U heeft gezocht op: *

1195 resultaten

Datum Relevantie

Belangrijk deel klimaatbeleid uit regeerakkoord te vaag voor doorrekening

Met de maatregelen die specifiek genoeg zijn om door te kunnen rekenen kan de nieuwe regering de helft van de klimaatdoelstellingen halen die het zichzelf voor 2030 heeft gesteld, mits komende regeringen dit beleid de komende dertien jaar op dezelfde voet voortzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van de maandag gepubliceerde doorrekening van het nieuwe regeerakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Onder de punten waarvoor het PBL aandacht vraag is onduidelijkheid over de wijze waarop de regering de miljarden van de SDE+-regeling voor hernieuwbare energie wil aanwenden nu uit deze regeling ook de afvang- en opslag van CO2 moeten worden betaald.

Haven Rotterdam ziet (opnieuw) veel toekomst in CO2-opslag

Rond de jaarwisseling wordt duidelijk wat de kabinetsplannen voor grootschalige afvang en opslag van CO2 gaan kosten bij uitvoering in de Rotterdamse haven, een van de belangrijkste industriële bronnen van CO2-uitstoot. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN) komen dan met de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de opslag van, uiteindelijk, 5 Mton CO2 per jaar.

Milieucommissie EP verhoogt aandeel hernieuwbare energie 2030

De Milieucommissie van het Europees Parlement wil dat het aandeel van hernieuwbare energie in het finaal energieverbruik minimaal 35% bedraagt in 2030. De commissie is hiermee een stuk ambitieuzer dan de Europese Commissie (EC) die 27% heeft voorgesteld. Een definitief EU-besluit volgt echter pas na onderhandelingen tussen parlement, EC en lidstaten.

Nijpels wil afspraken uit Energieakkoord koste wat kost nakomen

De Borgingscommissie Energieakkoord gaat er alles aan doen om de doelstellingen voor 2020 voor duurzame energie en energiebesparing tóch te verwezenlijken. Voor de kerst komt de commissie met een actieplan met aanvullende maatregelen, zo is vrijdagochtend besloten. "Iedereen was het er vanmorgen over eens dat dit pakket er moet komen", zegt voorzitter Ed Nijpels in gesprek met Energeia.

NEV 2017: meeste doelen 2020 niet gehaald, daarna komt de versnelling

Tot 2020 gaat de groei van hernieuwbare energie iets trager dan een jaar geleden nog werd verwacht, de energiebesparing juist iets sneller en de verwachte daling van de uitstoot van broeikasgassen blijft gelijk. Dat zijn de belangrijkste cijfers van de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) die deze donderdag is gepubliceerd. Wel is er op al deze fronten "veel verandering", zegt Koen Schoots, een van de auteurs van het rapport namens Energie Onderzoekscentrum Nederland (ECN). Volgens Schoots staan we "aan de vooravond van een enorme groei van het aandeel hernieuwbare en energie en van een daling van de uitstoot van broeikasgassen".

Shell sluit zich aan bij CO2-opslag in Noorwegen

Shell is samen met het Franse olie- en gasconcern Total in een CO2-opslag-project gestapt in Noorwegen. Beide concerns sluiten zich aan bij een door de Noorse overheid gesteund project om CO2 van industriële fabrieken op te slaan in een reservoir onder de bodem van de Noordzee. Statoil gaat het project, dat jaarlijks 1,5 miljoen ton CO2 moet opslaan, leiden. Dat hebben de partijen maandag bekendgemaakt.

Nieuwe meetlat tegen gesjoemel met verantwoorde belegging

Beleggen met een positief resultaat voor mens en milieu wordt steeds populairder. Maar terwijl een groeiende groep beleggers zich stort op 'impact investing' blijft de definitie vaag en het risico op beleggen in bedrijven en projecten die achteraf toch niet zo duurzaam of verantwoord blijken levensgroot. Een nieuwe set graadmeters, bedacht door de grote Nederlandse financiële instellingen, moet daar verandering in brengen.

REPORTAGE Yes we can: voor eeuwig schone energie komt dichterbij

De energiewereld telt veel 'gelovigen'. Amerika-correspondent Klaas Broekhuizen van Het Financieele Dagblad volgde tien weken lang college aan Stanford University over nieuwe energiebronnen. Hij wilde informatie zonder 'ruis'. Wat kan er nu al, en wat kan er straks? En wat niet? Het heeft hem een stuk optimistischer gemaakt.

SDE+-budget voorjaarsronde 2017 blijft deels onbenut

Meer dan vierduizend nieuwe zonne-energieprojecten ontvangen maximaal €2,9 mrd (49%) van het totale SDE+-budget van €6 mrd in de voorjaarsronde 2017. Onder deze projecten weer een aantal grote zonneparken, maar niet meer van het formaat van 100 MW zoals in de najaarsronde 2016. Meest opvallende in de bekendmaking van de resultaten deze maandag is dat het totaalbedrag niet volledig is toegekend omdat veel aanvragen niet aan alle voorwaarden voldeden. Aanvragen ter waarde van bijna €1,3 mrd zijn om die reden afgewezen, waardoor het toegekende budget bleef steken op €5.832 mln.

