U heeft gezocht op: *

1804 resultaten

Datum Relevantie

Belangrijk deel klimaatbeleid uit regeerakkoord te vaag voor doorrekening

Met de maatregelen die specifiek genoeg zijn om door te kunnen rekenen kan de nieuwe regering de helft van de klimaatdoelstellingen halen die het zichzelf voor 2030 heeft gesteld, mits komende regeringen dit beleid de komende dertien jaar op dezelfde voet voortzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van de maandag gepubliceerde doorrekening van het nieuwe regeerakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Onder de punten waarvoor het PBL aandacht vraag is onduidelijkheid over de wijze waarop de regering de miljarden van de SDE+-regeling voor hernieuwbare energie wil aanwenden nu uit deze regeling ook de afvang- en opslag van CO2 moeten worden betaald.

Haven Rotterdam ziet (opnieuw) veel toekomst in CO2-opslag

Rond de jaarwisseling wordt duidelijk wat de kabinetsplannen voor grootschalige afvang en opslag van CO2 gaan kosten bij uitvoering in de Rotterdamse haven, een van de belangrijkste industriële bronnen van CO2-uitstoot. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN) komen dan met de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de opslag van, uiteindelijk, 5 Mton CO2 per jaar.

Failliet 'Aldel' kreeg van EZ ruim € 4 mln energiesubsidie

Het failliete Klesch Aluminium, voorheen Aldel, heeft € 4,57 mln aan subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. Dat schrijft demissionair minister Henk Kamp in een brief op vragen uit de Tweede Kamer. Klesch Aluminium Delfzijl is deze maand bezig met zijn tweede doorstart, en is weer Aldel gaan heten. De aluminiumfabriek ligt op het industrieterrein ten zuidoosten van Delfzijl.

Biomassa en CO2-afvang bij Tata Steel's Hisarna-techniek

In november start Tata Steel met de duurproef van zes maanden voor de nieuwe Hisarna-techniek, maakte het bedrijf afgelopen maandag bekend. Die techniek zou ervoor moeten zorgen dat het energieverbruik en de CO2-uitstoot met 20% afneemt, terwijl de CO2 die wel vrijkomt makkelijk af te vangen is. Bij grootschalige inzet van de nieuwe techologie zou minimaal 80% van alle CO2 uit het staalverwerkingsproces kunnen worden gehaald. Maar om daar te komen, moet eerst worden bewezen dat de techniek ook maanden achtereen kan draaien.

PORTRET Onconventioneel denker Wiebes aan roer van klimaatbeleid

Eric Wiebes als minister van Economische Zaken & Klimaat. Wie aan het begin van dit jaar daar een lieve duit op had gezet, zou nu schatrijk zijn geweest. De VVD-staatssecretaris van Financiën worstelde destijds met de Belastingdienst en als gevolg daarvan ook met de Tweede Kamer. Hij komt natuurlijk niet meer terug na de verkiezingen, zo klonk het. Toch staat hij donderdag als lid van Rutte III op het bordes. In de energiewereld zijn de verwachtingen hooggespannen.

Nijpels wil afspraken uit Energieakkoord koste wat kost nakomen

De Borgingscommissie Energieakkoord gaat er alles aan doen om de doelstellingen voor 2020 voor duurzame energie en energiebesparing tóch te verwezenlijken. Voor de kerst komt de commissie met een actieplan met aanvullende maatregelen, zo is vrijdagochtend besloten. "Iedereen was het er vanmorgen over eens dat dit pakket er moet komen", zegt voorzitter Ed Nijpels in gesprek met Energeia.

