U heeft gezocht op: *

4849 resultaten

Datum Relevantie

Curatoren Econcern nemen grote hobbel op weg naar afwikkeling bankroet

De curatoren van het in 2009 failliet verklaarde Econcern hebben een vordering op de boedel van een half miljard euro weten af te kopen voor een nettobedrag van €15,8 mln. Hiermee is een belangrijke hobbel weggenomen voor de verdere afhandeling van het bankroet, aldus curator Willem Jan van Andel van Wijn & Stael Advocaten. Van Andel heeft goede hoop in 2018 een streep onder de zaak Econcern te kunnen zetten.

Eneco: brandbrief OR, geheime rapporten en beloning adviseurs

De Ondernemingsraad van energiebedrijf Eneco vraagt de aandeelhoudende gemeenten om harde garanties te stellen aan verkoop van het belang in het bedrijf. Dat staat in een brief die de OR zondag verstuurde. De voorwaarden betreffen de strategie, de langetermijnhorizon en het zekerstellen van de werkgelegenheid van het Eneco-personeel. De deadline voor aandeelhoudende gemeenten om te beslissen is 31 oktober.

Topsectoren weten niet goed te scoren

Het topsectorenbeleid leidt na zes jaar nog niet tot bevredigende resultaten. De afgelopen drie jaar bleef de bijdrage van de topsectoren aan de groei van de economie flink achter bij het gemiddelde van de gehele economie. Dat blijkt maandag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de cijfers komt ook naar voren dat dit magere resultaat vooral te wijten is aan de slechte score van de topsector energie.

CBS tilt aandeel hernieuwbare energie in definitieve cijfers naar 6%

De bijstelling is te klein om het een opsteker te noemen, maar in 2016 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie van het eindverbruik van energie niet 5,9% maar 6,0%. Dat blijkt uit de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Herstructurering Vattenfall leidt tot aandacht voor zon, ook bij Nuon

Vattenfall, de Zweedse moeder van energiebedrijf Nuon, heeft een nieuw bedrijfsonderdeel: zonne-energie en batterij-opslag. Met de nieuwe structuur wil het bedrijf anticiperen op marktontwikkelingen, waaronder het groeiende belang van (grootschalige) zonne-energie. De komende twee jaar wil het Zweedse staatsbedrijf €150 mln investeren in zonneparken, waaronder diverse in Nederland.

Energieleverancier DVEP komt in Amerikaanse handen

Energieleverancier De Vrije Energie Producent (DVEP), dat energie levert aan zo'n honderd Nederlandse gemeenten, wordt overgenomen door het Amerikaanse bedrijf UGI International. Dat maakten de twee bedrijven vorige week bekend. UGI is in Europa al actief als gasleverancier, en hoopt met DVEP ook de elektriciteitsmarkt te betreden.

Stijgende trend CO2-uitstoot zet zich voort in tweede jaar

Voor het tweede jaar op rij is de uitstoot van broeikasgassen -waaronder CO2- in 2016 gestegen, en wel met 0,7%. De stijging komt vooral door de chemische industrie en het gebruik van meer aardgas voor de verwarming van woningen en kantoren. De netto uitstoot van elektriciteitscentrales is gedaald. Dat meldt het CBS deze maandag.

SIF: 'We kunnen geen voorraad aanleggen. Iedere paal is anders'

Het is minder simpel dan het lijkt. Als de Noordzee, zoals steeds meer mensen geloven, de energiecentrale van de toekomst wordt, dan zullen er de komende decennia duizenden windturbines in de golven worden neergezet. Al die molens moeten op een fundering rusten. Gouden business dus voor SIF. Dat bedrijf bouwt de zogeheten monopile, een stalen paal onder water waar de turbines op komen. En hoe moeilijk kan dat zijn, een paal aan elkaar lassen?

Buitenlandse avonturen vallen in vruchtbare aarde bij Eneco

Energiebedrijf Eneco is tevreden over het "sterke" resultaat over de eerste helft van 2017 -een resultaat dat met name wordt gestut door de recente buitenlandse overnames. De veelbesproken strategie om in te zetten op slimme thermostaat Toon en energiediensten in plaats van de traditionele productie en levering, slaat in Nederland minder voortvarend aan dan gehoopt.

