U heeft gezocht op: *

2688 resultaten

Datum Relevantie

Decentrale overheden dienen opnieuw verlanglijstje energiebeleid in

Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op een aantal knelpunten in de praktische uitvoering van de energietransitie. Zo pleiten zij voor een verruiming van de SDE+, het schrappen van gasaansluitplicht en een minder dwingend ruimtelijk beleid.

OPINIE Van grootschalige restwarmte naar duurzaam en regionaal

Anders dan topman Patrick Lammers van Essent beweert, kunnen warmtenetten wel degelijk bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Dat zegt zelfstandig adviseur Bas van Beers. Maar dan moeten we wel uit de kramp van overregulering en bouwen aan open, duurzame netwerken met keuzevrijheid voor de consument.

Onderzoek naar energieuitwisseling Museumplein Amsterdam

Culturele instellingen en bedrijven aan het Museumplein in Amsterdam gaan samen met Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling onderzoeken hoe zij onderling warmte en koude kunnen uitwisselen. Het gaat om het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum, het Concertgebouw, Albert Heijn en Q-Park. Het Rijksmuseum is vooralsnog niet betrokken bij het project.

OPINIE Duidelijkheid over warmtenetten is cruciaal voor aardgastransitie

De overgang naar een aardgasloze samenleving is onomkeerbaar en raakt zowel particulieren als bedrijven. Maar het opwekken van hernieuwbare warmte als alternatief voor aardgas staat nog in de kinderschoenen. Om tot een goede ontwikkeling te komen, hebben decentrale overheden voor hun beoogde regiefunctie duidelijke, landelijke regelgeving nodig over eigendom en exploitatie van warmtenetten, stellen Robert Bakker en Caspar Boendermaker, specialisten duurzaamheid bij BNG Bank.

Eneco: brandbrief OR, geheime rapporten en beloning adviseurs

De Ondernemingsraad van energiebedrijf Eneco vraagt de aandeelhoudende gemeenten om harde garanties te stellen aan verkoop van het belang in het bedrijf. Dat staat in een brief die de OR zondag verstuurde. De voorwaarden betreffen de strategie, de langetermijnhorizon en het zekerstellen van de werkgelegenheid van het Eneco-personeel. De deadline voor aandeelhoudende gemeenten om te beslissen is 31 oktober.

Nijpels wil afspraken uit Energieakkoord koste wat kost nakomen

De Borgingscommissie Energieakkoord gaat er alles aan doen om de doelstellingen voor 2020 voor duurzame energie en energiebesparing tóch te verwezenlijken. Voor de kerst komt de commissie met een actieplan met aanvullende maatregelen, zo is vrijdagochtend besloten. "Iedereen was het er vanmorgen over eens dat dit pakket er moet komen", zegt voorzitter Ed Nijpels in gesprek met Energeia.

Nieuwe minister moet tuinders uitsluitsel geven over financiering

De glastuinbouwsector ligt op koers om in 2050 klimaatneutraal te zijn, blijkt uit de tussenevaluatie Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020. Maar hoe de financiering eruit ziet voor 2018-2020, laat demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) over aan zijn opvolger. Dat schreef de minister afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Utrechtse wijk Overvecht-Noord in 2030 aardgasloos

De gemeente Utrecht wil dat de wijk Overvecht-Noord uiterlijk in 2030 volledig aardgasvrij is. Dit betekent dat voor zo'n 6.600 huishoudens alternatieve energiebronnen moeten worden gezocht. Hoewel het draaiboek voor deze operatie niet nog is geschreven, weet de gemeente zich wel alvast gesteund door de netbeheerder, de warmteleverancier en drie woningcorporaties.

REGEERAKKOORD 'Goede intenties gebouwde omgeving, weinig plannen'

Voorvechters van de verduurzaming van de gebouwde omgeving reageren door de bank genomen positief op de ambities in het nieuwe regeerakkoord. Eindelijk wordt er voldoende aandacht geschonken aan het versnellen van de transitie, zo is de teneur. Maar de doelen van Rutte III gaat niet altijd vergezeld van de noodzakelijke maatregelen.

