U heeft gezocht op: *

121 resultaten

Datum Relevantie

Tennet rondt netversterking Noordoostpolder af met duurzaam station

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet neemt woensdag officieel het nieuwe hoogspanningsstation Emmeloord-Zuidervaart in gebruik, volgens Tennet zelf het eerste duurzame hoogspanningsstation van Nederland. De ingebruikname is het sluitstuk van een grootschalige netversterking die nodig was om het Windpark Noordoostpolder aan te sluiten.

Poging tot creëren draagvlak voor zonnepark Eemnes werkte averechts

Projectontwikkelaar Kieszon mag een groot zonnepark in de gemeente Eemnes gaan bouwen. Om het draagvlak voor het park te vergroten, wilde de gemeente het park aanvankelijk openstellen voor bezoekers. Maar omwonenden vreesden juist van die bezoekers de meeste overlast. Op last van de Raad van State heeft de gemeente het bestemmingsplan daarom aangepast.

Overijssel en Gelderland vragen 4.500 slimme laadpunten aan de markt

De provincies Overijssel en Gelderland vragen in Europese aanbesteding om de aanleg en exploitatie van 2.250 openbare laadpalen, goed voor 4.500 laadpunten. Marktpartijen die interesse hebben in de opdracht, moeten slim laden mogelijk maken en gebruikers in staat stellen om zelf te kiezen waar de stroom vandaan komt.

Raad van State zet streep door biogasinstallatie Twence

Afvalverwerker Twence mag op zijn voormalige stortlocatie in Zenderen, in de gemeente Borne, geen mestverwerkingsinstallatie bouwen. De Raad van State heeft deze woensdag de door de provincie Overijssel verleende omgevingsvergunning voor deze installatie vernietigd. De uitspraak lijkt voor Twence bovendien een nieuw probleem op te werpen: de Raad van State concludeert dat volgens het huidige bestemmingsplan überhaupt geen afvalverwerking is toegestaan op de locatie.

Windpark Slufterdam hoeft niet te worden stilgelegd bij vogeltrek

Het ministerie van Economische Zaken moet een betere onderbouwing leveren als het een windpark wil verplichten om windturbines stil te zetten tijdens de vogeltrek. Dat is de conclusie uit een uitspraak van de Raad van State deze woensdag in een zaak die energiebedrijven Eneco en Nuon hadden aangespannen tegen het ministerie. De energiebedrijven wonnen. Centraal staat de vernieuwing van windpark Slufterdam op de Maasvlakte.

Eerste biogasnetwerk in Twente levert geen gas maar subsidiabele warmte

Zeven melkveehouders, netbeheerder Cogas en twee industriële afnemers in Twente zijn gestart met de aanleg van een biogasnetwerk. Biogas uit zeven vergisters wordt richting fabrieken geleid, waar het wordt omgezet in industriële proceswarmte. Gebruik van biogas op deze manier gebeurde nog niet eerder in Nederland.

Alliander vervangt 5.600 kilometer koper door glasvezel

Netwerkbedrijf Alliander heeft de afgelopen vier jaar zijn koperen telecomnetwerk van 5.600 kilometer geheel vervangen door glasvezel. Alliander heeft datanetwerken nodig voor de verwerking van slimme-meterdata, het monitoren en aansturen van stations en het detecteren en verhelpen van storingen. Een groot deel van de data wordt verzonden over glasvezelkabels die gehuurd worden van derden.

Tennet vindt in de Achterhoek weerstand van boeren op zijn weg

Tennet moet opnieuw in gesprek met een aardappelkweker wiens akkers op het tracé van de gecombineerde 380 kV/150 kV-verbinding tussen Doetinchem en Voorst liggen. De Raad van State heeft deze woensdag de gedoogplicht vernietigd die het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de aardappelboer had opgelegd. Ondertussen heeft een varkenshouder uit het Gelderse Wehl een kort geding aangespannen tegen Tennet om te voorkomen dat dezelfde verbinding, die ook over zijn stallen loopt, in gebruik wordt genomen. De varkensboer stelt dat de hoogspanningsdraden lager hangen dan is toegestaan.

