U heeft gezocht op: *

2882 resultaten

Datum Relevantie

Onderzoekers: Nederlandse gasopslagen hebben het zwaar

De businesscase voor Nederlandse gasopslagen is ronduit slecht. Dat valt af te leiden uit een analyse van de sector door Kyos Energy Consulting in opdracht van Autoriteit Consument & Markt (ACM). De situatie wordt niet alleen veroorzaakt door de zware marktomstandigheden, maar ligt ook aan de tarieven voor transportcapaciteit. Toch is ACM niet van plan in te grijpen.

Nieuwe doelgroep voor energieleveranciers: bewindvoerders van wanbetalers

Energieleveranciers hebben een nieuwe doelgroep ontdekt: bewindvoerders van klanten in de schuldhulpverlening en met andere financiële problemen. Nuon maakte deze dinsdag bekend een portaal te openen waar bewindvoerders hun energiebehoeftige klanten kunnen aanmelden. Ook Vandebron en de Nederlandse Energiemaatschappij (NLE) hebben dit jaar een aparte desk ingericht om deze doelgroep terzijde te staan. Robin Energie richt zich sinds 2014 specifiek op bewindvoerders.

REGEERAKKOORD Afvang en opslag wordt ruggengraat van CO2-beleid

De afvang en opslag van kooldioxide (CCS) wordt samen met de sluiting van kolencentrales de ruggengraat van het CO2-beleid in Nederland. De elektriciteitssector wordt geconfronteerd met een minimum CO2-prijs. De inzet op biomassa wordt teruggeschroefd, de inzet op wind op zee krijgt een extra impuls. Emissieloze auto's, geen aansluitplicht maar een warmterecht, het einde van de salderingsregeling en nog een tikkeltje minder gaswinning in Groningen. In een notendop zijn dit de plannen van Rutte III richting een duurzame Nederlandse economie.

Tennet mikt in tarievenvoorstel op €20 mln meer inkomsten in 2018

Tennet wil zijn inkomsten in 2018 met ongeveer 4% laten toenemen ten opzichte van wat voor dit jaar is toegestaan van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het voorstel daartoe, dat optelt tot €528 mln aan inkomsten voor de transmissienetbeheerder, is vrijdag naar de marktwaakhond verstuurd. De ACM neemt later dit jaar een besluit over Tennets gereguleerde inkomsten.

Oude afspraak nu gerealiseerd: tijdelijke verhoging energiebelasting

De opbrengsten voor de schatkist uit de energiebelasting stijgen in 2018 en 2019 met in totaal €400 mln. Dit is het gevolg van een tijdelijke verhoging die reeds was afgesproken bij de totstandkoming van het Energieakkoord. Tegelijkertijd wordt de opslag voor duurzame energie verlaagd, waardoor het effect voor consumenten neutraal is.

Corporatie kiest voor stadsverwarming in Arnhemse van-het-gas-af-wijk

De Arnhemse wijk Immerloo wordt aangesloten op het warmtenet van Nuon. De woningcorporaties en de warmteleveranciers zijn "nagenoeg rond", aldus Gerrit Breeman, directeur van woningcorporatie Volkshuisvesting. Het gaat om zes bestaande flatgebouwen met ruim zeshonderd huishoudens. Energieleverancier Nuon bevestigt dat er "constructieve gesprekken" gaande zijn.

Warmtesector: gebrek aan kennis bij Essent is stuitend

Grote spelers in de sector reageren vol ongeloof op de kritiek van bestuursvoorzitter Patrick Lammers van Essent op de aanleg van warmtenetten. Zij verwijten hem kortzichtigheid, een gebrek aan kennis en zelfs hypocrisie. "Essent lijkt totaal niet aangesloten bij de transitie".

Energietransitie maakt netbeheer honderden miljoenen duurder

De omzet van netbeheerder Tennet is in het eerste halfjaar van 2017 met 27% gestegen naar €1.966 mln als gevolg van, uiteindelijk, een minder stabiele elektriciteitsproductie door de toename van wind- en zonne-energie. Tennet moest elektriciteitsproducenten hogere vergoedingen betalen voor het aanpassen van hun elektriciteitsproductie om het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet te handhaven en overbelasting van het net te voorkomen. Deze kosten worden direct doorberekend aan de energiegebruiker en zorgen zo voor een hogere omzet. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers die Tennet deze vrijdag heeft gepubliceerd.

Innova mag, anders dan Greenchoice, wel eindfactuur schatten

Energieleverancier Innova mag de beginstanden schatten van een klant die al na drie maanden het energiecontract opzegde. Dat heeft de rechtbank Limburg bepaald in een uitspraak die deze woensdag is gepubliceerd. In eerdere zaken tussen klanten en de energieleveranciers Greenchoice, Main Energie en Oxxio over geschatte eindfacturen werd juist in het voordeel van de klant beslist.

Alliander en glastuinders oefenen met flexdiensten

Netwerkbedrijf Alliander onderzoekt met vier tuinders wat er gebeurt als zij flexibel elektriciteit afnemen. De vier glastuinders in de Bommelerwaard kunnen via een 'stoplichtenmodel' zien wanneer zij onder gunstige voorwaarden extra stroom kunnen afnemen. Het project ging in juni van start en loopt een jaar.

RECLAMEMONITOR Rebels Budget Energie laat geld rollen

Energieleverancier Budget Energie timmert aan de weg en spendeerde in het tweede kwartaal van 2017 meer aan reclameuitgaven dan de andere bedrijven in de energiesector. Nuon en Eneco volgen op de voet. Netbeheerder Liander heeft de uitgaven in het tweede kwartaal teruggeschroefd. Dit blijkt uit Energeia's Reclamemonitor op basis van data van Nielsen Media Research. Het reclamefilmpje van Budget Energie kon op verdeelde reacties rekenen.

Bouwbedrijven boos over 'disproportionele' stijging aansluittarief Stedin

Neprom, de branchevereniging voor projectontwikkelaars, heeft van de ACM nul op het rekest gekregen in een bezwaarprocedure tegen de aansluittarieven van netbeheerder Stedin. Per 1 januari zijn de tarieven voor een kleinverbruikersaansluiting (3x25A) bij Stedin met 75% omhoog gegaan. Dat brengt de ontwikkelaars naar eigen zeggen in financiële problemen, maar de verhoging is volgens ACM gerechtvaardigd, omdat Stedin eerder juist te weinig rekende voor een aansluiting en omdat Stedin sinds 2017 zelf ook met hogere kosten te maken heeft.

Kamp ziet geen klimaatpaupers in Nederland

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman pleit voor een parlementaire onderzoekscommissie naar de verdeling van de kosten voor klimaatbeleid. Zij stelt dat lage inkomens onevenredig hard worden getroffen door de energietransitie. Ook energieleverancier Essent vraagt hier aandacht voor. Maar volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) valt het wel mee met de negatieve effecten.

Gasunie wint precariozaak gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam mag alleen precario heffen over gasleidingen die "uitsluitend dienen voor de levering van gas aan industriële gebruikers". Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam die afgelopen dinsdag is gepubliceerd. De gemeente moet gastransportbedrijf Gasunie over de jaren 2012, 2013 en 2014 nieuwe aanslagen sturen.

CBB geeft ACM gelijk in zaak Stedin en Chemours

Netbeheerder Stedin krijgt ook in hoger beroep het deksel op de neus: het bedrijf had geen tarieven voor systeemdiensten mogen innen van particulier netbeheerder Desco. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) bevestigt daarmee de uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Wie er dan wel moet betalen, wordt onderwijl uitgevochten in civielrechterlijke procedures.