexmarkt Zuidplaspolder' gestart. Deze regio bij Gouda ontwikkelt zich sterk met snel toenemende vraag naar elektriciteit als gevolg. Liander krijgt veel aanvragen voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet, maar kan die niet honoreren omdat het 50/10 kV station Zevenhuizen vol zit. Met het inzetten van de Flexmarkt hoopt Liander de nieuwe aansluitingen toch te kunnen realiseren.