U heeft gezocht op: *

11791 resultaten

Datum Relevantie

Schaduwzijde van succes GroenGas Gelderland: drie boetes en klachtenregen

GroenGas Gelderland kent een moeizame start. Niet wat betreft de productie, want die verloopt voorspoedig. Maar sinds de aanvang van de exploitatie van een biogascentrale in glastuinbouwgebied Bergerden moest de organisatie al drie keer een boete betalen wegens een overtreding.

Hoger beroep in grote aardbevingszaak begint

Het was een pijnlijke, maar mogelijk vooral ook een dure nederlaag voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Ruim twee jaar geleden oordeelde de rechter dat de gaswinner de waardedaling van huizen in het Groningse aardbevingsgebied onmiddellijk moet vergoeden, ongeacht of een huiseigenaar zijn woning verkoop. Deze woensdag en donderdag dient bij het gerechtshof Leeuwarden het hoger beroep, aangespannen door de NAM, in wat al de "grote aardbevingszaak" is gaan heten.

Hoger beroep in grote aardbevingszaak begint

Het was een pijnlijke, maar mogelijk vooral ook een dure nederlaag voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Ruim twee jaar geleden oordeelde de rechter dat de gaswinner de waardedaling van huizen in het Groningse aardbevingsgebied onmiddellijk moet vergoeden, ongeacht of een huiseigenaar zijn woning verkoop. Deze woensdag en donderdag dient bij het gerechtshof Leeuwarden het hoger beroep, aangespannen door de NAM, in wat al de "grote aardbevingszaak" is gaan heten.

Curatoren Econcern nemen grote hobbel op weg naar afwikkeling bankroet

De curatoren van het in 2009 failliet verklaarde Econcern hebben een vordering op de boedel van een half miljard euro weten af te kopen voor een nettobedrag van €15,8 mln. Hiermee is een belangrijke hobbel weggenomen voor de verdere afhandeling van het bankroet, aldus curator Willem Jan van Andel van Wijn & Stael Advocaten. Van Andel heeft goede hoop in 2018 een streep onder de zaak Econcern te kunnen zetten.

Decentrale overheden dienen opnieuw verlanglijstje energiebeleid in

Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op een aantal knelpunten in de praktische uitvoering van de energietransitie. Zo pleiten zij voor een verruiming van de SDE+, het schrappen van gasaansluitplicht en een minder dwingend ruimtelijk beleid.

OPINIE Van grootschalige restwarmte naar duurzaam en regionaal

Anders dan topman Patrick Lammers van Essent beweert, kunnen warmtenetten wel degelijk bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Dat zegt zelfstandig adviseur Bas van Beers. Maar dan moeten we wel uit de kramp van overregulering en bouwen aan open, duurzame netwerken met keuzevrijheid voor de consument.

Burger moet worden betrokken bij wind-op-zeeprojecten

Dorpsmolens op zee, dat is wat de Vereniging Participatie Wind op Zee voor ogen heeft. Of in officiële termen: burgerparticipatie in windparken op zee. De vereniging, vooralsnog informeel opgericht, komt uit de koker van het MVI-lab Noordzee van de Topsector Energie, die de maatschappelijke kant van de energietransitie in het oog houdt. Initiatiefnemer en zelfstandig adviseur Frans van der Loo: "Wij willen zoveel mogelijk het licht op groen."

Windenergie op zee dreigt slachtoffer te worden van eigen succes

Windenergie op zee dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Daarvoor waarschuwt Ernst van Zuijlen, directeur van Grow, een consortium van bedrijven en kennisinstellingen in de offshore windsector. De vraag is of nieuwe biedingen wel realistisch zijn, omdat ze vooruit lopen op de komst van nog niet bestaande technologieën, zoals krachtigere windmolens. Bedrijven hebben die innovaties al wel ingecalculeerd waardoor ze tegen bodemprijzen hebben ingeschreven op aanbestedingen voor windparken.

Poging tot creëren draagvlak voor zonnepark Eemnes werkte averechts

Projectontwikkelaar Kieszon mag een groot zonnepark in de gemeente Eemnes gaan bouwen. Om het draagvlak voor het park te vergroten, wilde de gemeente het park aanvankelijk openstellen voor bezoekers. Maar omwonenden vreesden juist van die bezoekers de meeste overlast. Op last van de Raad van State heeft de gemeente het bestemmingsplan daarom aangepast.

Stedin verliest opnieuw rechtszaak over systeemdiensten op Desco-net

Netbeheerder Stedin heeft opnieuw een nederlaag geleden in het langlopende conflict over systeemdiensten voor het particuliere net van Desco in Dordrecht. Nadat het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) deze zomer oordeelde dat Stedin deze diensten niet bij de beheerder van het particuliere net in rekening mocht brengen, blijkt Stedin de kosten ook niet op de afnemers op het net te kunnen verhalen. Dat blijkt uit een nu gepubliceerde uitspraak van eind augustus.