Ook zonnesector maakt bezwaar tegen verlaging SDE+-subsidie

De zonne-energiesector sluit zich aan bij de eerder deze week op gang gekomen kritiek op de mogelijke verlaging van de SDE+-basisbedragen. Ook veranderingen in de verrekening van de opbrengst van zonne-energie krijgt forse kritiek. De ontwikkeling van zonne-energie zal "sterk gehinderd gaan worden" als de huidige voorstellen doorgang vinden, aldus brancheorganisatie Holland Solar in een deze vrijdag gepubliceerde verklaring.

Delfzijl stemt in met uitbreiding windpark Delfzijl Zuid

De gemeenteraad van Delfzijl heeft donderdagavond ingestemd met zestien extra windmolens (rond 50 MW) als uitbreiding van het bestaande windpark Delfzijl Zuid, ook al waren er veel bezwaren van omwonenden -vooral dorpen buiten de gemeentegrenzen van Delfzijl- tegen de plannen. Duurzame energie is goed voor de lokale economie, zegt wethouder Rijzebol.

Greenpeace bezet hoofdkantoor Nuon wegens Hemwegcentrale

Om de sluiting van de Hemwegcentrale te forceren hebben activisten van Greenpeace deze donderdag een deel van het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam Zuidoost bezet. De activisten beëindigden hun actie rond half drie 's middags, nadat Nuon ze via een kort geding wilde dwingen het gebouw te verlaten. Eerder hadden ze gezegd het pand niet te zullen verlaten alvorens er een tastbaar resultaat was behaald. Desnoods wilden ze blijven overnachten. Het kort geding is na vertrek van de activisten weer afgeblazen.

'Investeringsfonds nodig om energiecoöperaties op weg te helpen'

Kleine energiecoöperaties hebben in de aanloopfase grote moeite financiering rond te krijgen, schreef minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) afgelopen woensdag aan de Tweede Kamer. De overheid is in gesprek met ODE Decentraal, de brancheorganisatie van energiecoöperaties, voor een oplossing van dit probleem, aldus Dijsselbloem. ODE Decentraal zelf zegt deze vrijdag dat InvestNL een fonds zou moeten oprichten voor dit knelpunt.

Wind op zee vergt vooral aanpassingen op land

Om de ambitieuze plannen voor grote windparken op zee tot een succes te maken, moet het elektriciteitsnetwerk op land snel uitgebreid en aangepast worden. Dat stelt Jasper Vis, directeur van Dong Energy in Nederland, dat de bouw van een groot windpark voorbereidt. Het park moet voor de kust van het Zeeuwse Borssele komen. De platforms van netbeheerder Tennet voor het windpark gaan gebouwd worden op de werf van HSM Offshore in Schiedam.

Verplichte energiebesparing gebouwen uitgebreid met 'beheer en onderhoud'

De verplichting voor grotere instellingen om energie te besparen in de gebouwde omgeving is per 1 juli uitgebreid met maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud. Ook gelden de maatregelen nu voor meer sectoren. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) afgelopen woensdag bekend gemaakt.

Kamp scherpt eisen aan voor verlening SDE+-subsidie

Om de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in het Nederlandse energieverbruik in 2020 te bereiken, scherpt minister Kamp (Economische Zaken, VVD) in de zogeheten najaarsronde van dit jaar de eisen aan voor het verlenen van de SDE+-subsidie, het belangrijkste instrument van het kabinet voor het stimuleren van wind, zon, en andere duurzame energievormen. Dit schrijft Kamp deze dinsdag aan de Tweede Kamer.

'Europees doel hernieuwbare energie te laag in licht van energiebesparing'

De Europese Commissie dreigt de groei van hernieuwbare energie onbedoeld te torpederen door een te laag doel te stellen voor 2030. Met het stellen van dit doel moet namelijk goed rekening worden gehouden met een ander Europees streefcijfer: de mate van energiebesparing in 2030. Dat stellen Ecofys en de Technische Universiteit Wenen in een eerder deze maand gepubliceerd rapport. Donderdag legde Groenlinks-europarlementariër Bas Eickhout een sterk aangescherpt tegenvoorstel voor het aandeel hernieuwbare energie in 2030 op tafel in de milieucommissie van het Europees Parlement.

Engie en Uniper trekken stekker uit Rotterdams CCS-project Road

Er is een einde gekomen aan de jarenlange lijdensweg van het Rotterdamse proefproject voor de afvang en onderzeese opslag van CO2, het zogeheten Road-project. Energiebedrijven Uniper en Engie trekken zich per 15 september terug uit het project. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) deze dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Kamp wil CO2-afvang en opslag wel op een andere manier voortzetten.

Vemw verzet zich tegen Europese herziening Garanties van Oorsprong

De Europese Unie wil het systeem van Garanties van Oorsprong -die energiegebruikers de garantie geven dat zij duurzame energie inkopen- op de schop nemen waardoor kopers van GVO's niet langer deze certificaten direct van de elektriciteitsproducent kunnen betrekken. Vemw, de organisatie van grootverbruikers van energie, heeft dinsdag in een brief aan de Europese Commissie protest aangetekend tegen dit voorstel, omdat het uiteindelijk nadelig zou zijn voor de groei van de duurzame elektriciteitsproductie.

Kabinet blijft inzetten op realisering CCS-project Road in 2020

Voor het halen van de Nederlandse doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot blijft het kabinet vertrouwen op realisering in 2020 van het project voor CO2-afvang en opslag in de Rotterdamse haven, het zogeheten Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (Road). Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.