NEV 2017: meeste doelen 2020 niet gehaald, daarna komt de versnelling

Tot 2020 gaat de groei van hernieuwbare energie iets trager dan een jaar geleden nog werd verwacht, de energiebesparing juist iets sneller en de verwachte daling van de uitstoot van broeikasgassen blijft gelijk. Dat zijn de belangrijkste cijfers van de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) die deze donderdag is gepubliceerd. Wel is er op al deze fronten "veel verandering", zegt Koen Schoots, een van de auteurs van het rapport namens Energie Onderzoekscentrum Nederland (ECN). Volgens Schoots staan we "aan de vooravond van een enorme groei van het aandeel hernieuwbare en energie en van een daling van de uitstoot van broeikasgassen".

Chemische sector moet lessen trekken uit discussie kolencentrales

De chemische sector als voorloper van verduurzaming, dat verraste de bezoekers van de door brancheorganisatie VNCI georganiseerde Industrial Morning op de Vakbeurs Energie in Den Bosch. Daar lichtte de brancheorganisatie een tipje van de sluier op van de Routekaart 2050, die in december zal worden gepresenteerd. "Elektriciteit uit zon en wind zou heel belangrijk kunnen blijken voor de chemische industrie", zegt VNCI's speerpuntmanager energie en klimaat Reinier Gerrits. "Niet alleen als bron van energie maar ook als grondstof."

REGEERAKKOORD 'Goede intenties gebouwde omgeving, weinig plannen'

Voorvechters van de verduurzaming van de gebouwde omgeving reageren door de bank genomen positief op de ambities in het nieuwe regeerakkoord. Eindelijk wordt er voldoende aandacht geschonken aan het versnellen van de transitie, zo is de teneur. Maar de doelen van Rutte III gaat niet altijd vergezeld van de noodzakelijke maatregelen.

REGEERAKKOORD Afvang en opslag wordt ruggengraat van CO2-beleid

De afvang en opslag van kooldioxide (CCS) wordt samen met de sluiting van kolencentrales de ruggengraat van het CO2-beleid in Nederland. De elektriciteitssector wordt geconfronteerd met een minimum CO2-prijs. De inzet op biomassa wordt teruggeschroefd, de inzet op wind op zee krijgt een extra impuls. Emissieloze auto's, geen aansluitplicht maar een warmterecht, het einde van de salderingsregeling en nog een tikkeltje minder gaswinning in Groningen. In een notendop zijn dit de plannen van Rutte III richting een duurzame Nederlandse economie.

REGEERAKKOORD Energiesector gematigd positief over plannen Rutte III

Spelers in de energiesector reageren gematigd positief op de plannen van het nieuwe kabinet. Het regeerakkoord toont ambitie, en dat had niet iedereen verwacht. Toch had het op sommige punten best een onsje meer mogen zijn, vinden sommige groene organisaties. De energie-intensieve industrie benadrukt juist dat de maatregelen wel haalbaar moeten zijn voor bedrijven. En volgens de hoeder van het Energieakkoord Ed Nijpels zouden de coalitiepartijen onderling moeten vechten om de positie van klimaatminister.

ECN: Waterstofproductie kan CO2-afvangen betaalbaar maken

Het lijkt de omgekeerde wereld: waterstof produceren, niet als alternatieve bron voor duurzame energie, maar juist om CO2 te produceren en die vervolgens af te vangen. Toch is dat precies wat Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) vanaf januari gaat doen in een pilotproject in Zweden, samen met onder andere de Britse tak van Tata Steel. De nieuwe Sewgs-technologie is naar verwachting een kwart goedkoper en de helft energiezuiniger dan de bestaande technieken.

Shell sluit zich aan bij CO2-opslag in Noorwegen

Shell is samen met het Franse olie- en gasconcern Total in een CO2-opslag-project gestapt in Noorwegen. Beide concerns sluiten zich aan bij een door de Noorse overheid gesteund project om CO2 van industriële fabrieken op te slaan in een reservoir onder de bodem van de Noordzee. Statoil gaat het project, dat jaarlijks 1,5 miljoen ton CO2 moet opslaan, leiden. Dat hebben de partijen maandag bekendgemaakt.