U heeft gezocht op: *

501 resultaten

Datum Relevantie

Nog minimaal twee jaar voor oogsten grootste gasvondst begint

Gaswinning is voorlopig nog niet aan de orde in het recent ontdekte gasveld boven Schiermonnikoog. Dat staat in een brief die demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Maar in een tweede Kamerbrief van dezelfde datum schrijft minister Kamp ook dat de gasvondst "geenszins strijdig" is met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, omdat gas de komende decennia een "onmisbaar element in de Nederlandse energiemix" blijft. Hansa Hydrocarbons laat weten het komend jaar nog meer onderzoek te zullen doen, voor het bedrijf een productiebesluit zal nemen.

Fugro trekt oud-topman Nuon aan als CEO

De voormalige topman van Nuon en later Vattenfall, Øystein Løseth, volgt april volgend jaar Paul van Riel op als topman van bodemonderzoeker Fugro. De Noor zal vanaf januari meelopen om enkele maanden later het stokje definitief over te nemen van de huidige topman. Loseth (1958) zal bij een bijzondere aandeelhoudersvergadering op 14 december worden voorgedragen.

Nieuwe organisatie voor ontmanteling offshore gasinfrastructuur

Olie- en gasproducten gaan samenwerken om de ontmanteling en het hergebruik van infrastructuur vorm te geven. Staatsdeelneming EBN en branchevereniging Nogepa hebben daartoe het platform Nexstep opgericht. Zij hopen dat op termijn ook ander belanghebbenden zoals de windsector en maatschappelijke organisaties toetreden.

REGEERAKKOORD Afvang en opslag wordt ruggengraat van CO2-beleid

De afvang en opslag van kooldioxide (CCS) wordt samen met de sluiting van kolencentrales de ruggengraat van het CO2-beleid in Nederland. De elektriciteitssector wordt geconfronteerd met een minimum CO2-prijs. De inzet op biomassa wordt teruggeschroefd, de inzet op wind op zee krijgt een extra impuls. Emissieloze auto's, geen aansluitplicht maar een warmterecht, het einde van de salderingsregeling en nog een tikkeltje minder gaswinning in Groningen. In een notendop zijn dit de plannen van Rutte III richting een duurzame Nederlandse economie.

REGEERAKKOORD Energiesector gematigd positief over plannen Rutte III

Spelers in de energiesector reageren gematigd positief op de plannen van het nieuwe kabinet. Het regeerakkoord toont ambitie, en dat had niet iedereen verwacht. Toch had het op sommige punten best een onsje meer mogen zijn, vinden sommige groene organisaties. De energie-intensieve industrie benadrukt juist dat de maatregelen wel haalbaar moeten zijn voor bedrijven. En volgens de hoeder van het Energieakkoord Ed Nijpels zouden de coalitiepartijen onderling moeten vechten om de positie van klimaatminister.

SODM: Naleving regels in mijnbouwsectoren neemt af

De naleving van wet- en regelgeving neemt in alle mijnbouwsectoren af. Dat constateert Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) in zijn jaarverslag. Vooral geothermie presteert onder de maat. Wind op zee doet het een stuk beter, maar dat kan onder druk van de sterk dalende prijzen veranderen.

Boskalis koopt alternatief voor misgelopen prooi Fugro

Maritiem concern Boskalis Westminster heeft het Britse maritiem onderzoeksbedrijf Gardline Group overgenomen. Boskalis betaalt £40 mln oftewel €44 mln. Gardline is gespecialiseerd in maritiem-geofysisch onderzoek, offshore geotechnische dienstverlening en milieu-gerelateerd onderzoek. Boskalis krijgt er zo een jaaromzet van €66 mln tot €77 mln bij.

ZOMERSERIE Exoten - 'Ontsnappen in het landschap kan niet meer'

De energiesector herbergt een brede waaier aan beroepen en professies. Wie op een verjaardag vertelt werkzaam te zijn in de energiesector, kan advocaat zijn of ambtenaar, monteur of handelaar, wetenschapper of manager. Met deze zomerserie proberen we enkele 'exotische exemplaren' te portretteren: beroepen die je in eerste instantie wellicht niet in de energiesector verwacht. Vandaag: Tanja Engelberts, beeldend kunstenaar.

ZOMERSERIE Exoten - 'Duiken is een manier om op je werk te komen'

De energiesector herbergt een brede waaier aan beroepen en professies. Wie op een verjaardag vertelt werkzaam te zijn in de energiesector, kan advocaat zijn of ambtenaar, monteur of handelaar, wetenschapper of manager. Met deze zomerserie proberen we enkele ‘exotische exemplaren’ te portretteren: beroepen die je in eerste instantie wellicht niet in de energiesector verwacht. Vandaag: Rob Borgonjen, duiker.

Overheid stimuleert olie- en gasindustrie in het buitenland

De Nederlandse overheid garandeert via het exportkredietgenootschap vooral projecten die ten goede komen aan de olie- en gasindustrie. Projecten voor hernieuwbare energie zijn goed voor slechts 1% van de totale garantiesom in de periode 2012-2015, blijkt uit een rapport van non-profitorganisatie Both Ends. Het ministerie van Financiën laat weten dat het genootschap "vraaggestuurd" is.

Kamp: Waddenvereniging slaat loos alarm over stijging Waddenzee

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) verwerpt de conclusies van de Waddenvereniging over zeespiegelstijging en bodemdaling in het Waddengebied. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt hij dat zijn besluiten, anders dan de organisatie beweert, zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Juist de Waddenvereniging bedient zich van "extreme aannames".

Geen vergunning voor proefboring Vermilion in Haastrecht

De gemeente Krimpenerwaard heeft terecht geweigerd Vermilion Energy een omgevingsvergunning te verlenen voor de oprichting van een proefboorinstallatie in Haastrecht. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Den Haag. Het voornemen van het bedrijf is in strijd met het open en agrarische karakter van het gebied. Vermilion gaat in beroep.