U heeft gezocht op: *

37710 resultaten

Datum Relevantie

Tennet rondt netversterking Noordoostpolder af met duurzaam station

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet neemt woensdag officieel het nieuwe hoogspanningsstation Emmeloord-Zuidervaart in gebruik, volgens Tennet zelf het eerste duurzame hoogspanningsstation van Nederland. De ingebruikname is het sluitstuk van een grootschalige netversterking die nodig was om het Windpark Noordoostpolder aan te sluiten.

Gebrek aan handjes zorgt voor vertraging bij netbeheerders

Netbeheerders komen in de knel door de toenemende vraag om aansluitingen bij bouwprojecten zoals nieuwbouw en zonneweides, terwijl ze tegelijkertijd kampen met een tekort aan technisch personeel om die aansluitingen te realiseren. In de Randstad, Flevoland en West-Brabant lopen sommige projecten daardoor vertraging op. Rutger van der Leeuw, directeur Infra bij netbeheerder Enexis: "We moeten alle zeilen bijzetten".

OPINIE De fout van flexmarkten

De energietransitie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de stabiliteit van de elektriciteitsnetten. Een flexibiliteitsmarkt, die de piekvraag verschuift naar een dalmoment, is de magische formule die voor een oplossing moet zorgen. Maar Laurens de Vries en Mathijs de Weerdt, universitair hoofddocenten aan de TU Delft, waarschuwen voor de schaduwzijde.

Energie-Nederland wil rond laadpunten wettelijke exclusiviteit voor markt

Er moeten fiscale prikkels komen voor elektrische leaseauto's, autobatterijen moeten een rol krijgen in het het duurzame energiesysteem en netbeheerders moeten geweerd worden van de markt voor laadinfrastructuur. Op die manier ziet branchevereniging Energie-Nederland duurzame mobiliteit voldoende gestimuleerd om in Nederland een koplopersrol te blijven vervullen. Opmerkelijk is dat de energiebedrijven de aankomende Wet voortgang energietransitie niet ver genoeg vinden gaan.

Decentrale overheden dienen opnieuw verlanglijstje energiebeleid in

Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op een aantal knelpunten in de praktische uitvoering van de energietransitie. Zo pleiten zij voor een verruiming van de SDE+, het schrappen van gasaansluitplicht en een minder dwingend ruimtelijk beleid.

Burger moet worden betrokken bij wind-op-zeeprojecten

Dorpsmolens op zee, dat is wat de Vereniging Participatie Wind op Zee voor ogen heeft. Of in officiële termen: burgerparticipatie in windparken op zee. De vereniging, vooralsnog informeel opgericht, komt uit de koker van het MVI-lab Noordzee van de Topsector Energie, die de maatschappelijke kant van de energietransitie in het oog houdt. Initiatiefnemer en zelfstandig adviseur Frans van der Loo: "Wij willen zoveel mogelijk het licht op groen."

Windenergie op zee dreigt slachtoffer te worden van eigen succes

Windenergie op zee dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Daarvoor waarschuwt Ernst van Zuijlen, directeur van Grow, een consortium van bedrijven en kennisinstellingen in de offshore windsector. De vraag is of nieuwe biedingen wel realistisch zijn, omdat ze vooruit lopen op de komst van nog niet bestaande technologieën, zoals krachtigere windmolens. Bedrijven hebben die innovaties al wel ingecalculeerd waardoor ze tegen bodemprijzen hebben ingeschreven op aanbestedingen voor windparken.

Schone gascentrale op zee versterkt windpark

Er wordt de komende jaren een groot aantal windparken op zee gebouwd. Die leveren stroom als het waait, maar als er geen wind staat, is de stroomkabel naar het vaste land onbenut. Start-up Circular Energy uit Delft heeft een plan bedacht om die stroomkabel ook in windstille periodes beter te benutten: door in de buurt van windparken op zee mobiele energiecentrales te bouwen boven op nieuwe gasvelden.

Brussel zet €2,2 mrd opzij voor energie-innovaties

De Europese Commissie stelt de komende drie jaar zo'n €2,2 mrd beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan schone energie. De nadruk ligt op de thema's hernieuwbaar, energiebebesparing in de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en opslag.

Poging tot creëren draagvlak voor zonnepark Eemnes werkte averechts

Projectontwikkelaar Kieszon mag een groot zonnepark in de gemeente Eemnes gaan bouwen. Om het draagvlak voor het park te vergroten, wilde de gemeente het park aanvankelijk openstellen voor bezoekers. Maar omwonenden vreesden juist van die bezoekers de meeste overlast. Op last van de Raad van State heeft de gemeente het bestemmingsplan daarom aangepast.

Stedin verliest opnieuw rechtszaak over systeemdiensten op Desco-net

Netbeheerder Stedin heeft opnieuw een nederlaag geleden in het langlopende conflict over systeemdiensten voor het particuliere net van Desco in Dordrecht. Nadat het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) deze zomer oordeelde dat Stedin deze diensten niet bij de beheerder van het particuliere net in rekening mocht brengen, blijkt Stedin de kosten ook niet op de afnemers op het net te kunnen verhalen. Dat blijkt uit een nu gepubliceerde uitspraak van eind augustus.

Overijssel en Gelderland vragen 4.500 slimme laadpunten aan de markt

De provincies Overijssel en Gelderland vragen in Europese aanbesteding om de aanleg en exploitatie van 2.250 openbare laadpalen, goed voor 4.500 laadpunten. Marktpartijen die interesse hebben in de opdracht, moeten slim laden mogelijk maken en gebruikers in staat stellen om zelf te kiezen waar de stroom vandaan komt.

Belangrijk deel klimaatbeleid uit regeerakkoord te vaag voor doorrekening

Met de maatregelen die specifiek genoeg zijn om door te kunnen rekenen kan de nieuwe regering de helft van de klimaatdoelstellingen halen die het zichzelf voor 2030 heeft gesteld, mits komende regeringen dit beleid de komende dertien jaar op dezelfde voet voortzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van de maandag gepubliceerde doorrekening van het nieuwe regeerakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Onder de punten waarvoor het PBL aandacht vraag is onduidelijkheid over de wijze waarop de regering de miljarden van de SDE+-regeling voor hernieuwbare energie wil aanwenden nu uit deze regeling ook de afvang- en opslag van CO2 moeten worden betaald.