Nieuwe richtlijn maakt laadpaal standaard onderdeel van parkeerbeleid

Gemiddeld één op de honderd openbare parkeerplaatsen zou een laadpunt voor elektrische auto's moeten hebben. Die richtlijn volgt uit een onderzoek dat deze woensdag wordt gepresenteerd door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL). Met de richtlijn wil het NKL gemeenten en projectontwikkelaars wetenschappelijk onderbouwde handvatten geven voor het proactief plaatsen van publieke laadinfrastructuur.

Shell gaat de concurrentie aan met Fastned

Shell wil in Nederland snellaadpalen voor elektrische auto's gaan plaatsen bij bestaande tankstations. Om te beginnen zullen voor ongeveer tien locaties in de Randstad vergunningen worden aangevraagd, maar de bedoeling is om een groter netwerk van snelladers op te bouwen. Voor het einde van het jaar wil Shell vijftien tot twintig snelladers geïnstalleerd hebben.

Voorlopig zijn er te weinig banen in wind om malaise in offshore op te vangen

CSC Crewing is een bedrijf uit Vlissingen dat mensen inhuurt voor werk op zee: bemanning voor sleepboten, baggerschepen, mensen voor de olie- en gasindustrie en windparken. Op dit moment zoekt CSC mensen voor werk aan de windparken op zee, maar geen personeel voor de offshore olie- en gasindustrie. "En wind is niet genoeg om te compenseren voor de slechte tijden in olie en gas", zegt een medewerker van CSC.

Eneco en Mitsubishi stappen samen in grootschalige opslag

Eneco en het Japanse Mitsubishi Corporation gaan in Duitsland een lithium-ion batterij bouwen met een vermogen van 48 MW. Volgens Eneco wordt dat de grootste batterij van Europa. Voor het stroomopslagsysteem hebben de twee partners een nieuwe, in Duitsland gevestigde joint venture opgericht: EnspireMe.

Extra geld voor cultuur en landschap bij Groningse Tennet-verbinding

De nog te bouwen hoogspanningsverbinding (380 kV) tussen de Eemshaven en Vierverlaten in Groningen wordt niet gedeeltelijk onder de grond aangelegd, zoals de regio en de Tweede Kamer graag hadden gewild. Wel wordt €7,5 mln. extra uitgetrokken voor herstel en versterking van cultuurhistorie en landschappelijke structuren. Dat schrijft minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) aan de Tweede Kamer, die per motie gevraagd had om minimaal tien kilometer van het tracé ondergronds aan te leggen.

Golden Raand-stoom stroomt van Eneco naar Akzo

De omgebouwde biomassacentrale Golden Raand van energiebedrijf Eneco levert sinds deze maandag officieel stoom aan chemiebedrijf Akzo Nobel in Delfzijl. Het vermogen van de centrale is door het ombouwen bijna verdubbeld van 49,9 MW naar een gecombineerd elektrisch en thermisch vermogen van 98 MW.

'Wees flexibel met inzet rijkscoördinatie bij energieprojecten'

De Rijkscoördinatieregeling (RCR) zorgt bij grote energieprojecten voor een snellere formele procedure, maar niet altijd voor een snellere afronding van een project. In sommige gevallen leidt toepassing van de regeling tot meer lokale weerstand en daardoor uiteindelijk tot vertraging. Onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix, dat de Rijkscoördinatieregeling evalueerde, pleit er daarom voor de regeling flexibel in te zetten.

