U heeft gezocht op: *

68575 resultaten

Datum Relevantie

Provincies en gemeenten roepen rijk op werk te maken van gebouwgebonden financiering

In een brief aan ministers Rob Jetten, Sigrid Kaag, Hugo de Jonge en Hanke Bruins Slot vragen de twaalf provincies en een aantal gemeenten het kabinet om verduurzaming van woningen aantrekkelijker te maken voor woningeigenaren door te zorgen voor passende financieringsinstrumenten. Met name gebouwgebonden financiering zou nu echt snel mogelijk gemaakt moeten worden, vinden de overheden.

Compensatie CO₂-kosten stroomfactuur grootverbruikers 'relevant', maar besluit blijft uit

Het kabinet kan nog geen duidelijkheid geven over voortzetting van de zogenoemde indirecte kostencompensatie, een subsidieregeling die moet voorkomen dat bedrijven uit Nederland vertrekken vanwege een ongelijk speelveld door CO₂-uitstootkosten. Minister Adriaansens meent weliswaar dat het continueren van compensatie van indirecte emissiekosten relevant is, maar heeft vooralsnog geen budget voor voortzetting van de regeling.