U heeft gezocht op: *

12054 resultaten

Datum Relevantie

Tennet rondt netversterking Noordoostpolder af met duurzaam station

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet neemt woensdag officieel het nieuwe hoogspanningsstation Emmeloord-Zuidervaart in gebruik, volgens Tennet zelf het eerste duurzame hoogspanningsstation van Nederland. De ingebruikname is het sluitstuk van een grootschalige netversterking die nodig was om het Windpark Noordoostpolder aan te sluiten.

Gebrek aan handjes zorgt voor vertraging bij netbeheerders

Netbeheerders komen in de knel door de toenemende vraag om aansluitingen bij bouwprojecten zoals nieuwbouw en zonneweides, terwijl ze tegelijkertijd kampen met een tekort aan technisch personeel om die aansluitingen te realiseren. In de Randstad, Flevoland en West-Brabant lopen sommige projecten daardoor vertraging op. Rutger van der Leeuw, directeur Infra bij netbeheerder Enexis: "We moeten alle zeilen bijzetten".

Energie-Nederland wil rond laadpunten wettelijke exclusiviteit voor markt

Er moeten fiscale prikkels komen voor elektrische leaseauto's, autobatterijen moeten een rol krijgen in het het duurzame energiesysteem en netbeheerders moeten geweerd worden van de markt voor laadinfrastructuur. Op die manier ziet branchevereniging Energie-Nederland duurzame mobiliteit voldoende gestimuleerd om in Nederland een koplopersrol te blijven vervullen. Opmerkelijk is dat de energiebedrijven de aankomende Wet voortgang energietransitie niet ver genoeg vinden gaan.

OPINIE Van grootschalige restwarmte naar duurzaam en regionaal

Anders dan topman Patrick Lammers van Essent beweert, kunnen warmtenetten wel degelijk bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Dat zegt zelfstandig adviseur Bas van Beers. Maar dan moeten we wel uit de kramp van overregulering en bouwen aan open, duurzame netwerken met keuzevrijheid voor de consument.

Schone gascentrale op zee versterkt windpark

Er wordt de komende jaren een groot aantal windparken op zee gebouwd. Die leveren stroom als het waait, maar als er geen wind staat, is de stroomkabel naar het vaste land onbenut. Start-up Circular Energy uit Delft heeft een plan bedacht om die stroomkabel ook in windstille periodes beter te benutten: door in de buurt van windparken op zee mobiele energiecentrales te bouwen boven op nieuwe gasvelden.

Productiefout leidt tot vervangingsoperatie van 40.000 gasmeters

Regionale netbeheerders zijn bezig ongeveer 40.000 recent opgehangen gasmeters van het merk Landis+Gyr te vervangen. Door een productiefout hebben de meters een iets te korte schroefdraad. Onderzoek door Kiwa bevestigt de claim van de netbeheerders dat de veiligheid niet acuut in het geding is, maar de bevestiging tussen meter en gasleiding voldoet volgens datzelfde onderzoek niet aan de standaard. De levensduur van twintig jaar die de meters behoren te hebben, kan daarom niet worden gegarandeerd.

Nuon slaagt er niet in laadpalenopdracht van Allego af te snoepen

Allego mag twee snelladers plaatsen in Eindhoven. Dat is de uitkomst van een kort geding tussen Nuon en de gemeente Eindhoven, waarin de rechtbank Den Bosch deze vrijdagmiddag uitspraak heeft gedaan. Nuon was van mening dat de gemeente de opdracht niet aan Allego had mogen gunnen, omdat Allego als dochter van netwerkbedrijf Alliander geen stroom mag leveren. De rechter heeft Nuon echter niet-ontvankelijk verklaard, omdat de inschrijving van Nuon zelf niet deugde.

Onderzoekers: Nederlandse gasopslagen hebben het zwaar

De businesscase voor Nederlandse gasopslagen is ronduit slecht. Dat valt af te leiden uit een analyse van de sector door Kyos Energy Consulting in opdracht van Autoriteit Consument & Markt (ACM). De situatie wordt niet alleen veroorzaakt door de zware marktomstandigheden, maar ligt ook aan de tarieven voor transportcapaciteit. Toch is ACM niet van plan in te grijpen.

