U heeft gezocht op: *

66616 resultaten

Datum Relevantie

Gemeenten hebben meer geld nodig om wijken aardgasvrij te maken

De businesscase voor wijken die van het aardgas moeten, komt niet rond zonder aanvullende rijksbijdrage. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor van de proeftuingemeenten in het Programma Aardgasvrije Wijken. Daarnaast is het gasloos maken van wijken een arbeidsintensief proces dat veel inzet vraagt van gemeenten. Zij achten het noodzakelijk dat een nieuw kabinet hiervoor “voldoende middelen” beschikbaar stelt.

Investeringen in windenergie blijven groeien in coronatijd

Investeringen in windenergie beliepen vorig jaar met €42,8 mrd het hoogste niveau sinds 2016, zo blijkt uit een nieuw rapport. Hieruit blijkt ook dat Nederlandse banken een belangrijke rol spelen in de financiering en dat de groei van het aantal directe leveringscontracten dat exploitanten sluiten met bedrijven doorzet. Opvallend detail is dat Nederlandse offshore windparken per MW de goedkoopste in Europa zijn.

Waterstofplan krijgt onder voorwaarden een miljoeneninvestering uit het groeifonds

Het groenewaterstofplan van drie topsectoren kan putten uit de investeringspot die het Nationaal Groeifonds heet. Maar de voorwaardelijke toekenning van €73 mln tekent wel schril af bij de aanvraag, die het tienvoudige bedroeg. De beoordelingscommissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem is van mening dat het project te veel leunt op opschaling en kostenreductie in plaats van innovatie en kennisontwikkeling.