U heeft gezocht op: *

103 resultaten

Datum Relevantie

Wieringermeer krijgt windturbine die zelf waterstof produceert

Windturbinebouwer Lagerwey gaat samen met waterstofproducent Hygro een windturbine bouwen die waterstof produceert. De turbine komt op het testveld van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te staan in de Wieringermeer, en moet in 2019 waterstof leveren voor vrachtverkeer. Dat maakten de partijen afgelopen woensdag bekend.

Vemw vraagt €3 mrd voor transitie hogetemperatuurwarmte industrie

Grootverbruikersvereniging Vemw vraagt een innovatie- en opschaalbudget van €500 mln tot €1 mrd voor een overgang naar een duurzame hogetemperatuurwarmtevoorziening in de industrie. Dat komt bovenop een subsidie voor CO2-reducerende maatregelen ter waarde van €1 mrd tot €2 mrd. Dat blijkt uit een notitie die de vereniging afgelopen dinsdag publiceerde.

Nuon wil Magnumcentrale gesubsidieerd laten draaien op Noors waterstof

Nuon, Statoil en Gasunie gaan onderzoek doen naar de mogelijkheid om één van de drie eenheden van de Magnumcentrale in Eemshaven vanaf 2023 te stoken op waterstof. De Noorse gas- en olieproducent Statoil zou waterstof moeten gaan produceren uit aardgas, waarbij de vrijkomende CO2 ondergronds wordt opgeslagen. De drie partijen hebben een intentieverklaring van deze strekking ondertekend, zo hebben zij deze vrijdag bekend gemaakt. Uitvoering van de plannen hangt af van subsidie van de Nederlandse overheid en de mogelijkheden die Statoil uiteindelijk ziet in het project. Een investeringsbesluit komt er niet voor 2019.

Gasunie zet P2G-installatie door, studie naar opslag waterstof

Gasunie zet de ontwikkeling van een power-to-gas-installatie nabij het Groningse Zuidwending door. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Volgend jaar september moet het systeem gaan draaien. Tegelijkertijd wordt onderzocht in hoeverre de zoutcavernes op die locatie geschikt gemaakt kunnen worden voor de grootschalige opslag van waterstof.

Brusselse regelgeving belemmert waterstoffabriek Rotterdamse haven

De belangrijkste hobbel op het pad naar een groene waterstoffabriek voor raffinaderijen in de Rotterdamse haven is de regelgeving. Dat zei teamleider Tobias Mischlau deze donderdag op het Erasmus Energy Forum in Rotterdam, waar hij de voorlopige resultaten uit het TNO-onderzoek deelde.

Topsectoren stippelen pad naar waterstofeconomie uit

In 2030 mag een kilo CO2-vrij geproduceerde waterstof maximaal een €1 kosten. Dat zegt de adviescommissie Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) van de Topsectoren Energie, High Tech en Chemie, die deze vrijdag een conceptadvies presenteerde om van Nederland een koploper op dit gebied te maken. Ook moet er 30 TWh aan elektrische energie beschikbaar zijn die kan worden omgezet in chemische energie, zoals waterstof of ammonia.

Stedin kijkt naar waterstof als alternatief om van gas los te gaan

Om in de gebouwde omgeving van het aardgas af te raken, zijn er meer mogelijkheden denkbaar dan volledige elektricificatie en warmtenetten. Ook waterstof zou als serieuze optie bekeken kunnen worden, betoogde Albert van der Molen van Stedin donderdag in Assen tijdens een door DNV GL georganiseerd symposium over de toekomst van waterstof.

Gasunie zet in op groot power-to-gasproject bij gasopslag Zuidwending

Gasopslagbedrijf Energystock en Gasunie New Energy -beide dochterondernemingen van Gasunie- willen bij gasbuffer Zuidwending een power-to-gas-installatie bouwen. Het plan is om zo'n tienduizend zonnepanelen bij de gasopslag te installeren, waarvan de elektriciteit deels wordt omgezet in waterstof. Volgens de initiatiefnemers gaat het om het eerste Nederlandse power-to-gasproject met een vermogen van 1 MW of meer.

RVO-tender voor samenwerking fossiel en wind op de Noordzee

De overheid gaat de krachtenbundeling op de Noordzee stimuleren van enerzijds de gas- en olieindustrie met jarenlange offshore-ervaring, en anderzijds de bouwers van windparken, relatieve nieuwkomers op zee. Op 3 april opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de tender Systeemintegratie op de Noordzee.

'Opslag en conversie van groene stroom verdienen meer overheidssteun'

De overheid zou meer moeten doen aan de ondersteuning van energieopslag- en -conversietechnieken, zoals power-2-gas. Dat betoogden verschillende sprekers donderdag tijdens het congres Energieopslag en -distributie in Utrecht. Zo pleit Nuons warmtedirecteur Alexander van Ofwegen ervoor om in de toekomst de bijstook van waterstof in gascentrales te stimuleren via de SDE+.

Noorden uniek gepositioneerd voor waterstofeconomie

Bedrijven en wetenschappers dromen van een verregaande vergroening van de chemische industrie door de grootschalige productie van groen waterstofgas in Noord-Nederland. Met de komst van windparken en de aanwezigheid van grensoverschrijdende stroomkabels bevindt de regio zich in een unieke positie om dit ambitieuze project te realiseren, zegt de aan TU Delft verbonden hoogleraar toekomstige energiesystemen Ad van Wijk.

Grootste vloot elektrische bussen binnenkort op weg in Eindhoven

Op 11 december gaan de eerste elektrische bussen rijden in de regio Eindhoven/Helmond, waarmee deze regio in één keer de grootste vloot elektrische bussen in continentaal Europa heeft. De Transdev Groep, moederbedrijf van streekvervoerders Connexxion en Hermes, gebruikt Eindhoven als proefproject voor de ontwikkeling van elektrisch regiovervoer.

Nuon en TU Delft onderzoeken stroomopslag met ammoniak

Nuon en de TU Delft gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden van ammoniak als opslagmedium voor energie. Overtollige elektriciteit kan worden gebruikt om waterstof en stikstof te binden tot ammoniak, dat opgeslagen kan worden en op een later moment als brandstof kan dienen in plaats van aardgas. Vooralsnog gaat het om een haalbaarheidsstudie en laboratoriumtests, maar uiteindelijk is het de bedoeling om de Magnumcentrale in de Eemshaven gedeeltelijk op ammoniak te laten draaien.