Groningen wil vogelreddende radar bij nieuwe windturbines Eemshaven

Nieuwe windparken in de Eemshaven mogen alleen worden gebouwd met een radarsysteem dat de parken maximaal 25 nachten per jaar stil zet om vogellevens te redden. Dat standpunt hebben Gedeputeerde Staten van Groningen deze dinsdag bekend gemaakt in een brief aan Provinciale Staten (PS).

Alliander jaarplan: Wat doet een netwerkbedrijf zoal anno 2017?

Netwerkbedrijf Alliander verwacht in 2017 ruim EUR 400 mln te investeren in de gas - en elektriciteitsnetten, wat vergelijkbaar is met de geplande investeringen van afgelopen jaren. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarplan, waarin Alliander een overzicht geeft van de geplande activiteiten voor 2017. Meer dan ooit staan die activiteiten in het teken van de omschakeling naar een duurzame energievoorziening.

Energieleverancier helpt klant bij postcoderoosproject concurrent

Deelnemen aan een postcoderoosproject betekent niet automatisch overstappen van energieleverancier. Energieleveranciers verrekenen kosteloos de korting op de energiebelasting op de nota van de eigen klanten. Een tweetal energieleveranciers heeft daarnaast zelf een coöperatie opgericht om postcoderoosprojecten te realiseren.

Kamp: onderzoek naar SDE+-subsidie kleinschalige windprojecten op land

Voor de tweede ronde van de SDE+ in het najaar van 2017 komt er onderzoek naar de mogelijke meerkosten voor de stimulering van kleinschalige windprojecten. Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) maakte dit deze dinsdag bekend als respons op een eerder verzoek van de Tweede Kamer om de voortzetting van kleinschalige windprojecten beter mogelijk te maken.

Groei wind op land vertraagt, Nwea luidt noodklok

Het opgestelde vermogen aan windenergie is in 2016 gegroeid naar 4.247 MW, waarvan 957 MW op zee en 3.290 MW op land staat. Op zee werd het windpark Gemini, goed voor 600 MW, opgeleverd. Op land werd 222 MW bijgeplaatst, wat flink minder is dan in 2015. Branchevereniging Nwea waarschuwt dat het tempo voor wind op land veel te laag ligt: om de doelstelling uit het Energieakkoord te halen, moet jaarlijks gemiddeld 700 MW aan nieuwe capaciteit op land geplaatst worden.

Eneco heeft financiering rond voor offshore windbuur van Borssele

Eneco, Mitsubishi en Elicio hebben de financiering rond voor de bouw van het Belgische offshore windpark Norther. Met 370 MW wordt dat het grootste windpark in het Belgische deel van de Noordzee. Norther ligt op een steenworp afstand van de windkavels Borssele III en IV, die ontwikkeld mogen worden door een consortium van Shell, Eneco, Van Oord en Mitsubishi. Van synergievoordelen is volgens Eneco echter nauwelijks sprake.

Offshore wind voor 5,45 cent per kWh, hoe kan dat?

De tweede tender voor het offshore windenergiegebied Borssele is gewonnen door het consortium van Shell, Eneco, Van Oord en Diamond Generating Europe Limited, een dochteronderneming van Mitsubishi. Het consortium mag zowel kavel III als IV ontwikkelen voor een gemiddelde kostprijs van 5,449 cent per kWh. Opnieuw is het winnende bod lager dan wat door velen voor mogelijk werd gehouden. Het veilig stellen van marktaandeel lijkt een belangrijke motivatie om zo scherp aan de wind te zeilen.

'Meer samenwerking nodig tussen producenten zonnepanelen en bouwbedrijven'

Producenten van 'gebouw geïntegreerde zonnepanelen' (BIPV) werken te weinig samen met de bouwsector waardoor deze te weinig informatie heeft over producten, die bovendien niet altijd aansluiten op de vraag uit de markt. Dit zijn de belangrijkste redenen voor de gebrekkige opmars van deze PV-systemen in Nederland, stelt een nieuw rapport geschreven door expertisecentrum New Energy, Built Environment and Renewables in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).