U heeft gezocht op: *

13331 resultaten

Datum Relevantie

Schaduwzijde van succes GroenGas Gelderland: drie boetes en klachtenregen

GroenGas Gelderland kent een moeizame start. Niet wat betreft de productie, want die verloopt voorspoedig. Maar sinds de aanvang van de exploitatie van een biogascentrale in glastuinbouwgebied Bergerden moest de organisatie al drie keer een boete betalen wegens een overtreding.

Energiezuinige renovatie kan uit voor corporatie, niet voor koopwoning

Corporaties komen wel uit de kosten bij het energiezuinig maken van bestaande woningen. Maar voor particuliere eigenaren is dat een stuk lastiger. Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoeksbureaus TNO en Rigo op basis van verschillende renovatie- en nieuwbouwprojecten die zijn voortgekomen uit het overheidsprogramma Energiesprong.

Tennet rondt netversterking Noordoostpolder af met duurzaam station

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet neemt woensdag officieel het nieuwe hoogspanningsstation Emmeloord-Zuidervaart in gebruik, volgens Tennet zelf het eerste duurzame hoogspanningsstation van Nederland. De ingebruikname is het sluitstuk van een grootschalige netversterking die nodig was om het Windpark Noordoostpolder aan te sluiten.

Gebrek aan handjes zorgt voor vertraging bij netbeheerders

Netbeheerders komen in de knel door de toenemende vraag om aansluitingen bij bouwprojecten zoals nieuwbouw en zonneweides, terwijl ze tegelijkertijd kampen met een tekort aan technisch personeel om die aansluitingen te realiseren. In de Randstad, Flevoland en West-Brabant lopen sommige projecten daardoor vertraging op. Rutger van der Leeuw, directeur Infra bij netbeheerder Enexis: "We moeten alle zeilen bijzetten".

Curatoren Econcern nemen grote hobbel op weg naar afwikkeling bankroet

De curatoren van het in 2009 failliet verklaarde Econcern hebben een vordering op de boedel van een half miljard euro weten af te kopen voor een nettobedrag van €15,8 mln. Hiermee is een belangrijke hobbel weggenomen voor de verdere afhandeling van het bankroet, aldus curator Willem Jan van Andel van Wijn & Stael Advocaten. Van Andel heeft goede hoop in 2018 een streep onder de zaak Econcern te kunnen zetten.

Decentrale overheden dienen opnieuw verlanglijstje energiebeleid in

Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op een aantal knelpunten in de praktische uitvoering van de energietransitie. Zo pleiten zij voor een verruiming van de SDE+, het schrappen van gasaansluitplicht en een minder dwingend ruimtelijk beleid.

Burger moet worden betrokken bij wind-op-zeeprojecten

Dorpsmolens op zee, dat is wat de Vereniging Participatie Wind op Zee voor ogen heeft. Of in officiële termen: burgerparticipatie in windparken op zee. De vereniging, vooralsnog informeel opgericht, komt uit de koker van het MVI-lab Noordzee van de Topsector Energie, die de maatschappelijke kant van de energietransitie in het oog houdt. Initiatiefnemer en zelfstandig adviseur Frans van der Loo: "Wij willen zoveel mogelijk het licht op groen."

Windenergie op zee dreigt slachtoffer te worden van eigen succes

Windenergie op zee dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Daarvoor waarschuwt Ernst van Zuijlen, directeur van Grow, een consortium van bedrijven en kennisinstellingen in de offshore windsector. De vraag is of nieuwe biedingen wel realistisch zijn, omdat ze vooruit lopen op de komst van nog niet bestaande technologieën, zoals krachtigere windmolens. Bedrijven hebben die innovaties al wel ingecalculeerd waardoor ze tegen bodemprijzen hebben ingeschreven op aanbestedingen voor windparken.

Enecoöperatie opgericht om Eneco te kopen; verkooptraject van start

De eerste potentiële koper heeft zich gemeld voor Eneco: Enecoöperatie, opgericht door coöperatiekoepel RescoopNL, coöperatief energiebedrijf Om en crowdfundingplatform Greencrowd. De Dordtse gemeenteraad stemde dinsdag als één van de laatste aandeelhouders in met het collegevoorstel om de aandelen in energiebedrijf Eneco te verkopen.

Brussel zet €2,2 mrd opzij voor energie-innovaties

De Europese Commissie stelt de komende drie jaar zo'n €2,2 mrd beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan schone energie. De nadruk ligt op de thema's hernieuwbaar, energiebebesparing in de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en opslag.

Poging tot creëren draagvlak voor zonnepark Eemnes werkte averechts

Projectontwikkelaar Kieszon mag een groot zonnepark in de gemeente Eemnes gaan bouwen. Om het draagvlak voor het park te vergroten, wilde de gemeente het park aanvankelijk openstellen voor bezoekers. Maar omwonenden vreesden juist van die bezoekers de meeste overlast. Op last van de Raad van State heeft de gemeente het bestemmingsplan daarom aangepast.

Eneco's nieuwe CIO komt van PostNL: Mario Suykerbuyk

Energiebedrijf Eneco heeft een nieuwe chief information officer (CIO): Mario Suykerbuyk. Hij vervangt Henk Nijland, die in de loop van 2018 met pensioen wil gaan. Tot die tijd blijft Nijland nog betrokken bij enkele grote IT-projecten binnen het bedrijf. Suykerbuyk rapporteert aan chief operations officer Frans van de Noort, lid van de raad van bestuur.

VVE betaalt lening energieneutrale verbouwing af via servicekosten

De duurzaamheidslening terugbetalen via de servicekosten: in Assen kan het. De VVE Ellen, bestaande uit 28 appartementen, zet vandaag de laatste handtekening voor de financiering en dan kan de verbouwing naar energieneutraal van start gaan. Financieel adviesbureau Segon kijkt ondertussen al verder, zegt Segon-partner Joost Schretlen: "Wij willen een standaardisatie van de kredietverlening zodat alle VVE's in Nederland hiervoor in aanmerking komen."

RVO helpt woningcorporaties en projectontwikkelaars bij energiebesparing

Woningcorporaties en de installatiebranche, dat is de doelgroep voor de nieuwe energiebesparingsverkenner van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De nieuwe online tool maakt gebruik van dezelfde gegevens als bijvoorbeeld de online besparingsverkenner van Milieu Centraal, maar biedt nieuwe mogelijkheden zoals het combineren van meerdere woningen, en het vergelijken van verschillende maatregelen.