VVE betaalt lening energieneutrale verbouwing af via servicekosten

De duurzaamheidslening terugbetalen via de servicekosten: in Assen kan het. De VVE Ellen, bestaande uit 28 appartementen, zet vandaag de laatste handtekening voor de financiering en dan kan de verbouwing naar energieneutraal van start gaan. Financieel adviesbureau Segon kijkt ondertussen al verder, zegt Segon-partner Joost Schretlen: "Wij willen een standaardisatie van de kredietverlening zodat alle VVE's in Nederland hiervoor in aanmerking komen."

Belangrijk deel klimaatbeleid uit regeerakkoord te vaag voor doorrekening

Met de maatregelen die specifiek genoeg zijn om door te kunnen rekenen kan de nieuwe regering de helft van de klimaatdoelstellingen halen die het zichzelf voor 2030 heeft gesteld, mits komende regeringen dit beleid de komende dertien jaar op dezelfde voet voortzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van de maandag gepubliceerde doorrekening van het nieuwe regeerakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Onder de punten waarvoor het PBL aandacht vraag is onduidelijkheid over de wijze waarop de regering de miljarden van de SDE+-regeling voor hernieuwbare energie wil aanwenden nu uit deze regeling ook de afvang- en opslag van CO2 moeten worden betaald.

Dertien bezwaren ingediend tegen Windpark Zeewolde

Dertien bedrijven, organisaties en particulieren hebben bij de Raad van State beroep ingediend tegen de plannen voor Windpark Zeewolde. Onder meer Belangenvereniging Almere Hout, Stichting Het Flevolandschap en BPD Ontwikkeling BV willen dat de hoogste bestuursrechter zich over het initiatief buigt. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Nuon slaagt er niet in laadpalenopdracht van Allego af te snoepen

Allego mag twee snelladers plaatsen in Eindhoven. Dat is de uitkomst van een kort geding tussen Nuon en de gemeente Eindhoven, waarin de rechtbank Den Bosch deze vrijdagmiddag uitspraak heeft gedaan. Nuon was van mening dat de gemeente de opdracht niet aan Allego had mogen gunnen, omdat Allego als dochter van netwerkbedrijf Alliander geen stroom mag leveren. De rechter heeft Nuon echter niet-ontvankelijk verklaard, omdat de inschrijving van Nuon zelf niet deugde.

Onderzoekers: Nederlandse gasopslagen hebben het zwaar

De businesscase voor Nederlandse gasopslagen is ronduit slecht. Dat valt af te leiden uit een analyse van de sector door Kyos Energy Consulting in opdracht van Autoriteit Consument & Markt (ACM). De situatie wordt niet alleen veroorzaakt door de zware marktomstandigheden, maar ligt ook aan de tarieven voor transportcapaciteit. Toch is ACM niet van plan in te grijpen.

Kamp: rechter moet helderheid verschaffen over eenheid gasvolume in wet

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) is niet van plan om zelf duidelijkheid te verschaffen over de vraag of gasvolumes in standaard kubieke meter (Sm3) of normaal kubieke meter (Nm3) moeten worden uitgedrukt. Hij -of zijn opvolger- wacht hiervoor een hoger beroep in de zaak-Wapse af, zo schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer.

SODM: drukverhoging Norg leidt niet tot nieuwe seismische risico's

De verruiming van het toegestane drukbereik in een deel van gasopslag Norg leidt niet tot extra seismische risico’s. Dat schrijft Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) in een advies aan minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD). Eerder dit jaar werd de bewindspersoon door de rechter op de vingers getikt, omdat hij de verruiming zonder deugdelijke motivering had toegestaan.

Milieucommissie EP verhoogt aandeel hernieuwbare energie 2030

De Milieucommissie van het Europees Parlement wil dat het aandeel van hernieuwbare energie in het finaal energieverbruik minimaal 35% bedraagt in 2030. De commissie is hiermee een stuk ambitieuzer dan de Europese Commissie (EC) die 27% heeft voorgesteld. Een definitief EU-besluit volgt echter pas na onderhandelingen tussen parlement, EC en lidstaten.

PORTRET Onconventioneel denker Wiebes aan roer van klimaatbeleid

Eric Wiebes als minister van Economische Zaken & Klimaat. Wie aan het begin van dit jaar daar een lieve duit op had gezet, zou nu schatrijk zijn geweest. De VVD-staatssecretaris van Financiën worstelde destijds met de Belastingdienst en als gevolg daarvan ook met de Tweede Kamer. Hij komt natuurlijk niet meer terug na de verkiezingen, zo klonk het. Toch staat hij donderdag als lid van Rutte III op het bordes. In de energiewereld zijn de verwachtingen hooggespannen.