U heeft gezocht op: *

50 resultaten

Datum Relevantie

PODCAST Gaan bossen het klimaat redden?

Hoeveel extra CO₂ kunnen onze bossen opslaan? En wat gebeurt er als een bos in de fik vliegt? Wie kan er in zo’n geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies aan negatieve emissies? Daarover spreekt Tijdo van der Zee met Guido van der Werf, hoogleraar Mondiale Koolstofcycli aan de VU en Edward Brans, advocaat bij Pels Rijcken en hoogleraar Duurzaamheid en Klimaataansprakelijkheid aan de Universiteit Utrecht.

PODCAST Klimaatneutraal in 2050: het kan! (De vraag is hoe)

Een klimaatneutraal 2050 is haalbaar, blijkt uit het adviesrapport ‘Energie door perspectief: rechtvaardig, robuust en duurzaam naar 2050'. De scenario’s van de netbeheerders, geactualiseerd in de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) maken inzichtelijk hoe uiteenlopend de routes naar dat klimaatneutrale Nederland zijn. Laetitia Ouillet behandelt in deze vierde aflevering beide rapporten in samenhang. “De rode draad is dat het kan. De vraag is hoe.”

PODCAST Over het grote gat tussen nu en de klimaatdoelen in 2050

In een geactualiseerde scenariostudie schetsen de gezamenlijke netbeheerders vier mogelijke routes naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Ten opzichte van twee jaar geleden voorzien zij nog meer elektrificatie, flexibiliteit in het energiesysteem, en duurzame energieproductie op de Noordzee. De hoekpuntstudie toont het grote gat dat bestaat tussen de situatie nu, en de klimaatneutrale economie van 2050.

PODCAST Over de nieuwe menukaart met CO₂-reductiemaatregelen

Het kabinet wil de Nederlandse CO₂-uitstoot in 2030 minimaal met 55% verminderen ten opzichte van 1990. Een advies van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) klimaat concludeert dat een aanvullende reductie van 22 megaton CO₂ nodig is om dat te halen. Het rapport leest als een menukaart waar het kabinet de nodige maatregelen uit kan selecteren. Maar hoe zit het met de randvoorwaarden, wil het bedrijfsleven weten.

PODCAST Hoe zestig jaar lang gas altijd boven Groningers ging

De gaswinning in Groningen was dusdanig succesvol en lucratief voor zowel de overheid als de oliemaatschappijen dat er amper oog was voor de langetermijnrisico’s en de toenemende signalen over nadelige effecten voor omwonenden. Het gevolg is genoegzaam bekend: tegenover een totale opbrengst van €429 mrd staan 1.615 bevingen, 267.000 schademeldingen en een versterkingsoperatie die nog zeker tot 2028 duurt.

PODCAST Energiecoöperaties en het ongemak over hun miljoenenwinsten

Energiecoöperaties voelen een zeker ongemak vanwege de miljoenenwinsten die ze afgelopen jaar hebben gemaakt. Dat bleek op het symposium Hier Opgewekt in Amersfoort, waar ook de Lokale Energie Monitor werd gepresenteerd. Daaruit bleek dat het verzadigingspunt qua aantal coöperaties wel is bereikt, maar nog niet qua ledental. Dat groeit harder dan het aantal coöperaties.

PODCAST Over de voors en tegens van de salderingsregeling

Eerder deze week was het Kamerdebat over de afschaffing van de populaire salderingsregeling voor mensen met zonnepanelen. De coalitie is voor afschaffing, maar ook een deel van de oppositie moet worden overtuigd om een meerderheid in de Eerste Kamer te hebben. Of dat lukt is nog onzeker. Redacteur Katrijn de Ronde vertelt wat de voors en tegens zijn en hoe de partijen in de Tweede Kamer die wegen.

PODCAST 'Nederland moet de waterstofstandaard voor Europa ontwikkelen'

Bedrijven en brancheorganisaties roepen op tot strengere eisen voor de zuiverheid van waterstof die straks door de Nederlandse waterstofinfrastructuur gaat stromen. Nederland wordt in Europa gezien als koploper op het gebied van het ontwikkelen van waterstof-transportvoorwaarden. Door nu in te zetten op ontwikkeling van kwaliteitseisen, kan Nederland de standaard bepalen in Europa.

PODCAST Waarom Nederland niet stemde over het EU-gasprijsplafond

De EU-lidstaten zijn het deze week na moeizame onderhandelingen eens geworden over een prijsplafond voor gascontracten op de groothandelsmarkten. Hoewel er ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel veel waarborgen zijn toegevoegd die verstoringen moeten voorkomen, onthield Nederland zich maandag van stemming. In deze podcast praten we daar verder over met redacteur Jeroen Savelkouls.

PODCAST Over de solidariteitsheffing: de doornen in het oog van gasproducenten

De Tweede Kamer steunt de kabinetsplannen voor een eenmalige solidariteitsheffing voor gasproducenten, bleek donderdag tijdens de stemming. De door sommige partijen gewenste verhoging van de heffing haalde het niet. Gasbedrijven lijken ondertussen aan te koersen op een juridische strijd over de belasting. Redacteur Jeroen Savelkouls vertelt in De Week van Energeia over de heffing en de bezwaren.