U heeft gezocht op: *

843 resultaten

Datum Relevantie

Oude afspraak nu gerealiseerd: tijdelijke verhoging energiebelasting

De opbrengsten voor de schatkist uit de energiebelasting stijgen in 2018 en 2019 met in totaal €400 mln. Dit is het gevolg van een tijdelijke verhoging die reeds was afgesproken bij de totstandkoming van het Energieakkoord. Tegelijkertijd wordt de opslag voor duurzame energie verlaagd, waardoor het effect voor consumenten neutraal is.

Corporatie kiest voor stadsverwarming in Arnhemse van-het-gas-af-wijk

De Arnhemse wijk Immerloo wordt aangesloten op het warmtenet van Nuon. De woningcorporaties en de warmteleveranciers zijn "nagenoeg rond", aldus Gerrit Breeman, directeur van woningcorporatie Volkshuisvesting. Het gaat om zes bestaande flatgebouwen met ruim zeshonderd huishoudens. Energieleverancier Nuon bevestigt dat er "constructieve gesprekken" gaande zijn.

Nederland moet strenge emissienormen stookinstallaties aan EU uitleggen

Nederland stelt al jaren strengere emissie-eisen aan stookinstallaties dan in nieuwe Europese regelgeving wordt geëist. Maar nu die nieuwe Europese normen van kracht worden, moet Nederland wel uitleggen waarom die strengere normen gehanteerd worden, stelt de Raad van State in een advies over de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn voor middelgrote stookinstallaties.

LTO Glaskracht wil einde aan netlevering stroom door tuinders

Tuindersorganisatie LTO Glaskracht heeft het pad uitgestippeld naar een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040. Belangrijke pijler onder dat plan is stoppen met het leveren van elektriciteit uit gasgestookte WKK's. Dat hebben de tuinders afgesproken in een visie voor Verantwoorde Glasltuinbouw die afgelopen week werd gepresenteerd bij het afscheid van voorzitter Nico van Ruiten en toegelicht aan Energeia door beleidsspecialist energie Rob van der Valk.

Ocap weer in bedrijf, toch zorg bij tuinders

De Ocap-leiding die CO2 levert aan de tuinders in het Westland is sinds afgelopen maandag weer in bedrijf, en sinds gisteren weer in staat om te voldoen aan de vraag van de tuinders. Eind juli leidde het stilvallen van de Shell-raffinaderij in Pernis ertoe dat een groot deel van de CO2-toevoer wegviel. Ocap werkt aan een oplossing voor een stabiele levering, maar de tuinders zien dat niet op korte termijn gebeuren.

CE Delft: extra maatregelen nodig om aan klimaatvonnis te voldoen

Het nieuwe kabinet moet waarschijnlijk extra maatregelen nemen om aan het Urgenda-vonnis te kunnen voldoen. Dat volgt uit een nieuwe studie van CE Delft. Door onder meer de tegenvallende resultaten van wind op land en het stopzetten van CCS-project Road blijft de CO2-reductie achter bij de verwachtingen.

Nu CO2-levering opnieuw stokt, wil Ocap mét overheid de Noordzee op

Een aantal glastuinders in het Westland heeft zijn WKK-installatie aan staan met de ramen open. Op die manier wordt de voor de teelt benodigde CO2 geproduceerd, nu het stilvallen van Shell-Pernis ertoe leidt dat te weinig CO2 wordt aangeleverd via de Ocap-leiding. Dat stelt Ocap-zegsmans Robert Jan Pabon, die pleit voor uitbreiding van het aantal CO2-bronnen en de aanleg van een CO2-buffer in de Noordzee.

Ocap breidt uit, maar nog geen nieuwe CO2-leverancier

CO2-leverancier Ocap sluit deze zomer ruim vijftig tuinders in het westelijk deel van Westland aan op de CO2-leiding. Het oostelijk deel was al aangesloten. Een jaar na het tijdelijk stilvallen van de levering in het gebied door een gebrek aan CO2, breidt het bedrijf het netwerk nu juist uit. "Wij hebben vertrouwen dat er structureel genoeg CO2 is", zegt Ocap-woordvoerder Robert Jan Pabon.