Gerechtshof: gemeente R'dam moet kabelverleggingskosten ophoesten

Na zeven jaar juridische haarkloverij lijkt er duidelijkheid gekomen over wie in Rotterdam moet opdraaien voor de kosten van verlegging van kabels en leidingen als gevolg van gemeentelijke bouwplannen. Het gerechtshof Amsterdam, dat de zaak toebedeeld kreeg nadat de Hoge Raad een uitspraak van het gerechtshof Den Haag als "onbegrijpelijk" kenschetste, heeft in het geschil tussen de gemeente Rotterdam en Eneco en Stedin in het voordeel van die laatste partijen beslist. De gemeente overweegt nog in cassatie te gaan.

Blockchain voor handel op warmtenet, met windpark en peer-2-peer

Windhandel, warmtehandel, energiehandel tussen lokale opwekkers en de betrouwbaarheid van slimmemeterdata die in een blockchain gebruikt wordt: vier partijen ontvingen SBIR-subsidie om voor deze onderwerpen een toepassing te ontwikkelen op basis van blockchain-technologie in de Rotterdamse haven. In Groningen werd een SBIR-subsidie vergeven om een haalbaarheidsstudie voor peer-to-peer-blockchaintechnologie uit te werken. 

SODM geeft vernietigend oordeel over geothermie-plannen Groningen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) geeft een vernietigend oordeel over de kennis en ervaring bij de gemeente Groningen en dochterbedrijf Warmtestad over geothermie. Het SODM doet dit in een deze maandag gepubliceerd advies aan de minister van Economische Zaken over de overdracht en verlenging van de vergunning voor proefboringen naar warmte aan de rand van de stad Groningen.

Essent breidt dienstenaanbod in hoog tempo uit met Nederland Isoleert

Energiebedrijf Essent heeft It's a beautiful world overgenomen, moederbedrijf van Nederland Isoleert, Nederland Schildert en Nederland Verkoopt. Dat maakten de twee bedrijven deze maandag bekend. Nederland isoleert is één van de grootste isolatiebedrijven in Nederland en België op het gebied van consumenten. Eerder nam Essent al Isoprofs over, dat zich met name richt op de zakelijke markt. De stap past in de strategie van Essent om de dienstverlening uit te breiden met als doel op wooncomfort.

CBS tilt aandeel hernieuwbare energie in definitieve cijfers naar 6%

De bijstelling is te klein om het een opsteker te noemen, maar in 2016 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie van het eindverbruik van energie niet 5,9% maar 6,0%. Dat blijkt uit de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Leeuwarden: energiecampus ja, gemeentelijk energiebedrijf nee

De energiecampus die de gemeente Leeuwarden al sinds 2011 voor ogen staat, lijkt eindelijk doorgang te vinden. De gemeente heeft het bestemmingsplan voor het energieneutrale bedrijventerrein van initiatiefnemers infrabedrijf Oosterhof-Holman en adviesbureau Ekwadraat deze donderdag ter inzage gelegd. Een gemeentelijk energiebedrijf voor het warmtenet kan dan weer op minder enthousiasme rekenen. Het college ziet daarvoor geen noodzaak, schreef het dinsdag aan de gemeenteraad.

Amstelveen wil met symposium gemeenteraden overtuigen tot behoud Eneco

Wethouder Herbert Raat van de gemeente Amstelveen organiseert een symposium voor gemeenteraadsleden om te pleiten voor behoud van energiebedrijf Eneco in publieke handen. Raat (Financiën, VVD) wil dat samen doen met vakbonden, milieuorganisaties en de ondernemingsraad van Eneco, die ook allemaal pleiten tegen verkoop. Weliswaar is op dit moment een meerderheid voor die verkoop, maar, zegt de wethouder, "de definitieve verkoopbeslissing wordt pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 genomen".