Hogere winst in eerste halfjaar voor Duitse energiereus RWE

Het Duitse energiebedrijf RWE -eigenaar van een reeks elektriciteitscentrales in Nederland- heeft een bedrijfsresultaat (Ebitda) van €3,2 mrd gehaald in het eerste halfjaar van 2017. Een stijging van 7% in vergelijking met een jaar eerder toen het resultaat uitkwam op €3 mrd. Netto was het verschil aanmerkelijk groter: €809 mln tegenover €598 mln een jaar eerder, een stijging van 35%. Dat heeft het bedrijf deze maandag bekend gemaakt.

Dong verwacht meer winst in 2017 en wil Brabants afval gaan verwerken

Het Deense Dong Energy stelt de verwachtingen voor 2017 naar boven bij, onder meer door de eenmalige opbrengsten uit de verkoop van een 50%-belang in het Duitse offshore windpark Borkum Riffgrund 2. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers laat het Deense energiebedrijf verder weten nog altijd te kijken naar de mogelijkheden om in Nederland actief te worden op het gebied van afvalverwerking.

GTS voorziet flink minder investeringen in nieuwe gasinfrastructuur

Gasunie Transport Services (GTS) geeft de komende jaren aanzienlijk minder uit aan nieuwe infrastructuur dan twee jaar geleden verwacht. Dit hangt vooral samen met het -voorlopig- schrappen van het voornemen de stikstofconversiefabriek in Zuidbroek uit te breiden. Wel wordt er geïnvesteerd in meer entrycapaciteit bij LNG-terminal Gate.

Bodem oliesector bereikt nu winsten weer groeien

Kostenbesparingen en terughoudendheid met nieuwe investeringen werpen hun vruchten af in de oliesector. Grote oliemultinationals als Shell, ExxonMobil, Total en Chevron, samen met BP 'Big Oil' genoemd, rapporteerden de afgelopen week allemaal sterke operationele verbeteringen die leidden tot de beste resultaten sinds de sterke daling van de olieprijs in 2014 werd ingezet. De bodem van de malaise in de sector lijkt daarmee bereikt.

Energietransitie maakt netbeheer honderden miljoenen duurder

De omzet van netbeheerder Tennet is in het eerste halfjaar van 2017 met 27% gestegen naar €1.966 mln als gevolg van, uiteindelijk, een minder stabiele elektriciteitsproductie door de toename van wind- en zonne-energie. Tennet moest elektriciteitsproducenten hogere vergoedingen betalen voor het aanpassen van hun elektriciteitsproductie om het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet te handhaven en overbelasting van het net te voorkomen. Deze kosten worden direct doorberekend aan de energiegebruiker en zorgen zo voor een hogere omzet. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers die Tennet deze vrijdag heeft gepubliceerd.

Opbrengst Alliander stijgt door vergoeding precario en extra aansluitingen

Alliander boekte het afgelopen halfjaar een resultaat na belastingen van €93 mln. Dat is fors minder dan de €232 mln in de eerste zes maanden van 2016. De afname is vooral toe te schrijven aan de eenmalige opbrengst van de verkoop van Endinet vorig jaar. Zonder deze bijzondere post komt het resultaat juist €30 mln hoger uit.

Het gaat Enexis niet snel genoeg met de lokale energieplannen

Netwerkbedrijf Enexis heeft er moeite mee om samen met gemeenten tot lokale energieplannen te komen. Dat schrijft de raad van bestuur van Enexis deze donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Enexis wil nog dit jaar met twintig gemeenten een lokaal energieplan opstellen, maar dat proces blijkt tijdrovender dan het netwerkbedrijf had gedacht.

Installateur Unica komt in handen van buitenlandse investeerder

Unica, met 2.000 medewerkers de top-4 speler in de Nederlandse installatiebranche, komt grotendeels in handen van een buitenlandse investeerder. Eigenaar Daan van Vliet verkoopt 51% van de aandelen aan het van oorsprong Zweeds-Duitse private-equityhuis Triton. Met de aandelentransactie is een bedrag gemoeid van minimaal €80 mln.

Eneco en aandeelhouderscommissie verwijten elkaar onvolledigheid

Na de aankondigingen van Rotterdam en Den Haag de aandelen Eneco te willen verkopen, blijft het stil bij de overige grotere aandeelhouders. Uit een rondgang langs gemeenten met meer dan 2% van de aandelen in bezit, blijken alle principebesluiten -of de voorstellen daartoe- over de zomervakantie getild te worden. Uit de rondgestuurde stukken waarop de colleges en gemeentenraden zich voor hun besluit moeten baseren, blijkt over enkele belangrijke zaken verschil van inzicht te bestaan tussen Eneco en de aandeelhouderscommissie.