Onderzoek naar bier en banden met groene stoom van Twence

Afvalenergiebedrijf Twence wil samen met bierbrouwer Grolsch en bandenfabrikant Apollo Vredenstein gaan onderzoeken of een stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente tot de mogelijkheden behoort. Idee is dat Twence stoom gaat leveren met de omgebouwde biomassa-energiecentrale aan de twee warmtegebruikers. Stoomlevering door Twence zou de afnemers de inkoop van 11 mln kubieke meter aardgas besparen. Als het onderzoek tot een positief advies leidt, zou de energie-uitwisseling in 2018 van start kunnen.

Hooggespannen verwachtingen bij lancering handelsplatform ETPA

Het Energy Trading Platform Amsterdam (ETPA) is dinsdag officieel van start gegaan. Het nieuwe handelsplatform richt zich met name op intradayhandel en wil energiehandel toegankelijk maken voor kleine spelers voor wie de APX te duur en te ingewikkeld is. Als die nieuwe kleine spelers inderdaad actief worden, is dat ook goed nieuws voor de grote energiebedrijven en voor netbeheerders, omdat het de flexibiliteit in het systeem vergroot.

Tennet contracteert aanbieders van omgekeerd noodvermogen

Tennet heeft per 1 januari voor het eerst de beschikking over omgekeerd of afregelend noodvermogen. De helft van de gevraagde 200 MW aan omgekeerd noodvermogen wordt het komende half jaar geleverd door NL Noodvermogenpool, een collectief van relatief kleine noodvermogenaanbieders. Dat maakt NL Noodvermogenpool deze woensdag zelf bekend. Tennet doet geen uitspraken over de gecontracteerde partijen voor de overige 100 MW.

Cogen stopt met belangenbehartiging WKK, Vemw neemt taken over

Cogen Nederland, de belangenbehartiger van de Nederlandse WKK-sector, stopt ermee. Om het gat te vullen dat Cogen laat vallen, verkennen de belangenverenigingen Vemw (grootverbruikers van energie en water) en LTO Glaskracht (glastuinbouw) de komende tijd of zij de belangen van hun leden op energiegebied samen kunnen behartigen.

Groot verduurzamingspotentieel bij warmtevraag Westlandse tuinders

De Westlandse glastuinbouw kan zo’n 60% van zijn warmtevraag verduurzamen zonder al te grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Dat concludeert Wageningen UR in een recent verschenen rapport. Of dit potentieel ook wordt bereikt, hangt onder meer af van de totstandkoming van de warmterotonde. En dat is nu juist een gevoelig onderwerp in de sector.

Leuker kan de advocaat-generaal het niet maken: pech is geen rechtsgrond

De Belastingdienst mag onverbiddelijk de meldingstermijn van drie maanden hanteren bij toekenning van de Energie Investeringsaftrek -zelfs wanneer een nalatige controller van een glastuinbedrijf per ongeluk de aankoop van een WKK vergeet te melden. Dat adviseert advocaat-generaal Peter Wattel de Hoge Raad in een zaak over misgelopen investeringsaftrek. Zijn niet-bindende advies gaat in tegen een uitspraak van het gerechtshof Den Haag.

Cogen ziet toekomst in flexibilisering WKK, maar vraagt wel hulp

De hoge efficiëntie van warmte-krachtkoppeling (WKK) wordt in het huidige energiebeleid te weinig op waarde geschat. Dat stelt branchevereniging Cogen Nederland in een position paper over de rol van WKK in de energietransitie. Interim-directeur Stijn Schlatmann pleit voor een aantal maatregelen die er voor moeten zorgen dat de noodlijdende sector in staat is een rol als CO2-arme en flexibele productiecapaciteit te vervullen.

