U heeft gezocht op: Rens Knegt

49 resultaten

Datum Relevantie

'Gaswinning in geding? Dan ook Energieakkoord op de schop'

In een ingezonden brief in Het Financieele Dagblad schrijven Rens Knegt, voormalig ... "De ideologie wint het van de urgentie van besparing", aldus Knegt en Van der Weg ... En in gesprek met Energeia keerde Knegt zich vorig jaar tegen een van de uitvloeisels ... De brief van Knegt en Van der Weg kreeg maandag bijval, maar oogstte ook kritiek.

ETS: een volume- of een prijssysteem?

De vergaderingen over het nationaal energieakkoord duurden soms lang. Dat bood de gelegenheid tot nadenken over bepaalde statements. Zo beargumenteerden de werkgeversorganisaties dat het Emission Trading System (ETS) is opgezet om het volume van CO2-rechten en –emissies te reguleren. De motivatie daarachter begrijp ik wel. Bij het huidige en nu voorziene volume van rechten tot 2020 is een lage CO2-prijs verzekerd en dat is om redenen van concurrentieverhoudingen een belangrijk gegeven.

Genieten van de polder

Als jeugdig ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken was ik in 1978 voor de eerste keer ministerieel vertegenwoordiger bij een Ser-commissie. Dat was de Commissie Sociaal-Economisch Beleid. Een zwaar gezelschap, dat werd voorgezeten door de toenmalige Ser-baas Jan de Pous. Ik luisterde ademloos naar de bevlogen betogen van vakbondsbonzen als Wim Kok en Herman Bode. Als EZ’er (wij waren er voor het bedrijfsleven!) probeerde ik iedere nuance op te vangen, die werkgeversvoormannen als Chris van Veen en Ad Dortland in hun bijdragen verwerkten. En dan de kroonleden... het neusje van de zalm van de hoogleraren macro-economie met de fameuze D.B.J. Schouten uit Tilburg in een glansrol. Ik was al heel blij als ik als ministerieel vertegenwoordiger het antwoord wist op een vraag die aan EZ werd gesteld. Ik genoot van de polder, leerde er heel veel en had oprecht respect voor deelnemers aan dit bloedserieuze spel.

'De markt moet het doen...'

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is de doelstelling voor duurzame energie op 16% in 2020 gezet. Ik vrees weer een cijfertje in een reeks niet gerealiseerd gebleken doelstellingen. Die reeks begon in de Derde Energienota van minister Wijers. Toen –in januari 1996– hadden we het over 10% in 2020. Wie terugkijkt op de geschiedenis van die ambities en op het beleid dat is gevoerd om deze mogelijk te maken, kan niet anders dan vaststellen dat we de 16% van Rutte en Samsom ook niet gaan halen. Dat is gelet op de politieke spanningen in de gebieden met overvloedig voorhanden fossiele brandstoffen, het verzet tegen schaliegas, de uitzichtloosheid van kernenergie en vooral gelet op de klimaatverandering een trieste conclusie.