U heeft gezocht op: *

129 resultaten

Datum Relevantie

Onderzoek naar energieuitwisseling Museumplein Amsterdam

Culturele instellingen en bedrijven aan het Museumplein in Amsterdam gaan samen met Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling onderzoeken hoe zij onderling warmte en koude kunnen uitwisselen. Het gaat om het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum, het Concertgebouw, Albert Heijn en Q-Park. Het Rijksmuseum is vooralsnog niet betrokken bij het project.

Friese bouwgroep ontwikkelt drie geothermiebronnen

Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) heeft een opsporingsvergunning gekregen voor een proefboring naar aardwarmte in Drachten. Het is naast gelijksoortige initiatieven in Leeuwarden en Sneek een van de drie geothermieprojecten van de onderneming in de provincie Friesland. “Hier zijn we de komende jaren wel zoet mee.”

Warmtesector: gebrek aan kennis bij Essent is stuitend

Grote spelers in de sector reageren vol ongeloof op de kritiek van bestuursvoorzitter Patrick Lammers van Essent op de aanleg van warmtenetten. Zij verwijten hem kortzichtigheid, een gebrek aan kennis en zelfs hypocrisie. "Essent lijkt totaal niet aangesloten bij de transitie".

CO2-ladder moet tegenstanders overtuigen van nut staalwarmte

Om de acceptatie van het gebruik van restwarmte van Tata Steel in IJmuiden te vergroten, heeft Metropoolregio Amsterdam (MPA) een zogenoemde warmteladder laten ontwikkelen. Deze ladder geeft de CO2-prestaties van verschillende bronnen weer. De weinig verrassende conclusie: de staalfabriek scoort best goed.

SODM: Naleving regels in mijnbouwsectoren neemt af

De naleving van wet- en regelgeving neemt in alle mijnbouwsectoren af. Dat constateert Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) in zijn jaarverslag. Vooral geothermie presteert onder de maat. Wind op zee doet het een stuk beter, maar dat kan onder druk van de sterk dalende prijzen veranderen.

Gebrek aan goed beheer speelt Zuidhollandse WKO's parten

De meerderheid van de bodemenergie-installaties levert energiebesparing op, constateert de Omgevingsdienst Haaglanden in een rapport op basis van onderzoek naar 42 warmtekoude-opslagen (WKO's) in de gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland. Maar daar houdt het goede nieuws meteen op: er is nog heel veel winst te behalen als deze installaties goed ingeregeld en beheerd zouden worden.

'De Nederlandse ondergrond is een jungle'

Is het frustrerend dat het ondanks jarenlang onderzoek naar de aardbevingen in Groningen nog steeds niet duidelijk is bij welke gaswinning wat voor aardbevingen ontstaan? Harry van der Meijden, inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) lacht een beetje. Een beetje moeizaam ook. Aardbeving. "Ik wil juist proberen dat woord niet te gebruiken."

Vertraging Warmtestad door kritische houding SODM

Het Groningse geothermieproject Warmtestad loopt vertraging op. Na een kritisch rapport van Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) durft de gemeente het voorlopig niet aan om grote investeringen te doen. Dit zal leiden tot een nog onbekende schadepost, zo bleek woensdag tijdens een vergadering in de gemeenteraad.

Toezichthouder trekt teugels geothermiesector strak aan

Het speelkwartier voor geothermieprojecten is voorbij. Volgens Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) wordt het hoog tijd dat de sector, die zich nu snel ontwikkelt, meer oog krijgt voor de naleving van wetten en regels, de risico’s voor milieu en veiligheid, en de financiële gevaren. Ook het ministerie van Economische Zaken krijgt huiswerk.

Commissie voor de Mer blijft kritisch op visie op ondergrond

Het kabinet krijgt een krappe voldoende voor het milieueffectrapport (Mer) bij de voorgestelde Structuurvisie Ondergrond. Volgens de Commissie voor de Mer bevat het rapport, anders dan een aantal maanden geleden, nu wel genoeg informatie. Maar tussen de regels door klinkt er ook stevige kritiek.

Green Deal: tot 30% industriële warmtevraag invullen met diepe geothermie

Overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstituten gaan gezamenlijk structureel onderzoek doen naar de mogelijkheden die het gebruik van aardwarmte biedt voor het voldoen aan de warmtevraag vanuit de industrie. Daartoe is deze maandag een zogeheten Green Deal ondertekend door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, Energie Beheer Nederland (EBN), TNO en zeven consortia van bedrijven.

Zelfs Nom-woning soms onvoldoende geïsoleerd voor nieuwe bouwnorm

Dat de energiecriteria voor nieuwbouw in 2021 het nodige gaan eisen van bouwbedrijven, was al bekend. Maar dat de eerste eis over isolatiewaarden zo zwaar weegt dat zelfs een aantal huidige Nul-op-de-meterprojecten daar niet aan voldoet, was ook een verrassing voor Claudia Bouwens, programmaleider bij het Lente-akkoord over zeer energiezuinige nieuwbouw (Zen).

Geothermieproject Bergschenhoek begint met aanleg put

Warmtebedrijf Bergschenhoek is begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een aardwarmteput naast kwekerij Hollandplant. De werkzaamheden nemen naar verwachting zo’n halfjaar in beslag. Anders dan bij de meeste geothermieprojecten, wordt de warmte via een leverancier (Agro Energy) geleverd aan de eindgebruikers. De initiatiefnemers hopen deze constructie vaker toe te passen.

Warmtestad krijgt geld-injectie om Rendo's WKO's te kopen

Het Groningse stadswarmtebedrijf Warmtestad wil vier warmte/koude-opslagen van netwerkbedrijf Rendo in Groningen overnemen. Warmtestad heeft daarvoor extra financiering van €4 mln gevraagd aan de twee aandeelhouders, de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. Ook heeft het stadswarmtebedrijf een overbruggingskrediet nodig van ruim €6 mln om het geothermieproject Warmtenet Noordwest voort te zetten. Dat staat in een raadsbesluit dat het Groningse College van B&W deze woensdag voorlegt aan de gemeenteraad.