U heeft gezocht op: *

19914 resultaten

Datum Relevantie

Schaduwzijde van succes GroenGas Gelderland: drie boetes en klachtenregen

GroenGas Gelderland kent een moeizame start. Niet wat betreft de productie, want die verloopt voorspoedig. Maar sinds de aanvang van de exploitatie van een biogascentrale in glastuinbouwgebied Bergerden moest de organisatie al drie keer een boete betalen wegens een overtreding.

Hoger beroep in grote aardbevingszaak begint

Het was een pijnlijke, maar mogelijk vooral ook een dure nederlaag voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Ruim twee jaar geleden oordeelde de rechter dat de gaswinner de waardedaling van huizen in het Groningse aardbevingsgebied onmiddellijk moet vergoeden, ongeacht of een huiseigenaar zijn woning verkoop. Deze woensdag en donderdag dient bij het gerechtshof Leeuwarden het hoger beroep, aangespannen door de NAM, in wat al de "grote aardbevingszaak" is gaan heten.

Hoger beroep in grote aardbevingszaak begint

Het was een pijnlijke, maar mogelijk vooral ook een dure nederlaag voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Ruim twee jaar geleden oordeelde de rechter dat de gaswinner de waardedaling van huizen in het Groningse aardbevingsgebied onmiddellijk moet vergoeden, ongeacht of een huiseigenaar zijn woning verkoop. Deze woensdag en donderdag dient bij het gerechtshof Leeuwarden het hoger beroep, aangespannen door de NAM, in wat al de "grote aardbevingszaak" is gaan heten.

Decentrale overheden dienen opnieuw verlanglijstje energiebeleid in

Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op een aantal knelpunten in de praktische uitvoering van de energietransitie. Zo pleiten zij voor een verruiming van de SDE+, het schrappen van gasaansluitplicht en een minder dwingend ruimtelijk beleid.

Schone gascentrale op zee versterkt windpark

Er wordt de komende jaren een groot aantal windparken op zee gebouwd. Die leveren stroom als het waait, maar als er geen wind staat, is de stroomkabel naar het vaste land onbenut. Start-up Circular Energy uit Delft heeft een plan bedacht om die stroomkabel ook in windstille periodes beter te benutten: door in de buurt van windparken op zee mobiele energiecentrales te bouwen boven op nieuwe gasvelden.

Productiefout leidt tot vervangingsoperatie van 40.000 gasmeters

Regionale netbeheerders zijn bezig ongeveer 40.000 recent opgehangen gasmeters van het merk Landis+Gyr te vervangen. Door een productiefout hebben de meters een iets te korte schroefdraad. Onderzoek door Kiwa bevestigt de claim van de netbeheerders dat de veiligheid niet acuut in het geding is, maar de bevestiging tussen meter en gasleiding voldoet volgens datzelfde onderzoek niet aan de standaard. De levensduur van twintig jaar die de meters behoren te hebben, kan daarom niet worden gegarandeerd.

Onderzoekers: Nederlandse gasopslagen hebben het zwaar

De businesscase voor Nederlandse gasopslagen is ronduit slecht. Dat valt af te leiden uit een analyse van de sector door Kyos Energy Consulting in opdracht van Autoriteit Consument & Markt (ACM). De situatie wordt niet alleen veroorzaakt door de zware marktomstandigheden, maar ligt ook aan de tarieven voor transportcapaciteit. Toch is ACM niet van plan in te grijpen.

Kamp: rechter moet helderheid verschaffen over eenheid gasvolume in wet

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) is niet van plan om zelf duidelijkheid te verschaffen over de vraag of gasvolumes in standaard kubieke meter (Sm3) of normaal kubieke meter (Nm3) moeten worden uitgedrukt. Hij -of zijn opvolger- wacht hiervoor een hoger beroep in de zaak-Wapse af, zo schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer.

SODM: drukverhoging Norg leidt niet tot nieuwe seismische risico's

De verruiming van het toegestane drukbereik in een deel van gasopslag Norg leidt niet tot extra seismische risico’s. Dat schrijft Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) in een advies aan minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD). Eerder dit jaar werd de bewindspersoon door de rechter op de vingers getikt, omdat hij de verruiming zonder deugdelijke motivering had toegestaan.

Nog minimaal twee jaar voor oogsten grootste gasvondst begint

Gaswinning is voorlopig nog niet aan de orde in het recent ontdekte gasveld boven Schiermonnikoog. Dat staat in een brief die demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Maar in een tweede Kamerbrief van dezelfde datum schrijft minister Kamp ook dat de gasvondst "geenszins strijdig" is met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, omdat gas de komende decennia een "onmisbaar element in de Nederlandse energiemix" blijft. Hansa Hydrocarbons laat weten het komend jaar nog meer onderzoek te zullen doen, voor het bedrijf een productiebesluit zal nemen.

Eneco: brandbrief OR, geheime rapporten en beloning adviseurs

De Ondernemingsraad van energiebedrijf Eneco vraagt de aandeelhoudende gemeenten om harde garanties te stellen aan verkoop van het belang in het bedrijf. Dat staat in een brief die de OR zondag verstuurde. De voorwaarden betreffen de strategie, de langetermijnhorizon en het zekerstellen van de werkgelegenheid van het Eneco-personeel. De deadline voor aandeelhoudende gemeenten om te beslissen is 31 oktober.

'Nu is voor iedereen duidelijk dat omslag naar gasloos bouwen wordt gemaakt'

Als eerste grote bouwer nam Ballast Nedam vorige maand de stap: nieuw te ontwikkelen woningen worden in principe alleen aardgasloos gebouwd. Dus ze worden volledig elektrisch of aangesloten op stadswarmte. Iets meer dan een maand later staat praktisch dezelfde ambitie in het regeerakkoord. Over vier jaar moet in heel Nederland het grootste deel van de nieuwbouwwoningen gasloos worden opgeleverd.