U heeft gezocht op: *

114 resultaten

Datum Relevantie

Amerikaans LNG bereikt voor het eerst -en niet voor het laatst- Rotterdam

Europa kan de komende jaren grote hoeveelheden Amerikaans LNG tegemoet zien. Dat verwacht directeur gastechnologie René Peters van onderzoeksbureau TNO. Deze woensdag ontvangt Rotterdam voor het eerst een lading vloeibaar gemaakt gas uit de Verenigde Staten. Verschillende Nederlandse politieke partijen plaatsen vraagtekens bij deze ontwikkeling.

Commissie Mer negatief over milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond

De overheid moet het milieueffectrapport (Mer) behorend bij de Structuurvisie Ondergrond (Strong) overdoen. Het rapport is "niet geschikt als milieuonderbouwing voor een besluit over Strong in deze vorm", schrijft de Commissie voor de Mer in een deze maandag uitgebracht advies over het Milieueffectrapport zoals ingediend door de ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M) en van Economische Zaken (EZ).

Regering ziet theoretische mogelijkheden voor schaliegas nabij waterwingebieden

De mogelijke winning van schaliegas in Nederland blijft een heikel punt waarvoor de deur openstaat, zo blijkt uit de schriftelijke beantwoording van Kamervragen eind vorige week door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) over de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (Strong). De vragen waren ingediend vanuit de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.

Kamp in hoger beroep om verlenging schaliegasvergunningen

Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over twee opsporingsvergunningen van Cuadrilla voor schaliegas. Afgelopen december bepaalde de rechtbank in Rotterdam dat die vergunningen door minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) ten onrechte niet zijn verlengd. Milieudefensie liet eerder al weten het vonnis te zullen aanvechten.

INTERVIEW Nogepa op de barricaden voor acceptatie fossiel

Nederlandse olie- en gasoperators zetten steviger in op het overtuigen van politiek en publiek van hun relevantie. Branchevereniging Nogepa wil nog dit jaar afspraken maken met maatschappelijke organisaties over het betrekken van de omgeving bij nieuwe projecten, zeggen voorzitter Fraser Weir en secretaris-generaal Jo Peters. En met een nieuwe directeur communicatie, afkomstig van Delta, wordt de lobby richting Den Haag versterkt.

ENERGIERAPPORT Winning van schaliegas in Nederland dichterbij

De commerciële winning van schaliegas in Nederland is met het maandag gepresenteerde Energierapport een stapje dichterbij gekomen. Om de opwarming van de aarde te beperken, is het volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) nodig om alle beschikbare CO2-arme technieken in te zetten. Schaliegas kan dan niet op voorhand worden uitgesloten, vindt hij.

ENERGIERAPPORT Koersen op duurzaam, hoé bepaalt iedereen

Met de schetsmatige plannen in het Energierapport voor de periode 2023-2050 wil minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) de weg naar een duurzame Nederlandse energiehuishouding “onomkeerbaar” inslaan. Dat zei Kamp deze maandagmiddag bij de presentatie van het document bij geothermietuinders Ammerlaan in Pijnacker. Jan en alleman is uitgenodigd om benodigde keuzes te maken.

Tweede Kamer doet alle vormen van fracken tijdelijk in de ban

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht alle frackingswerkzaamheden op te schorten tot een seismische risicoanalyse heeft plaatsgehad. Daarnaast moet de techniek wachten totdat "de veiligheid bij fracken" wordt geborgd via een wijziging van de Mijnbouwwet. Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) ziet geen reden dat te doen en daarom wil initiatiefnemer van dit voorstel Agnes Mulder (CDA) zo snel mogelijk weten hoe hij deze aangenomen motie gaat uitvoeren.

INGEZONDEN BRIEF Werken aan vertrouwen is geen participatiepoppenkast

Energeia ontving onderstaande ingezonden brief van Thijs Kraassenberg van adviesbureau Twynstra Gudde. Aanleiding is het boek 'Tussen hoogmoed en hysterie' van Remco de Boer, waarin geschetst wordt hoe belangrijke beslissingen gestoeld kunnen worden op een emotionele ondergrond. Kraassenberg betoogt dat het idee dat bij overheden en bedrijfsleven lijkt te hebben postgevat, dat mensen keuzes maken na een rationeel debat waarbij argumenten de doorslag geven, bij energievraagstukken een feitenvrij debat juist in de hand werkt.

RECENSIE 'Tussen hoogmoed en hysterie': de emotie regeert

De emotie regeert. Dat is de conclusie die getrokken kan worden na lezing van het boek 'Tussen hoogmoed en hysterie' over de strijd tegen schaliegaswinning in Nederland. Volgens de auteur Remco de Boer is schaliegas overigens slechts het vehikel van de boodschap, en is deze conclusie op allerlei onderwerpen te plakken, zowel binnen als buiten de energiesector. "Feiten, kennis, expertise en gezag staan enorm onder druk."

Energieambities provincies reiken ver, maatregelen liggen gevoelig

Veel provincies worstelen met de maatschappelijke acceptatie van de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Hoewel de ambities groot zijn, blijkt het vinden van geschikte locaties voor wind- en zonneparken bijna overal een lastige kwestie. Schaliegas wordt niet in alle provincies uitgesloten.

RECENSIE Ideaal pamflet voor tegenstander schaliegas

Driekwart van de Nederlandse gemeenten is tegen de winning van schaliegas, zo bleek woensdag op een VNG-congres. Zij zullen zich gesterkt voelen door een recent verschenen boek van Rolf Heynen. In 'Schaliegas in 1 uur en 43 minuten' doet de politicoloog een aardige poging nut en noodzaak van het aanboren van deze veronderstelde goudmijn te ontkrachten. Jammer alleen van die slordigheidjes.