Tennet sluit contract netaansluiting met consortium Borssele III en IV

Tennet heeft het contract getekend voor de netaansluiting van de windparken Borssele III en IV met het consortium Blauwwind (Shell, Van Oord, Eneco and Mitsubishi/DGE) dat de parken gaat ontwikkelen. Na Borssele I en II is dit het tweede contract sinds Tennet is aangewezen als exclusieve beheerder van het net op zee.

Wieringermeer krijgt windturbine die zelf waterstof produceert

Windturbinebouwer Lagerwey gaat samen met waterstofproducent Hygro een windturbine bouwen die waterstof produceert. De turbine komt op het testveld van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te staan in de Wieringermeer, en moet in 2019 waterstof leveren voor vrachtverkeer. Dat maakten de partijen afgelopen woensdag bekend.

Elektriciteitsverbruik Nederland blijft boven 100 TWh per jaar

Het elektriciteitsverbruik heeft in september volgens de cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Tennet een lichte stijging laten zien. Het verbruik blijft daarmee voorlopig boven de 100 TWh op jaarbasis, nadat de zomermaanden een daling van het verbruik lieten zien. De productie daalde vorige maand licht, terwijl de hoeveelheid geïmporteerde stroom toenam.

'Wetsovertreding bij storing Diemen leidt niet tot investeringsplicht'

Als het aan minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) ligt, hoeft een juridisch oordeel over de rol van Tennet tijdens de stroomstoring in Diemen in 2015 niet te leiden tot miljardeninvesteringen in de hoogspanningsnetten. Dat blijkt uit een reactie van Kamp op het ACM-besluit dat Tennet bij deze storing de wet had overtreden. Tennet heeft tegen dat besluit beroep aangetekend, maar een veroordeling van Tennet in hoger beroep hoeft volgens Kamp dus niet te leiden tot extra investeringen.

Liander behaalt zeldzame overwinning in juridische strijd tegen precario

Netbeheerder Liander heeft in hoger beroep eindelijk een rechtszaak over precario gewonnen. De gemeente Voorst had twee overeenkomsten uit de vorige eeuw, waarin was vastgelegd dat Liander zonder vergoeding kabels en leidingen in de grond mocht hebben, niet eenzijdig mogen opzeggen. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. Zonder geldige opzegging van die overeenkomsten is het voor de gemeente niet mogelijk om precario te heffen.

Duim omhoog voor Tennet-voorstel over stroomhandel aan de grens

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft zijn goedkeuring gegeven aan een voorstel van Tennet, dat er toe dient om de beschikbare transportcapaciteit aan de landsgrenzen beter te benutten voor intradayhandel. Het voorstel van Tennet houdt in dat hiervoor de flow based methodiek wordt ingevoerd, die nu al wordt gebruikt voor de dagvooruithandel.

Schiphol krijgt definitief ontheffing voor eigen beheer gas- en stroomnet

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft acht definitieve ontheffingen verleend aan Schiphol voor het beheren van de eigen gas- en stroomnetten op het terrein van de luchthaven. Voorheen had Schiphol één ontheffing voor het gehele terrein, maar door een wetswijziging uit 2012 is het particuliere net van de luchthaven opgeknipt in acht afzonderlijke, gesloten distributiesystemen.

Utrechtse wijk Overvecht-Noord in 2030 aardgasloos

De gemeente Utrecht wil dat de wijk Overvecht-Noord uiterlijk in 2030 volledig aardgasvrij is. Dit betekent dat voor zo'n 6.600 huishoudens alternatieve energiebronnen moeten worden gezocht. Hoewel het draaiboek voor deze operatie niet nog is geschreven, weet de gemeente zich wel alvast gesteund door de netbeheerder, de warmteleverancier en drie woningcorporaties.