Kamp: warmtenetten techniekneutraal voeden, dus fossiel niet in de ban

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) voorziet "geen inzet van publieke middelen specifiek voor restwarmteprojecten van kolencentrales". Maar dat wil niet zeggen dat er geen publiek geld zal vloeien naar warmte-infrastructuur waar ook een kolencentrale op is aangesloten. "Van belang is in elk geval dat er geen fossiele 'lock in' ontstaat", aldus Kamp.

Ook eigenaar WKK en windpark moet nu voldoen aan Remit-eisen

Een nieuwe fase van de Europese verordening Regulation on wholesale energy market integrity and transparency (Remit) gaat deze donderdag in. Dit is van belang voor een groep boeren met windmolens en (tuinbouw)bedrijven met WKK’s in handen. Ook zij moeten zich vanaf nu bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) registreren voor het rapporteren van transacties bij energiehandel.

'Inzet kolenwarmte is per saldo groen en niet voor eeuwig'

De beoogde levering van warmte van Unipers nieuwe Rotterdamse kolencentrale aan het Westland is onder de streep een verduurzaming ten opzichte van de bestaande situatie. Dat stelde energiespecialist Rob van der Valk van LTNO Noord Glaskracht deze vrijdag op de Glastuinbouwdag van Energy Matters in De Meern. "Voor de eerste periode" kan de kolencentrale volgens hem een warmtebron worden.

Dijksma biedt maatwerk voor middelgrote WKK's

Een aantal middelgrote WKK’s hoeft mogelijk niet te voldoen aan de nieuwe emissie-eisen voor stikstofoxiden (NOx) en koolwaterstoffen (CxHy). Op aangeven van de industrie werkt staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PVDA) aan een aanpassing van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Vrijdag neemt de ministerraad hierover een besluit.

Tegeltjeswijsheid bij lijst: al groeit wind nog zo snel, kolen overtreffen het wel

Energiebedrijven produceerden in 2014 meer elektriciteit uit steenkool dan in het jaar ervoor. Die marktrealiteit tekent zich af in de nieuwe groene ranking van energiebedrijven, de inmiddels flink omstreden ranglijst over de duurzaamheid van energieleveranciers die jaarlijks verschijnt. Hun gemiddelde rapportcijfer daalde van 5,7 naar 5,5.

Duitsland ruilt heffing in voor betaalde pensioneren van bruinkoolcentrales

De Duitse regering Merkel heeft donderdag de contouren geschetst van een hervorming op de elektriciteitsmarkt. In plaats van een eerder aangekondigde en fel bevochten heffing voor oudere kolencentrales, is nu gekozen voor betaalde pensionering van 2,7 GW aan bruinkoolcentrales. Doel is de CO2-uitstoot terug op koers te brengen richting de 2020-doelstellingen. De nieuwe maatregel is maar half zo effectief als de heffing zou zijn geweest, dus er zullen nog meer maatregelen volgen. Genoemd worden bijvoorbeeld stimulering van WKK-centrales en energiebesparing. Naar verwachting worden de plannen dit najaar omgezet in wetsvoorstellen.

'Industriële WKK weghalen levert groot prijsrisico op'

De positie van warmtekrachtkoppeling (WKK), waarbij met aardgas stroom en warmte wordt gemaakt, is niet best. Maar een investering in flexibilisering van het WKK-vermogen kan de plek op de merit order flink verbeteren, concludeert het kennis- en adviesbureau Energy Matters in een studie waarvoor Gasterra de opdracht gaf. Niet zomaar weghalen die industriële WKK's die nu nog flexibiliteit missen, luidt het advies van Energy Matters.

Energie-audit ook verplicht voor bedrijven zonder MEE- of MJA3-convenant

Zo'n 1.900 grote ondernemingen in Nederland moeten nog dit jaar een energie-audit doen, waarin zij hun energieverbruik en -besparingsmogelijkheden in kaart brengen. Dat blijkt uit een ontwerpregeling voor de implementatie van de Europese richtlijn voor energie-efficiëntie, die het ministerie van Infrastructuur & Milieu deze week publiceerde.